Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Children’s welfare adoption organization

Dovnload 22.59 Kb.

Children’s welfare adoption organizationDatum25.10.2017
Grootte22.59 Kb.

Dovnload 22.59 Kb.CHILDREN’S WELFARE ADOPTION ORGANIZATION

Ray of Hope

Non profit institution v.z.w. Lichtstraal


Yearly report: 2014 (about the year 2013)
Original name:

Name:

Birth date:

Arrival date:

Status:

 • abandonment

 • voluntary renouncement

 • orphan

Name orphanage:

Country of origin:

Adoptive parents:

Address:Vragenlijst


 1. Sociale aanpassing

Algemene sociale integratie: hoe is deze te omschrijven, welke waren moeilijke momenten…

Opname van het kind in de familie, omgang met en reactie van broers/zussen, verhouding tot andere kinderen: stelt het kind zich dominant of volgzaam op, speelt het liever alleen…

Aanpassing op school, in welke klas zit uw kind nu, gaat het graag, resultaten, zijn er vorderingen, aandachtspunten, gedrag in de klas (+ eventueel een verslagje hierover van juf/meester/kleuterleiders(st)er), is er extra begeleiding (bv. logopedie), wordt uw kind geaccepteerd…

Taalontwikkeling: hoe verloopt de communicatie, passieve kennis (begrijpen), actieve kennis (hoe is de zinsbouw, uitspraak, woordenschat, articulatie…)…


 1. Gezondheid van het kind

Evolutie in de algemene gezondheidstoestand, in lengte en gewicht, aanpassing aan het klimaat, krijgt uw kind medicatie…

Eetgedrag (eetlust, voorkeur), slaapgedrag (regelmatig of wisselvallig slaapritme, rustig of onrustig), zindelijkheid…

Ziektes, medicatie, inentingen…

Motoriek: ontwikkeling algemeen, fijne en grove motoriek, hoe is de handvaardigheid, de schrijfmotoriek, is er retardatie, is uw kind links- of rechtshandig…


 1. Activiteiten

Hobby’s, interesses, is het lid van een vereniging, kan uw kind zich alleen bezighouden, welke voorkeuren betreffende spel en speelgoed merkt u, wat valt op bij het spel (is het kind ondernemend, handig…)…
 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Evolutie hierin, aandachtspunten in opvoeding, aard: open/gesloten, agressief, aanhankelijk, vrolijk, affectief gedrag…
 1. Beleving van de ouders

Gevoelens betreffende het voorbije jaar wat liep anders dan verwacht, welke verwachtingen hebt u naar de toekomst toe. Beleving van eventuele andere gezinsleden…


Questionnaire


 1. Social adaptation

General social integration: how can it be described, what were the difficult times…

Integration of the child into the family, contact with and reactions from brothers/sisters, relationship with other children: is the child dominant or docile, does the child prefer to play all by itself…

Adaptation at school: in what class is your child now, does the child like to go to school, does your child achieve good results, has your child made progress, are there particular points of interest, how does the child behave in the classroom (+ perhaps add a report from the (nursery school) teacher), does your child take extra courses (e.g. speech therapy), is your child accepted…

Linguistic development: how well can your child communicate, what is your child’s passive knowledge (understanding), what is its active knowledge (syntax, pronunciation, vocabulary, articulation…)…


 1. The child’s health

Evolution in the general state of health, stature, weight, adaptation to the climate, does your child take any medication…

Eating habits (good or bad appetite, preferences), sleeping behaviour (regular/irregular sleeper, does your child sleep well or does it sleep fitfully), is your child potty-trained…

Diseases, medication, vaccinations…

Motor development: general development, fine and basic motor system, is the child clever with its hands, how well can he write, is the child behind compared to his peers, is your child left- or right-handed…


 1. Activities

Hobbies, interests, is your child a member of a club, can he keep himself busy, what kind of games or toys does your child prefer, what strikes you most when the child is playing (is the child active, clever with his hands…)…
 1. Socio-emotional development

Evolution, particular points of interest in the child’s education, is your child open or is it rather close-mouthed, is it aggressive, affectionate, cheerful, does it show an affectionate behaviour…
 1. Perception of the parents

Your feelings about the last year, were there things that fell short of your expectations or that surpassed your expectations, what are your expectations for the future. Perception of other family members…
Ray of Hope Knaptandstraat 25 9160 Lokeren Belgium

tel : (32) 09 356 75 79 fax : (32) 09 367 55 64e-mail : info@rayofhope.be


 • CHILDREN’S WELFARE ADOPTION ORGANIZATION Ray of Hope

 • Dovnload 22.59 Kb.