Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bron: Prijzen & tarievengids

Dovnload 22.73 Kb.

Bron: Prijzen & tarievengidsDatum09.07.2018
Grootte22.73 Kb.

Dovnload 22.73 Kb.


Het berekenen van je uurtarief
bron: Prijzen & tarievengids
stap 1: het berekenen van een theoretisch basistarief per uur
stap 2: doe marktonderzoek om vast te stellen wat je concullega’s vragen
stap 3: vraag na bij je vak- of brancheorganisatie wat gangbare tarieven zijn, raadpleeg bijvoorbeeld de tarievengids voor freelancers en zoek op internet (bureauonderzoek)
stap 4: gebruik de uitkomsten van stap 1 t/m 3 om uiteindelijk je eigen uurtarief vast te stellen

ad. STAP 1


Deze formule voor je theoretische basistarief ziet er moeilijk uit, maar het is gewoon een kwestie van invullen en rekenen en dan heb je een theoretisch uurtarief excl. BTW.
Theoretisch basistarief per uur:

minimum bruto uurloon x E x O x U x FO
Minimum bruto uurloon (volwassenen): € 8,12

Bron: www.berekenhet.nl 2010
E = Ervaringsfactor

Elk jaar ervaring geeft een opslag van 3% en de factor is als volgt te berekenen:

aantal jaren ervaring x 3 + 1 = E

100

O = Opleidingsfactor

Het opleidingsniveau vertaald in een factor:

LBO = 1

MBO = 2,2HBO = 3,1

Universiteit drs/mr = 3,9

Universiteit dr/prof = 5
U = Unieke specialisatiefactor

Heb je een weinig voorkomend specialisme of ben je bekend vanwege je bijzondere aanpak?

geen unieke specialisatie = 1

redelijke unieke specialisatie = 1,2

zeer unieke specialisatie = 1,5 tot 3
FO = Factor Overheaduren

Buiten je declarabele (betaalde) uren, heb je tijd nodig voor je administratie, acquisitie, reistijd etc.

Een fulltime freelancer kan circa 1800 uur per jaar maken. Namelijk 45 weken à 40 uur per week. Een parttime freelancer neemt een evenredig percentage ervan (bijvoorbeeld bij 3 dagen werken/week kom je uit op 1800 X 0,6 = 1080 uren per jaar).

Het gedeelte van je uren dat je daadwerkelijk declarabel kunt zijn, stellen we in deze berekening op 50-65%.

Let op, ook een starter gaat ervan uit dat 50 á 65% van de totale beschikbare tijd de declarabele uren zijn! In werkelijkheid zal de starter in de begintijd eerder uitkomen op maximaal 40 á 50% van de totale beschikbare tijd voor de declarabele uren1800 x parttime factor = FO

aantal declarabele uren
.Voorbeeld berekening basisuurtarief:


Bijvoorbeeld:

Een freelancer heeft 5 ervaringsjaren, een HBO-opleiding, een redelijk unieke specialisatie en heeft

2 dagen per week beschikbaar voor freelance activiteiten.

Berekening van de factoren:Ervaringsfactor (E) = 5 jaar x 3 + 1 = 1,15

100

Opleidingsfactor (O) = 3,1

Factor Unieke specialisatie (U) = 1,2

Factor Overheaduren (FO) = totaal beschikbare werktijd =

1800 x 0,4 = 720 uren

declarabele uren = 720 x 65%

= 468

FO = 720 = 1,54468

Berekening van het theoretisch basistarief per uur:

minimum bruto uurloon x E x O x U x FO

€ 8,12 x 1,15 x 3,1 x 1,2 x 1,54 = € 53,50

Het theoretisch basisuurtarief kun je verlagen of verhogen afhankelijk van een aantal factoren die meewegen in het vaststellen van het door jou gevraagde uurtarief. Dit is natuurlijk weer een subjectieve weging.
Wegingsfactoren kunnen zijn:

hoger uurtarief b.v:  • weekend- of nachtwerk (50% verhoging is heel normaal)

  • tijdsdruk of risico-opdracht

  • afschrijving van dure apparatuur, als je dit in eigendom hebt en het noodzakelijk is voor je werk

lager uurtarief in de vorm van korting op je basisuurtarief b.v:


Maak voor jezelf altijd vooraf een overzicht van 'wegingsfactoren' als je voor een bepaalde opdracht je basistarief bijstelt. Tevens is het belangrijk te denken aan de specifieke bijkomende kosten voordat je een prijsopgave doet aan een (potentiële) opdrachtgever. Maak goede afspraken over de vergoedingen voor de specifieke bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld gebruik materialen, reiskosten, reistijd en dergelijke.


STAP 2: navragen bij collega's over gehanteerde uurtarieven


STAP 3: uitkomst uit bureauonderzoek
STAP 4: met alle voorgaande informatie kun je nu redelijk onderbouwd een basisuurtarief vaststellen!  • E = Ervaringsfactor
  • O = Opleidingsfactor
  • FO = Factor Overheaduren

  • Dovnload 22.73 Kb.