Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bloemen De bloemen worden gebracht door: fam. Stevens Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht naar: dhr. R. Visser, Aletta Jacobsstraat 70 Overleden

Dovnload 27.31 Kb.

Bloemen De bloemen worden gebracht door: fam. Stevens Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht naar: dhr. R. Visser, Aletta Jacobsstraat 70 OverledenDatum21.09.2017
Grootte27.31 Kb.

Dovnload 27.31 Kb.

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Stevens

Afgelopen zondag zijn de bloemen met een groet van de gemeente gebracht naar: dhr. R. Visser, Aletta Jacobsstraat 70
Overleden

6 februari is overleden Egbert Vennik in de leeftijd van 89 jaar

De begrafenis heeft op 10 februari plaatsgevonden.
Zieken

Dhr. A. v.d. Weide-Hogendorpstraat 40 ligt in het ziekenhuis in Emmen.(Zuid 3-55)

Dhr. B. Veldman, van Goghstraat 2E is tijdelijk opgenomen in Oldersheem - KDO

Laten we in gebed en daad meeleven met onze zieken en zorgdragende.


Agenda

Vrijdag 24 februari 19.00 u weeksluiting Oldersheem, J. van Breevoort

Zondag 26 februari 10.00 u ds. J. van Breevoort, wij vieren het Heilig Avondmaal
Activiteitenagenda voor de komende maanden.

Zondag 5 maart. Deze zondag zal het startschot gegeven worden

voor het 40 dagenproject 2017.

Tieme en Tina Mennink komen ons vertellen over

Gambia waar zij de verpleegster Fatou Gaye ontmoet

hebben. Zij is de oprichtster en beheerster van een

weeshuis waar nu 40 meisjes wonen. Hoe kunnen

wij haar helpen om verbetering te brengen in de

huidige situatie?

Woensdag 8 maart Gemeente avond aanvang 19.30 uur begroting kerk en jaarcijfers diaconie 2016. Ds. T.J. Oldenhuis vertelt ons over 500 jaar Reformatie.

Zondag 2 april Het SOW koor o.l.v. Anton Stulp verleend medewerking aan de kerkdienst

Zaterdag 8 april Palmpaasstokjes versieren voor de kinderen van 3 tot 12 jaar.

1e Paasdag, 16 april We starten met een Paasontbijt.

Muzikale medewerking aan de kerkdienst wordt gegeven door de gospelgroep “Kadosh” uit Westerbork.


Mededelingen voor de nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag


18.00uur doorgeven aan: nieuwsbrief@noorderkerk.info

Nieuwsbrief

Zondag 19 februari 2017

Noorderkerk


Voorganger: ds. W.J. Molenaar, Meppel

Ouderling van dienst: mw. Gé Visser


Organist: dhr. Koos Salomons

Koster: dhr. Arie Engberts

Inzameling van gaven: 1 Zending, uitgang Kerk,

Jeugdkerk: o.l.v. Bianca Setz

Oppas: Jorein Pekelsma en Anita Seip

Kindernevendienst: Liesan Masselink


Aansteken kaars: Roald Seip

Bediening beamer: Tjapko Lunenborg

Ontvangst: fam. van Noort


Bloemen: fam. Stevens

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Ps. 65:1,2

Stiltemoment

Bemoediging – daarna geen Klein Gloria

Zingen: Ps.65:6

Kyriegebed

Zingen: Lied 146a:1 (een glorialied)

Gebed vóór de lezing uit de Schriften

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezingen: Jesaja 55:6-13 en Matteus 13:1-9, 18-23, 31-32

Zingen: Lied 764

Uitleg en verkondiging - Thema: “Vermenigvuldigen en delen, goede vruchten”.

Zingen: Lied 340b (Geloofsbelijdenis)

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Kinderen komen terug van nevendienst en oppas

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 841:1,2

Heenzending en zegen – daarna zingen we Lied 415:3

Orgelspel


Zondag 19 februari – één rondgang – ZENDING

Steun gezinnen in Guatemala

In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden

vaak opgelost met geweld. Red Paz, partner van Kerk in Actie,

geeft cursussen aan mensen om te zoeken naar vreedzame oplos-

singen voor conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen

en kerken. Tijdens de diverse cursussen speelt de Bijbel een

belangrijke rol. Dankzij de cursussen zijn de mensen in staat om

conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen

en hier passend op te reageren. Vandaag wordt u steun gevraagd

voor vrouwen en mannen in Guatemala die zich inzetten voor

een vreedzame samenleving.
Inzameling van gaven;

Zondag 5 febr. coll. + bank voor het Werelddiaconaat € 274.25

Zondag 12 febr. voor Kerk en jeugdwerk € 327,12

Voor de Voedselbank een gift van € 25 en 47 pakken macaroni

deze zijn donderdag jl. uitgereikt in de Welput door de Voedselbank

Hartelijk dank! de Diaconie
Kerk balans 2017

Aan toezeggingen voor kerkbalans voor dit jaar is een bedrag van rond 55 000 euro ingeboekt.

We danken alle betrokkenen voor de samenwerking en bijdrage voor dit resultaat.

College van kerkrentmeesters


Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 24 februari is er een weeksluiting in Oldersheem.

Voorganger: ds. J. van Breevoort, aanvang: 19.00 uur
Bemoedigingsavond Evangelisch Werkverband

De werkgroep Evangelisch Werkverband Zuid-Oost-Drenthe organiseert bijeenkomsten waarin de inspiratie met Gods Geest centraal staat. De avonden beginnen met lofprijzing door het zingen van geestelijke liederen. Daarna een toespraak over een thema.

Donderdag 23 februari is dat: ”de vrucht van de Geest”. De bijbel noemt 9 woorden die horen bij het werk van de Geest in ons karakter: liefde, vreugde en vrede; geduld, vriendelijkheid en goedheid; geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. Hoe kan de Geest ons vervullen zodat die vrucht in ons groeit?

Spreker is ds. Harry Klaassens, predikant in Erica.

Aansluitend is er een tijd van gebed en voorbede en kunnen mensen die dat willen ook een persoonlijk gebed voor zich laten bidden.

De bijeenkomst worden gehouden in de protestantse kerk te Erica ,aanvang 19.30.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie of thee drinken. Adres: Protestantse kerk ’t Kruispunt, Heidebloemstraat 2, Erica. Inlichtingen: ds. Harry Klaassens, tel. 521880. Of via het adres van de werkgroep: EW.ZOD@outlook.comFacebook

Er is een facebook pagina geopend voor de Noorderkerk. Voor informatie kunt u terecht bij Paula Keizer: paula_keizer@msn.com.De pagina heet Noorderkerk.
Oproep

De kerkenraad is op zoek naar een persoon die de beamerpresentatie wil verzorgen. Aanmelden kan bij ds. van Breevoort of bij de scriba: Gé Visser

  • Mededelingen voor de nieuwsbrief s.v.p. uiterlijk woensdag
  • Zondag 19 februari 2017 Noorderkerk
  • Oppas: Jorein Pekelsma en Anita Seip Kindernevendienst: Liesan Masselink

  • Dovnload 27.31 Kb.