Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Born in Africa npo activity report 2017 Nederlandstalige samenvatting

Dovnload 352.6 Kb.

Born in Africa npo activity report 2017 Nederlandstalige samenvattingPagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte352.6 Kb.

Dovnload 352.6 Kb.
  1   2

Born in Africa NPO

P.O.Box 1674

Plettenberg Bay, 6600

South Africa


info@borninafrica.org

www.borninafrica.org
Ref. Nr. RSOUTH AFRICA 2003/004484

060-686-NPOBorn in Africa NPO

Activity report 2017

Nederlandstalige samenvatting
Born in Africa Zuid-Afrika (BIA Z-A) is een Zuid-Afrikaanse non-profit organisatie die opgericht werd in 2003 in Plettenberg Bay in de West Kaap provincie van Zuid-Afrika.
Het voornaamste doel van de organisatie is de achterstelling van kinderen en jongeren uit kansarme buurten te verbeteren door hen tijdens hun schoolloopbaan te begeleiden. Om zoveel mogelijk kinderen uit de regio te betrekken, worden er naast een individueel begeleidingsprogramma ook educatieve projecten opgezet die de scholen in hun onderwijstaak ondersteunen. Via het individuele begeleidingsprogramma en de educatieve projecten wordt aan de achterliggende oorzaken van de economisch en sociaal achtergestelde positie waarin deze kinderen en jongeren zich bevinden zoveel mogelijk antwoord geboden.

Doorheen de jaren is de ouderwerking ook meer op de voorgrond getreden omdat dit onlosmakelijk verbonden is met het succes van de programma’s voor de kinderen.


De organisatie heeft drie full-time coördinators. Er zijn ook 4 mentoren die de kinderen in het individuele programma begeleiden aangenomen. Ook zijn er 4 assistent-leerkrachten betaald door Born in Africa om te helpen in de scholen.
Voor de dagelijkse werking van de organisatie, wordt er beroep gedaan op vrijwilligers die voor kortere of langere periode hun diensten aanbieden.
Het individuele begeleidingsprogramma biedt momenteel steun aan 390 kinderen en hun families. De kinderen worden grondig opgevolgd voor en tijdens hun opname in het programma. In de eerste plaats wordt er gekeken naar de schoolresultaten van het kind. Wanneer deze voldoende zijn of er een duidelijke verbetering merkbaar is, komen deze kinderen op een shortlist te staan die dan besproken wordt met de leerkrachten. Na evaluatie van deze lijst worden er huisbezoeken afgelegd om ook de familiale achtergrond van de kinderen in overweging te nemen. Hoewel dit soms een moeilijke oefening is, dient het belang van deze screening niet onderschat te worden. De ouders of voogden van het kind dienen achter de doelstellingen van het programma te staan om ervoor te zorgen dat er werkelijk resultaten geboekt worden.
De educatieve projecten bieden een duurzaam antwoord aan de grote nood in de scholen uit achtergestelde buurten waarin BIA Z-A actief is. Om niet alleen hoop te bieden aan individueel geselecteerde kinderen, zijn deze projecten gericht op alle leerlingen van de school. Ze focussen zowel op het ondersteunen van de leerkrachten (bijvoorbeeld met computerlessen en leesklassen) als op het aanbieden van extra curriculaire activiteiten zoals zwemlessen, sportinitiaties en vakantieprogramma’s.
Sinds enkele jaren wordt er alsmaar meer aandacht besteed aan de ouders in de gemeenschap.

Veel van de oorzaken van leerachterstand bij de kinderen zijn immers terug te vinden in de thuis- en familiesituaties


Door de ouders van kinderen uit het individuele programma te betrekken en andere sociale organsaties te ondersteunen, werkt BIA Z-A mee aan de verbetering van de cohesie in de achtergestelde buurten.
Voor de financiering is de organisatie grotendeels afhankelijk van peetouders die een individueel kind sponsoren op jaarbasis. Deze fondsen worden via de Belgische vzw Born in Africa overgemaakt op de rekeningen van BIA Z-A.

Een andere belangrijke bron van financiële middelen zijn sponsors van leesklassen, vrije giften, specifieke acties voor bepaalde (tijdelijke) projecten enz... Ook deze fondsen worden rechtstreeks via de Belgische vzw overgemaakt naar Zuid-Afrika.


De verslagen van de maandelijkse vergaderingen in Zuid-Afrika worden ter inzage doorgestuurd naar de leden van de Belgische vzw. Voorafgaand aan de bestuursvergaderingen in België wordt feedback gevraagd van de coördinator in Zuid-Afrika met betrekking tot de besteding van de fondsen en het verloop van de projecten.
In de toekomst zal er vooral verder gewerkt worden aan de uitbouw en versteviging van de lopende projecten. Om meer duurzaamheid te bekomen, wordt stilaan gewerkt aan de aanvraag van subsidies bij de betrokken departementen in Zuid-Afrika. Ook de netwerking en samenwerking met andere sociale organisaties in de regio wordt verder geïntensifieerd om tot nog betere resultaten te komen en de impact te vergroten.


  1   2

  • Born in Africa NPO Activity report 2017 Nederlandstalige samenvatting

  • Dovnload 352.6 Kb.