Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Breed, breder, breedst… toegelaten afmetingen van landbouwwerktuigen

Dovnload 10.99 Kb.

Breed, breder, breedst… toegelaten afmetingen van landbouwwerktuigenDatum05.12.2018
Grootte10.99 Kb.

Dovnload 10.99 Kb.

Breed, breder, breedst… toegelaten afmetingen van landbouwwerktuigen

Door de steeds toenemende capaciteit van de landbouwwerktuigen worden ook de afmetingen van de machines steeds groter. Om de veiligheid tijdens transport op de openbare weg te garanderen, legt de wetgever beperkingen op qua afmetingen van voertuigen en hun lasten.De in België toegelaten afmetingen en massa's van voertuigen worden geregeld in het technisch reglement op de voertuigen (KB van 15/03/1968 artikel 32 bis § 5). De toegelaten afmetingen voor vervoer worden eveneens geregeld in de wegcode (KB van 01/12/1975 artikel 46).
Voor landbouwtractoren en hun aanhangers of aangekoppelde machines geldt in principe een maximumbreedte van 2,55 m. Onder bepaalde voorwaarden mogen de landbouwvoertuigen echter 3 m breed zijn. De machines mogen zich alleen van de hoeve naar het veld en omgekeerd verplaatsen, ze mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden en de beweegbare of gemakkelijk afneembare buitenste delen moeten opgevouwen of verwijderd zijn om de breedte tijdens de verplaatsing op de openbare weg te verminderen.
Voertuigen van speciale constructie, dit zijn alle vervoermiddelen die wegens hun bouw voornamelijk bestemd zijn om als werktuig gebruikt worden en die een verwaarloosbaar laadvermogen hebben in vergelijking met hun eigen massa, mogen eveneens tot 3 m breed zijn. Ze mogen echter niet sneller dan 30 km/uur rijden en de beweegbare of gemakkelijk afneembare buitenste delen moeten opgevouwen of verwijderd zijn om de breedte tijdens de verplaatsing op de openbare weg te verminderen.
Voor bepaalde landbouwvoertuigen (maaidorsers, rooimachines, enz.) die door hun constructie meer dan 3 m breed zijn, geldt een uitzondering. Zij mogen niet zomaar op de openbare weg begeven en moeten hiervoor de toestemming krijgen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Deze toestemming kan overigens bepaalde beperkingen aan het gebruik opleggen (bv. niet tijdens het weekend of op feestdagen, uitsluitend op een bepaald traject). Formulieren hiervoor kunnen worden verkregen op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, www.mobilit.fgov.be (“weg” --> “goederenvervoer”). Let wel dat er vanaf 1 juli 2010 nieuwe formulieren gelden. In deze voertuigen moeten altijd deze twee documenten aanwezig zijn namelijk het PVG (Proces-verbaal van goedkeuring) dat aangepast is voor de grote breedte en de met het document ’uitzonderlijk vervoer’ verkregen toestemming.

Werkbreedte versus transportbreedte
De transportbreedte van cultivatoren is vaak dezelfde dan de werkbreedte. Aangedreven machines zoals rotoreggen, veldfrezen, zaaimachines enz. met een werkbreedte van 3 meter hebben in de praktijk meestal een breedte die groter is dan de werkbreedte. Dit komt door de zijdelingse aandrijflijn en de beschermkasten.

Er is een tendens naar landbouwwerktuigen met werkbreedten groter dan 3 meter. Deze werktuigen kunnen opklapbaar geconstrueerd worden. Vaak is de kostprijs van dergelijke constructie vrij hoog. Daarom is het ook mogelijk een niet opklapbare machine te kopen en deze op een platformwagen te transporteren. Dergelijk transportsysteem wordt reeds frequent toegepast voor de grotere maaiborden van maaidorsers. Voor werktuigen worden platte wagens met een of twee assen gebruikt. Deze hebben een laadruimte van ongeveer 2,5 meter tot wel 9 meter. Ze kunnen vaak hydraulisch heffen en links of rechts draaien. De werktuigen kunnen vanuit de hefinrichting op deze platformwagens worden geplaatst.
Kooiwielen en dubbele banden
Ook bij het gebruik van kooiwielen, dubbele banden of brede lage drukbanden moet worden opgelet dat de maximaal toegestane breedte niet wordt overschreden. Een en ander heeft ook zijn invloed op de verlichting van het voertuig. In principe mag de verlichting immers niet meer dan 40 cm verwijderd zijn van de zijkant van het voertuig. Zodra er dubbele wielen

worden gemonteerd, bestaat de kans dat deze afstand wordt overschreden. In dat geval moeten omtreklichten worden aangebracht op het voertuig.


Naar Standaert Ovide, Landbouwjournalist.Dit artikel kadert in de ILVO-demo ‘zaaibedbereiding na ploegen’ die doorgaat op donderdag 9 september van 10 tot 16 uur op de terreinen aan de Burgemeester Van Gansberghelaan te Merelbeke. Er worden onder meer rotorkopeggen en gedragen en getrokken zaaibedcombinaties gedemonstreerd.

  • Werkbreedte versus transportbreedte
  • Kooiwielen en dubbele banden

  • Dovnload 10.99 Kb.