Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Bronnen toegevoegd ter verbetering van de wikiwijs leermiddelenplein opdracht

Dovnload 8.06 Kb.

Bronnen toegevoegd ter verbetering van de wikiwijs leermiddelenplein opdrachtDatum04.11.2018
Grootte8.06 Kb.

Dovnload 8.06 Kb.

Bronnen toegevoegd ter verbetering van de wikiwijs leermiddelenplein opdracht:
Plato was een leerling van Socrates en een van de beroemdste filosofen van het oude Griekenland. Hij is in ± 428 v.C. geboren en stierf rond 348 v.C.Plato hield er de mening op na dat er maar één schandvlek was voor een slaaf, en dat dat zijn naam was. In alle andere opzichten was een slaaf als hij een goed mens was, niet slechter dan een vrij burger. Bovendien vond hij ook dat slaven, hoewel hun naam misschien anders deed vermoeden, meer waarde hadden dan vrije mannen. Maar, zo wees hij erop, slaven zouden nooit vrienden zijn met de meesters. Hij wilde het slaaf maken van Griekse

krijgsgevangenen ten tijde van oorlog beperken en adviseerde de soldaten elkaar met rust te laten en hun krachten op buitenlanders te richten, die in krijgsgevangenschap natuurlijk wel tot slaaf mochten aangesteld worden.Plato vergeleek het dualisme van een slaaf en van een vrij man met die van het lichaam en van de geest en was van mening dat de hele wereld geregeerd werd door logos, zoals de verhouding tussen slaaf en meester. Daarom achtte hij slavernij noodzakelijk omdat deze de harmonie van dit hele systeem rechthield.
Plato heeft zelf ooit eens de toestand van slaaf in levende lijve ondervonden. Zo was Plato eens bij één van zijn drie grote reizen naar Sicilië gereisd en verbleef er aan het hof van de tiran Dionysus van

Syracuse. Wanneer hij bij deze in ongenade viel, werd hij op een kwade dag op een Lacedaemonisch

schip gezet en door de kapitein als slaaf verkocht in Aegina. Gelukkig werd hij terug vrijgekocht door

iemand uit Cyrene

Ben jij het eens met Plato? Beargumenteer je mening met citaten uit de tekst.

http://www.netstorm.be/public/oldies/Slavernij%20in%20Athene.pdf

http://johnveldhuis.com/bronnen/achtergronden/slavernij-in-de-oudheid/
1 Kor 7.22: Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald.

Gal 3.28: Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.

Ef 6.8: Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.

Kol 3.11: waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.

Delen van een evangelie

Vraag: Hoe zie je aan de bron dat er in de vroegste christelijke gemeentes geen sprake meer zou zijn geweest van slavernij? Beargumenteer je antwoord.  • Gal 3.28

  • Dovnload 8.06 Kb.