Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Burgerschap Katern 3 Sociaal-maatschappelijke dimensie Niveau 4

Dovnload 0.54 Mb.

Burgerschap Katern 3 Sociaal-maatschappelijke dimensie Niveau 4Pagina1/2
Datum25.10.2017
Grootte0.54 Mb.

Dovnload 0.54 Mb.
  1   2

Burgerschap Katern 3

Sociaal-maatschappelijke dimensie

Niveau 4

Naam: …………………………………………………….Inhoud:
Blz.

Inleiding ……………………………………………………………………. 3


Toetsen en cijferregistratie ………………………………………… 4
Microrooster …………………………………………………………….. 5
Begrippenlijst ……………………………………………………………. 6
Opdrachten ……………………………………………………………… 8
Sites ………………………………………………………………………… 26
INLEIDING
Burgerschap is opgesplitst in 4 dimensies met in totaal 13 werkprocessen.

De volgende werkprocessen behoren bij de dimensie Sociaal-maatschappelijk:


6.1 Neemt deel in diverse sociale verbanden/openbare ruimtes

6.2 Voert activiteiten uit t.b.v. leefbaarheid sociale omgeving


Voor niveau 4 betekent dit:
6.1 Stuurt en corrigeert op naleving van de belangrijkste fatsoensnormen die ergens

gelden en stelt deze op.

6.2 Voert activiteiten uit ten behoeve van de leefbaarheid van zijn sociale omgeving.
Daarnaast zijn er in het brondocument Leren, Loopbaan & burgerschap 19 van de 25 SHL competenties aangegeven die van belang zijn voor leren, loopbaan en burgerschap:
A Beslissen en activiteiten initiëren

D Aandacht en begrip tonen

E Samenwerken & overleggenF Ethisch en integer handelen

G Relaties bouwen en netwerken

H Overtuigen en beïnvloeden

J Formuleren en rapporteren

K Vakdeskundigheid toepassen

L Materialen & middelen inzetten

M Analyseren

N Onderzoeken

O Creëren en innoverenP Leren

Q Plannen en organiseren

S Kwaliteit leveren

T Instructies en procedures opvolgen

U omgaan met verandering en aanpassen

V Met druk en tegenslag omgaan

W Gedrevenheid en ambitie tonen

In dit katern staan naast een microrooster voor het hele schooljaar een begrippenlijst, informatie en opdrachten (mondeling en schriftelijk).
Toetsen en cijferregistratie
De opdrachten moeten worden ingeleverd en worden met een cijfer beoordeeld.

De politiek-juridische dimensie wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

Het gemiddelde van deze 2 cijfers is het eindcijfer van dimensie 3 Sociaal-maatschappelijk
Voorwaarden om aan de toets te mogen deelnemen zijn:


  • De opdrachten moeten naar behoren zijn gemaakt.

  • De student mag niet onbevoegd absent zijn.

Voor de dimensies 1, 2 en 3 worden er steeds 2 cijfers gegeven.

Cijfer 1 voor de opdrachten en cijfer 2 voor de toets.

Dimensie 4 bestaat uit de beoordeling van een verslag.


Hieronder het cijferschema:


1

Politiek-juridisch2

Economisch3

Sociaal-maatschappelijk4

Vitaal burgerschapEindcijfer Burgerschap

1, 2, 3 en 4 : 4

Gem. …

Gem. …

Gem. …

De ondergrens van elke toets is 1,0.

De ondergrens van elke dimensie is 5,0

Microrooster Burgerschap niveau 4 seizoen 2012 – 2013
Deze is reeds in je bezit
Begrippenlijst bij dimensie 3 Sociaal-maatschappelijk

aanleg:


natuur:

cultuur:

cultuurkenmerken:

westerse cultuur:

niet-westerse cultuur:

dominante cultuur:

subcultuur:

tegencultuur:

identiteit:

klassenmaatschappij:

levensbeschouwing:

normen:


waarden:

persoonlijkheid:

zelfkennis:

presentatie:

relatie:

gezinsvorming:

lat-relatie:

sociale groepen:

sociale omgeving:

sociale redzaamheid:

welzijn:

verzorgingsstaat:

informele relaties:

formele relaties:

status:

statussymbool:

verantwoordelijkheid:

sociale controle:

multiculturele samenleving:

allochtonen:

autochtonen:

westerse allochtonen:

vluchteling:

economische vluchtelingen:

emigratie:

immigratie:

gastarbeiders:

groepsgerichte cultuur:

individugerichte cultuur:

etnische minderheid:

niet-westerse allochtonen:

integreren:

assimileren:

socialisatie:

discriminatie:

positieve discriminatie:

racisme:

vooroordeel:

generaliseren:

bedrijfscultuur:

beroepsethiek:

ethiek:


ethisch ondernemen:

integer handelen:

klokkenluider:

levensbeschouwing:

maatschappelijk werk:

maatschappelijke organisatie:

massamedia:

objectiviteit:

subjectiviteit:

individualisering:

vergrijzing:

ontgroening:  1   2

  • INLEIDING Burgerschap is opgesplitst in 4 dimensies met in totaal 13 werkprocessen. De volgende werkprocessen behoren bij de dimensie Sociaal-maatschappelijk
  • A Beslissen en activiteiten initiëren D Aandacht en begrip tonen
  • M Analyseren N Onderzoeken
  • Toetsen en cijferregistratie
  • Eindcijfer Burgerschap 1, 2, 3 en 4 : 4
  • Microrooster Burgerschap niveau 4 seizoen 2012 – 2013 Deze is reeds in je bezit Begrippenlijst bij dimensie 3 Sociaal-maatschappelijk

  • Dovnload 0.54 Mb.