Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bron De mensen die in Zuid-Anatolië en het Midden-Oosten reeds in nederzettingen woonden, verzamelden nog steeds wilde gewassen voor hun levensonderhoud. Ze begonnen de velden met deze wilde gewassen enigszins te beschermen tegen wilde

Dovnload 12.53 Kb.

Bron De mensen die in Zuid-Anatolië en het Midden-Oosten reeds in nederzettingen woonden, verzamelden nog steeds wilde gewassen voor hun levensonderhoud. Ze begonnen de velden met deze wilde gewassen enigszins te beschermen tegen wildeDatum31.07.2017
Grootte12.53 Kb.

Dovnload 12.53 Kb.


Bron 9. De mensen die in Zuid-Anatolië en het Midden-Oosten reeds in nederzettingen woonden, verzamelden nog steeds wilde gewassen voor hun levensonderhoud. Ze begonnen de velden met deze wilde gewassen enigszins te beschermen tegen wilde dieren. Later ging men steeds meer aandacht schenken aan deze velden.

Mogelijk heeft de landbouw in het vroege neolithicum een impuls gekregen naar aanleiding van een klimatologische veranderingBron 11. Onder historici bestaat twijfel of het correct is om koning Narmer te beschouwen als dezelfde figuur als de iets minder bekende heerser Menes.
De verwarring is ontstaan door bronnen en hiërogliefen, die de eerste koning van het verenigde land aan duiden als Menes

Bron 10. Volgens de historicus Thucydides zou Lysander de Piraeus-haven (de Atheense levensader) geblokkeerd hebben en dwong hij daardoor de belegerde Atheners tot een smadelijke capitulatie. Hij hielp eerst de Dertig Tirannen aan de macht in Athene en liet er een Spartaans garnizoen achter om deze bij de uitoefening van hun terreurbewind te assisteren.

Bron 16. Een boer op het domein mocht, in tegenstelling tot de lijfeigene, wel bezittingen hebben. Als hij stierf, erfden zijn kinderen die. Maar zij erfden ook alle verplichtingen tegenover de heer waar zij bij hoorden. Zonder toestemming van hun heer mochten ze niet verhuizen.


Bron 14. Clovis werd bekeerd tot het katholicisme op initiatief van zijn vrouw, Clothilde, een Gotische prinses. Clovis werd gedoopt in een kleine kerk die zich bevond op de plaats van, of naast de Kathedraal van Reims, de kerk waar de toekomstige Franse koningen vanaf dat moment gekroond zouden worden.


Bron 15. Veel inwoners van Dorestad ( dat tegenwoordig bekend staat als Wijk bij Duurstede ) werden vermoord of als slaaf gevangen genomen. De stad brandde deels af. Deze aanval was pas het begin van de vele aanvallen die nog zouden volgen. Omdat een sterk centraal gezag ontbrak, kon men echter weinig tegen deze aanvallen doen.

Bron 12. In Deuteronomium (het vijfde boek van de Hebreeuwse Bijbel) 28:64-65 staat geschreven dat het volk van Israël onder alle volken, tot in de verste uithoeken van de aarde, verstrooid zou worden. Ze zouden bij die volken niet op adem kunnen komen of een plek krijgen om te rusten. Ze zouden in angst leven.

Bron 13. Tijdens de strijd liet hij zijn soldaten een symbool aanbrengen op hun schilden, waarvan christenen geloven dat dit het labarum-symbool was. Het labarum en het ermee geassocieerde motto "in hoc signo vinces" (in dit teken zal je overwinnen) zou volgens de overlevering aan hem zijn verschenen in een visioen, wat zou hebben geleid tot zijn uiteindelijke bekering tot het christendom.
Bron 6. Ze zeggen namelijk dat hij na de onderwerping van Egypte, een naar hèm vernoemde stad wilde nalaten en op advies van zijn bouwmeesters een of andere plek, zo groot als nooit tevoren, liet afmeten en omheinen. Daarop kreeg hij ’s nachts, toen hij sliep, een vreemde droom. Apollo scheen hem in deze droom de volgende woorden toe te fluisteren: ‘Bouw op het eiland in de luid klotsende zee, voor de kust en noem het Faros.’

Bron 8. Het waren grote U-vormige gebouwen, veelal uit steen opgetrokken rond een binnenplaats. Daarnaast bouwden ze badhuizen en openbare gebouwen. Het was voor het eerst dat in Nederland ook heuse stadjes ontstonden: Forum Hadriani bij Voorburg, Nijmegen en Maastricht. De bebouwing was hier overigens nog zeer beperkt. Meer nog dan een plek om je te wassen, was het badhuis voor de meeste mensen in die tijd een sociale ontmoetingsplaats.

Bron 5. Een hymne voor de god. Hoe groot zijn uw daden, niettemin verborgen van het zicht, O Enige God naast wie er velen zijn! U maakte de aarde zoals u dit wenste, u alleen, Alle volkeren, kudden, en troepen; Alles op aarde wat op benen lopen, Alles op hoogte wat op vleugels vliegen, Het land van Khor en Kush, Het land van Amenhotep.


Bron 1. Gallië in zijn geheel wordt in drie deelen verdeeld, waarvan de Belgen het eene, de Kelten het tweede, en onze Galliërs, het derde deel bewonen. Van hen allen zijn de Belgen het dapperst; eensdeels, omdat zij zich zeer verre houden van de beschaving en de verfijning der provincie en zelden met kooplieden in aanraking komen, die weeldeartikelen invoeren, welke er toe bijdragen om het karakter te verslappen, anderdeels, omdat zij de naaste buren zijn der Germanen, die aan gene zijde van den Rijn wonen, met wie zij voortdurend in oorlog zijn.


Bron 2. Een strofe uit het Chanson de geste.

Als mijn heer is verslagen, zal ik zijn lot delen.

Als hij wordt opgehangen, hang me dan aan zijn zijde.

Als hij naar de brandstapel moet, zal ik met hem branden.En als hij de verdrinkingsdood moet sterven, laat me dan met hem verdrinken.


Bron 3. Zijn biograaf schrijft: "Vandaar begaf hij zich naar Rome, om orde op zaken te stellen in de verwarde toestanden binnen de Kerk. Dat nam de hele winter in beslag. Bij deze gelegenheid bekwam hij de keizers- en augustustitel, wat hem aanvankelijk zo tegenstond dat hij verklaarde de kerk op die feestelijke hoogdag nooit vrijwillig betreden te hebben indien hij enig vermoeden had gehad van de bedoelingen van de paus.

Bron 4. Wanneer wij in de volksvergadering samenkomen en er staan bouwactiviteiten op de agenda, dan vragen wij architecten om advies. Maar als er gediscussieerd wordt over het politieke beleid van de stad, dan mag iedereen zijn zegje doen: timmerlui, smeden, leerbewerkers, matrozen, arm en rijk, van goede en slechte komaf.

Bron 7. Indien iemand een oog van een vrije uitsteekt zal men hem ook een oog uitsteken. -Indien een architect voor iemand een huis heeft gebouwd en zijn werk niet stevig genoeg is, dan is als het huis instort en de heer van het huis gedood wordt, de architect met de dood strafbaar.


Dovnload 12.53 Kb.