Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Check-list: Ciprofloxacine

Dovnload 394.19 Kb.

Check-list: CiprofloxacinePagina1/4
Datum14.10.2017
Grootte394.19 Kb.

Dovnload 394.19 Kb.
  1   2   3   4

Check-list: Ciprofloxacine --

Inhoud


Check-list advies Cybele 2

1.Zwangerschap 2

A)SPC 2

B)Briggs 2C)Literatuur 8

D)Provost 16

E)Websites 16

F)Advies referentie-instellingen 17

2.Codering farmacotherapeutische gegevens voor zwangerschap 17

3.Lactatie 17

A)SPC 17

B)Briggs 18

C)Hale 19

D)Literatuur: 21

E)Advies referentie-instellingen 21

4.Codering farmacotherapeutische gegevens voor borstvoeding 21

5.Zoekstrategie 21

6.Advies volgens Cybele criteria 22

7.Referenties 22

8.Bijlage 23

A)Legende codering farmacotherapeutische gegevens voor zwangerschap 23

B)Legende codering farmacotherapeutische gegevens voor borstvoeding 24
Check-list advies Cybele


Ciprofloxacine

(26/04/2010)
  1. Zwangerschap

  1. SPC


Ciprofloxacine (Ciproxine®)

Laatste herziening 20/04/2007
Laatste goedkeuring 11/06/2007

Daar men over geen gegevens beschikt over het gebruik van Ciproxine gedurende de zwangerschap en de lactatie, mag men dit geneesmiddel tijdens deze periode om voorzichtigheidsredenen niet toedienen. Miltvuur bij zwangere vrouwen: ciprofloxacine wordt in principe niet gebruikt tijdens de zwangerschap, tenzij het potentieel voordeel het potentiële risico voor foetus en moeder rechtvaardigt (omwille van het ontbreken van gecontroleerde studies bij zwangere vrouwen).


  1. Briggs

Foetale risico’s bij ciprofloxacine:


Ciprofloxacine is een breedspectrum antibiotica van de groep fluoroquinolones.
Preklinisch

-Productinformatie (1993) van producent aangehaald door Briggs:

ciprofloxacine gaf geen aantasting van de vruchtbaarheid en was niet embryo toxisch in muizen en ratten aan een dosis 6 maal groter dan de normale dagelijkse humane dosis. Een gelijkaardig effect kon worden geobserveerd bij konijnen. Analoog met andere quinolones, gaven meerdere dosissen ciprofloxacine, permanente letsels en erosie van het kraakbeen in de gewichtdragende gewrichten leidende tot verlammingen bij halfvolgroeide ratten en honden.


Klinisch


Aantal blootgestelde zwangerschappen

103

normale geboortes

63

blootstellingen in 1e trimester

52

 

 
blootstellingen in 2e of 3e trimester

7
 

Blootstellingen op onbekend tijdstip

4terminatie

18


spontane abortus 1e trimester

10foetus dood

4

Blootstelling in 1e trimester

3
 
blootstelling in 3e trimester

1aangeboren aberratie

8

inname tussen 2e en 12e week postmenstrueel

7
 
 

1 dag uit de laatste menstruatiecyclus

1
-Bomford JAL, et al. (1993) aangehaald door Briggs:


-Berkovitch M et al. (1993) aangehaald door Briggs:

Aantal blootgestelde zwangerschappen

38

Blootstellingen in 1e trimester

35

ciprofloxacine

10

 
Behandelingen voor urineweginfecties

35

norfloxacine

28

controle groep

38

Blootstellingen in 1e trimester

35

antibiotica met bewezen veiligheid

38

 

 

Behandelingen voor urineweginfecties

35

 

 

Vaststelling: In de groep van fluoroquinolones waren er meer geboortes d.m.v. keizersnede wegens foetale nood en waren de zuigelingen significant zwaarder. Er was geen beduidend verschil tussen de 2 groepen m.b.t. de spieren of het skelet.

-Koul PA, et al. (1994) aangehaald door Briggs:

Blootstelling van 7 zwangere vrouwen (gedurende 2e of 3e trimester) aan ciprofloxacine wegens een tyfus infectie. Alle vrouwen bevielen van gezonde kinderen, die na 5 jaar nog steeds in orde waren en geen tekenen vertoonden van kraakbeen aantasting.

Er waren ook gegevens opgenomen van een vrouw waarbij de blootstelling plaatsvond gedurende de 1e trimester. Op een controle 6 maanden na de geboorte verliep de ontwikkeling ook bij dit kind gestadig.

-Leung D, et al. (1995) aangehaald door Briggs:

Drie zwangeren met tyfus infectie werden behandeld met ciprofloxacine in de 2e of 3e trimester. Één zwangerschap was reeds normaal verlopen. Op het toen courante moment zagen de andere twee er veelbelovend uit.-Pastuszak A, et al. (1995) aangehaald door Briggs:

Een toezicht studie op het gebruik van fluoroquinolones gedaan door het “Toronto Motherisk program” bij de leden van OTIS (= Organization of teratology information specialists)Aantal blootgestelde zwangerschappen*

134

blootstelling binnen 13 weken postconceptie

90%

ciprofloxacine

68

levende geboortes

87%

*Gemiddeld gewicht van de zuigeling 162g hoger t.o.v. de controle groep.
*Zwangerschappen duurde gemiddeld 1 week langer t.o.v. de controle groep.norfloxacine

61

terminatie

3%

beide

5

miskramen

10%
abnormaliteiten

7%

keizersneden

12%

foetale nood

15%

Gewichtstoename tijdens zwangerschap

15kg

Aantal blootgestelde zwangerschappen in controlegroep

134

blootstelling binnen 13 weken postconceptie

90%

antibiotica met bewezen veiligheid

134

levende geboortes

86%
terminatie

5%

miskramen

9%

abnormaliteiten

4%

keizersneden

22%

foetale nood

15%

Gewichtstoename tijdens zwangerschap

16kg

-Baroncini A, et al. ( 1996) aangehaald door Briggs:

Zes zwangerschappen gedurende de 1e trimester blootgesteld aan ciprofloxacine. Op het toen courante moment hadden er vier succesvolle geboortes plaatsgevonden (met één tweelinggeboorte) en de volgende twee zwangerschappen zagen er veelbelovend uit.-Ludlam H, et al. (1997) aangehaald door Briggs:

Een zwangere, met Q-koorts (coxiella burnetii) op 28 weken zwangerschap, werd behandeld met ciprofloxacine gedurende 3 weken. Omdat haar symptomen op 32 weken niet verdwenen waren opteerde men voor een keizersnede. Dit resulteerde in een gezonde vrouwelijke zuigeling, die geen transplacentaire infectie vertoonde, wat op zich had kunnen resulteren in een doodgeboorte of een abortus.levende geboortes (totaal= 415 met 390 blootstellingen in de 1e trimester)1
normale geboortes2

prematuur

Kleine gestalte3

aangeboren aandoeningen4

postnatale stoornissen5

Ciprofloxacine6

42

2

1

2

3

andere quinolones

314

13

5

18

15

totaal

356

15

6

20

18
-Schaefer C , et al (1996) aangehaald door Briggs:
Een studie geleid door het ENTIS (= European Network of Teratology Information Services).
1)gemiddelden: zwangerschap=39,4 weken; geboortegewicht= 3302g; lengte= 50,3cm; hoofdomtrek=34,9cm
2)één tweelinggeboorte
3)significant kleine baby (intra-uterus groeirestrictie <10e percentiel)
4)bij 19/20 gebeurde de blootstelling in de 1e trimester (=4,9% van de 1e trimester blootstellingen)
5)niet verwant met prematuur, laag geboortegewicht of malformaties
6)500-1000mg voor 5- 10 dagen
terminatie

Totaal aantal geboortesspontane abortus

gekozen abortus
Ciprofloxacine7

6

15

71

7)500-1000mg voor 5- 10 dagen

andere quinolones

49

64

478
totaal

558

799

549

8)(1 misvormde foetus)
9)(4 misvormde foetussen)
misvorming na blootstelling in 1e trimesterja

nee

totaal

ciprofloxacine

2

41

43

andere quinolones

17

330

347

totaal

19

371

390Aantal blootgestelde zwangerschap aan ciprofloxacine; Prospectief opgevolgd (gegevens van producent)

116

levende geboorte

91

Blootstelling in 1e trimester

63

Misvormingen

6
terminatie

15
spontane abortus

10

Ook werden er van 25 kinderen retrospectieve rapporten van anomalieën opgenomen in de studie.

Geobserveerde defecten bij baby’s die in utero gedurende de 1e trimester werden blootgesteld aan ciprofloxacine:  • Bron: Prospectieve ENTIS: angioma van het rechter onderbeen, heup dysplasie linkerkant, trisomie,niet gespecificeerd (abortus)

  • Bron: Prospectieve producentgegevens: Hypospadie, oorschelp indeuking, heupdysplasie, cerebellum hypoplasie, oculomotorische plasie, ontwikkelingsachterstand, voorhuid met een kap, amputatie rechter voorarm, bilaterale liesbreuk, acardia (spontane abortus)

  • Bron: Retrospectieve rapporten van 25 zwangerschappen: verkleurde tanden, hypoplastische oorschelp, afwezig uitwendig gehoorsorgaan, Rubinstein-Taybi syndroom, femur aplasie, femur-fibula-ulna complex, ectrodactylie, defecten (hart, trachea, slokdarm, uretra, galblaas, skelet, heterotopische maagmucosa, mucosa)

De auteur concludeerde dat blootstelling aan quinolones tijdens de zwangerschap geen reden moet zijn voor een terminatie, maar wel dat deze klasse van antibiotica best vermeden wordt vanwege het bestaan van veiligere alternatieven. Verdere studies zouden volgens hun volgende onderzoeksdomeinen kunnen omvatten: de abdominale wand, voortplantingssysteem en ledematen misvorming. Ook beenmerg aantasting verdient volgens hun verder onderzoek.

-F. Rosa, persoonlijke communicatie, FDA (1993) aangehaald door Briggs:

Tussen 1985 en 1992 werden van 132 zwangerschappen gegevens verzameld waarbij de moeder in de 1e trimster een behandeling met ciprofloxacine onderging. Van deze kinderen vertoonde 2,3% een geboortedefect, waarvan er geen enkel viel onder de specifiek onderzochte categorieën (cardiovasculaire, schisis, polydactylie, kleine ledematen en hypospadie). Hier was er dus geen significant verband tussen de onderzochte defecten en het gebruik van ciprofloxacine.-Loebstein R, et al. (1998) aangehaald door Briggs:

Er werden 200 blootstellingen aan de quinolones opgenomen in de studie waarvan 105 aan ciprofloxacine (500-1000mg), 93 aan norfloxacine (400-800mg) en 2 aan ofloxacine (200-400mg). Het ging hier om de behandeling van urineweg infecties (69.4%) en respiratoire infecties (24%)


Aantal vrouwen met bepaalde eindkarakteristiek/totaal aantal vrouwenEindkarakteristieken

quinolone-groep

controlegroep

relatief risico (95% betrouwbaarheidsinterval)

p-waardea

levende geboortes

173/200

188/200

0,92

0,02

spontane abortus

18/200

10/200

1,8

0,17

therapeutische abortus

9/200

2/200

4,5

0,06

vaginale geboorte

145/173

148/188

1,06

0,27

prematuur

11/173

13/188

0,92

0,99

geboortegewicht <2500g

7/173

9/188

0,85

0,93

foetale nood

22/173

27/188

0,89

0,76

keizersnede

28/173

40/188

0,83

0,21
quinolone-groep

controlegroep

p-waardeb
Duur zwangerschap (in weken)

39,3 ± 2,0

39,8 ± 2,0

0,02

geboortegewicht
(in gram)

3,452 ±537

3,477 ± 608

0,92

a) χ² test (met Yates correctie)


b) Mann-Whitney-toets

Er was geen verschil tussen de groepen in termen van prematuur, foetus nood, methode van bevalling, laag geboortegewicht of geboortegewicht. De p-waarde gevonden bij de levende geboortes (p=0,02) zou men kunnen toeschrijven aan het aantal spontane en therapeutische abortussen. In tegenstelling tot een eerder studie door Berkovitch (zie hierboven) was er in dit geval geen significant verschil te zien bij het geboorte gewicht. Bij 133 blootstellingen aan fluoroquinolones tijdens de organogenese werden er 3 misvormingen vastgesteld: ventriculair septum defect (2x) en open ductus arteriosus. In 188 controle patiënten werden er 5 misvormingen geconstateerd: ventriculair septum defect (2x), arterieel septum defect met pulmonalisklep stenose, hypospadie, en een misplaatste heup. Bij een vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van de kinderen was er geen significant verschil op te merken.-Giamarellou H et al. (1989) aangehaald door Briggs:
Een onderzoek bij 20 zwangere vrouwen (19-25 weken zwanger) die een abortus zouden ondergaan omdat de foetus gediagnostiseerd was met zware -thalassemie. Voor de abortus werd aan elk van deze vrouwen 2 dosissen ciprofloxacine gegeven; een 200mg IV om de 12 uur. Er werd een vruchtwaterpunctie en een bloedname gedaan op 4, 8 en 12 uur na de dosis.
De ratio op 4h, 8h, & 12h 0,43(4h); 1;44(8h); 10,0(12h)

-In eerste instantie is er geen directe associatie aangetoond tussen het gebruik van ciprofloxacine gedurende de zwangerschap en het verhoogd risico op ernstige congenitale misvormingen of aandoeningen. Dit werd geconcludeerd wegens een gebrek aan een duidelijk patroon tussen de gerapporteerde aandoeningen en het gebruik van ciprofloxacine. Wel is er een occasioneel verband bij sommige geboortedefecten gevonden wat zeker niet genegeerd mag worden. Vanwege deze bevinding en de data uit dierproeven is besloten dat het gebruik van ciprofloxacine tijdens de zwangerschap en zeker tijdens de 1e trimester heel voorzichtig moet benaderd worden. Men raadt het gebruik eerder af, zeker omdat men doorgaans beschikt over meer veilige alternatieven.


  1   2   3   4

  • Check-list advies Cybele
  • Briggs
  • Klinisch

  • Dovnload 394.19 Kb.