Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bron 1: Catharina De Grote

Dovnload 25.05 Kb.

Bron 1: Catharina De GroteDatum21.09.2017
Grootte25.05 Kb.

Dovnload 25.05 Kb.

BRON 1: Catharina De Grote, Catharina II aan Voltaire, brief, 1771, primaire bron.

Er heersen in Moskou een aantal ziekten (roodvonk, een kwaadaardige koorts, hete koorts met en zonder vlekken), waaraan, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, veel mensen sterven. Grootmeester graaf Orlov heeft mij bij wijze van gunst verzocht daarheen te mogen gaan om ter plekke te zien welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om die ziekten een halt toe te roepen. Ik heb hem toestemming gegeven om die mooie, van toewijding getuigende daad te ondernemen, maar ik maak mij erg zorgen over het risico dat hij zal lopen.
Hij was nog maar nauwelijks vierentwintig uur onderweg, toen maarschalk Saltykov mij schreef over de volgende ramp die zich van 15 tot 16 september (oude stijl) in Moskou heeft afgespeeld. De aartsbisschop van die stad, Amvrossi geheten, een intelligent en verdienstelijk man, had gehoord dat er sinds enkele dagen een grote volkstoeloop plaatsvond voor een afbeelding van Maria waarvan werd beweerd dat die zieken genas (die overigens aan de voeten van de Heilige Maagd de laatste adem uitbliezen), en dat de mensen veel geld gaven. Hij liet daarom de geldkist verzegelen met de bedoeling het geld vervolgens te besteden aan een aantal vrome doeleinden, een economische maatregel die elke bisschop zonder meer het recht heeft in zijn diocees toe te passen. Aangenomen mag worden dat hij van plan was die afbeelding weg te halen, zoals wel vaker is gebeurd en waartoe dit slechts een aanloop was. En inderdaad, zo’n grote mensenmenigte bij elkaar kon de epidemie alleen maar erger maken. Maar zie wat er gebeurde.
Een gedeelte van het gepeupel begon te roepen: “De aartsbisschop wil de schat van de Heilige Maagd stelen, we moeten hem doden.” De rest koos partij voor de aartsbisschop; de woordenwisseling ontaardde in een handgemeen. De politie wilden tussenbeide komen, maar de gewone politie kon het niet aan; Moskou is een wereld, geen stad. De meest uitzinnigen renden op het Kremlin af, ze trapten de deuren van het klooster in waar de aartsbisschop zetelt, plunderden het klooster, bedronken zich in de kelders waar veel kooplui hun wijnen hebben opgeslagen, en toen ze degene die ze zochten niet vonden, ging een gedeelte van hen naar het zogenoemde Donskojklooster, waar ze die oude man uit sleepten en op een onmenselijke manier afslachtten; het andere deel bleef vechten en verdeelde de buit. Eindelijk kwam luitenant-generaal Jerkopin eraan met een stuk of dertig soldaten die hen heel snel dwongen zich terug te trekken, de meest opstandigen werden gevangengenomen.
Die beroemde achttiende eeuw heeft werkelijk heel wat om trots op te zijn: wat zijn we verstandig geworden.Contextinformatie bron:

Bovenstaande brief maakt deel uit van de correspondentie tussen de tsarina Catharina de Grote en de Franse verlichtingsfilosoof Voltaire. De brieven werden oorspronkelijk in het Frans geschreven. In 2010 zijn ze door Hannie Vermeer-Pardoen in het Nederlands vertaald en uitgegeven.


De briefwisseling tussen Voltaire en Catharina begon in 1763 en zou vijftien jaar zonder onderbreking duren, zonder dat de twee elkaar ooit zouden ontmoeten. Wanneer de briefwisseling begon, was Catharina vierendertig en Voltaire negenzestig jaar oud. De correspondentie werd beëindigd toen Voltaire op vierentachtigjarige leeftijd overleed.
Na enkele brieven met Catharina gewisseld te hebben, schreef Voltaire ook over haar in zijn andere werken. Hij noemde de tsarina ‘de ster van het noorden’ en verdedigde haar beslissingen in de Franse salons.

BRON 1: Catharina II aan VoltaireLees bovenstaande brief en los volgende vragen op.

Opdracht 1:

De brief werd geschreven door en was bestemd voor .

In welk jaar werd de brief geschreven?

Bovenstaande bron is een primaire/secundaire bron (omcirkel het juiste antwoord).Opdracht 2:

In haar brief aan Voltaire schrijft Catharina dat Graaf Orlov haar om een gunst heeft gevraagd. Wat wil graaf Orlov?

Wat vindt Catharina hiervan? Onderlijn dit in de brief.

Opdracht 3:

Vervolgens beschrijft Catharina een gebeurtenis die in Moskou plaats vond. Beschrijf in max. twee zinnen wat er gebeurde.


Op welke manier beschrijft Catharina de aartsbisschop en het volk? Duid in de tekst de positieve beschrijvingen aan in het groen en de negatieve beschrijvingen in het rood.


Wat kan je hieruit afleiden?Opdracht 4:

Wat wordt bedoeld met deze zin: “Die beroemde achttiende eeuw heeft werkelijk heel wat om trots op te zijn: wat zijn we verstandig geworden.”
Opdracht 5:

Met welke bedoeling zou Catharina deze brief volgens jou nu net naar Voltaire sturen?

BRON 2: G. C. Wäechter and J.G. Waechter, penning ter ere van Grigori Orlov, bronzen penning, 1771, primaire bron.

692136l


Contextinformatie bron:

In 1771 werd Moskou getroffen door verschillende epidemieën. Tot overmaat van ramp braken er verschillende volksopstanden uit. Graaf Orlov reisde naar de stad om er maatregelen te treffen om de verspreiding van de ziekten te voorkomen en om orde op zaken te stellen. Bovenstaande penning werd bij zijn terugkeer uitgegeven. De penning is 92,3 mm groot. Op de penning staat in vertaling: ‘Graaf Grigorij Grigorjevich Orlov, Prins van het Romeins Rijk’.


BRON 2: Penning ter ere van Grigori OrlovLees bovenstaande brief en los volgende vragen op in groepjes van vier.
Opdracht 1:

Door wie werd bovenstaande penning uitgegeven?

Wie wordt op bovenstaande penning afgebeeld?

Wanneer werd de penning vervaardigd?

Denk je dat de penning voor of na de brief van Catharina aan Voltaire werd uitgegeven?

Opdracht 2:

Duid volgende elementen aan op de penningen:

-De broche van Catharina II (1)

-Romeinse ruiter helm (2)

-Moskou (3)

-Rookwolken (4)

Waarom zou Grigori Orlov met deze elementen worden afgebeeld?

Opdracht 3:

Op welke twee manieren wordt Graaf Orlov voorgesteld? Beschrijf de twee zijden van de penning.

Denk je dat dit een realistische afbeelding van Graaf Orlov is? Waarom zou hij op deze manier worden afgebeeld?

Opdracht 4

Zowel de brief van Catharina aan Voltaire, als de penning ter ere van Grigori Orlov maken deel uit van Catharina’s propaganda campagne. Voor welk doelpubliek zijn de brief en de penning bestemd?Wat zou Catharina met de brief en penning willen bereiken?


Dovnload 25.05 Kb.