Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Christiaan Couturier Dalenborchstraat 27- 2800 Mechelen

Dovnload 18.66 Kb.

Christiaan Couturier Dalenborchstraat 27- 2800 MechelenDatum25.10.2017
Grootte18.66 Kb.

Dovnload 18.66 Kb.
CURRICULUM VITAE

Personalia

Christiaan Couturier

Dalenborchstraat 27- 2800 Mechelen

Tel.: 015/ 20 82 98

°15.06.1960

info@linguagermanica.be

www.linguagermanica.be


Studies

- Humaniora: economische afdeling, Kon. Lyceum Mechelen (1978)

- Universiteit: - licentiaat Germaanse filologie (Nederlands-Engels-Duits)

Vrije Universiteit Brussel (1983), grote onderscheiding

- aggregatie HSO, Vrije Universiteit Brussel (1983)
- Eerste jaar postgraduaat bedrijfskunde, VUB (1987-1988)
- Diploma “Gegradueerde in het Assurantierecht”, Hoger studiegenootschap

voor Sociaal Recht, Oostende (1990)


- Certificaat opleiding arbeidsanalyse door VDAB en CKZ-Antwerpen met

stage bij Hansen Transmissions (01.06.1992 - 15.05.1993)


- Certificaat van welslagen na het volgen van een opleidingscyclus van het

ABOS voor coöperanten (1994)


- 1e jaar postgraduaat “Overheidsmanagement en bedrijfskunde” aan de KUL, 1997-1998
- Postacademische vorming “Vertalen op Europees niveau: literair vertalen” ,

KUL, 2001-2002


- Van 2005 tot 2008: opleiding gezondheidsconsulent aan de Levensschool
- 2010-2012: opleiding copywriter bij Syntra

Werkervaring

- Vanaf 3 november 1996 werkzaam als ambtenaar bij het Ministerie

van Binnenlandse Zaken op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen:

1. tot 30 juni 1998 bij de dienst briefwisseling: database beheer van dossiers,

correspondentie, regularisaties

2. vanaf 1 juli 1998 bij de documentatiedienst: beheer en coördinatie van de

bibliotheek (10 medewerkers), opvang van bezoekers, research op internet,

bestellingen, correctie van Engelse correspondentie, vertalen van Duitse

landenrapporten. Hierbij heb ik frequent Word, Excel, Outlook en Internet

gebruikt.

3. 1/6/ 2001- 5/11/2012: actief bij de vertaaldienst als vertaler en revisor, voornamelijk

Nederlands-Engels-Duits, occasioneel ook Frans-Nederlands

- Sinds november 2012 voltijds freelance actief als vertaler, lesgever en copywriter, onder firmanaamLingua Germanica en sinds maart 2013 nieuwe website www.linguagermanica.be
- Van 5 januari tot 30 juni 2009: vertaler Nederlands-Engels en Frans-Nederlands bij

het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie


- Van 4 oktober tot 13 december 2008 heb ik een cursus Maatschappelijke Oriëntatie

in het Engels gegeven bij Prisma vzw te Mechelen.


- In 2006 heb ik 10 maanden freelance gewerkt als leraar NT2 en als copywriter.
- Dienst onthaal Klein Kasteeltje, opvangcentrum voor asielzoekers Brussel

(04.03 - 31.10.1996)


- Educatief medewerker bij de educatieve ngo UCOS,

als vrijwilliger (01.04 - 31.05.1994, 01.09 - 31.12.1994);

als bezoldigd medewerker (01.07 - 31.08.1994, 01.01 - 31.12.1995).

Mijn takenpakket was ruim: correspondentie, telefonische contacten,

organisatie van educatieve activiteiten en studiedagen
- Freelance leraar bij Eurospeak Antwerpen (25.02 - 31.08.1992)
- Leraar Germaanse talen (dag en/of avond), stedelijk onderwijs Mechelen

(1984-1991)
Andere activiteiten en interesses

- Lid bestuur Willemsfonds Mechelen sinds 1985, ondervoorzitter 1995-2003


- Tai chi sinds januari 1996
- Actieve reizen: bij voorkeur combinatie culturele exploratie en natuurwandelingen
- Film


  • Studies
  • Werkervaring
  • Andere activiteiten en interesses

  • Dovnload 18.66 Kb.