Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bron 10 Colorimetrie, een analytische methode

Dovnload 15.56 Kb.

Bron 10 Colorimetrie, een analytische methodeDatum13.11.2017
Grootte15.56 Kb.

Dovnload 15.56 Kb.
Bron 6.10 Colorimetrie, een analytische methode
Gekleurde stoffen absorberen licht van een bepaalde golflengte. Bijvoorbeeld absorbeert caroteen, de oranje kleurstof in worteltjes, zeer sterk blauw licht, waardoor in het licht dat onze ogen bereikt wanneer we naar een wortel kijken, het blauwe licht ontbreekt. Wij zien de wortel dus als oranje gekleurd ( de complementaire kleur van blauw).

Wanneer je in staat bent om de kleurstof op te lossen in een geschikt oplosmiddel is de hoeveelheid licht die geabsorbeerd wordt door het caroteen afhankelijk van de concentratie kleurstof. Hierdoor is door middel van het meten van de absorptie van het licht door een bepaalde stof de concentratie van die stof af te leiden.

Deze methode noemt men colorimetrie.

Men gaat dan als volgt te werk: • Eerst wordt de golflengte in het zichtbare gebied bepaald waarbij de kleurstof het meeste licht absorbeert. Men werkt met een oplossing van de kleurstof en bepaalt de absorptie bij iedere 10-20 nm.

- logI/Io = - log absorptie.

  • E blijkt ook evenredig te zijn met de concentratie van de kleurstof in de oplossing: E = ε. c. d. , waarin ε de molaire extinctiecoëfficiënt is, c de concentratie in mol.L-1 en d de lengte van de lichtweg. Dit heet de wet van Lambert-Beer.

  • Die golflengte waarbij Io/I het grootst is, is de golflengte die voor het verdere gedeelte van het experiment wordt gebruikt.

 • Vervolgens wordt een ijkreeks gemaakt van een aantal oplossingen met wisselende, bekende concentraties kleurstof.

 • Bij de vastgestelde golflengte wordt van ieder van de oplossingen de extinctie bepaald.

 • In een grafiek wordt de extinctie tegen de concentratie uitgezet. Dit moet een rechte lijn door de oorsprong zijn.

 • Nu kan van ieder monster met een onbekende concentratie deze concentratie bepaald worden door de extinctie te meten en deze in de ijkgrafiek te plaatsen.
StudioScheikunde| Module Slikken of spuiten | Intern dossier activiteit 6-10
 • Bron 6. 10 Colorimetrie, een analytische methode

 • Dovnload 15.56 Kb.