Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs

Dovnload 205.37 Kb.

Buitenlandse studenten in het hoger onderwijsPagina1/11
Datum14.09.2017
Grootte205.37 Kb.

Dovnload 205.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Buitenlandse studenten in het hoger onderwijsRisico’s bij werving en toelating


Voorwoord

De Nederlandse overheid en Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs hechten waarde aan de internationalisering van het hoger onderwijs. Dat betekent onder andere dat steeds meer studenten uit het buitenland naar Nederland komen.

Deze positieve ontwikkeling kent een schaduwkant. De Inspectie van het Onderwijs heeft naar aanleiding van klachten van buitenlandse studenten en een aantal andere signalen onderzoek gedaan naar buitenlandse studenten bij acht instellingen met een hoog risico-profiel. Het onderzoek legde problemen bloot bij de werving, toelating en het onderwijs. Een aantal instellingen is te werk gegaan op een wijze die de internationale reputatie van het Nederlandse onderwijs en een relatief kwetsbare groep studenten heeft benadeeld.
De inspectie concludeert dat de huidige afspraken over ‘checks and balances’ en de huidige wet- en regelgeving onvoldoende waarborgen bieden dat voor buitenlandse studenten de werving, toelating en het onderwijs zorgvuldig en adequaat verlopen. Inmiddels zijn alle onderzochte instellingen meer of minder ver gevorderd in het aanbrengen van verbeteringen. De inspectie zal die ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Verder doet de inspectie een aantal aanbeveling op stelselniveau. Zo stelt zij aan de minister een wijziging van de wet ten aanzien van de toelatingseisen voor en stelt zij dat naleving van de “Gedragscode buitenlandse studenten” door het veld zelf systematisch gecontroleerd moet worden.
Gezien de selectie van de onderzochte instellingen zijn de resultaten van het onderzoek niet representatief voor de situatie van buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. Wel geven de bevindingen een beeld van de risico’s bij het aanbieden van onderwijs aan buitenlandse studenten.

Internationalisering is wezenlijk voor goed hoger onderwijs. De inspanningen van instellingen om buitenlandse studenten naar Nederland te halen verdienen steun. Het is wel zaak ervoor te zorgen dat ook al die studenten positief kunnen terugkijken op hun studie in Nederland. Dat is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

Mevrouw drs. A.S. Roeters,

Inspecteur-generaal van het Onderwijs


oktober 2008


Inhoudsopgave1 Inleiding 9

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 9

1.2 Doelstellingen en beoogde resultaten van het onderzoek 9

1.3 Opzet van het onderzoek 102 Context van het onderzoek 13

2.1 Context van de onderzochte instellingen en opleidingen 13

2.1.1 Algemeen 13

2.1.2 Onderwijsaanbod 13

2.1.3 Accreditatiestatus 13

2.1.4 Samenstelling van de studentenpopulatie 13

2.1.5 Koepels 14

2.2 De Gedragscode internationale studenten 14

2.2.1 Totstandkoming van de gedragscode 14

2.2.2 Inhoud van de gedragscode 15

2.2.3 Register van instellingen die de gedragscode onderschrijven 15

2.2.4 De landelijke commissie 16

2.3 Nuffic en Netherlands Education Support Offices (NESO’s) 16

2.4 Toelating tot en verblijf in Nederland 173 Resultaten van het onderzoek 18

3.1 Voorlichting en werving 18

3.1.1 Voorlichting 18

3.1.2 Werving 20

3.2 Instroomprocedure en aansluiting 22

3.2.1 Bevindingen 22

3.2.2 Conclusies 25

3.3 Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening 26

3.3.1 Bevindingen 26

3.4 Algemene bevindingen 29

3.4.1 Bevindingen 29

4 Conclusies en aanbevelingen 32

4.1 Het onderzoek 32

4.2 Conclusies 32

4.2.1 Algemene bevindingen 33

4.3 Aanbevelingen en voornemens 35

Bijlage(n)
1 Inleiding 9

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 9

1.2 Doelstellingen en beoogde resultaten van het onderzoek 9

1.3 Opzet van het onderzoek 102 Context van het onderzoek 13

2.1 Context van de onderzochte instellingen en opleidingen 13

2.1.1 Algemeen 13

2.1.2 Onderwijsaanbod 13

2.1.3 Accreditatiestatus 13

2.1.4 Samenstelling van de studentenpopulatie 13

2.1.5 Koepels 14

2.2 De Gedragscode internationale studenten 14

2.2.1 Totstandkoming van de gedragscode 14

2.2.2 Inhoud van de gedragscode 15

2.2.3 Register van instellingen die de gedragscode onderschrijven 15

2.2.4 De landelijke commissie 16

2.3 Nuffic en Netherlands Education Support Offices (NESO’s) 16

2.4 Toelating tot en verblijf in Nederland 173 Resultaten van het onderzoek 18

3.1 Voorlichting en werving 18

3.1.1 Voorlichting 18

3.1.2 Werving 20

3.2 Instroomprocedure en aansluiting 22

3.2.1 Bevindingen 22

3.2.2 Conclusies 25

3.3 Kwaliteit van onderwijs en dienstverlening 26

3.3.1 Bevindingen 26

3.4 Algemene bevindingen 29

3.4.1 Bevindingen 29

4 Conclusies en aanbevelingen 32

4.1 Het onderzoek 32

4.2 Conclusies 32

4.2.1 Algemene bevindingen 33

4.3 Aanbevelingen en voornemens 35


 1. Opzet van het onderzoek 38

 2. Beoordelingscriteria 42

 3. Bronnen 44

 4. Typering gespreksdeelnemers en samenstelling onderzoeksteam 46

 5. Voorstel wijziging WHW 48  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs
 • Inhoudsopgave 1 Inleiding 9
 • 3 Resultaten van het onderzoek 18
 • 4 Conclusies en aanbevelingen 32
 • Bijlage(n) 1 Inleiding 9
 • 2 Context van het onderzoek 13

 • Dovnload 205.37 Kb.