Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


China-Belgium Research Cooperation

Dovnload 332.98 Kb.

China-Belgium Research CooperationPagina3/3
Datum25.10.2017
Grootte332.98 Kb.

Dovnload 332.98 Kb.
1   2   3

(S = Semester)7. EXPECTED RESEARCH RESULTS

…..max 1 pg

8. BUDGET

Requested budget by the Belgian AND the Chinese partners


Activity Code

Research Activity Name

Budget

(please detail the expenses planned under each research activity: MM, costs...)

AB...TOTAL (in euros)


The Belgian CO-ORDINATOR The Chinese CO-ORDINATOR

Name: Name:

Signature: Signature:

Annex I

The Belgian Federal Scientific InstitutionsInstitution

Website

Royal Belgian Institute of Natural Sciences (KBIN-IRSNB)

www.naturalsciences.be

Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA)

www.kikirpa.be

Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB )

www.aeronomie.be

Royal Observatory of Belgium (ROB)

www.astro.oma.be

Royal Meteorological Institute of Belgium (KMI-IRM )

www.meteo.be

Royal Museums for Art and History (KMKG - MRAH)

www.kmkg-mrah.be

Royal Museums of Fine Arts of Belgium (RMFAB)

www.fine-arts-museum.be

Royal Museum for Central Africa (KMMA-MRAC)

www.africamuseum.be

Royal Library of Belgium (KB-BR)

www.kbr.be

State Archives (ARA-AGR)

www.arch.be

Scientific Institute of Public Health (IPH)

www.wiv-isp.be

Veterinary Agrochemical Research Centre (VAR or CODA-CERVA)

www.coda-cerva.be

National Institute for Criminalistics and Criminology (NICC)

www.nicc.fgov.be

Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society (CEGESOMA)

www.cegesoma.be

Royal Museum of the Armed Forces and of Military History

www.klm-mra.be
China-Belgische samenwerking op het vlak van

onderzoek en ontwikkeling:

OPROEP CLIMocean

ONDERSTEUNING VAN ONDERZOEKSPROJECTEN

Oproep tot indiening van onderzoeksvoorstellen 2015

INDIENINGSFORMULIER: budget
DEADLINE: 17.03.2016 om 15.00 uur

Gelieve deze instructies zorgvuldig te lezenHet deel "indieningsformulier: budget" maakt deel uit van het indieningsdossier maar dient alleen in België ingediend te worden.

Het volledig ingevulde indieningsdossier moet uiterlijk 17 maart 2016 om 15.00 uur in het bezit zijn van het Federaal Wetenschapsbeleid, in elektronische vorm in Word en in pdf (met de handtekening van de Belgische en van de Chinese projectcoördinatoren).

Gelieve het te sturen naar: Brigitte Decadt (deca@belspo.be) en secr.coord@belspo.be

BUDGET

Het budget per project (max. 250.000 euro) is enkel bestemd voor onderzoeksactiviteiten binnen de CLIMocean call. Dit budget is niet het voorwerp van een automatische begrotingstoewijzing en moet noodzakelijkerwijs de gedane uitgaven en/of de geleverde prestaties dekken. Deze worden terugbetaald op grond van de originele bewijsstukken.

Een aanvraag voor een voorschot kan ingediend worden na het akkoord van de dienst Internationale, Interfederale en Interdepartementale Coördinatie van BELSPO. Het bedrag van het voorschot mag niet hoger zijn dan 40% van het totale toegekende budget. Het saldo wordt betaald na indiening van het eindrapport.

Het budget van het voorstel moet integraal besteed worden aan onderzoeksactiviteiten. De toegelaten uitgavencategorieën zijn de volgende:

1. Personeel: de personeelskosten omvatten de geïndexeerde brutowedden, de werkgevers¬bijdragen en wettelijke verzekeringen alsook elke andere wettelijk verschuldigde vergoeding of toelage, als toeslag op de wedde, alsook de vergoedingen voor belastingvrije doctoraatsbeurzen en postdoctorale beurzen. Onder belastingvrije beurs wordt een beurs verstaan die overeenkomstig de belastingwetgeving vrijgesteld is van belasting. BELSPO geeft de voorkeur aan de aanwerving van doctoraats- en post-doc onderzoekers via een arbeidsovereenkomst;

2. Forfaitair vastgestelde courante werking: Deze omvat alle lopende uitgaven verbonden aan de uitvoering van het project zoals gewone benodigdheden en producten voor het laboratorium, de werkplaats en het kantoor, documentatie, verplaatsingen en verblijven in België en in het buitenland, gebruik van rekenapparatuur, gangbare software, organisatie van vergaderingen, workshops, evenementen... Het bedrag van deze werkingsuitgaven wordt op forfaitaire wijze vastgelegd op basis van een percentage: 15 % voor de coördinator en 10% voor de overige promotoren van het personeelsbudget;

3. Specifieke werking (op basis van facturen): Deze omvat alle bijzondere werkingskosten direct verbonden aan de uitvoering van het project en die niet door de forfaitaire werking gedekt worden zoals onder meer de kosten voor analyses, onderhoud van bijzondere uitrusting aangekocht ten laste van het project, de uitvoering van enquêtes;

4. Overhead: bedrag dat forfaitair de kosten dekt voor administratie, telefoon, post, onderhoud, verwarming, verlichting, elektriciteit, huur, afschrijving van materiaal of verzekering. Het totaalbedrag van die post mag niet meer bedragen dan 5% van de totale goedgekeurde personeels- en werkingsuitgaven;

5. Onderaanneming: de onderaannemingskosten omvatten de kosten terugbetaald aan een derde voor de uitvoering van taken of het leveren van diensten waarvoor bijzondere technische bekwaamheden vereist zijn die buiten de gewone activiteiten van het netwerk liggen. Het bedrag voor onderaanneming mag in geen geval hoger liggen dan 25% van het budget toegekend aan de betrokken partner.

CONTACTPERSOON: Brigitte DECADT E -mail: deca@belspo.be Tel.: +32 2 238 35 70
Budget voor het onderzoek van de Belgische partner

(overeenkomstig de 'Research grant DETAIL')Uitgavencategorie

2016

2017

2018

2019

TOTAAL (€)

(Personeel)
Courante Werking

 

Specifieke Werking
Overheads (max. 5% van het budget voor personeel en werking)

 

Onderaanneming (max. 25% van totaalbudget)
TOTAAL 
 

Gelieve in de onderstaande tabel voor elke uitgavencategorie de kosten te specifiëren: loonkost, reiskosten, werkingskosten, onderaanneming, evenals andere kosten, ter verantwoording van het gevraagde budget.
Kostenrubriek

DETAIL

De Belgische COORDINATOR

Naam en voornaam:Handtekening:


1 In case of a proposal from a Federal Scientific Institution , please provide in this section information about the running research project


Research Grant 2015 Submission Dossier 22/12/2015 Page of

1   2   3

 • Activity Code Research Activity Name Budget (
 • Belgian CO-ORDINATOR The Chinese CO-ORDINATOR
 • Annex I The Belgian Federal Scientific Institutions
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences (KBIN-IRSNB)
 • Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB )
 • Royal Meteorological Institute of Belgium (KMI-IRM )
 • Royal Museums of Fine Arts of Belgium (RMFAB)
 • Royal Library of Belgium (KB-BR) www.kbr.be State Archives (ARA-AGR)
 • Veterinary Agrochemical Research Centre (VAR or CODA-CERVA)
 • Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society (CEGESOMA)
 • China-Belgische samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling: OPROEP CLIMocean ONDERSTEUNING VAN ONDERZOEKSPROJECTEN
 • Het deel "indieningsformulier: budget" maakt deel uit van het indieningsdossier maar dient alleen in België ingediend te worden.
 • projectcoördinatoren).
 • 40% van het totale toegekende budget.
 • CONTACTPERSOON
 • De Belgische COORDINATOR

 • Dovnload 332.98 Kb.