Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Buurtinformatienetwerk (bin) Aartselaar wijk koekoek beste buurtbewoners

Dovnload 15.01 Kb.

Buurtinformatienetwerk (bin) Aartselaar wijk koekoek beste buurtbewonersDatum21.09.2017
Grootte15.01 Kb.

Dovnload 15.01 Kb.

Buurtinformatienetwerk (BIN) Aartselaar – wijk KOEKOEK
Beste buurtbewoners,
Op de laatste algemene vergadering van onze wijkraad heeft het bestuur het initiatief genomen om samen met

de lokale politie en het gemeentebestuur vorm te geven aan een buurtinformatienetwerk.

Het opstarten van deze BIN hangt in grote mate af van Uw belangstelling om BIN-lid te worden.

Via deze weg wensen wij na te gaan of U bereid bent deel uit te maken van onze BIN.


Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de overheid, dat bijdraagt tot volgende doelstellingen:

Burgers stellen dus zelf geen enkele politiedaad, doen zelf geen patrouilles en treden nooit op in naam van de politiediensten. BIN’s zijn dus geen burgerwachten!
Burgers melden aan de lokale politie (via 101 of 03/4440000) abnormale feiten zoals:

  • heterdaad diefstallen, voertuigdiefstallen

  • verdachte personen, toestand, voertuig

  • ……

  • BIN communicatie kan ook gebuikt worden voor verdwijningen

De politie evalueert de meldingen.

De dringende berichten worden onmiddellijk telefonisch naar de BIN-leden verstuurd, de niet dringende worden via e-mail verzonden.


Deelname aan het BIN is gratis.

Enkele maanden na de opstart zal er een evaluatie van de werking van de BIN-koekoek gehouden worden.


Hoe aanmelden ?
U kan zich aanmelden om BIN-lid te worden door het registratieformulier op de achterzijde ingevuld te bezorgen bij onze BIN-coördinator : Ludo Verbeeck, Emiel Hullebroecklaan 20

of via e-mail : ludo.verbeeck3@telenet.be

alsook bij onze co-coördinator : Jan Van Camp, Jef van Hooflaan 27
Voelt U zich geroepen ? Reageer dan snel. De uiteindelijke beslissing om de BIN voor onze wijk op te starten zal genomen worden in samenspraak met de politiezone HEKLA.

Wijkraad Koekoek


(registratieformulier op de achterzijde)

BIN Aartselaar – KOEKOEK REGISTRATIEFORMULIER

Onderstaande persoon wenst zich als lid van BIN Aartselaar – Koekoek te laten registreren.

Het registratieblad wordt per persoon ingevuld; Meerdere personen onder hetzelfde dak kunnen zich als BIN-lid laten registreren en hun personalia opgegeven.

Personalia:
Naam : …………………………………………………………Voornaam : …………………….........
Geboorteplaats en datum : ………………………………………………………………………………..
Straat : ………………………………………………………….. Huisnr : ……………………………...
Postcode : ………………….. Gemeente : ……………………………………………………………….
Vast telefoonnummer : ………………………………..
Mobiel telefoonnummer : ………………………………..
E-mail adres : ……………………………………………………………………………………………..

Communicatiemiddel:
De niet-dringende berichten worden verstuurd naar uw opgegeven e-mail adres.

Dringende berichten worden via het vast of mobiel telefoontoestel doorgegeven.

Je kan hieronder een keuze maken in functie van het uur waarop het bericht wordt verzonden.

Dag = tussen 07.00 en 19.00uur : Vast toestel O of Mobiel toestel O


Nacht = tussen 19.00 en 07.00uur : Vast toestel O of Mobiel toestel O

Van zodra wij uw registratie hebben ontvangen nemen wij contact met U op voor het verdere verloop van de toetreding tot de BIN Aartselaar-Koekoek.


Ik neem er kennis van dat de persoons- en adresgegevens die ik bezorg enkel gebruikt worden om mij te informeren over de werking van het buurtinformatienetwerk .

Naam, telefoonnummers en e-mail adres dat U invult om ingeschreven te worden op de mailinglist, worden verwerkt door de BIN-coördinator.

U heeft het recht om de gegevens die over U zijn opgeslagen te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen met toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 dec.1992.


Dovnload 15.01 Kb.