Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bron: Organiseren & managen

Dovnload 1.31 Mb.

Bron: Organiseren & managenPagina1/7
Datum13.04.2019
Grootte1.31 Mb.

Dovnload 1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ManagementBron:

Organiseren & managen

André Weber, Aldert Doelen

Noordhoff Uitgevers

ISBN 978-90-01-83424-1


Week 1

Lijnstaf organisatie: • HRM

 • Financiën

 • Administratie

 • Schoonmaak

 • Marketing

 • Communicatie

Product Innovatie = participatief -> niet bij de directeur maar bij de mensen zelf


Operational Excellence

 • Tegen een lage prijs produceren / leveren

 • Groot klantenbestand

 • Volume

 • Schaalvoordelen

Kenmerken: • Hoge vaste kosten maken grote volumes essentieel om lage kosten per eenheid te bereiken; schaalvoordelen en efficiency zijn cruciaal

 • Strijd om schaal; enkele grote spelers in de markt domineren

Product Innovation • De nieuwste producten aanbieden

 • Veel slimme mensen in dienst hebben

 • Niet gericht op lage kosten

Kenmerken: • Vroegtijdige markttoetreding maakt het berekenen van premiumprijzen en het verwerven van een groot marktaandeel mogelijk; snelheid is cruciaal

 • Strijd om talent van personeel

 • Organisatie is werknemersgericht, creatieve sterren zijn zeer belangrijk

Customur Intimacy


Kenmerken: • Hoge kosten voor klantacquistie, dus belangrijk dat de klant veel bij de organisatie koopt

 • Sterk service georiënteerd

 • Personeel moet veel empathie hebben

 • Klant staat centraal

Week 2
Lijnorganisatie
Voordelen:

 • Eenvoudige en duidelijke structuur

 • Duidelijke gezagsverhoudingen

 • TBV zijn duidelijk af te bakenen

 • Goed toezicht en controle op uitvoering processen

 • Snelle besluitvorming mogelijk

 • Relatief geringe kosten aan leidinggevenden en organisatie

Mogelijke nadelen van de lijnorganisatie: • Beslissingen nemen meer tijd

 • De manager weet niet altijd genoeg voor de juiste beslissing

 • Afstemming tussen de afdelingen via de managers

 • Soms veel managementlagen


Lijnstaforganisatie
Voordelen lijn-staforganisatie

 • Lijnmanager kan meer gebruikmaken van specialistische kennis -> betere beslissingen

 • Lijnmanager heeft nu zelf meer tijd over. Omdat hij stafmedewerkers kan inschakelen

 • Het omspanningsvermogen van de manager kan toenemen

Mogelijke nadelen van de lijn-staforganisatie • Hogere kosten

 • Staan ver van het primaire proces af

 • Kan ondoorzichtig zijn wie er de leiding heeft


Lijn- en functionele staforganisatie
Voordelen:

 • (funtionele) staffunctionaris nu meer betrokken bij het resultaat -> doet nu zelf meer mee

 • Uniformiteit en consistentie in procedures, beleid etc.

 • Inbreng van deskundigheid in bedrijfsprocessen

Nadelen:


 • De staffunctionaris mag nu ook een medewerker iets dwingend opleggen -> loslaten van eenheid van bevel

 • Een afdelingsmanager heeft minder grip op het geheel

Organisatiestructuur

Bij de interne afstemming letten we vooral op het ontwerp van een passende organisatiestructuur
Om als organisatie goed te functioneren is nodig:


 • De arbeid moet zo goed mogelijk worden verdeeld (functies, afdelingen etc)

 • Alles moet goed worden afgestemd en moet worden gecoördineerd


Interne differentiatie
Functionele indeling

 • Alle taken en functies en relaties binnen het primaire proces zorgen allemaal samen dat

het product / de dienst van de hele organisatie tot stand komt.


 • Groeperen naar gelijksoortigheid van werkzaamheden (taken/functies)

 • Er ontstaan nu deelprocessen van het totale (primaire) proces

 • De deelprocessen worden ondergebracht in afdelingen

 • Iedere afdeling levert een bijdrage aan het product/de dienst van de organisatie

Voordelen: • Routine

 • Bezetting machines

 • Deskundigheid

 • Gelijkheid werkhouding

Nadelen:

Structuur: 1. Taakroulatie

verschillende

 1. Taakverrijking

 2. Taakverbreding


Interne specialisatie

 • Er zijn ook organisaties die wat complexer zijn.

 • In dergelijke organisaties zijn meerdere primaire processen te ontdekken die steeds een ander product / een andere dienst leveren.

 • De primaire processen vinden plaats in zelfstandige organisatorische eenheden (bedrijfsonderdelen)
 • Groepering op basis van het product / de dienst dat / die de organisatorische eenheid moet opleveren.

 • Het kan gaan om een indeling naar

  • Product

  • Markt

  • Geografisch

Voordelen: • Snelle probleemoplossingen

 • Korte communicatielijnen

 • Grote betrokkenheid

 • Veel kennis eindproduct

Nadelen:


 • Meer machines nodig

 • Leegstand afdelingen

 • Concurrentie tussen afdelingen


Week 3
Systeem

Een systeem is het geheel van formele en informele procedures en werkinstructies (processen) die een bepaald resultaat moeten opleveren.


Het proces in hoofdlijnen

 • Een proces bestaat uit fasen

 • Bij een proces is er sprake van input en output

 • Een proces is dynamisch

 • Er is sprake van transformatie of verandering


Proces van een organisatie

Flowchart: (stroomdiagram)

Een flowchart is een schematische weergave van een proces


Swimline: (functiestroomdiagram)

Een swimlane toont de exacte route van het proces langs de verschillende functies in een organisatie


Nu de strategie van de organisatie is beschreven, de structuur vastgelegd is in een organigram en de systemen vastgelegd zijn in een flowchart / swimlane, kunnen we eindelijk kwaliteit gaan leveren!


Kwaliteit

Kwaliteit is het voorzien in de behoeften en voldoen aan de eisen en de wensen van de klant


Kwaliteit is leveren wat de klant verwacht:

Verwachtingen <-> Werkelijke product


Een sterke organisatie streeft altijd naar een betere kwaliteit, zowel intern (efficiency) als ook extern (effectiviteit), maar wil ook kwaliteit behouden (borgen)


 • Verbeteren van kwaliteit

 • Borgen van kwaliteit

  1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 1.31 Mb.