Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


C. A. Chavannes-Mazel & C. van Tuyll van Serooskerken, ‘De gewelfschilderingen van de Mariakapel te Loppersum’, in

Dovnload 91.89 Kb.

C. A. Chavannes-Mazel & C. van Tuyll van Serooskerken, ‘De gewelfschilderingen van de Mariakapel te Loppersum’, inDatum27.11.2017
Grootte91.89 Kb.

Dovnload 91.89 Kb.

Claudine A. Chavannes-Mazel

Professor in the History of Medieval Art, University of Amsterdam

Emeritus from 1.1.2014

- revised July 2017-.Curriculum vitae

Address:


Home: Riouwstraat 148, 2585 HV The Hague.

Email: c.a.chavannes-mazel@uva.nl

Home claudinechavannes@gmail.com


Born in The Hague, early childhood in Indonesia.

Nationality: Dutch


Professor Emeritus in the History of Art of the Middle Ages, University of Amsterdam, 1.1.2014 1.fte
---------
1967-1975 Study: History of Art, Leiden University

- 1971-1974: part-time (0.5) student assistant

- Summer 1975: drs/MA (mark: 8.5)

1976-1979 Part-time assistant University Library, Manuscript Department

1977-1983 Part-time teacher History of the Book, and History of Art at the P.A. Tiele Academy The Hague, Polytechnic For Library and Documentation, now Polytechnic The Hague

1979-1983 Part-time (0.5) lecturer Department Early Christian Art, Leiden University, Holland.

1983-1987 Stay in London, PhD research.

June 1988 PhD defence Leiden University, promotores P.P.V. van Moorsel, P.F.J. Obbema

1987-1993 Part-time (0.5) assistant professor Early Christian and Medieval Art History Leiden University. From June 1989 -January 1991 head a.i. of the Department.

1993-2014 Professor in the History of Medieval Art, University of Amsterdam (tenured position, full time).


-----------
publications, lectures, conferences

NB Since I am convinced that an academic has a public responsibility, and that he should publish for all audiences, I have not specified my publications in ‘refereed’, ‘academic’ etc.


Publications in chronological order -:
C.A. Chavannes-Mazel & C. van Tuyll van Serooskerken, ‘De gewelfschilderingen van de Mariakapel te Loppersum’, in: Stichting Oude Groninger Kerken 1972, pp. 121-152 (as a student).
C.A. Chavannes-Mazel e.a. Langs de oude Zeeuwse kerken, Baarn 1975. ca. 160 pp, 50 afb (as a student).
Korteweg, A.S. & C.A. Chavannes-Mazel, Schatten van de Koninklijke bibliotheek/ Treasures of the Royal Library, tent.cat. Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag 1980. 248 pp.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Delftse handschriften en boekverluchting’, in: De stad Delft. Cultuur en maatschappij tot 1572, tent.cat. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft 1979-1980, vol 1 pp. 133-138, vol. 2 afb. 240-251 (internet).
C.A. Chavannes-Mazel, The Miroir historial of Jean le Bon. The Leiden Manuscript and its Related Copies, diss. Leiden 1988. 2 vols (available on the internet).
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Tekst en beeld in het middeleeuwse handschrift’, in Kunstschrift, December 1989, pp. 5-9, afb. 4-10, 19.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘The Expansion of Rubrics for the Sake of the Layout: Mise-en-page as Evidence for a Particular Workshop?’ in: Medieval Book Production: Assessing the Evidence. Papers from the Seminar in the History of the Book to 1500, Oxford 1988, (ed. L.L. Brownrigg), Los Altos Hills 1990, pp. 117-131, Figs. 1-12, Col.Plates A and B (internet).
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Problems in Translation, Transcription and Iconography: The Miroir historial Books 1-8’, in: Vincent de Beauvais. Intentions et Réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Age (éd. M. Paulmier-Foucart, S. Lusignan, A. Nadeau), Paris/St Laurent 1990, pp. 345-374, Figs. 1-9. (internet)
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Illustreren boekillustraties altijd een tekst?’, in: Librije. Mededelingenblad van de stichting Librije en Walburgskerk te Zutphen 1992, pp. 10-13
C.A. Chavannes-Mazel, ‘The Twelve Ladies of Rhetoric in Cambridge (UL Nn III.2)’, in: Fifteenth-Century Flemish Manuscripts in Cambridge Collections, Cambridge 1992, pp. 139-155, Plates 5-12 [Transactions of the Cambridge Bibliographical Society X:2] (internet).
C.A. Chavannes-Mazel, Review of: A.M. Legaré, F. Guichard-Tisson & B. Roy, Le livre des Echecs amoureux, Paris 1991, in: Quaerendo 23,2 (1993), pp. 121-122
C.A. Chavannes-Mazel, Review of: A. Henry, The Eton Roundels. Eton College MS 177 (‘Figurae bibliorum’), Aldershott 1990, in: Quaerendo 23,2 (1993), pp. 119-121.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Copie of interpretatie’, Simulacrum jaargang 3, no. 2 (april 1994), pp. 8-11.
C.A. Chavannes-Mazel, Ons geloof in de Middeleeuwen, inaugural lecture University of Amsterdam, 10-2-95
C.A. Chavannes-Mazel & M.M. Smith (eds), Medieval Manuscripts of the Latin Classics: Production and Use. Proceedings of the Seminar in the History of the Book to 1500, Leiden 1993, Los Altos Hills 1996. 256 pp, 158 ills. ISBN: 0-966372-4-6.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Niet alleen kijken’, in: Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties. Feestbundel Pieter F.J. Obbema, Leiden 1996, pp. 7-39. ISBN 90-74204-06-6 (internet).
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Gelukkig maar’, Bulletin van de Vereniging Rembrandt 6,3 (1996), pp. 6-7.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Kunstonderwijs moet niet alleen voor de jeugd zijn’. Kritiek op beleid van de staatssecretaris, Trouw 13.11.1998, p 11.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Mondriaan: Eenheid tussen kunst en leven’, Trouw 12.03.1999, p 14
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Das goldene Rößl uit Altötting’, Simulacrum 9,32 (juni-juli 1999), p 835
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Showroom verrijkt museum’. Kritiek op Amsterdams gemeenteraadsbesluit. Trouw 12.10.1999, p 14
[L.van Rompay, G. van Loon, C.A. Chavannes-Mazel e.a. eds], P.P.V. van Moorsel, Called to Egypt. Collected Studies on Painting in Christian Egypt, Leiden 2000
C.A. Chavannes-Mazel, Review of: M. Smeyers, Dirk Bouts, schilder van de stilte, Leuven 1998, in: Madoc 14 (2000), pp. 56-57
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Over moed en overmoed’, Leidse Alumni Almanak 2001 [Leiden 2000], pp 30-31
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Het schaapachtige van koninklijke goedkeuring’, review of exhibition by Queen Beatrix in Stedelijk Museum Amsterdam, Trouw 20.12.2000, p 21.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Die Marienmalereien in Loppersum’, in Rolf-Jürgen Grote und Kees van der Ploeg, Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die Vergangenheit (München/Berlin, 2001), pp. 178-181.

Also in Dutch: ‘De Mariaschilderingen te Loppersum’ in Muurschilderkunt in Nedersaksen, Bremen en Groningen (Groningen/Berlijn, 2001), pp. 178-181.


C.A. Chavannes-Mazel, ‘Baardloos is Jezus het echtste’, Trouw 31 maart 2001, p. 27
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Aan de vergetelheid ontrukt’, Kunstschrift. Openbaar Kunstbezit 45 nr 6 (2001), pp. 4-11 ISSN 0166-7297
C.A. Chavannes-Mazel, ‘De vergulde paarden van San Marco’, Kunstschrift. Openbaar Kunstbezit 45 nr 6 (2001), pp. 12-13
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Oude Kleuren. Over dieptesuggestie in de Oudheid en de Middeleeuwen’, Kunstschrift. Openbaar Kunstbezit 46 nr 3 (mei/juni 2002), pp. 6-11. ISSN 0166-7297
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Christus’ aanschijn. Iconografische onderzoekingen naar het verdwijnen van de baardloze Christus’, in J.E.A. Kroesen e.a. eds, Religieuze ruimte. kerkbouw, inrichting en religieuze kunst. Feestbundel voor Regnerus Steensma bij zijn vijfenzestigste verjaardag, Zoetermeer 2002, pp. 181-196. ISBN 90 239 1325 6
C.A. Chavannes-Mazel, ‘De ruimte van de Middeleeuwse bladzijde’, Kunstschrift 46 nr 6 (dec. 2002), pp. 38-45.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘De vele gezichten van Jezus’, Haagsche Courant, Cultuurbijlage 20.12.02, p 1.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Popular Belief and the Image of the Beardless Christ’, Visual Resources 19 (2003), 27-42
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Middeleeuwse recepten over verf en kleur’, Kunstschrift 47 nr 2 (2003), 12-1?
C.A. Chavannes-Mazel, Review of: A. Golahny, Rembrandt’s Reading. The Artist’s Bookshelf of Ancient Poetry and History, Amsterdam: AUP 2003, and of: A. McQueen, the Rise of the Cult of Rembrandt. Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France, Amsterdam:AUP 2003, in Trouw Boekenbijlage 22.11.2003, p. 40
C.A. Chavannes-Mazel, ‘De verregaande bemoeienis van Christine de Pizan met de uitgave van haar werken’, in: R.E.V. Stuip ed., Christine de Pizan, een bijzondere vrouw. (Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek 19) Hilversum 2004, pp. 159-174.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘De boeken van Jeanne de Bourgogne, koningin van Frankrijk (r. 1328-1349)’, in J.-C. Klamt en K. Veelenturf eds, Representatie: kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller, 2004, pp. 84-110.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Aristoteles in Amsterdam: het handschrift XV D 6, Vittoria Colonna en de vertaling van Johannes Argyropoulos voor paus Sixtus IV. Onverwachte en onopgeloste vragen’, in: J. Biemans, L. Kuitert & P. Verkruysse reds, Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2004, pp. 47-71.
C.A. Chavannes-Mazel, “Heusch te vrijgevochten en zelfstandig”. Leven en werk van Ina Mazel-Schoch, (cat. tent. Waalse Kerk Den Haag), Den Haag 2004. 33 pp and 45 ills. ISBN 90-808665-1-2
C.A. Chavannes-Mazel, Review of: In the Beginning was the Word. The Power and Glory of Illuminated Bibles, cat. tent. Wenen 2004, in: Trouw 3.1.2004, p 14.
C.A. Chavannes-Mazel, Review of B. Ridderbos e.a. Early Netherlandish Painting – Rediscovery, Reception and Research, Amsterdam 2004), Trouw Boeken 7 mei 2005, p 13.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘De zwijnenjacht’, Kunstschrift 49,4 (augustus/september 2005), pp. 27-35
C.A. Chavannes-Mazel, 'Paradise and Pentecost', in M. Mostert & M. Hageman eds, Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication, (Turnhout 2005: Utrecht Studies in Medieval Literacy 8), pp 121-160. ISBN 2-503-51437-5. (internet)
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Pilatus verbeeld’, Interpretatie. Tijdschrift voor bijbelse theologie 14,2 (2006), pp. 15-19. (internet)
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Middeleeuwse miniaturen. Een onvoltooid handschrift nader bekeken’, kM. Materiaaltechnisch tijdschrift over beeldende kunst 60 (2006), pp. 16-18. (internet)
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Binnen en buiten het klooster’, in: M. Havemann e.a. eds, Ateliergeheimen. Over de werkplaats van de Nederlandse kunstenaar vanaf 1200 tot heden, Lochem/Amsterdam 2006, pp. 90-103. (internet)
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Jozef en de geschenken van de drie koningen’, in: J. Biemans e.a. eds, Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek, Zutfen 2007, pp. 77-90 [Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel, Nieuwe Reeks VIII] (internet)
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Jatwerk: van stelen naar lenen. Een blik heen en terug door de kunstgeschiedenis’. Kunstlicht. Van citaat tot plagiaat 238, 1 (2007), pp 6-11 (internet).
C.A. Chavannes-Mazel, review of: A. Schaller, Det Erzengel im frühen Mittelalter (Vertiga Bibliae. Jahrbuch des deutschen Bibel-Archivs Hamburg 26/27) Bern 2006, in Tijdschrift voor geschiedenis 121,1 (2008), pp. 105-106
C. Mazel, ‘De twee zusters Van Hogendorp’, Bulletin van de Vereniging Rembrandt 18 no. 1 (2008), pp. 17-18.
C.A. Chavannes-Mazel, Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden, Den Haag 2008. 163 pp. ISBN 9789081340212 (internet)
C. Mazel, ‘Kandelabers voor Paleis het Loo’, [Alex de Vries en Fusien Bijl-de Vroe eds], Vereniging Rembrandt Verrijkend & verreikend, z.p. 2009, 47-50.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘The Artistic World of the Master of Catherine of Cleves’ in: A.M. As-Vijvers (ed), From the Hand of the MasterThe Hours of Catherine of Cleves [Antwerpen: Ludion], 2009, 26-43, 156-157.

Also in Dutch: ‘De artistieke wereld van de Meester van Katherina van Kleef’, in: A.M. As-Vijvers (ed), De hand van de meester. Het getijdenboek van Katherina van Kleef [Antwerpen: Ludion], 2009, 26-43, 156-157,

Also in German: ‘Die künstlerische Welt des Meisters der Katharina von Kleve’, in: : A.M. As-Vijvers (ed), Das Stundenbuch der Katharina van Kleve Stuttgart: BelserVerlag 2009, 26-43, 156-157.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘The Jerusalem Miniatures in Maerlant’s Rijmbijbel 10 B 21 and the Hornby Book of Hours. Questions of Context and Meaning’, Quaerendo 41 (2011), 139-154. (internet)
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Beast’, Encyclopedia of the Bible and Its Reception Vol 3: Athena-birkat ha-minim, Berlin/Boston 2011, 670-672.
A. Deneckere, M. Leeflang, M. Bloem, C.A. Chavannes-Mazel, B. Vekemans, L. Vincze, P. Vandenabeelee, L. Moens, 'The use of mobile Raman spectroscopy to compare three full-page miniatures from the Breviary of Arnold of Egmond', Spectrochimica Acta Part A 83 (2011), 184-199
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Burial’, Encyclopedia of the Bible and Its Reception Vol 4: Birshia-Chariot of Fire, Berlin/Boston 2012, 637-639;

‘Call Stories’, ibidem, 826-828;

‘Canon Tables’, ibidem, 922-924;

‘Canopy’, ibidem, 931-932


C.A. Chavannes-Mazel, ‘Church II. Archeology and Architecture, B: In the West’, Encyclopedia of the Bible and Its Reception Vol 5: Charisma-Czaczkes, Berlin/Boston 2012, 278-282 and pl 4;

‘Church V. Visual Arts’, ibidem 303-308;

‘Cleansing of the Temple V. Visual Arts’, 409-411, fig 6 and pl 8;

‘Corpus Christi III. Visual Arts; ibidem 810-812 and pls 5, 9;

‘Coveting. Desiring VII. Visual Arts’, ibidem, 947-948 and pl 13.
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Dove VI. Visual Arts’, Encyclopedia of the Bible and Its Reception Vol 6: Dabbesheth-Dreams and Dream Interpretation, eds H-j Klauck, V. Leppin e,a, Berlin/Boston 2012, pp 1127-1129 and pl 16b, and fig 21.

‘Dinah, Rape of- V. Visual Arts’, ibidem, pp 837-838.


C.A. Chavannes-Mazel, Review of: H. de Greeve, In de schaduw van profeten. Iconografie van de sibille, Leiden 2011, in Tijdschrift voor geschiedenis 126,1 (2013), 116-117
C.A. Chavannes-Mazel, ‘Dress VI. Visual Arts’, Encyclopedia of the Bible and Its Reception Vol 7: Dress-Essene Gate, eds H.-J. Klauck, V. Leppin e.a., Berlin/Boston 2013, pp 15-18 and fig. 1.

‘Ear, Ears V. Visual Arts’, ibidem 117-119 and pl 5.


- Anne-Maria J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel (eds), Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck - new facts and features, Utrecht 2014.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Michiel van der Borch. Discerning Facts from Fable’, in: Anne-Maria J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel (eds), Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck - new facts and features, Utrecht 2014, pp 108-115, 210-211.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Epilogue. After Hoogewerff’, in: Anne-Maria J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel (eds), Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck - new facts and features, Utrecht 2014, pp 188-195, 220-221.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Dankwoord’ in: R. Cohen Tervaert, J. Niessen en A. de Vries, Onder kunsthistorici. De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici 1939-2014, Zwolle 2014, pp 9-10. See also pp 42, 43, 63-64, 66, 79, 83.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Kunst is overal’, Bulletin van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. Jubileumnummer 2014-3, p 2.

- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Over eigengereidheid, blote mannen en decanen in spijkerjasjes’, ibidem, pp 6-8.


- L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel (eds), De Groene Middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten 600-1600, s.l. 2016.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Inleiding. Heilzame planten op (voor)schrift. Het web van geschreven en geïllustreerde plantenboeken vanaf de klassieke Oudheid tot de uitvinding van de boekdrukkunst’, in: L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel (eds), De Groene Middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten 600-1600, s.l. 2016, pp. 12-31.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Van kopie naar kopie: 1500 jaar plantenillustraties’, in: L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel (eds), De Groene Middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten 600-1600, s.l. 2016, pp. 32-51.
- C.A. Chavannes-Mazel & G. Van Uffelen, ‘Namen noemen: planten in de tijd van Karel de Grote’, in: L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel (eds), De Groene Middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten 600-1600, s.l. 2016, pp. 112-125.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘De lange schaduw van de Oudheid. Geneeskunst en planten’, in: L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel (eds), De Groene Middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten 600-1600, s.l. 2016, pp. 126-141.
- C.A. Chavannes-Mazel, ‘Bijlage 1: een laatantieke handgeschreven tekst in de Leidse Universiteitsbibliotheek. De wonderen van de weegbree in Apuleius Platonicus’ plantenboek (Leiden UB ms VLQ 9)’, in: L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel (eds), De Groene Middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten 600-1600, s.l. 2016, pp. 260-265.
- C.A. Chavannes-Mazel. ‘De ruimte van de middeleeuwse bladzij’, in: M. Haveman & A. Overbeek (red), Het reizende detail in de kunst van 1400-1500. Amsterdam/Zutphen 2016, pp. 46-53 (herdruk van artikel uit Kunstschrift 46 nr 6 (dec. 2002), pp. 38-45).
- C.A. Chavannes-Mazel, with M. Alfeld, K. Janssen, G. Van der Snickt (MA-XRF), P. Klein (Dendrochronology), M. Leeflang, M. Wolters (Infrared Reflectography), C. van Tuyll van Serooskerken, A. le Prat (Musée du Louvre), ‘The Fishing Party by Jan van Eyck (?). A Technical Analysis’, in: C. Currie e.a. (eds), Van Eyck Studies. Papers Presented at the Eighteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21- September 2012, Paris-Leuven-Bristol 2017, pp. 454-467.
- P. Stirnemann, C.A. Chavannes-Mazel & H. Dwarswaard, ‘John the Baptist and the Book of Isaiah in the Ghent Altarpiece’, in: C. Currie e.a. (eds), Van Eyck Studies. Papers Presented at the Eighteenth Symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21- September 2012, Paris-Leuven-Bristol 2017, pp. 144-154.


Lectures, radio, televison since 1996:

- ‘Le Miroir historial de Vincent de Beauvais et l’image du roi et de la reine au XIVe siècle’ – paper read in Paris, symposium ‘Histoire et Images’, organised by the Institut Néerlandais, 9-11 December 1996.

- ‘Picturale voorstellingen en taal’, lecture at Aio-symposium ‘Tekst en beeld’, organised by Comers, Groningen, 27-28 June 1996

- ‘Vincent of Beauvais’ Speculum historiale. Manuscripts and Their Illustrations’, paper read at the International Congress on Pre-Modern Encyclopedic Texts, organised by Comers, Groningen, 1-4 July 1996

- ‘Reading and Collecting Books at the French Court before Charles V’, Lecture at Conference ‘Groninger Codicologendagen’, Groningen, 9-11 oktober 1996.

- ‘The Cantharos of Old St Peter’s in Rome in the fifteenth century’, lecture at Conference Tilly-Fest. Seminar in the History of the Book to 1500, Oxford, 21-22 juni 97.

- ‘The Cantharos of Old St Peter’s in Rome. New Evidence for an Old Fountain’, Annual Lecture Oxford Bibliographical Society, Oxford, April 1998

- ‘The French Kings and Queens as Mecaenas of Literature 1300-1364’, Lecture International Medieval Congress, University of Leeds, july 1998

- ‘Feit, fictie en het Franse hofmecenaat’, lecture Landelijke Medievistendag Utrecht, 10.10.98.

- ‘Christine de Pizan en het Nederlandse handschrift in de British Library’, Lecture University Utrecht, Mediëvistiek, 18.3.99.

- ‘De macht van het beeld: afbeeldingen van heiligen en hun intrinsieke waarde’, lecture University Leiden, 18.3.99.

- Pentecost, Paradise and Heaven’, lecture symposium Heaven & Earth, Amsterdam, 28-29 mei 1999.

- ‘Stambomen en modellen in Middeleeuwse miniaturen’ lecture Amsterdam VU, symposium over stambomen, 1999.

- ‘De waarde van een anoniem kunstwerk’, lecture Conference Het Spook van de Kunstenaar, Amsterdam, aula, 16.1.1999

- ‘De omslag van schriftcultuur naar beeldcultuur betekent een terugkeer naar de Middeleeuwen’. Lecture at the opening of the Academic year, Faculty of Arts, 9.1999

- Radio programme: ‘Kopstukken’, Radio 4, 8 May 1999, 9-11.00 uur

- ‘The Power of the Vernacular: French Royal Patronage before 1364’, Conference Medieval Book Production in the Vernaculars: Patrons, Readers, Cultural Contexts, Oxford, 9 July 2000

- ‘Production and Patronage of the Miroir historial in Paris around 1400’, International Conference Patrons, Authors and Workshops. Books and Book Production in Paris circa 1300 / Mécènes, auteurs et ateliers. Les livres et l’industrie du livre à Paris aux alentours de 1400, Liverpool 13-15 July 2000.

- Changes in the field of art history or: When did we loose our senses?, Symposium Developing Medieval Studies, organised by the Utrecht Center for Medieval Studies, Utrecht, 19.10.2000.

- ‘Paradise and Pentecost or: the Relation between Text and Image’, Symposium Reading Images and Texts. Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy, Utrecht, 7-9 December 2000.

- ‘Portraits of Christ With and Without Beard’, University of Notre Dame. 30.3.2001

- ‘Het probleem van het portret’, Deliring, genootschap van hoogleraren Den Haag, 16.6.2001.

- ‘Werkelijkheid in middeleeuwse afbeeldingen’, Haags Historisch Gezelschap, 26.1.01.

- Interview on Sunday morning Radio 1: OVT, september 2003

- ‘De maagdelijkheid van Maria in beeld’, paper read at the ‘Allegoriedag’, organised by the Huizinga-Instituut UvA, Oude Manhuispoort, 30.1.2004

- ‘Aristoteles in Amsterdam’, lectures for Haags Historisch Gezelschap, Rotary Den Haag, Deliring Den Haag etc.

- ‘Methoden van onderzoek. De normen en waarden volgens de Ethica van Aristoteles en de muze van Michelangelo’, lecture for Allen & Overy LLP, Amsterdam 29.01.05

- ‘Thomas Mathews en zijn The Clash of Gods,’ two lectures ‘Landelijke studiedag Liturgiewetenschappelijk Overleg’, University Nijmegen, 13.06.05

- ‘Early Netherlandish Painting and its Rediscovery in the 19th Century’, lecture University Maastricht 27.09.05

- ‘De terugkeer van de normen en waarden in het vroege Romeinse keizerrijk’, lectures for Rotary Den Haag, etc.

- ‘Aristoteles in Amsterdam’, lecture AUV-dag, Oude Manhuispoort, 12.11.05

- ‘Joseph and the Three Magi: Embarassment or Avaritia?’, International Conference Institute for Medieval Studies, University of Leeds, juli 2006

- together with drs Wendelien van Welie-Vink, ‘Art History at the Dutch Universities, or the struggle of an old fashioned discipline against ‘broad-broader-broadest,’ Congrès l'Association pour les Professeurs d'Archéologie et d'Histoire de l'Art des Universités (APAHAU) françaises, Univerisité d’Arras, 3-5 february 2006

- ‘The manuscripts of the Miroir historial in the Koninklijke Bibliotheek in the Hague’, Manuscripts and their Makers: A Conference in Honour of Anne S. Korteweg, 8-10 March 2007, The Hague.

- ‘Book Production in 14th Century Paris: Modelbooks for Vernacular Texts?’, International Conference Institute for Medieval Studies, University of Leeds, juli 2007

-‘Voor iedereen feest: Jozef en de drie koningen’, lectures for Haags Historisch Gezelschap (October 2007), en Rotary Den Haag (21.12.2007)

- ‘Meer over Aristoteles in Amsterdam’, Groote of Industriële Club Amsterdam, 20.02.2008

- ‘Hollandse miniaturen en Hollandse meesters’, Symposium Vroege Hollanders, Museum Boijmans van Beuningen, 21.02.2008

- Radio programme De avonden, VPRO, december 2008

- Radio programme Verre verwanten, Teleac, november 2008

- Radio programme Het lichaam in de kunst, Avro 21 november 2008

- ‘De eerste Nederlandse schilder bij naam bekend: Michiel van der Borch, en zijn manier van werken’, paper read at Symposium Vroege Nederlandse Kunst, Den Haag Museum Meermanno Westreenianum, 17.12.2008

- ‘Micro-Raman spectroscopie: technisch onderzoek naar handschriften op de tentoonstelling Beeldschone Boeken in Utrecht, Catharijne Convent. Een verkenning’. Paper read at symposium Vroege Nederlandse Kunst, Utrecht Catharijne Convent, 3 juli 2009

- C.A. Chavannes-Mazel & Herman Beckmann, ‘Technical Research and Dutch Manuscripts. Micro Raman spectroscopy and the Fragment of the Egmond Breviary in Utrecht’, lecture at the Conference Catherine’s world. Devotion, demons and daily life in the 15th century, Nijmegen 9-11 December 2009- Radio programme NCRV Schepper & Co: Goud, Catharijneconvent , 20.6.2010, 15.00-16.00 hours

- TV programme Koffie MAX, 26.I.2012

- Lectures ‘Jan van Eyck back in The Hague’, 9, 10, and 11 March 2012, Museum Meermanno and Haags Historisch Museum

- Radio programme Discus, 15.2.2012

- Radio programme ‘Het gelaat van Christus’, for Radio Klara (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie), 6 April 2012, 18.00-18.30 hours

- C.A. Chavannes-Mazel & Anne van Egmond, organisors of ‘75 jaar na Hoogewerff - een inventarisatie van Noord-Nederlandse kunst voor 1420', colloquium UvA 22-23 mei 2012- C.A. Chavannes-Mazel, ‘We kijken nu anders. Hoogewerff versus vandaag’, paper read at 75 jaar na Hoogewerff - een inventarisatie van Noord-Nederlandse kunst voor 1420', colloquium UvA 22-23 mei 2012

- C.A. Chavannes-Mazel & Geert Vander Snickt, Lecture ‘Technical Analysis of ‘The Fishing Party by Jan van Eyck(?)’ Colloquium Van Eyck Studies: Symposium XVIII for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 September 2012.

- P. Stirnemann, C.A. Chavannes-Mazel & Henry Dwarswaard, Lecture John the Baptist and the Book of Isaiah in the Ghent Altarpiece’, Colloquium Van Eyck Studies: Symposium XVIII for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 September 2012.

- ‘Jan van Eyck en de tekening in het Louvre: resultaten van, en conclusies uit technisch onderzoek’, Lecture at sectiedag ‘Materiaaltechnisch onderzoek aan de Nederlandse universiteiten’, onderdeel Onderzoekschool Kunstgeschiedenis Atelierpraktijken en geschiedenis van de kunstproductie. Amersfoort, 19 december 2012.

- ‘The Fishing Party in the Louvre by Jan van Eyck?’, Lecture at Open Session Northern European Art, 1400–1700: Recent Discoveries through Technical Art History of 101st Annual Conference College Art Association, New York, February 13-16, 2013

- ‘The Iconography of Ascension, Pentecost and Paradise in Late Antiquity and the Middle Ages’, Lecture at symposium Preaching after Easter Leuven, 25-27 March 2013.

- ‘De kerk als paradijs’, Tweede Regnerus Steensma Lezing, Groningen, December 2014

- ‘Plants and Medicine: The Illustrated Manuscripts of the Herbarium by Pseudo-Apuleius in the Collections of Leiden University Library’, paper read at colloquium Medieval Medical Manuscripts in Leiden University Library, Wednesday 19 December 2016.

- Lezing Deventer Athenaeumbibliotheek,


Conferences/symposia since 1996, selection:

- chair at conference ‘Manuscripts with Music. Production and Use’, in Oxford, 12-14 July 1996, of the Seminar in the History of the Book to 1500 in Oxford and Cambridge.

- Organisation 5-day workshop The Physical Archaeology of the Medieval Book: Techniques - Pigments - Book Structure. 23-27 March 1998, together with Instituut Collectie Nederland Amsterdam and University of Cambridge. Speakers: C. Porter, London and N. Hadgraft, Cambridge.

- Organisation, introduction and lecture at conference ‘‘t is alles een groote eenheid, Bert’ of: het spook van de kunstenaar, Amsterdam, aula UvA, 16 January 1999.

- Organisation symposium Heaven and Earth, together with University of Notre Dame, Indiana and Onderzoekschool Mediëvistiek, 28-29 mei 1999.

- Organisation seminar in Cambridge, Medieval Bookproduction, with lectures by prof.dr Frans Janssen, and drs Klaas van der Hoek, (oio, NWO).

- Organisation of workshop (10 days) Pigments & Techniques of the Medieval Book, Amsterdam, 19-23 March 2001, together with Instituut Collectie Nederland Amsterdam and University of Cambridge. Speakers C. Porter, Cambridge.

- co-organizor workshop Icon and Portrait. An international workshop sponsored by the Medieval Institue of the University of Notre Dame and the Netherlandish Research School for Medieval Studies, 30-31 March 2001, together with Onderzoekschool Medievistiek with University of Notre Dame, Chicago.

-Chair at the Conference Continental Connections: British Books in a European Context of the Seminar in the History of the Book to 1500 in Oxford and Cambridge, Leicester, juli 2002

- Guest curator Exhibition ‘Jan van Eyck terug in Den Haag?’ Museum Meermanno Westreenianum, September 2011-March 2012


Onderwijs

At both Leiden University (ca 1990?) and the University of Amsterdam (ca 1995), I initiated and organised the part time curriculum Art History.


Committees

At the Universityy of Amsterdam 1993-:

Unfortunately there are no records of membership of committees. I have chaired, and/or been member of, many a committee of the Faculty and/or the Vakgroep-opleiding-department of Art History, such as Opleidingscommissies, Examencommissies, Dagelijks Besturen van de vakgroep, and, at Faculty level: Onderzoekscommissie, Benoemingscommissies &c.Committees e.a. Outside the University of Amsterdam

- Editor Visual Arts of the Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Berlin, from the letter C onwards (2010-2012)

- Member advisory committee several journals, such as: Art de l’enluminure, revue bimensuelle, Parijs; Eastern Christian Art (studies in Christina art and archaeology in the Middle East, Leiden); Kunstschrift;e.a.

- Chair Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (2008-2014)

- Member Algemeen Bestuur Landelijke Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (till 1.1.2014)

- Member Bestuur Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland, Utrecht (2008-2013)

- Added member NWO Committee Programmatisch Onderzoek (2005)

- Member committee Vrije Competitie NWO, Autumn 2009

- Member committee Geesteswetenschappen KNAW (till 2005)

- Member Adviesraad Vereniging Rembrandt (till 2013)

- Member advisory committee Grote Kerk Den Haag (2005-2014)

- Chair Comité 26 november Herdenking Universiteit Leiden, with lectures is the Eerste Kamer (2004 Ton Koopman, 2005 Frits Bolkestein, 2006 Afshin Ellian, 2007 Joan de Wijkerslooth de Weerdestijn, 2008 Paul Cliteur, 2009 Cees Fasseur, 2010 Bernard Bot, 2011 Alexander Rinnooy Kan) Until 1.1. 2012

- Member curatorium Prof.dr G. van der Leeuw Stichting, Utrecht (until 2008)

- Member advisory committee Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut, Florence (until 2008)

- Regent M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting (1999-)

- Member Raad van Toezicht Haags Historisch Museum (2007-2016)

- Chair De Gijselaar-Hintzenfonds (2005-2014, member from 2014 onwards)

- Chair Stichting Vrienden van Museum Meermanno (2014-)- Chair Visitatiecommissie for Research Master Historical, Literary and Cultural Studies Nijmegen, Radboud University, 2016-2017

- Chair Foundation Art, Books & Collections (2009-)

  • Publications in chronological order
  • Lectures, radio, televison since 1996
  • Conferences/symposia since 1996, selection

  • Dovnload 91.89 Kb.