Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Christelijke leiders zeggen dat Allah dezelfde is als de God van de Bijbel

Dovnload 19.16 Kb.

Christelijke leiders zeggen dat Allah dezelfde is als de God van de BijbelDatum28.10.2017
Grootte19.16 Kb.

Dovnload 19.16 Kb.

Betekent “Allah” gewoon “God”?


Samengesteld door M.V. Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Update 30-8-2010


Christelijke leiders zeggen dat Allah dezelfde is als de God van de Bijbel


300 Leiders op het christelijk erf hebben een antwoord gegeven op de “Common Word” verklaring uit 2006 van 138 moslim geleerden (zie http://www.acommonword.com/), die stelden dat christenen en moslims veel gemeenschappelijks hebben.

Dit doen ze in een “A Christian Response to ‘A Common Word Between Us and You’”, waarin ze de God van de Bijbel gelijk stellen aan de maanafgod Allah van de koran!Aan het eind van dit antwoord geven zij een selectie van prominente ondertekenaars. Deze ondertekenaars bestaan uit dezen van “Loving God and Neighbour Together” in de New York Times van 18 november 2007, maar ook andere prominente ondertekenaars. Zie:

http://www.yale.edu/faith/acw/acw.htm http://www.acommonword.com/lib/downloads/fullpageadbold18.pdf.

Het gaat o.a. over deze bekende afvalligen:

- George Verwer, Founder and former International Director, Operatie Mobilisatie

- Michael W. Treneer, Internation President, The Navigators, Colorado Springs, CO

- Robert Schuller (sr.) van de Chrystal Cathedral (Hour of power, verteg. door Jan v.d. Bos in NL)

- Bill Hybels (Willow Creek)

- Rick Warren (doelgerichte gemeente en 40 dagen plan)

- David Yonggi Cho, Founder and Senior Pastor of Yoido Full Gospel Church, Seoul, Korea

- Brian D. McLaren, Author, Speaker, Activist

- Rev. Dr. John Stott, Rector Emeritus, All Souls Church, Langham Place, London, UK

Daarnaast valt op te merken dat in Arabische Bijbels, die in afvallige christelijke kerken gebruikt worden (zoals de Kopten), de naam Allah wordt gebruikt voor God.

Daarom is het belangrijk dat we goed nagaan of er enige waarheid zit in die bewering dat Allah gewoon God betekent.Kunnen Arabische christenen de benaming “Allah” blijven gebruiken?

De meest gangbare theorie is dat “Allah” een samentrekking is van “al-ilah”, een uitdrukking die “De [enige/ware] God” betekent. (Zie ook Wiki).

Men zegt dat vermits “Allah” gewoon “God” betekent, deze term daarom neutraal is. Het gebruik van “Allah” komt overeen met ons gebruik van “God”, of zoals de Grieken het woord “Theos” gebruiken. Arabische christenen kunnen daarom de term Allah blijven gebruiken wanneer zij het over God hebben.

Dit is een drogreden! Voor islamieten is “Allah” niet iets wat wij verstaan onder “God”. “Allah” is een EIGENNAAM geworden; met andere woorden : Allah is de NAAM van HUN GOD. En als eigennaam is “Allah” duidelijk onderscheiden van JaHWeH of Jezus. Dat is het verschil! Het is een verschil sinds de islamisering in de 7de eeuw n.C. door Mohammed.

Daarom is het gebruik van de naam “Allah” voor “God” geheel ongepast in onze tijd. Christenen horen niet over “Allah” te spreken wanneer ze “God” bedoelen”. Arabische bijbels gebruiken onterecht de naam “Allah” voor “God”.

Het is niet juist te zeggen dat in onze tijd het woord “Allah” het equivalent is van het woord “Theos” in de Griekse grondtekst van de Bijbel. Sinds de islamisering is Allah een eigennaam die specifiek duidt op de (maan)god van de islam. Christenen moeten ervoor waken dat de ware God niet verward wordt met de valse god Allah!

Jesaja 42:8 zegt het duidelijk : “Ik ben de HEERE [= of JHWH], dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven”. Jahweh is geenszins de Allah van de Islam, en wij moeten ervoor waken dat Zijn Naam niet door de maangod wordt beklad. Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Hand 4:10-12 : JEZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. Jezus komt van ièsous, het Grieks voor Yahoshua: Jahweh [is] redding. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Joh. 5:43) en Hij is Dezelfde als Jahweh: Joh. 12:37-42.

Uit het artikel “Allah de maangod” (Link)

Terwijl de naam van de maangod “Sin” was, was zijn titel overeenkomstig talloze inscripties


“Al-Ilah”, d.w.z. “de god”, en dat betekent dat hij de oppergod was onder de goden. Zoals prof. Coon erop wijst: “De god Il of Ilah was oorspronkelijk een fase van de maangod”. De maangod werd Al-Ilah genoemd, d.w.z. “De God”, en dat werd ingekort tot Allah in pre-islamitische tijden. … Prof. Coon zegt verder: “Evenzo werd onder Mohammeds voogdijschap, de relatief anonieme Ilah: Al-Ilah, De God of Allah, het Opperste Wezen” ... “Waarom zou Mohammed zeggen dat Allah de “grootste” is, anders dan in een polytheïstische context?”

Uit het artikel “Maleisië verklaart Allah uitsluitend voor moslims” (Link)


Artikel dd. 29-12-2009

Bron: e-mail van Walid Shoebat [bekeerde moslim; zie video met Walid Shoebat].

Dit is een erg belangrijk verslag, in het bijzonder voor de velen die geloven dat Allah God is. De BBC bracht dit verhaal gisteren en het is al meer dan een jaar een geschilpunt in Maleisië. De kwestie is dat Maleisië - een moslimland met een grote minderheid van andere religies - het gebruik van Allah in Bijbels als de naam van God heeft verboden. Dat Allah enkel gebruikt mag worden door moslims. Walid is het eens met de moslims van Maleisië en zij zijn correct. Christenen en joden die geloven dat “wij allen dezelfde God aanbidden” zijn misleid, en dat wordt bewezen door volgende verklaring:

In our country, if one refers to Allah or mentions the kalimah (verse) Allah, it will bring to one’s mind that it refers to the God for the Muslims. Kalimah Allah is sacred to the Muslims and its sanctity must be preserved. Thus, kalimah Allah is not just a word or translation of the word God as described in the Herald, but it is a specific name for the Muslim’s god. The usage of kalimah Allah as an interpretation of the word of God may… Syed Hamid Albar, 4-12-2009 - Malaysia Star.

Bovenstaande is uit eerste hand, en wij herhalen dat dit standpunt correct is!

Stel uzelf ook de vraag: hoe kunnen moslims hun haat tegen joden en christenen verkondigen - en dat is de standaardleer in het Midden-Oosten, in alle moskeeën - terwijl men in het Westen gelooft dat wij allen tot dezelfde God bidden?

De moslims zèlf stellen dat Allah enkel toepasselijk is voor hen. Wanneer zal men het dan snappen en hoeveel terreuraanvallen moeten we verdragen vooraleer we zullen erkennen dat wij ons in een spirituele oorlog bevinden met de Islam, het zaad van Ismaël, versus de joods-christelijke waarden en de God van Abraham, Izaäk en Jakob (Israël)?

Zie verder:De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah, een verschil tussen dag en nacht!

The True Origin of ‘Allah’ : The Archaeological Record Speaks

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen

  • Uit het artikel “Maleisië verklaart Allah uitsluitend voor moslims” ( Link

  • Dovnload 19.16 Kb.