Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Brieven in het Archief Familie Heringa (ub utrecht) dozen 1202-1230, inclusief index samengesteld door Frans Thorissen 2011-12

Dovnload 431.84 Kb.

Brieven in het Archief Familie Heringa (ub utrecht) dozen 1202-1230, inclusief index samengesteld door Frans Thorissen 2011-12Pagina1/5
Datum30.10.2018
Grootte431.84 Kb.

Dovnload 431.84 Kb.
  1   2   3   4   5Brieven in het Archief Familie Heringa (UB Utrecht)
dozen 1202-1230, inclusief index
samengesteld door Frans Thorissen 2011-12

Velletje papier, 197x160 mm. Bevat afschrift in handschrift van Jan Kingma van een brief geschreven door Theunis G. Alberda (1796-1850) aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Ijsbrechtum 30-11-1836.[1219-402]


Velletje papier, 200x161 mm, gevouwen. Bevat een brief in handschrift van Antje Sjoerds [Alcoma/Alkema (1783-1826)] wed. van Jelle Sybrens [Walsweer] aan de erven van Heeringa in S Gravenhage, gedateerd Nijland 13-4-1821.[1219-93]
Brief op papier, 240x207 mm, op vier pagina’s, in handschrift van A [= Hermanus Ameshoff (1783-1843)] aan N.N. met (gedeelte van) verhaal over het legaat van Wilhelmus Peiffers (1705-1779) aan de kerk te Brüggen (D.), gedateerd Amsterdam 20-1-1827 [1207-11]
Brief op papier, 322x197 mm, op vier pagina’s, in handschrift van Hermanus Ameshoff (1783-1843) te Amsterdam, bevattende informatie aan de Wed. Heringa [= Maria Jacoba Scheidius (1774-1830)], gedateerd Amsterdam 6-7-1827. Betreft het legaat van Wilhelmus Peiffers (1705-1779) aan de kerk te Brüggen (D.). Met handtekening van M.J. Scheidius ter bevestiging.[1207-10]
Brief, 292x207 mm, in typoscript van J. Andel aan J[ames] W[illiam] Th[eodoor] Heringa (1888-1948), gedateerd Den Haag 6-10-1945.[1228-65]
Vel papier,252x430 mm, gevouwen. Bevat brief in handschrift van Christoffel Binkes (1791-1868) aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Bolsward 2-8-1838.[1219-358]
Twee vellen papier, 255x430 en 255x215 mm. Bevatten een circulaire in handschrift van Jan Kingma (1802-1875)?. Betreft afschrift van een correspondentie tussen Jan Kingma en de Commissie tot den Aanleg [van] een Mac Adamweg van Bolsward naar Sneek [i.c. Christoffel Binkes (1791-1868)], 15-2-1843 tot 21-2-1843.[1219-360]
Een persoonlijke brief in handschrift van Marthe Bloemberg (1944-), aan Jan Willem Heringa (1913-2006) en Maria Aletta Gerarda Lely (1915-).[november 1976].[1227-116]
Vel papier, 203x324 mm, gevouwen. Bevat brief in handschrift van Adolph Blussé van Oud-Alblas (1779-1846) aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Dordrecht 27-10-1841.[1219-352]
Vel papier, 315x200 mm, gevouwen. Bevat concept van een brief in handschrift van Adolph Blussé van Oud-Alblas (1779-1846) aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Dordrecht 1-3-1843.[1219-355]
Bevat concept van een brief in handschrift van Adolph Blussé van Oud-Alblas (1779-1846) aan Jan Kingma (1802-1875), [maart 1843] [1219-361]
Vel papier, 210x265 mm, gevouwen. Bevat concept van een brief in handschrift van Adolph Blussé van Oud-Alblas (1779-1846) aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Dordrecht 27-10-1843.[1219-356]
Vel papier, 198x158 mm. Bevat concept van een brief in handschrift van Adolph Blussé van Oud-Alblas (1779-1846) aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd [Dordrecht] 10-11-1843.[1219-354]
Afschrift van een antwoordbrief, 208x256 mm, gevouwen, met doorhalingen, in handschrift van Adolph Blussé [van Oud-Alblas] (1779-1846) aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Dordr[echt] 1-7-1844.[1208-27]
Afschrift van een antwoordbrief, 165x115 mm, in handschrift van Adolph Blussé, heer van Oud-Alblas (1779-1846), aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Dordr[echt] 4-3-1845.[1208-30]
Hierin bijgevoegd een antwoordbrief in copie, 223x187 mm, in handschrift van Adolph Blussé, heer van Oud-Alblas (1779-1846), aan Jan Kingma (1802-1875), gedateerd Dordr[echt] 22-5-1845.[1208-32]
Doorslag van een getypte brief van Pieter Blussé van Oud-Alblas (1874-1947) aan Floris Koenraad Jan Heringa (1872-1940), gedateerd Dordrecht 3-11-1932 [1206-78]
Doorslag van een getypte brief van Pieter Blussé van Oud-Alblas (1874-1947) aan Floris Koenraad Jan Heringa (1872-1940), gedateerd Dordrecht 5-11-1932 [1206-79]
Brief, 136x215 mm, van Maria Heringa-van der Borgh (1908-2008) [XIf] aan Maria Aletta Gerarda Lely (1915-?), gedateerd Midlaren (Dr.) 9-7-[19]66.[1214-171]
Briefkaart, 101x148 mm, van mej. M.L. (Mineke) Bosch aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Groningen 20-8-1979.[1214-144]
Brief in handschrift van mevr. Huender [= Wilhelmina Jacoba Bosch (1882-1943)],[aan Maarten van Rhijn (1888-1966)]. [ca. nov 1942][1227-122]
Vel papier, 178x220 mm, gevouwen. Bevat brief in handschrift van Gerrit ten Cate (1825-1910) aan Koenraad Heringa (1830-1904)?, gedateerd Apeldoorn 19-8-[18]96.[1222-11]
Vel papier, 268x420 mm, gevouwen, in handschrift van Benjamin Anne van Dorp (1824-1902). Betreft afschrift van een brief van Onderneming Pangledjar in de Preanger Regentschappen, aan Benjamin Anne van Dorp (1824-1902) te Zutphen, gedateerd Pangledjar 16-9-1901 NB Ondertekend: D.C. Bout-My [= Daniel Cornelis Boutmij (1859-1930)].[1227-29]
Vel papier, 178x220 mm, gevouwen. Bevat brief in handschrift van Gerrit ten Cate (1825-1910) aan Koenraad Heringa (1830-1904)?, gedateerd Apeldoorn 19-8-[18]96.[1222-11]
Brief in typoscript van het Archief der Gemeente Groningen [i.c. Harry Pieter Coster (1886-na 1945) gemeentearchivaris] aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Groningen 3-11-1942].[1214-52]
Brief van de Directie van de Indische Pensioenfondsen aan dhr J[ames] W[illiam] Th[eodoor] Heringa (1888-1948), gedateerd ’s-Gravenhage 24-8-1945.[1228-72]
Brief in typoscript, 292x208 mm, van de Directie van de Indische Pensioenfondsen aan dhr J[ames] W[i;;iam] Th[eodoor] Heringa (1888-1948), gedateerd ’s-Gravenhage 15-10-1945.[1228-63]
Brief in typoscript van Johannes Pieter van Dooren (1924-1984) [archivaris van de Nederlandse Hervormde kerk] aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd ’s-Gravenhage 3-8-1970.[1214-57]
Vel gelinieerd schrijfpapier, 260x211 mm, bevat brief in handschrift van J. Douwes aan [Jodocus Heringa (1879-1954)?], gedateerd Minnertsga 27-6-[19]30.[1227-80]
Fotocopie van een brief in handschrift van Jacob van Eems (c. 1709-?) aan Adrianus Heringa (1721-1778), gedateerd Leiden 26-8-1738. [1206-227]
Brief in typoscript van Petronella J.C. Elema (1945-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Groningen 2-10-1978. [1211-47]
Brief met lakzegel, 208x298 mm, in handschrift van Wybren Alofs Fechter (1695-1769), aan Sybrandus Mensonides (1697-ca. 1749), chirurchijn te Makkum, gedateerd Sneek 11-8-1729 [1208-73]
Brief van de Gemeentelijke Archiefdienst Deventer aan Jan Willem Heringa te Leiden (1913-2006), gedateerd Deventer 26 augustus 1976 [1206-163]
Brief van notaris Thom. A. Goddard [= Thomas Antonie Goddard (1864-1933)] te Zutphen aan Jodocus Heringa (1844-1907), gedateerd Zutphen 27-2-1903. [1227-40]
Brief in het Duits op papier met watermerk, 240x390 mm, gevouwen en op drie pagina’s beschreven, in handschrift van J.W. Graver, predikant te Waldniel en Brüggen, aan Predikant Heringa te Leiden, gedateerd Waldniel 9-8-1812. NB Betreft het legaat van Wilhelmus Peiffers aan de kerk te Brüggen; dominee [Sijbrandus] Heringa was reeds in 1801 overleden! [1207-9]
Doorslag van een getypte brief van Aart de Groot (1929-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Utrecht 7-11-1968.[1214-59]
Brief van Aart de Groot (1929-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Utrecht 13 september 1976 [1206-3]
Fotocopie van een brief van Aart de Groot (1929-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Utrecht 13 september 1976 [1206-68]
Brief van Aart de Groot (1929-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006) te Leiden, gedateerd [Bilthoven] 25-9-1984. [1202-8]
Brief in typoscript, 210x148 mm, van de Commissie van advies voor de straatnamen, gem. Haarlem, aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Haarlem 9-1-1974.[1212-156]
Brief op velletje papier, 116x208 mm, in handschrift, van Jan Rommerts Haarsma (1745-1801) aan Hector Murraij (1724-1804), gedateerd Makkum 14 dec 1790 [1207-45]
Acht brieven in handschrift van Charles Felix van Haeften (1886-1944) en Carolina Geertruida Heringa (1890-1972) aan Carel Willem Heringa (1894-1961), gedateerd: [Benkoelen] 29-8-1915; [Benkoelen] 8-4-1916; Benkoelen 12-5-1916; Benkoelen 29-10-1916; Indramajoe 17-5-1925; Indramajoe 14-5-[1926]; Bandoeng 17-5-1927 en [Bandoeng] 17-4-1928. [1207-1]
Brief in handschrift op vel gelinieerd schrijfpapier, 255x207 mm, van Aleida Hagedoorn (1894-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Den Haag 9-6-1966.[1212-160]
Brief in handschrit op vel gelinieerd schrijfpapier, 198x134 mm, van Aleida Hagedoorn (1894-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Den Haag 27-6-1966.[1212-166]
Briefkaart in handschrift van Aleida Hagedoorn (1894-) aan Maria Aletta Gerarda Lely (1915-), gedateerd Den Haag 11-9-1969.[1212-165]
Briefkaart in handschrift van Aleida Hagedoorn (1894-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Den Haag 18-9-1970.[1212-164]
Brief in handschrift op velletje gelinieerd schrijfpapier, 191x132 mm, van Aleida Hagedoorn (1894-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Den Haag 4-11-1970.[1212-161]
Velletje gelinieerd schrijfpapier, 195x135 mm, met briefje in handschrift van Alida Hagedoorn (1894-) aan Petrus Marinus Heringa (1910-), gedateerd Den Haag 1-9-1972. NB Betreft Heringa-dag.[1227-93]
Velletje gelinieerd schrijfpapier, 195x134 mm. Bevat brief van Aleida Hagedoorn (1894-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Den Haag 15-9-1982. NB betreft de Heringa-dag.[1223-14]
Brief in handschrift, 210x330 mm, gevouwen, twee zijden beschreven, van Johannes Haitsma (1763-1827) aan Hector Murraij (1724-1804) te Makkum, gedateerd Bolsward 27-4-1798 [1207-102]
Brief in handschrift, 210x332 mm, gevouwen, twee zijden beschreven, van Johannes Haitsma (1763-1827) aan Johannes Heringa (1733-1816) thans te Makkum, ongedateerd [ca. 1799] [1207-103]
Brief in handschrift, 205x163 mm, van Johannes Haitsma (1763-1827) aan Hector Murraij (1724-1804) te Makkum, gedateerd [Bolsward] 20-12-[17]99 [1207-101]
Een brief van Johannes Haitsma (1763-1827) aan Johannes Heringa (1733-1816), gedateerd Bolsward 9-11-1804.[1207-100]
Brief in handschrift, 135-210 mm, van Tjalling Halbertsma (1891-1956) aan Petrus Marinus Heringa (1878-1962), gedateerd Haarlem 19-9-1935 [1206-48]
Brief in handschrift, 280x180 mm, van Tjalling Halbertsma (1891-1956) aan Petrus Marinus Heringa (1878-1962), gedateerd Haarlem 21-10-1935 [1206-49]
Brief in handschrift, 270x180 mm, van Tjalling Halbertsma (1891-1956) aan Petrus Marinus Heringa (1878-1962), gedateerd Haarlem 25-10-1935 [1206-50]
Kaartje, 118x147 mm, met in handschrift van Steven Nicolaas Boudewijn Halbertsma (1884-1965) een brief aan [Jan Willem] Heringa (1913-2006), gedateerd Den Haag 4-11-[19]42. NB J.W. Heringa was waarnemend secretaris van de Familie Vereeniging “Heringa”.[1227-69]
Brief in typoscript, 142x181 mm, van J van Heemstra (?-?) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Leeuwarden 15-4-1971.[1213-130]
Brief, 195x135 mm, in handschrift van J. van Heemstra (?-?) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd [Leeuwarden] 8-2-[19]77 [1206-156]
Brief, 104x138 mm, in handschrift van Justinus Evert Jan Hemmes (1932-2007) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Voorburg 7 mei 1956. [1206-136]
Doorslag van een brief in typoscript van Justinus Evert Jan Hemmes (1932-2007) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Voorburg 1 september 1956 [1206-127]
Brief in twee vellen van mevr. Barendina Sijtje Hempenius-Van Dijk (1947-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Bedum 31-8-1977.[1211-151]
Kaartje, 80x179 mm, met briefje in handschrift van Anneke [= Anne Charlotte Christine Heringa (1914-2000) aan Petrus Marinus Heringa (1910-), gedateerd Naarden 11-7-1972.[1227-92]
Kaart, 108x140 mm. Bevat brief in handschrift van Auke Heringa (?-?) aan Petrus Marinus Heringa (1878-1962), gedateerd Heemstede 5-7-[19]50.[1222-20]
Brief (met envelop), (2 velletjes, 208x148 mm) in handschrift van E. Vischer-Heringa [= Catharina Elisabeth (Betsy) Heringa (1906-1995)] aan Jan Willem Heringa (1913-2006) en Maria Aletta Gerarda Lely (1915-), gedateerd Zürich (Zwi.) 3-9-1984.[1212-99]
Brief, 252x203 mm, in handschrift van David [Arend Hendrik] Heringa (1920-) aan Jan en Mieke [= Jan Willem Heringa (1913-2006) en Maria Aletta Gerarda Lely (1915-)], gedateerd Edmonton, Alta (Canada) 22-8-1985.[1212-142]
Brief, op twee vellen uit een schrijfblok, 197x147 mm, in handschrift van David Arend Hendrik Heringa (1920-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Edmonton, Alta (Canada) 28-7-1986.[1212-145]
Vel papier, 223x140 mm, met brief in typoscript van Floris Koenraad Jan Heringa (1872-1940) aan Jodocus Heringa (1879-1954), gedateerd Den Haag 28-11-1933.[1226-25]
Drie velletjes gelinieerd papier, 212x138 mm. Bevatten een brief in handschrift van Gerard Carel Heringa (1890-1972) aan Anthonie van Wetering (1856-1928), gedateerd Utrecht 2-5-1920.[1226-33]
Vel papier, 270x218 mm, gevouwen. Bevat doorslag van een getypte brief van Gerard Carel Heringa (1890-1972) aan Johan Elisa Heringa (1869-1948), gedateerd Soest 19-11-1921.[1222-12]
Vel papier A4, met brief in handschrift van G.J. Heringa [= Godefridus Johannes Heringa (1919-)] aan Jan [Willem Heringa] (1913-2006), gedateerd Heemstede 15-4-[19]69.[1227-53]
Briefkaart, 102x147 mm, met briefje van Hans Heringa (1944-) aan zijn oom Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Hilversum 16-6-1976.[1227-112]
Zes brieven met envelop in handschrift van Herman Heringa (1882-1955) aan Carel Willem Heringa (1894-1961), gedateerd Schoorl 20-10-1915; Schoorl 27-11-1915; Schoorl 17-5-1916; Schoorl 26-12-1917; Schoorl 14-10-1929; Schoorl 20-12-1929.[1207-3]
Briefkaart, 90x140 mm. Bevat brief in handschrift van Herman Heringa (1882-1955) aan Jodocus Heringa (1879-1954), gedateerd Schoorl 18-5-[19]31.[1226-19]
Brief in typoscript van Hermanus Gerard Carel Heringa (1913-) aan Jan Willem Heringa (1913-2006) en Maria Aletta Gerarda Lely (1915-), gedateerd Wymeer (D.) 9-9-1986.[1228-3]
Vel gelinieerd schrijfpapier, 254x202 mm, tweemaal gevouwen, met brief in handschrift van Coos [= Jacoba Maria Hermina Heringa (1870-1958)] aan Saar [= Sara Geertruida Heringa (1855-1951)] en haar dochter Mien [= Wilhelmina Jacoba Bosch (1882-1943)], gedateerd Bennekom 17-9-1942.[1227-124]
Vel, 211x268 mm, gelinieerd schrijfpapier, gevouwen, met brief in handschrift van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan zijn vader Hermanus Gerard Carel Heringa (1845-1916), gedateerd B[atavia]? 6-10-[19]12.[1228-116]
Twee vellen, 284x210 mm, gelinieerd schrijfpapier met brief in handschrift van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan [zijn zoon] Hermanus Gerard Carel Heringa (1913-), gedateerd Amboina 28-7-1929. [1228-115]
Vel, 292x227 mm, gelinieerd papier, met brief in handschrift van James William Theodoor Heringa (1888-1948), aan [zijn zoon] Hermanus Gerard Carel Heringa (1913-), gedateerd Doorwerth 25-2-1941 [1228-114].
Brief, 274x214 mm, van J.W.Th. Heringa [= James William Theodoor Heringa (1888-1948)] aan de heer en mevrouw H. Heringa-Van Thiel te Stompetoren [= Hidde Heringa (1889-1964) en Maria van Thiel (1889-1972)], gedateerd Doorwerth 25-9-1941.
Vel papier, 275x214 mm, tweemaal gevouwen, met getypte brief van de Vereeniging “Familie Heringa”, aan Mevrouw W.J. Huender-Bosch [= Wilhelmina Jacoba Bosch (1882-1943)] te Amerongen, gedateerd Doorwerth 1-11-1942. NB Ondertekend door J.W.Th. Heringa [= James William Theodoor Heringa (1888-1948)].[1227-121]
Vel papier, 275x214 mm, twee maal gevouwen, met getypte brief van de Vereeniging “Familie Heringa”, aan Mevrouw W.G. Huender-Bosch [= Wilhelmina Jacoba Bosch (1882-1943)] te Amerongen, gedateerd Doorwerth 30-11-1942. NB Ondertekend door J.W.Th. Heringa [= James William Theodoor Heringa (1888-1948)].[1227-120]
Afschrift/Doorslag van een brief, 280x220 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan H.M. de Koningin [Wilhelmina] der Nederlanden, gedateerd Lunteren 5-5-1945.[1228-82]
Afschrift van een brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan de Minister van de Overzeesche Gebiedsdeelen, gedateerd Lunteren 2-6-1945.[1228-81]
Doorslag van een brief, 280x220 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Z.E. den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, gedateerd Lunteren 2-6-1945.[1228-95]
Concept van een brief in twee vellen, 210x134 mm, in handschrift van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Victor Emanuel Korn (1892-1969), gedateerd Lunteren 6-6-1945.[1228-92]
Doorslagen van het concept van de brief [doos 1228, Nr. 90] in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan het Hoofd van het Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers te Ede, gedateerd Lunteren 8-6-1945.[1228-91]
Brief, 275x208 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan het Hoofd van het Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers te Ede, gedateerd Lunteren 8-6-1945.[1228-90]
Doorslag van een brief in twee vellen, 280x220 mm, van James William Theodoor Heringa aan het Militair Gezag te Eindhoven, gedateerd Lunteren 8-6-1945.[1228-80]
Doorslag van een brief, 280x220 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan den heer Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visserij, gedateerd Lunteren 9-6-1945.[1228-89]
Doorslag van een brief, 280x220 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan den heer Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visserij, gedateerd Lunteren 11-6-1945.[1228-88]
Concept-brief, 134x209 mm, in handschrift van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Z.E. den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, gedateerd Lunteren 24-6-1945.[1228-86]
Concept-brief, 134x209 mm, in handschrift van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan I. het Bestuur van de Pensioenfondsen voor de Indische Landsdienaren; II. Directie Postcheque en Girodienst, gedateerd Lunteren 25-6-1945.[1228-85]
Concept-brief, 134x209 mm, in handschrift van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Victor Emanuel Korn (1892-1969), gedateerd Ede 5-8-1945.[1228-84]
Doorslag van een brief, 252x210 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan het bestuur van de Pensioenfondsen voor de Indische Landsdienaren, gedateerd Ede 9-8-1945.[1228-83]
Doorslag van een brief, 250x209 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan de Minister van de Overzeesche Gebiedsdeelen, gedateerd Ede 9-8-1945.[1228-79]
Doorslag van een brief in twee vellen, 278x210 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Victor Emanuel Korn (1892-1969), gedateerd Ede 16-8-1945.[1228-78]
Doorslag van een brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan de Secretaris der gemeente Renkum, gedateerd Ede 24-8-1945.[1228-73]
Brief, 276x214 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Jan Willem Heringa (1913-2006), gedateerd Zuid-Ginkel 4-9-1945.[1227-25]
Brief, 269x209 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Pieter Adriaan Kerstens (1896-1958), gedateerd Heelsum 12-9-1945.[1228-71]
Brief, 268x209 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan [Pieter Marinus] Hooijkaas (1885-), gedateerd Heelsum 12-9-1945.[1228-70]
Brief, 134x209 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan [Pieter Marinus] Hooijkaas (1885-), gedateerd Heelsum 1-10-1945.[1228-68]
Brief, 269x209 mm, in typoscript van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Victor Emanuel Korn (1892-1969), gedateerd Heelsum 2-10-1945.[1228-67]
Doorslag van een brief van J.W.Th. Heringa [aan de Directie van de Indische Pensioenfondsen], gedateerd Heelsum 8-10-1945.[1228-63]
Brief in typoscript van J.W.Th. Heringa [aan de Directie van de Indische Pensioenfondsen], gedateerd Heelsum 9-10-1945.[1228-63]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan de adjudant van Hubertus Johannes van Mook (1894-1965), gedateerd Batavia 26-2-1946.[1228-56]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan dhr A. Baars [Gouvernement van Ned. Indië], gedateerd Batavia 15-5-1946.[1228-54]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan de heer C.C.O. AMACAB, gedateerd 18-5-[1946].[1228-51]
Twee doorslagen van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan dhr Klei [H.A.P.Z.], gedateerd Batavia 27-5-1946.[1228-49]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan dhr A. Baars [Gouvernement van Ned. Indië], gedateerd Batavia 27-5-1946.[1228-53]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan dhr Van der Plas [= Charles Olke van der Plas (1891-1977)], gedateerd Batavia 18-6-1946.[1228-47]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Kol. Nica Col No.2436, gedateerd Batavia 20-6-1946.[1228-46]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Leonardo Trudone Brans (1879-1969), gedateerd Batavia 29-6-1946.[1228-44]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen te ’s-Gravenhage, gedateerd Batavia 9-9-1946.[1228-15]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) een de Directie van Stoomvaart-Maatschappij “Nederland” te Amsterdam, gedateerd Batavia 9-9-1946.[1228-14]
Twee doorslagen, 272x220 mm, van een getypte brief van James Wiliiam Theodoor Heringa (1888-1948) aan het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen te ’s Gravenhage, gedateerd Batavia 2-3-1947.[1228-11]
Doorslag van een brief van J.W.Th. Heringa aan J. Houtman, gedateerd Batavia 27-5-1947.[1228-9]
Drie doorslagen van twee getypte brieven op één vel van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan de directie van Stoomvaart Maatschappij “Nederland”, gedateerd Batavia 28-6-1947 en 9-9-1947.[1228-42]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan het hoofd van de Huisvestings-Organisatie Batavia [= J.J.M. Visser], gedateerd Batavia 2-7-1947.[1228-41]
Doorslag van een getypte brief (in twee vellen) van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Victor Emanuel Korn (1892-1969), gedateerd Batavia 13-7-1947.[1228-39]
Afschrift van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Hubertus Johannes van Mook (1894-1965), gedateerd Batavia 21-7-1947.[1228-33]
Afschrift van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Hubertus Johannes van Mook (1894-1965), gedateerd Batavia 22-7-1947.[1228-34]
Doorslag van een getypte brief (in twee vellen) van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Jan Johannes van de Velde (1905-1989), gedateerd Batavia 23-7-1947.[1228-32]
Twee doorslagen van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan het hoofd van de Huisvestings-Organisatie Batavia [= J.J.M. Visser], gedateerd Batavia 25-7-1947.[1228-35]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Peter John Koets (1901-1995), gedateerd Batavia 8-8-1947.[1228-31]
Doorslag van een getypte brief (in drie vellen) van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan Jan Johannes van de Velde (1905-1989), gedateerd Batavia 11-8-1947.[1228-30]
Doorslag van een getypte brief van James Willam Theodoor Heringa (1888-1948), aan het hoofd van het Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit te Medan, gedateerd Petamangsiantar 2-11-1947.[1228-20]
Doorslag van een getypte brief van James William Theodoor Heringa (1888-1948) aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen [= Johannes Martinus Kiveron (1893-1959)], gedateerd Pematang Siantar 10-11-1947.[1228-36]
Briefje in handschrift, 76x200 mm, van Jan Heringa (1919-2010) aan [Jan Willem Heringa?],[ongedateerd]. Betreft Koenraad Heringa (1790-1869).[1212-204]
  1   2   3   4   5


Dovnload 431.84 Kb.