Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bron: bhic toegang 7701, inv n

Dovnload 49.08 Kb.

Bron: bhic toegang 7701, inv nDatum30.10.2018
Grootte49.08 Kb.

Dovnload 49.08 Kb.

Notaris: J.F. de Kuijper 1811-1824

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 021


Regesten door: Antoon Vissers
001 03-01-1822 001 Veghel deling

Jan Jacob Donkers, Anna Maria Jacob Donkers, met haar man Johannes jan Donkers en Adriaan Jacob Donkers.

Ze delen het nagelaten goed van hun broer Roelof Jacob Donkers te Veghel in 1821 overleden. Laat na een halve hooibeemd in het Dorshout, genaamd Meulenbeemd en een perceel land gelegen op de Watersteegd.
002 05-01-1822 002 Veghel schuldaflossing

Matheus Kallaars, kuiper te Veghel, bekend ontvangen te hebben van Adriaan Jan Boermans de som van 700 gulden. Dit komt van het bedrag 1421 Franc welke Adriaan Jan Boermans aan Catharina Peter van der Sande, spinster te Veghel en daar overleden, nog schuldig was. Deze schuld kwam van een huis kopen met land en te Veghel gelegen op de Leest. Dit is gepasseerd voor notaris op 07-01-1813


003 07-01-1822 003 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendrik Antonij Smits, bouwman te Veghel.


004 07-01-1822 004 Veghel verkoop

1. Adriana van Lankveld met haar man Peter van Laarschot. 2. Helena van Lankveld, 3. Johannes van Lankveld, 4. Peter van Lankveld. 5. Johannes van de Tillaert, als voogd over de minderjarige Lambertus van Lankveld en waarvan Mathias van den Tillaert de toeziend voogd is.

Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Peter van Lankveld en Maria van Eerdt beiden te Veghel overleden in 1813.

Eerste lot een huis etc. gelegen te Veghel in de Heselaer. Ook land daar gelegen.

Tweede lot een huis in de Bukelaer. Een perceel land gelegen in de Heise bunders, genaamd Kraaijkamp. Een perceel land aan de Hei genaamd Huijgenbosch.

Nog een perceel land aldaar gelegen en een perceel korthooi, gelegen in de gemeente Heesch in de Heesche beemden.

Derde lot een perceel land gelegen in de Donkere straat.

Vierde lot Land gelegen aan de Heselaer, genaamd de Blauwe steen en een beemd, grenzende aan voorschreven perceel.

Vijfde lot Land aan de Heselaar en land op de Watersteegd gelegen.
005 08-01-1822 006 Veghel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van Godefridus Josephus van de Ven, rentenier wonende te ’s-Hertogenbosch.


006 09-01-1822 007 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Matheus Lambertus van de Ven.


007 10-01-1822 009 Veghel

Op vraag van de heer Jacob Jacot, secretaris te Veghel, als gemachtigde van Johannes Ooms, kuiper wonende te ’s-Hertogenbosch als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Eert en Geertruij Lemmens. Verpacht zullen worden de nagelaten goederen ten behoeve van genoemde minderjarige kinderen.

Goederen als een perceel land te Veghel op het Ham gelegen, volgens maatboek nr.2031

Een perceel land te Veghel op het Ham gelegen aan de wal, in maatboek nr. 1891

Een perceel land te Veghel op het Ham gelegen, in maatboek nr. 1894

Een perceel nieuw erf, op het Ham gelegen tegen vorig perceel.

Een perceel hooibeemd etc. gelegen te Veghel op het Ham in de Kakkers.
008 14-01-1822 011 Veghel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van de weduwe Gerard van Roij.


009 17-01-1822 012 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Antonij van den Hurk.

De openbare verkoop zal gehouden worden de herberg van de weduwe Gerard van Roij.
010 24-01-1822 013 Veghel verkoop

Hendrikus van der Pol, bouwman wonende te Uden heeft verkocht aan de heer Aard Dirk van Doorn, koopman te Veghel een perceel hooiland te Veghel in het Ham gelegen.


011 30-01-1822 015 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de weduwe Jan de Leest.


012 30-01-1822 017 Veghel lening

Hendrikus van Schijndel, landbouwer te Veghel, verklaard schuldig te zijn aan de heer Paulus Moors, koopman te Veghel de som van 400 gulden.

Stelt als borg een landsmanwoning, gelegen te Veghel aan de Bukelaer. Nog land gelegen op den Heuvel aan den Erpse Dijk. Land te Veghel gelegen genaamd de Zeeve Streepen.
013 14-02-1822 021 Veghel verkoop

Openbare verkoop van varkens op verzoek van Johannes Hendrikus van Kessel.


014 28-01-1822 022 Veghel

Van de rechtbank eerste aanleg te Eindhoven:

Hendrik Pieter van den Heuvel, landbouwer te Veghel, Lambert van Meeuwen, met zijn zus Ardina van Meeuwen, geassisteerd door haar man Willem van den Tillaar, bouwlieden te Veghel. Deze laatste enige overgebleven en meerderjarige kinderen van wijlen Jan van Meeuwen en Anna Rijkers. Deze Anna Rijkers is in tweede huwelijk getreden met genoemd Hendrik Pieter van den Heuvel en uit dit huwelijk zijn geen kinderen gesproten.

De volgende goederen zijn aan gekocht. 1. een perceel land gelegen op Jecschot. 2. Een perceel land aan de Kampkens. 3. Een heikamp gelegen op den Biezen. 4. Een heikamp gelegen aan de Laars.

Hendrik Pieter van den Heuvel, heeft een tweede huwelijk aan gegaan met Hendrina Jacobus van Vegchel uit welk tweede huwelijk nog twee onmondige kinderen zijn geboren, Jan en Anneke van den Heuvel, waarvan Johan Jacobus van den Heuvel de toeziend voogd is. dat deze kinderen na het sterven van hun moeder Hendrina Jacobus van Vegchel het erfrecht hebben verkregen van de helft in de boven geschreven goederen, mitsgaders het erfrecht van een perceel groes op Soffelt onder Veghel.

Dat Hendrik Pieter van den Heuvel zich daarna in een derde huwelijk heeft begeven met Hendrina van de Laar, ook overleden en waarvan Hendrina, nog onmondig, is voort gekomen. Pieter van de Laar te Lieshout is daarvan de toeziende voogd.

Uit dit laatste huwelijk is aan gekomen een huis met een perceel land gelegen op de Wilpershouck. Nog een perceel land op Lochtenberg met nog een perceel grenzende aan het vorige. Een perceel gelegen op den Heijert. Land genaamd den Eerdt.

Hiervan heeft Hendrik Pieter van den Heuvel voor de helft het erfrecht en de andere helft laats genoemde dochter Hendrina en haar halven broeder Jan en half zuster Anneke toe behoort. De boedel is ook nog bezwaard met een aanzienlijke schuld. Een hypotheek van 1200 franken aan mej. Hendrina Susanna Walkart in huwelijk met de heer Ameshof te Amsterdam. Een onderhandse obligatie van 100 gulden tegen 5 % aan Arieke Welten te Veghel. 200 gulden schuld aan lambert van Meeuwen te Veghel en 80 gulden aan notaris Kuijper te Veghel. Dreigt executie op voorgenoemde goederen.

Hierin hebben toegestemd Hendrikus van Veghel, klompenmaker te Veghel, Mathijs van Veghel, landbouwer te Schijndel, Hendrikus Aalders, metselaar en Johannes Vervoort, landbouwer beiden uit Veghel, naaste bloedverwanten van de nog minderjarigen.

Door de notaris worden vervolgens in het openbaar de volgende goederen verkocht.

1. een perceel land gelegen op Jecschot, onder Sint Oedenrode. 2. land aan de Kempkens. 3. een heikamp op den Biezen. 4. een heikamp aan de Laars. 5. land op Zontveld gelegen. 6. huis en hof gelegen aan de Kempkens. 7. land gelegen op de Wilbershoek. 8. land gelegen op den Logtenburg. 9. land op Logtenburg. 10. land gelegen in het Heiligt. land onder sint Oedenrode gelegen.

015 18-02-1822 023 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Oppers, koopman te Veghel
016 19-02-1822 024 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Lambertus Hendricus van den Bosch assessor van de gemeente Veghel


017 25-02-1822 025 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes van Lankveld, landbouwer te Veghel


018 25-02-1822 026 Veghel lening

Lambert van Meuwen, met zijn zus Adrina Meuwen welke geassisteerd wordt door haar man Willem van den Tillaart bekennen schuldig te zijn aam Wilhelmus Govers de som van 375.

Als borgen stellen ze drie landsmanhuizen, twee gelegen op den Biezen en een op de grens van Veghel met Sint Oedenrode. Ook land gelegen op Logtenburg en aan de Kempkens.
019 27-02-1822 027 Veghel verkoop

Johanna van Berkel, ongehuwd en spinster, wonende te Veghel heeft verkocht aan Cornelis Rietman, ontvanger der directe belastingen in Erp en Boekel, een huis etc. gelegen te Erp in de Kerkstraat met nog een perceel land aldaar gelegen genaamd den Vlaskamp.


020 05-03-1822 030 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Matheus Lambertus van de Ven.


021 06-03-1822 031 Veghel testament

Johannes Aalders, bouwmansknecht wonende te Eerde maakt zijn testament.

Stelt zijn vader Hendrikus Aalders, metselaar, als enige erfgenaam.

Onder de akte staat dat Johannes Aalders is overleden op 30-08-1822


022 07-03-1822 032 Veghel verkoop

Openbare verkoop van vee op verzoek van Cornelis van de Wetering uit Maren.


023 20-03-1822 033 Veghel verkoop

Openbare verkoop van eiken en ander hout op verzoek van Antonij van Son.


024 20-03-1822 035 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Willem van Heumen.


025 26-03-1822 036 Veghel verkoop

Johannes Hendrikus van de Ven, bakker te Wichen heeft verkocht aan zijn zwager Arnoldus van den Bogaert de helft van een landmanwoning te Veghel gelegen aan de Heselaer, genaamd den Hoef. Ook nog land aldaar aan de Hennenberg.


026 16-04-1822 037 Veghel verkoop

Hendrina Aard Teunisse, weduwe Jan Hendrik Kluijtmans, wonende te Veghel aan de Leest heeft verkocht een landsmanwoning gelegen aan de Leest.

Ze verkoopt het aan 1. Anna Ketelaars, met haar man Hendrikus van Kilsdonk. 2. Maria Ketelaars, met haar man Johannes van de Ven. 3. Johannes Ketelaars. 4. Adriaan Ketelaars. 5. Ardina Ketelaars. 6. Hendrikus Ketelaars en 7. Hendrina ketelaars.

Ook nog land gelegen aan de Mestbrug en in het Dorshout. Een hooibeemdgelegen achter de straat naast de Laarakkers van Jan van den Bogaard. Ook nog twee percelen land op den Biezen.


027 25-04-1822 038 Veghel deling

1. Catharina van Cleef. 2. Elisabeth van Cleef, met haar man Lambert Peter van de Ven. 3. Hendrikus van Cleef. 4. Hendrina van Cleef. 5. Lucia van Cleef. met haar man Jan Verbruggen, smitsbaas. 6. Matheus van Rijbroek als voogd over de minderjarige Lambert van Cleef waarvan Willem van den Tillaar toeziend voogd is.

Ze delen het nagelaten goed van hun ouders Johannes van Cleef en Maria Lambert van Rijbroek.

Ze laten na een huis in het Dorshout gelegen, land in het Donkerskamp, in de Akert en op den Doornhoek.


028 14-05-1822 039 Veghel verkoop

Openbare verkoop van afbraak goederen op verzoek van Francis Manders, koopman te Veghel.


029 20-05-1822 040 Veghel aflossing

Johannes van Erp, wonende te Schijndel heeft van Mathijs Oppers, Jennemie Oppers en Adriaantje Oppers 133 gulden ontvangen. Nog een af te lossen bedrag in verband een koop van een huis en land, gepasseerd voor schepenen van Veghel op 6 april 1779.


030 31-05-1822 041 Veghel deling

1. Aard van de Loop, wonende te Uden. 2. Johanna van de Loop met haar man Johannes van Rijbroek. 3. Dirk Martinus van Asseldonk vader over zijn minderjarige kinderen Maria, Mechel, Jennemieke, Geertruij, Roelof en Peter, in huwelijk verwekt bij wijlen Doromie van de Loop en waarvan Pieter Ketelaars de toezien voogd is.

Ze delen het nagelaten goed van hun tante Geertruij van Berkel overleden te Veghel in 1807 en van hun oom Peter Aard van Hooft in 1821 te Veghel overleden.

Goederen als land op het Middegaal en op de kleine Hintelt en hooibeemd in het Abroek.

Alsnog een beemd in de Abroeken, op de Kleine Hintelt en op het Ham genaamd de Kakkers.
031 05-06-1822 042 Veghel verkoop

Catharina van Cleef, verkoopt aan Jan Adriaan Ketelaars een huis gelegen in het Dorshout.


032 15-06-1822 044 Veghel verkoop

Johannes van Aspert, schoenmaker, heeft verkocht aan Theodor Ross, predikant te Veghel een perceel land gelegen in de Putten.


033 28-06-1822 046 Veghel overdracht

Willem van Heumen, klompenmaker geeft erfelijk door aan zijn kinderen het vruchtgebruik van zijn goederen. Zijn kinderen Hendrikus, Maria gehuwd met Aard Govers, herbergier, Anneke en Ammerens van Heumen.

De goederen hem aangekomen van zijn overleden vrouw Petronella van den Hurk. land te Veghel genaamd den Hogakker en op het Middegaal
034 10-07-1822 048 Veghel verpachting

Openbare verpachting van op veld staande gewassen op verzoek van Matheus Lambertus van de Ven.


035 10-07-1822 049 Veghel verpachting

Openbare verpachting van tiende op verzoek van Jacob Jacot, secretaris te Veghel.

De Akertse tienden, verpacht aan Dirk van Asseldonk.

De Riutelse tienden, verpacht aan Antonij Scheij

De Dorshoutse tienden, verpacht aan Lambert van der Heijden

De Brugse tienden, verpacht aan Willem Hendrik van Boxmeer

De Molentienden, verpacht aan Jan Antonij Rovers.

De Hamse tienden, verpacht aan Gerrit van der Landen


036 11-07-1822 050 Veghel verpachting

Openbare verpachting van op veld staande gewassen op verzoek van Johannes Petrus van Lankveld.


037 12-07-1822 051 Veghel verpachting

Openbare verpachting van op veld staande gewassen op verzoek van Hendrikus Smits.


038 13-07-1822 052 Veghel verkoop

Elisabeth van de Ven, met assistentie van haar man Dirk van Duuren, smitsbaas, heeft verkocht aan jan Pepers een perceel land gelegen in de Lijnse kampen.


039 13-07-1822 053 Veghel verkoop

Elisabeth van de Ven, met assistentie van haar man Dirk van Duuren, smitsbaas, heeft verkocht aan Johannes Vervoort, een perceel land gelegen in de Lijnse kampen.


040 20-07-1822 054 Veghel verkoop

De eerwaarde heer Jan Burgers, pastoor te Middelbeers, Antonetta Jan Teunis van den Bogaert, weduwe Wilbert van Doorn en Rut Burgers.

Ze verkopen aan Aard Dirk van Doorn, koopman te Veghel, het 6/8 part van een perceel heide gelegen onder Sint Oedenrode op het Jekschot.
041 20-07-1822 055 Veghel verkoop

De eerwaarde heer Jan Burgers, pastoor te Middelbeers, Antonetta Jan Teunis van den Bogaert, weduwe Wilbert van Doorn. Ze verkopen een onverdeelde achtste part van een heiveld gelegen in het Lijnsven.


042 27-07-1822 056 Zijtaart lening

Jan Johannes van de Ven, bekend schuldig te zijn aan mejuffrouw Johanna Raaijmakers, weduwe Willem Francis Coolen, wonende te Mook de som van 250 gulden.

Als borgers hebben zich aan geboden Aard Versteede en zijn dochter Hendriena gehuwd met Jan Johannes van der Linden en Matheus van de ven, drukker te Veghel.

De schuldenaar stelt tot borg zijn huis gelegen op Zijtaart en land gelegen in de Lijnse Del en Aard Versteede stelt ook als borg ook zijn huis op Zijtaart gelegen.


043 03-08-1822 057 Veghel ruiling

Hendrikus Raaijmakers, Jan Raaijmakers en Johannes Raaijmakers, hebben in ruil gegeven aan Martinus Arnoldus van der Velden een perceel land te Veghel op het Ven gelegen, genaamd den Driehuisakker, maatboek 301.

Martinus Arnoldus van der Velden heeft daarvoor in ruil aan hun gegeven een perceel land ook aldaar gelegen op het Ven, genaamd den Driehuisakker, maatboek 305.
044 03-08-1822 059 Veghel lening

Peter Versteegden bekend schuldig te zijn aan de heer Johan de Jong, heer van Beek en Donk, de som van 1300 gulden.

De schuldenaar stelt als borg enige stukken land in Erp gelegen zoals in de Laren, genaamd de Kivit en de Teuselaart. Nog een hooibeemd te Erp in de Bulte.

Jan Geert van Lieshout stelt zich mede borg met zijn huis, zijnde een landsmanwoning met land te Veghel aan de Heide gelegen, maatboek 237 en 240 en nog een perceel, maatboek 599. Ook nog een beemd op het Ham gelegen, maatboek 1680 en lan gelegen in de Lage Boeks.


045 20-08-1822 060 Veghel verkoop

1. Petronella Schippers, dienstmeid te Antwerpen. 2. Peter van de Leur, winkelier te Turnhout en man van Francina Schippers. 3. Mechel Schippers, dienstmeid te Sint Oedenrode. Kinderen van Henricus Schippers en Dina Callaars. 4. Mathijs Callaars, kuiper te Veghel, als gemachtigde en optredende voor Catharina Bosmans, weduwe van bovengenoemde Henricus Schippers, vroedvrouw te Veghel moeder en voogdes over haar kinderen Petrus Schippers, 14 jaar, Hendrikus Schippers, 11 jaar en Elisabeth Schippers, 8 jaar. Verder nog Johanna Maria Schippers, meerderjarige volle zuster van genoemde minderjarige en die gehuwd is met Johannes Branten de toeziend voogd der minderjarigen.

Allen samen willen openbare verkopen een huis, gelegen te Veghel aan het Hoogeinde.

De verkopers in recht verkregen via testament van Henricus Schippers en Dina Callaars op 3 juli 1799.

In de akte wordt nog gemeld dat het huis in verval raakt en er enige schulden op rusten.

Verder dat Henricus Schippers in 1817 is overleden.


046 20-08-1822 061 Veghel verkoop

Adriaan Nouwens, timmerman te Nistelrode op Vorstenbosch, voogd en vader van zijn nog drie minderjarige kinderen Johannes, Hendrikus en Hein en waarvan Antoni van der heijden de toeziend voogd is.

Mitsgaders Martinus Nouwens, timmermansknecht wonende te Halder onder Sint Michielsgestel en Engelina Nouwens die nog bij haar vader te Nistelrode woont. Beiden meerderjarige kinderen van eerst genoemde Adriaan Nouwens en wijlen Johanna Hendrik van Dijk.

Via een openbare verkoop, bieden ze aan een huis met schuur etc. te Veghel in de Straat gelegen grenzende aan de steenweg. Wordt gekocht door Dirk Aard van Doorn.


047 30-08-1822 062 Veghel inventarisatie

Inventarisatie op verzoek van Willem Martinus van Asseldonk, bouwman te Veghel, weduwnaar van Anna Maria van de Ven, overleden te Veghel op 30-01-1817. Vader en voogd over zijn drie minderjarige kinderen Martinus, 13 jaar, Henrica 10 jaar en Hendrina 8 jaar. Dirk van Duuren, meester smid is hiervan de toeziend voogd.

Opgesomd worden alle goederen welke Willem Martinus van Asseldonk met zijn vrouw Anna Maria van de Ven sinds hun huwelijk op 29-05-1808 gemeenschappelijk bezaten.
048 31-08-1822 063 Veghel verkoop

De heer Johan de Jong, heer van Beek en Donk, wonende te Beek, heeft verkocht aan Peter Versteegden een landsmanwoning gelegen te Veghel aan de Lagen Heide en nog vier percelen land aldaar gelegen.


049 11-09-1822 064 Veghel verkoop

Openbare verkoop op verzoek van 1. Andries Verputten, landbouwer te Sint Oednrode. 2. Gerardus Verputten, landbouwer te Veghel. 3. Helena Verputten met haar man Hendrik van Wanrooij. 4. Anna Maria Verputten. 5. Johanna Maria Verputten.

Te koop aangeboden twee huizen, gelegen op de Heselaar, maatboek 1088 en 1089. Land genaamd de Streep, maatboek 1082. Land genaamd Nieuw land, maatboek 1019. Land genaamd het Nieuwland, maatboek1020. Land maatboek 1041 en land gelegen op de Watersteegd, maatboek 982

Al deze goederen zijn verkopers aan gestorven van hun oudersJan Dries Verputten, overleden in 1801 en Geertruda Hurkmans in 1821 te Veghel overleden.


050 13-09-1822 066 Uden verkoop

Ardiena van der Heijden, met assistentie van haar man Johannes van Hees, wonende te Uden heeft verkocht aan Martinus Peter van Schijndel, landbouwer te Uden een weiland in de Goordonk onder Veghel gelegen.

Verkoopster aangekomen na dood van haar ouders Johannes Marte van der Heijden en Maria Jan Klaassen, beiden te Uden overleden, Johannes omtrent 10 jaar geleden en Maria omtrent 5 jaar geleden.
051 18-09-1822 067 Veghel verkoop

1. Andries Verputten, landbouwer te Sint Oedenrode. 2. Goort Verputten, landbouwer te Nistelrode. 3. Helena Verputten met haar man Hendrik van Wanrooij. 4. Anna Maria Verputten. 5. Johanna Maria Verputten.

Ze hebben verkocht aan Willem Hurkmans, slagter te Veghel een huisje staande aan den Heselaar met de halve hof, mede het gebruik van de put die behoort bij het naast staande grote huis en recht van overpad.
052 18-09-1822 068 Veghel verkoop

1. Andries Verputten, landbouwer te Sint Oednrode. 2. Goort Verputten, landbouwer te Nistelrode. 3. Helena Verputten met haar man Hendrik van Wanrooij. 4. Anna Maria Verputten. 5. Johanna Maria Verputten.

Ze hebben verkocht aan Adriaan van den Heuvel land op den Heselaar gelegen, genaamd Nieuw land, maatboek 1019 en land, in het maatboek nummer 1020.
053 20-09-1822 069 Veghel verkoop

Johannes van de Laarschot heeft verkocht aan Jan Antonij Rovers een stuk land gelegen te Veghel in het Middegaals veld.


054 16-10-1822 071 Veghel testament

Peter Versteegde, landbouwer te Veghel maakt in zijn testament tot algemeen erfgenaam van al zijn goederen zijn huisvrouw Annemie Geert Pepers, die eerder gehuwd was met Aard Adriaan Timmers en na overlijden van zij vrouw naar haar twee kinderen uit eerder huwelijk met name Willemijn en Johanna Maria Timmers.


055 16-10-1822 072 Veghel testament

Annemie Geert Pepers, eerst weduwe van Aard Adriaan Timmers en nu echtgenote van Peter Versteegde, landbouwer te Veghel, maakt haar testament.

Ze legateert aan haar genoemde echtgenoot het vruchtgebruik van al haar goederen zijn leven lang. Tot erfgenamen haar kinderen uit eerder huwelijk met name Willemijn en Johanna Maria Timmers.
056 16-10-1822 073 Veghel verkoop

1. Andries Verputten, landbouwer te Sint Oednrode. 2. Goort Verputten, landbouwer te Nistelrode. 3. Helena Verputten met haar man Hendrik van Wanrooij. 4. Anna Maria Verputten. 5. Johanna Maria Verputten.

Ze verkopen aan Aard Dirk van Doorn, koopman te Veghel, een stuk land gelegen op de Heselaar, genaamd den Hemel, in het maatboek nummer 1041 en een perceel land gelegen op de Watersteegd, maatboek 982.
057 16-10-1822 074 Veghel verkoop

Maria van Dijk, weduwe Jan van Duijnhoven, spinster te Veghel heeft verkocht aan Theodor Ross, predikant te Veghel het vruchtgebruik van een huisje gelegen in de Putten.


058 18-10-1822 075 Veghel verkoop

Lambertus van den Bosch, wethouder, heeft verkocht aan Arnoldus Heerkens een bouwmanshuis, stal, schop etc. nummer 152. Verder nog 7 percelen land.

Nog een huis gelegen in d’Derpt nummer 153 en 9 percelen land, waaronder genaamd de Striem, den Hoog akker, het Nieuwveld, Het Heijveld, het Klein veldje, op Haselberg, genaamd het Groesveld en de Heiselbergesebeemd.
059 08-11-1822 087 Veghel testament

Hendrikus van de Wijdeven, landbouwer te Veghel in het Eerde, die zijn testament maakt.

Legateert aan Doris van Rixtel, minderjarig kind van Hendrik van Rixtel en Helena van Hintelt de som van 200 gulden en Martinus Adriaan Vervoort, bouwman op de Kuijlen onder Sint Oedenrode de som van 75 gulden. Het zal binnen een jaar worden uitgekeerd door mijn echtgenote Servaas Albert van Cleef, welke ik als algemene erfgenaam stel.
060 08-11-1822 088 Veghel testament

Testament opgesteld door Servaas (lees Servatia) Albert van Cleef

Legateert aan Doris van Rixtel, minderjarig kind van Hendrik van Rixtel en Helena van Hintelt de som van 200 gulden en Martinus Adriaan Vervoort, bouwman op de Kuijlen onder Sint Oedenrode de som van 75 gulden. Het zal binnen een jaar worden uitgekeerd door mijn man Hendrikus van de Wijdeven, welke ik tot universele erfgenaam maak.
061 15-11-1822 089 Veghel verkoop

Theodora Raaijmakers, weduwe Godefridus van der Veelen als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Christiaan, Willem en Peter van der Veelen en waarvan de toeziend voogd is Arnoldus Smits, bleker te Veghel.

Ze wil voor publiek en aale man verkopen een huis, gelegen in de Molenstraat en grezende aan een eind aan de Steenweg.
062 16-11-1822 090 Veghel verkoop

Johanna Maria Versteede, echtgenote van Gerrit Jan van Lieshout en Geertruij Versteede, echtgenote van Johannes van de Wijmelenberg uit Uden hebben land verkocht aan Johannes Aard van Asseldonk. Land gelegen te Veghel op de Watersteegd, in het maatboek 932. De verkoopster aangekomen van hun ouders Dirk Peter Versteede en Antonetta Beekmans.


063 16-11-1822 091 Veghel verkoop

Wilhelmina Jan van Lieshout, ongehuwd en wonende te Veghel heeft verkocht aan Johannes Aard van Asseldonk een stuk land te Veghel in de Akert gelegen genaamd den Potschijf, in maatboek 2096


064 16-11-1822 092 Veghel verkoop

Maria Jan van de Ven, echtgenote van Johannes Aard van Asseldonk heeft verkocht aan Jan Gerrit van Lieshout een stuk land gelegen op de Hintelt, maatboek 211.

Verkoopster aangekomen van haar ouders Jan van de Ven en Jenneken van de Ven.
065 27-11-1822 094 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerend goed op verzoek van de weduwe van Godefridus Arkens, spinster en wonende te Veghel.


066 27-11-1822 095 Veghel verkoop

Adriaan Johannes Bekkers, Catharina Hendrik van de Ven, Antonetta Bekkers, weduwe van Adriaan van den Broek, wonende te Schijndel en Martinus Bekkers, wonende te Sint Oedenrode. Ze hebben verkocht aan Hendrik Leendert Poorters, landbouwer te Veghel alle roerende en onroerende goederen, komende van wijlen Helena Bekkers, weduwe van Johannes Poorters op 15-05-1822 alhier te Veghel overleden.


067 27-11-1822 096 Roggel verkoop

Aldegonda Cornelis Smits wonende te Veghel heeft verkocht aan Johannes Timmermans, landbouwer te Roggel, een vierde deel van een landsmanwoning met stal en schuur en land, alles gelegen in Roggel, arrondissement Roermond


068 04-12-1822 097 Veghel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van de heer Johan de Jong, heer van Beek en Donk.


069 07-12-1822 098 Veghel lening

Petronella van de Ven, eerst weduwe van Arnoldus van Eerdt en thans echtgenote van Johannes Michiel van der Aa, korenmolenaar te Beek en Donk. Verder Cornelis van Eerdt, molenaarsgezel wonende te Bakel en Maria Catharina van Eerdt, wonende te Beek.

Ze verklaren dat het kennelijk is dat Johannes Michiel van der Aa, molenaar onder Beek bij notarisakte 27-04-1816 geleend en schuldig is aan de heer Antoni Losecaat, rentenier te Eindhoven de som van 1500 gulden.

Als onderpand stelt de schuldenaar een huis met grond te Veghel gelegen, genaamd de Keulse kar. Dat tot mede borg had gesteld wijlen Jan Johannes van Zutphen en zijn zoon Jan. Dat deze laatste als erfgenaam van zijn vader wil ontheven worden als borger.

Als borg stelt Petronella van de Ven, voor 1/3 en Cornels met Maria Catharina voor 2/3 de goederen hun aangekomen uit de nalatenschap van Hendrik van Eerdt, alhier al meer dan tien jaar geleden overleden. Dit is een huis, bestaande uit diverse woningen, met grond en te Veghel gelegen aan de Heselaar, genaamd de Vier Uiterste. Nog land gelegen aan de Heselaar en een hooibeemd aldaar genaamd den Strijperbeemd. Nog land genaamd den Muijsacker en een perceel genaamd de Vosakker. Nog land gelegen in de Hijse Bunders en een perceel land gelegen op het Ven. Een perceel gelegen op de Watersteegd en een perceel in de Groot Donk
070 11-12-1822 099 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van schaarhout op verzoek van de heer Johan de Jong, heer van Beek en Donk welke te Schijndel zal plaats vinden.


071 14-12-1822 100 Veghel erfmangeling

Dirk Jan de Jong, landbouwer te Sint Oedenrode ter ene zijde en Aard Kemps, landbouwer te Veghel ter andere zijde. Ze hebben onderling in erfmangeling de volgende percelen land geruild.

De eerste een perceel land gelegen in de Hijse kampen en de tweede een nieuw erf van 1807 gelegen te Veghel in de Putten
072 14-12-1822 101 Veghel schuldbekentenis

Gerrit Hendrikus van der Landen, bakker te Veghel bekend schuldig te zijn aan Hendricus Gerrit van der Landen, rentenier te Veghel, mede ten behoeve van zijn vier kinderen in echte verwekt bij Elisabeth Paulus van den Groenendaal, met name Lambertus, kuiper van beroep, Paulus, bakkersgezel, Elisabeth gehuwd met Jan Deelen, meester timmerman en Geertruij van der Landen echtgenote van Jan van den Broek, voerman en herbergier. De som van 1600 gulden, wegens genote goederen en verschulde huizen thans door de eerste comparant bewoond tot de dag des overlijden van de tweede genoemde.


073 21-12-1822 102 Veghel verkoop

Openbare verkoop van brandhout op verzoen van Jacob Jacot, secretaris van Veghel en Erp


074 24-12-1822 104 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Goord Verputten


075 24-12-1822 105 Veghel lening

Hendrikus van den Boogaard, meester smid en zijn huisvrouw Hendrina van de Weetering.

Ze bekennen schuldig te zijn aan Peter van Dijk, koopman binnen de stad Leiden de som van 500 gulden, welke ze in leen hebben ontvangen.

Als borg daarvoor stellen ze hun huis, gelegen te Veghel in de straat naar de molen, met voor hun huis de Steenweg. Verder nog land te Eerde onder Sint Oedenrode genaamd het Dijsselvelt.


076 28-12-1822 106 Veghel verkoop

Hendrikus Hendrik Snelders, timmerman te Veghel heeft verkocht aan Lambertus Snelders, meester timmerman, een huisje met hof en land gelegen aan de Heselaer


077 28-12-1822 107 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de weduwe Hendricus van den Heuvel.


Dovnload 49.08 Kb.