Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Christelijke boodschap uitdraagt

Dovnload 102.83 Kb.

Christelijke boodschap uitdraagtDatum28.10.2017
Grootte102.83 Kb.

Dovnload 102.83 Kb.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22, 1250 AA Laren, info@hourofpower.nl.


Title

:

HOUR OF POWER

Story

:

134926B1

Episode

:

1942

Air

:

20-05-2007

Vertaling

:

Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV


DIENST
Vanuit de Crystal Cathedral

in Californië:

Welkom bij Robert Schuller

in

dat al 37 jaar z'n positieve

christelijke boodschap uitdraagt.


vertaling:

Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV

vreugde, vreugde, louter vreugde

is bij U van eeuwigheid

Schepper, die 't heelal verheugt en

bron van eeuw'ge vreugde zijt

Gij, die woont in licht en luister

drijft de schaduwen uiteen

hij, die zoekend doolt in 't duister

vindt het licht bij U alleen

amen, amen, amen
Goedemorgen.

Dit wordt weer een geweldige ochtend.

Maar voordat ik zeg wat we gaan doen...

zal ik u de gelegenheid geven

de mensen om u heen te verwelkomen.

Schud hen de hand en zeg:

God houdt van u en ik ook.

Christus leeft.

En z'n Geest is hier

op dit moment werkzaam.

En Hij is werkzaam in uw hart.

We zijn hier bijeen gekomen

om een bepaalde reden.

U krijgt een ongelooflijke boodschap

te horen.

Niet van mij.

Maar van Evel Knievel.

M'n vader heeft een gesprek met hem.

En de voormalige Miss America,

Dorothy Benham, gaat zingen.

Don Neuen en het koor zijn hier.

Sean Groombridge achter

het prachtige Hazel Wright-orgel.

En Marc Riley met hetorkest.

We weten dat dit de dag is

die de Here gemaakt heeft.

Laten wij juichen en ons verheugen.

bewijst nu eer aan Jezus' naam

en buigt u voor Hem neer

aanbidt Hem met de engelen saam

en kroont Hem, hoogste Heer

aanbidt Hem met de engelen saam

en kroont Hem, hoogste Heer

we zijn door Hem apart gezet

en geven Hem nu d'eer

aanbidt Hem die ons heeft gered

en kroont Hem, hoogste Heer

aanbidt Hem, die ons heeft gered

en kroont Hem, hoogste Heer

als eens de wereld voor Hem buigt

bewijst zijn volk Hem eer

een machtig koor verheft zijn stem

en kroont Hem, hoogste Heer

een machtig koor verheft zijn stem

en kroont Hem, hoogste Heer

bewijst nu eer aan Jezus' naam
Gaat u zitten.

Ik ga u prachtige woorden uit de Bijbel laten horen.

Dit zijn de woorden van Jezus. Luister.
Wanneer u bij mijn woord blijft,

bent u werkelijk mijn leerlingen.

U zult de waarheid kennen,

en de waarheid zal u bevrijden.

Waarachtig, Ik verzeker u...

van voordat Abraham er was, ben Ik er.

Ik ben het licht voor de wereld.

Wie mij volgt, loopt nooit meer

in de duisternis...

maar heeft licht dat leven geeft.

Ik ben het brood dat leven geeft.

Wie bij Mij komt,

zal geen honger meer hebben...

en wie in Mij gelooft

zal nooit meer dorst hebben.

Ik ben de deur.

Wie door Mij binnenkomt, zal gered

worden. Ik ben de goede herder.

Een goede herder geeft zijn leven

voor de schapen.

Ik ben de goede herder.

Ik ken mijn schapen

en mijn schapen kennen Mij.

Ik ben de weg,

de waarheid en het leven.

Niemand kan bij de Vader komen

dan door Mij.

Ik ben de ware wijnstok

en mijn vader is de wijnbouwer.

Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in mij gelooft zal leven,

ook wanneer hij sterft.

glorie aan God zo hoog

dat aard' en hemel verhoog

prijs zijn naam

zijn liefd' en genâ zijn mijn

Hij droeg mijn leed en pijn

zing luid, laat 't hoorbaar zijn:

glorie aan God

Jezus, mijn Heer en God

droeg onze zondelast en lot

prijs zijn naam

zeg wat zijn hand ons bood

Hij overwon de dood

zing, want zijn naam is groot:

glorie aan God

laat heel de engelenmacht

zingend de lof worden gebracht

prijzend zijn naam

aan Hem zal zijn gewijd

ere en majesteit

tot in der eeuwigheid

glorie aan God

tot in der eeuwigheid

glorie aan God

glorie aan God


Goedemorgen,

ik heet ook Robert Schuller.

Maar ik was de eerste.

Voordat u in de war raakt,

doe ik dat waar ik hier voor ben.

Om te zeggen dat ik blij ben om een

Amerikaanse legende te gast te hebben:

Evel Knievel.

Ik heb ontdekt wat een goed mens hij is.

Hij heeft een reputatie opgebouwd

vanwege z'n gulheid en vriendelijkheid.

En z'n integriteit en eerlijkheid.

Hij zou liever doodgaan...

dan z'n fans teleur te stellen,

die wat van hem verwachtten.

Hij heeft veel valpartijen doorgemaakt,

zoals bij Caesar's Palace...

waar hij bij een sprong ten val kwam

en 30 dagen in coma lag.

In het Wembley-stadion in Londen,

in de Snake River Canyon...

Hij deed altijd z'n best om niet

te blijven liggen na een mislukte sprong...

of hij moest buiten westen zijn.

Hij heeft veel sprongen gemaakt...

maar vandaag maakt hij

de grootste sprong van allemaal:

Hij heeft Jezus Christus aanvaard

en hij wil ons erover vertellen.

Welkom, Robert 'Evel' Knievel.

Hoeveel van jullie zijn vrienden

van Robert Knievel?

Sta eens op, ik wil jullie zien.

Herken je er een paar?

-Nou en of. Bedankt dat jullie er zijn.

Sommigen ken ik al 45 jaar. Ik heb met

hen motor gereden in Ascot, Californië.

Anderen ken ik nog maar kort.

Ik zie m'n vriend Burt Bakman.

Ik heb ze gebeld om ze uit te nodigen

en ze zijn er.

Bedankt voor jullie komst.

Je hebt ongelooflijke successen gekend

in je carrière. Vertel.

Ik ben opgegroeid in Montana

en heb daar in de mijnen gewerkt.

Ik had 'n moeilijke jeugd. Ik ben

opgevoed door m'n grootouders.

Ze hielden van me,

maar 't ging toch fout.

Ik verzette me tegen

de maatschappelijke regels.

Ik liet me de wet niet voorschrijven.

Ik heb verschillende baantjes gehad.

En ik kwam terecht in Los Angeles,

begon met m'n motorshow...

Na verloop van tijd

verdiende ik veel geld.

Ik werd bekend. Ik schaamde me

voor de naam Evel Knievel...

maar Joey Bishop zei dat ik

zo'n opvallende naam moest houden.

Toen dacht ik: Ik laat het zo.
Ik wil 'n video laten zien,

zodat jullie weten wie Evel Knievel was.

Hij is nou Robert Evel Knievel.

Ik ben benieuwd. Hij heeft

meer botten gebroken dan wie ook.

Dit was bij Caesar's Palace...

Mooie sprong, slechte landing.

...en veel filmkenners vinden dit

het mooiste wat ooit gefilmd is.

John Derrick filmde de sprong en

Linda filmde de landing en 't ongeluk.

John Derrick hield zich aan z'n woord.

Hij had de film kunnen houden, maar

hij zei dat wat er ook zou gebeuren...

die film van mij was.

Ik heb m'n bekken gebroken en m'n

benen en had 'n hersenschudding.

Hij was de enige die mocht filmen.

En toen ik wakker werd in het

ziekenhuis na bijna 30 dagen coma...

vond ik 'n briefje van John

waarin stond:

Je hebt me bang gemaakt. Neem

volgende keer 'n parachute mee.

Ze dachten dat ik nooit meer zou

kunnen lopen, maar dat bleek niet waar.

Dit is het Coliseum in Los Angeles.

Ik sprong hier over 52 auto's heen.

Naast elkaar opgesteld.

Dit is m'n vriend J.C. Agajanian, die

jou die gouden munt heeft laten zien.

Z'n woorden waren goud waard.

Dat is de skischans

die ik in het stadion had gebouwd.

Dit is de dag ervoor, bij het oefenen.

Een korte sprong.

Het was 'n hele rit naar boven.

Ik had die nodig om vaart te maken,

anders was er niet genoeg ruimte.

Er zat een parachute achterop de motor

om niet door te schieten.

Het ging perfect.

Zo heb ik een paar keer gesprongen.

M'n grootmoeder zei altijd: Laat nog 's

wat sprongen zien die je hebt gemaakt.

Ik was blij toen het voorbij was.


Hij staat in het

als de man die de meeste botten

heeft gebroken: 38.

Misschien. Dat moet gecheckt worden.

Er zijn mensen

die meer botten hebben gebroken.

Maar het zal niet veel schelen.

Iemand vroeg:

Neemt hij z'n motor mee?

Ik zei nee, die staat

in het Smithsonian Institute.

Inderdaad,

een van m'n stuntmotoren staat daar.

Ik wil 'n nieuw museum bouwen en

dat noem ik de Evel Knievel Experience.

Ik weet nog niet waar, misschien in

Las Vegas. Met al m'n spullen.

Gisteren heeft Robert me hier rondgeleid

en ik zal u zeggen:

Ik heb nooit 'n mooier eerbetoon

aan God en Jezus Christus gezien...

dan deze Crystal Cathedral.

Dat moest ik even kwijt.

Toen hij belde, zei m'n secretaresse:

Ik heb ene Evel Knievel aan de lijn....

en hij wil u spreken

omdat hij Jezus Christus heeft aanvaard.

Ik nam de hoorn op en je zei tegen me:

Opeens bedenk ik iets.

Weet je nog?

-Wat bedoel je?

Je zei dat je een gedachte kreeg.

Die luidde: Evel, de god die jij aanbidt,

zal je nooit iets geven.

Inderdaad. Ik was leeg.

Ik hoopte dat de god tot wie ik bad,

m'n gebeden kon verhoren.

Maar ik besefte nog niet

dat ik 'n levende God nodig had...

maar dat was wel zo en ik begon

Jezus Christus te ervaren.

En dat groeide en groeide.

Het is zoiets moois geworden.

En wat er sindsdien gebeurd is...

Ongelooflijk.

Ik ben nu zo in harmonie...

dat ik zo op het vliegtuig terug

naar Tampa durf te stappen.

Ik had nooit gedacht

dat ik hier zou staan.

Ik was iemand

die altijd in God heeft geloofd.

Ik geloofde in een hogere macht...

maar ik had altijd moeite om in Jezus

Christus te geloven, de Zoon van God.

Ik weet niet waarom ik ertegen vocht,

maar ik deed het.

Maar of het de kracht

van het gebed was...

of doordat God genoeg kreeg van m'n

geworstel, Hij raakte me aan en zei:

Ik wil dat je tot Mij komt.

Hou op met deze onzin.

Voor de motorweek van Daytona

ging ik steeds meer over God denken...

en ik heb er met mensen over gepraat.

Ik heb 'n vriend gebeld

die ik 30 jaar niet had gesproken.

Hij heet Eldon Right en hij is lid

van de New Hope Community Church...

in Portland, Oregon.

Ik sprak met hem en hij belde 'n week

later terug dat z'n hele kerk voor me bad.

En ik zei: Dat is niet voor het eerst.

In de kerk van m'n dochter

in Montana is ook voor me gebeden.

M'n ex-vrouw Linda

heeft haar kerk laten bidden...

en ze heeft 25 à 30 jaar gebeden

dat ik christen zou worden.

Veel mensen schrijven me: We hebben

gelezen dat je niet in religie gelooft.

Je moet in Jezus Christus geloven.

Ik weet niet wat er is gebeurd.

Of het de kracht van het gebed was.

Of God zelf.

Toen ik achter het stuur zat,

of over het trottoir liep of sliep...

Ik werd steeds gegrepen

door de kracht van God en Jezus.

Het was overrompelend.

En ik werd opeens vervuld

van het geloof.

Ineens geloofde ik in Jezus Christus.

Ik weet niet wat er gebeurde.

Ik kwam overeind in bed in Daytona,

de tweede nacht dat ik er was.

Ik kwam uit bed en ik was alleen

en ik zei:

Duivel, wegwezen.

Ik wil niks meer met je te maken hebben.

Ik ging naar het balkon

van m'n hotelkamer en ik zei:

Ik zal je op het strand gooien.

Dan kun je voor altijd verdwijnen.

Ik wil je niet meer bij me hebben.

Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik ben

op m'n knieën gevallen om te bidden...

dat God z'n armen om me heen zou

slaan en me nooit meer zou loslaten.

Ik werd plotseling vervuld met

de Geest van de almachtige God.

En m'n vrouw Crystal

heeft voor spullen gezorgd...

ook al gelooft ze niet op mijn manier.

Ze kocht een Bijbel voor me met uitleg,

zodat je het beter kon begrijpen.

Ze bracht ook de prachtige videovoor me mee.

En ze kocht het schitterende boekvoor me.

Ik heb heel veel hulp

van m'n hele familie gehad.

Ik weet dat er meer is

tussen hemel en aarde.

Ik heb een boek geschreven,Ik zei: Ik heb 'n beter leven gehad

dan 'n koning, president of prins.

Kletskoek.

Jezus Christus bestond niet voor mij.

Ik praatte over de vijf Rolls Royces

die ik had.

De vijf Ferrari's die ik had.

De Stetsons, de Lamborghini's,

m'n twee vliegtuigen.

Ik vloog met de ene langs de andere,

zodat ik m'n naam kon lezen.

'Evel Knievel.' M'n vader zei: Wie ziet

dat op zo'n hoogte en met zo'n snelheid?

Waarom koop je geen vrachtwagen

en rij je daarmee over de snelweg?

De diamanten, het goud, de renpaarden,

de vrouwen en de drank...

Ik wil u iets zeggen. Ik was een

zondaar, maar ben het nu niet meer.

Ik ben nu geen zondaar meer

en iedereen...

Iedereen in m'n familie heeft me

proberen te helpen.

M'n zoon en m'n vrouw zijn hier

uit Montana en Las Vegas.

En er zijn vrienden gekomen.

Ik ben zo blij.

Dit is de grootste stap die ik ooit

heb gezet. Dr. Schuller heeft gelijk.

Weet u het verschil

tussen 'n christen en 'n atheïst?

Een christen wil alles van het

christelijk geloof en van Jezus weten.

Een atheïst gelooft niet in God,

omdat hij dat niet wil.

Hij houdt afstand.

Hij wil er niks van weten.

Laat ons niet komen met allerlei

versluierende gedachten:

'Jezus was slechts een goede prediker,

een bijbels figuur die in God geloofde.'

'Hij was een leraar, een groot mens.'

Dat was Jezus niet alleen.

Hij was de zoon van God.

Hij ís de zoon van God. Als je niet

gelooft dat Jezus is wie Hij zegt..

dan sterft u in zonde.

U moet geloven in Jezus Christus.

Dan zult u...

Ik weet niet hoevelen hier

hetzelfde hebben gevoeld als ik.

Steek uw handen eens op.

Wie heeft gevoeld wat ik heb gevoeld?

Wat geweldig.

Is het niet heerlijk

om te kunnen zeggen:

Ik heb 'n echte God

in wie ik kan geloven.

Is het niet geweldig om 's nachts wakker

te worden en te zeggen:

Ik ben blij dat ik wakker ben, ik ga zo

weer slapen, maar in de tussentijd...

denk ik aan Jezus Christus.

Het is zo'n warm en geweldig gevoel.

Dr. Schuller, ik weet niet hoe ik u moet

bedanken dat u me hier hebt gevraagd.

Ik heb u gebeld omdat ik uw

programma kende. Ik keek af en toe.

Ik heb u uitgekozen omdat u

een boodschap hebt voor iedereen...

en die zo goed brengt.

Ik wil het uitschreeuwen dat ik nu

een wedergeboren christen ben.

Dank u.
Ik heb Robert gevraagd...

Hij zei: Wil je dat ik je doop?

Ik zei: Ik zou er alles voor over hebben

om me door u te laten dopen.

Dus als u er klaar voor bent,

ben ik er klaar voor.

Robert Evel Knievel...

heb je Jezus Christus

als Heer en Verlosser aanvaard?

En geloof je dat Hij aan het kruis

je van je zonden heeft verlost?

En geloof je dat Hij

door zijn Geest in je leeft?

Ja, Hij is hier.

Dan doop ik je, Robert Evel Knievel...

in de naam van de Vader...

in de naam van Jezus Christus,

zijn Zoon, jouw Verlosser.

En in de naam van de Heilige Geest.

Amen.


En moge de Heer je nu zegenen

met het eeuwige leven...

en je blijven zegenen

met de explosieve kracht...

van vertrouwen, hoop en vreugde, liefde

en vrede zoals je nog nooit hebt gekend.

Dank U, Jezus Christus,

dat U in zijn hart bent gekomen...

om ons geloof in U te vernieuwen

en om te zien dat U leeft...

en mensen de hand reikt

en gebeden verhoort.

Geef hem gezondheid,

help hem door tijden van pijn.

Zegen zijn naasten...

en geef hem uw speciale zegen

voor iets wat U alleen weet.

Hij zal zich er zelf niet van bewust zijn,

maar geef het hem.

Amen.


genade, zo oneindig groot

dat ik, die 't niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan 'k zien

want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis

als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond

Wat zeg je na zoiets?

Wauw is niet eens genoeg.

Wat een stap.

De Heilige Geest heeft tot me

gesproken.

Hij zei dat er nog andere mensen zijn

die gedoopt willen worden.

Er zijn nog meer mensen

die die gelofte willen doen.

En ik wil u uitnodigen,

waar in de kerk u zich ook bevindt.

Ik wil u uitnodigen

om van uw plaats te komen...

en deze stap te zetten en Jezus Christus

uit te nodigen in uw hart.

Als u dat nu doet, zal ik u ook dopen.

Laten we nog een couplet van

zingen...

terwijl de mensen naar voren komen.

(Deze keer wordt Amazing Grace niet ondertiteld omdat er een scroll in beeld komt met oproep voor persoonlijk bekeringsgebed)
(Koor zingt dit)

zachtkens en teder roept Jezus de zijnen

dringend weerklinkt nu zijn stem

zondaar,


o kom toch en word nu de mijne

ga nu gelovig tot Hem

kom tot Hem, kom tot Hem

zondaar, kom toch tot Hem

zachtkens en teder roept Jezus de zijnen

zondaar, kom toch tot Hem

Neemt u me niet kwalijk.

Zet je de microfoon even af?

Ik denk dat ik nu geen tijd meer heb

voor de preek.

Maar ik denk dat ik geen preek

hoef te houden.

Evel gaf ons de beste preek

die maar mogelijk was.

We hebben een goede dienst gehad.

We zijn je niet vergeten, Dorothy.

Je mag zingen tijdens de collecte.

Is dat een goed idee?

Ben je 't daar mee eens?

Sorry dat het niet allemaal gaat

zoals gepland...

maar het was een dag

van de Heilige Geest.

We danken U, God, dat U hier bent.

Dat uw Geest leeft. Dat U echt bestaat

en dat U mensen tot U roept.

En vandaag heeft U Evel Knievel gebruikt...

om honderden mensen tot geloof te brengen.

U hebt ons opgedragen berouw

te hebben en ons te laten dopen...

en dat hebben we gedaan.

We danken U dat U tot ons heeft gesproken.

Dat U onze God en Heer bent.

Nu willen we u danken voor alles

wat U voor ons heeft gedaan...

uit dankbaarheid voor de goedheid

die U ons heeft gegeven.

Aanvaard onze dank,

die een uiting is van ons geloof.

We beseffen dat het onmogelijk is

om U genoeg terug te geven.

We danken U. Amen.

koning Jezus regeert

niemand kan Hem tegenhouden

koning Jezus regeert

niemand kan Hem tegenhouden

koning Jezus regeert

niemand kan Hem tegenhouden

koning Jezus regeert

niemand kan Hem tegenhouden

want Hij is de Koning der Koningen

Hij is Here der Heren

Jezus Christus, de Eerste en de Laatste

niemand kan zijn werk evenaren

want Hij is de Koning der Koningen

Hij is Here der Heren

Jezus Christus, de Eerste en de Laatste

niemand kan zijn werk evenaren

Koning Jezus, gezeten op een wit paard

niemand kan zijn werk evenaren

Hij trok door de rivier de Jordaan

niemand kan zijn werk evenaren

want Hij is de Koning der Koningen

Hij is Here der Heren

Jezus Christus, de Eerste en de Laatste

niemand kan zijn werk evenaren

koning Jezus regeert, maakt ruim baan

Hij roept de heiligen overal vandaan

koning Jezus regeert

niemand kan Hem tegenhouden

koning Jezus regeert

niemand kan Hem tegenhouden

Hij is de Koning

Hij is de Heer

Hij is de Koning

Hij is de Heer

de Eerste en de Laatste

Jezus Christus

de Eerste en de Laatste

koning Jezus regeert

niemand kan zijn werk evenaren

Hij regeert, Hij regeert

Koning Jezus regeert

Hij regeert

Dank je, Dorothy,

dat was ontzettend mooi.

Het was fantastisch je hier te hebben.

-Ik vond 't fijn om hier te zijn.

Als u wilt praten met andere christenen,

dan kunnen wij dat mogelijk maken.

We gaan er niet op aandringen,

maar de mogelijkheid is er.

Als u als kijker aangeraakt bent

door het geloof...

schrijf dan aan ons.

We willen u wat instrumenten aanreiken

voor geestelijke groei.

We willen u die mogelijkheid bieden.

Dan wil ik u nu vragen om te gaan staan

om de zegen te ontvangen.

Moge de zegen van de almachtige God...

de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest...

dezelfde drie-enige God

in wie u bent gedoopt...

moge de eeuwige God,

de Heer der heerscharen...

moge de Schepper

van hemel en aarde...

een oneindige bron van liefde blijven...

die uw leven voedt...

en ook dat van iedereendie u deze week ontmoet. Amen.

NB

Door omstandigheden is de tekst van de preek niet in de opmaak zoals u dit van ons bent gewend. Wij trachten zo spoedig mogelijk de juiste opmaak hieraan te geven.


Dovnload 102.83 Kb.