Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Cichliden trefwoorden

Dovnload 2.48 Mb.

Cichliden trefwoordenPagina1/29
Datum16.05.2018
Grootte2.48 Mb.

Dovnload 2.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

CICHLIDEN

Trefwoorden

Apoyo-meer

Barombi Mbo-meer

Bermin kratermeer  

Haplochromis.

Lake victoria

MAHENGE meer

Malawimeer

Nabugabomeer

nijlkaper (Lates niloticus),

nijlkakap 

Tanganika meerLAKE VICTORIA

Origin of the Superflock of Cichlid Fishes from Lake Victoria, East Africa,


by Erik Verheyen, Walter Salzburger, Jos Snoeks, Axel Meyer.
in Science, Vol. 300, Issue 5617, 325-329, April 11, 2003
on-line

Oct 5, '04 Een  recente studie   Abstract:  Lake Victoria harbors a unique species-rich flock of more than 500 endemic haplochromine cichlid fishes. The origin, age, and mechanism of diversification of this extraordinary radiation are still debated. Geological evidence suggests that the lake dried out completely about 14,700 years ago. On the basis of phylogenetic analyses of almost 300 DNA sequences of the mitochondrial control region of East African cichlids, we find that the Lake Victoria cichlid flock is derived from the geologically older Lake Kivu. We suggest that the two seeding lineages may have already been lake-adapted when they colonized Lake Victoria. A haplotype analysis further shows that the most recent desiccation of Lake Victoria did not lead to a complete extinction of its endemic cichlid fauna and that the major lineage diversification took place about 100,000 years ago.

Men dient dus op te passen dit  NIET als voorbeeld te geven van een snelle speciatie binnen de 14000 jaar ....VICTORIA-LAKE

 

http://www.cichlidae.be/lake_victoria.htm


http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001361.html

 

Nog slechts enkele tientallen jaren geleden kon het Victoriameer met recht een "cichlidenmeer"  worden genoemd. Volgens recente schattingen leefden hier  vierhonderd cichlidensoorten van het  geslacht Haplochromis.Tezamen vormden die zo'n 80% van de biomassa aan vis.
Haplochromis -soorten zijn tussen 5 en 25 cm lang.
De mannetjes zijn meestal felgekleurd, terwijl de vrouwtjes onopvallende kleuren hebben. 

De meeste soorten zijn muilbroeders. Dat betekent dat het vrouwtje het legsel en de jongen in  haar bek bewaart. Deze voortplantingswijze maakt de soort


erg gevoelig voor overbevissing. 
Tot nu toe zijn er ongeveer honderd soorten officieel beschreven. Op een enkele uitzondering na zijn ze alle inheems in het Victoria meer


http://www.nbat.nl/aquarium/vict_cichliden.html

Ole Seehausen


 is een Deense bioloog die in 1991 als stagestudent meeliep in het onderzoek naar de vispopulaties in het Victoriameer in Oost-Afrika. 
Na zijn afstuderen is hij als wetenschappelijk onderzoeker teruggegaan en heeft hij het onderzoek voortgezet. Er waren hem een paar dingen opgevallen, 
die hij nader heeft onderzocht. Wat hem direct was opgevallen, was dat hij in helder water allerlei bonte kleurvormen onder de cichliden zag. 
In troebel water echter vond hij die verscheidenheid aan kleuren niet, terwijl het  vaak om dezelfde vissoort ging.

 

Geschiedenis van de Oost-Afrikaanse merenHet Victoriameer is het grootste van een serie meren in Oost- Afrika, waartoe ook het Malawimeeren het Tanganjikameer behoren. Deze twee meren zijn zeer bekend als de herkomstplaatsen van  veel populaire cichlidensoorten. Het Victoriameer is in oppervlakte tweemaal Nederland, feitelijk meer een binnenzee dus. Aan de kusten is het rotsachtig en ondiep, terwijl het meer voor de rest  gemiddeld 40 tot 60 meter diep is.

 


Pundamilia pundamilia


(voorheen 'zebra nyererie' of 'blue' vorm)

 

  

 

De Oost-Afrikaanse meren zijn geologisch gezien heel jong. 


Het Victoriameer stond plm. 12.000 jaar geleden nog droog en de theorie is dat uit 챕챕n vissoort in 10.000 jaar tijd een uitsplitsing is ontstaan naar de 500 verschillende soorten van zo'n 25 jaar geleden.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn deze cichliden waarschijnlijk uniek. 


De geschiedenis van het Victoriameer begon ongeveer 700 duizend jaar geleden, toen door het verschuiven van aardplaten een bekken onstond waarin zich later een meer vormde. 
Er zijn aanwijzingen dat rond 14 duizend jaar geleden het meer vrijwel volledig opdroogde. Toen het water weer terugkwam, werd het nieuwe meer in bezit genomen door enkele soorten vis uit de rivieren. Ze pasten zich snel aan hun nieuwe leefomgeving aan en in relatief korte tijd ontstond een groot aantal soorten, elk met een specifieke voedingsgewoonte. 
De soorten die tot nu toe zijn beschreven, zijn ingedeeld in elf groepen, afhankelijk van de diepte waarop zij leven. 
Er zijn opmerkelijke parallellen in voedingsgewoonten tussen cichlidensoorten in het 
Tanganyikameer, het Malawimeer en sommige kleinere Afrikaanse meren. 
Het Victoriameer wordt ook wel "Darwin's hofvijver" genoemd, omdat het een schoolvoorbeeld is  van snelle soortvorming.

De evolutiegeschiedenis van de cichliden uit het Victoriameer is jarenlang uitgebreid bestudeerd door onderzoekers van het Nationaal Natuurhistorisch Museum en de Leidse Universiteit. Helaas zijn veel van de soorten al uitgestorven, juist nu ze officieel worden beschreven.

 

Komst Nijlbaars betekent ramp


 

Toen is er in het kader van ontwikkelingshulp de nijlbaars (Lates niloticus) uitgezet, omdat dat  een goede eiwitbron voor de bevolking zou zijn.  Dat klopt wel, maar de nijlbaars is ook een grote roofvis, die binnen enkele jaren korte metten maakte met een groot aantal Haplochrominen (de verzamelnaam voor de inheemse cichlidensoorten van het meer). 


 
Zo'n twintig jaar na de introductie was er een plotselinge en tot nu toe onverklaarbare explosie van het aantal nijlbaarzen. Omdat de nijlbaars voornamelijk van haplochrominen leeft, waren binnen een paar jaar bijna alle tweehonderd

Haplochromis -soorten die op een diepte vanmeer dan vier meter 


leven, verdwenen.

 

Deze natuurlijke verstoring  door de nijlbaars zoog in de jaren zeventig het wetenschappelijk onderzoek  naar zich toe.Verontwaardiging over zo'n  ondoordachte introductie van nijlbaarzen  was natuurlijk  een drijfveer.

Maar door die aandacht kreeg men ook oog voor de kans om de gang van de evolutie  nader te bestuderen: welke natuurwetten bepalen het ontstaan van


nieuwe soorten en hoe gaat dat  precies in zijn werk?

Men wist intussen dat er zeer veel soorten waren,  die onderling echter zo weinig verschillen dat  er microscopisch onderzoek aan te pas moet komen  om 


ze te onderscheiden. Het onderscheid is vaak gebaseerd op een juist iets andere voedselspecialisatie met als gevolg een net wat andere  skeletbouw van de monddelen.  Allemaal aanwijzingen voor de nog zeer recente ontstaansgeschiedenis van de waterfauna aldaar.

 

Wetenschappelijke onderzoekingen


Het wetenschappelijk onderzoek resulteerde onder meer in zogenaamde  uitstervingscurves, ontstaan door metingen van de vispopulaties in de loop van de 


jaren '70 en '80, toen de nijlbaars zich  uitbreidde ten koste van andere soorten. 
Opvallend was dat de curves van de kustsoorten (rotsbewoners) en van die van het open water  verschilden. De nijlbaars leeft vooral in de diepere,  open delen en vooral daar vallen andere  soorten aan hem ten prooi.
 

 


Pundamilia nyererie, vrouwtje


 

Het viel bij het duiken in de ondiepe kuststreek op, dat op sommige plaatsen prachtig gekleurde  vissen voorkwamen, terwijl elders de vissen erg saai gekleurd waren. 


Nader onderzoek wees uit dat binnen één soort soms heel veel kleurvormen voorkwamen, wat op vele  plaatsen in de loop der jaren vervlakte tot kleursaaiheid. 
Juist op zulke plaatsen was sprake van eutrofiëring en daarmee vertroebeling van het water. (Eutrofiëring is een verrijking met voedingsstoffen, vooral fosfaten en nitraten, waardoor overmatige algenbloei ontstaat. )

Alle vissen waren een mengelmoes van alle voorkomende kleuren. 


De mengelmoes is bruingeel, onopvallend en saai gekleurd.
Door deze waarnemingen ontstond langzamerhand een hypothese over een van de mechanismen van het  ontstaan van nieuwe soorten (een ander mechanisme is heel bekend;( allopatrische ontwikkeling )  :  door een natuurlijke barrière worden groepen van één soort gescheiden en die groeien uit elkaar,  totdat ze genetisch zoveel van elkaar verschillen dat ze niet meer kruisen of bij kruising geen  vruchtbare jongen krijgen; het zijn dan verschillende soorten geworden). 
In het Victoriameer komen echter te weinig natuurlijke barrières voor om alle uitsplitsingen van  soorten te verklaren.
 
De hypothese was nu dat dieren hun partner kiezen op grond van uiterlijke kenmerken en wel de  kenmerken die ze zelf hebben.( sexuele  selektie )  
Een rood exemplaar zoekt een rood maatje, een blauwe heeft voorkeur voor een blauwe. Om te kijken of de hypothese zou kunnen kloppen, is een aantal experimenten uitgevoerd met  verschillende kleurvormen van de 'soort' 

Haplochromis nyererei.


Vrouwtjes kregen de keuze tussen steeds twee mannetjes:  een van haar eigen kleur en een van een andere kleur. 
De vrouwtjes kozen inderdaad voor de eigen kleur, althans als het aquarium waarin zij zwommen  met gewone lampen werd belicht. Werd er belicht met monochromatische lampen (met één kleur licht), dan zagen de vrouwtjes geen kleurverschil en hadden ze geen voorkeur voor een specifiek mannetje. 
Hetzelfde gebeurt in troebel water: door absorptie van het blauwe licht wordt het juiste  kleuronderscheid niet meer waargenomen. 
Overigens, het zijn dus de vrouwtjes die de partner kiezen. 
Alle mannetjes pronken altijd tegen alle vrouwtjes.

 

  

 


 
Intermediaire man,


ontstaan uit een kruising tussen verschillende populaties (in troebel water)

 

  

Voorlopige  conclusies ? 
25 jaar geleden nog voorkomende produkten  van het  proces van de evolutie-diversifikatie en  speciatie  wordt teniet gedaan door de roofzuchtige nijlbaars enerzijds en  ( seksuele "ras"  selectie  binnen soorten )door de eutrofiëring van het water anderzijds. 
Maar via een omweg is dat ook de schuld van diezelfde nijlbaars.  Want terwijl men vroeger de inheemse visjes liet drogen in de zon om ze bewaarbaar te maken,  moet men de veel grotere en vettere nijlbaars roken om hetzelfde te bereiken. 
Roken kost hout als brandstof. Dat haalt men uit de bossen rond het meer en door de ontbossing  ontstaat erosie en dus afspoeling van vruchtbare grond het meer in.

De nijlbaars is moeilijk uit te roeien, maar de ontbossing is wel tegen te gaan.  En ook de riolen van de fabrieken rond het meer zouden beter gecontroleerd moeten worden.


 

 


 


Pundamilia nyererie,

pronkend mannetje van het helderwatergebied bij het

eiland Makobe


 


De nieuwste ontwikkelingen

De ontdekking van nieuwe soorten gaat in een sneller tempo dan de wetenschappers ze kunnen  beschrijven. 


Sprak Ole Seehausen in de twee eerste publicaties nog van de soort Haplochromis nyererei met  diverse kleurvormen, in een latere publicatie worden drie nieuwe geslachten opgevoerd:


Mbipia


(met twee nieuw beschreven soorten), 
Pundamilia (met vier nieuwe soorten) en
Lithochromis

 (met drie nieuwe soorten), 


terwijl het vierde geslacht,

Neochromis

opnieuw gedefinieerd wordt.


Er worden vier nieuwe Neochromis- soorten beschreven en 
twee eerder beschreven Neochromis-soorten  worden opnieuw beschreven. 

Verder worden er nog eens twee nieuwe soorten beschreven, waarvan de verwantschap nog niet  duidelijk is.


 

 


 

 

Pundamilia nyererie

(voorheen 'red' vorm genoemd)

 

De snelheid van de evolutie:  speciatie  van " nieuwe " soorten 


 

De eerste algemene conclusies uit al die onderzoeken is  van  kapitaal belang voor de  theoretische  evolutieleer  :

Er schijnen dus zowel  groepen organismen te bestaan die zich  
---> zeer snel kunnen  opslitsen in dochtersoorten ( bijvoorbeeld de vijf soorten  uit het  nabugabomeer  in de laatste 4000 jaar zijn 
( waarschijnlijk ) allen onstaan uit één  enkele inwijkeling /pionier vooroudersoort ;)

 

Bovendien zijn in mexico  door   Werner & Stawikowski,( 1988) nog hogere speciatiesnelheden  by  cichliden  geopperdhttp://www.cichlidae.com/articles/a090.php
.

 


en 
--->  soorten die vrijwel "onveranderd (?)" miljoenen jaren  kunnen overspannen  ( "levende"  fossielen ---> Stasis  )

----> uiteraard wist men al geruime tijd dat snelle evolutie optrad bij ondermeer  de ontwikkeling  van resistentie ( binnen ? ) in verschillende insekten 


en bacterieen soorten en dat zich in honderd jaar tijd eveneens een afsplitsing heeft voorgedaan  van de gewone steekmug

( De londense metromug  pipiens molestus  )


 

Maar cichliden  soorten zijn de eerste  en belangrijkste ( redelijk ) overtuigende bewijsstukken   van macroevolutie waar we met onze neus bovenop zitten ; niet eenmaal maar vele malen en op  verschillende  continenten en in  afzonderlijke meren en meertjes ....

 

 

 


Bewerking en samenvatting van de publicaties:


Seehausen, O., J.J.M. van Alphen en F. Witte, 1997.


Cichlid fish diversity threatened by eutrophication that curbs sexual selection.
Science 277, 19 sept. 1997: 1808 - 1811

Seehausen, O. en J.J.M. van Alphen, 1998.


The effect of male coloration on female mate choice in closely related lake Victoria Cichlids (Haplochromis nyererei complex).
Behav. Ecol. Sociobiol. (1998) 42: 1 - 8

Seehausen, O., E. Lippitsch, N. Bouton en H. Zwennes, 1998.


Mbipi, the rock-dwelling cichlids of Lake Victoria: description of three new genera and fifteen new species (Teleostei).
Ichthyol. Exploration of Freshwaters 9 (2): 129 - 228

 


Andere Referenties en links :

http://www.worldwidebase.com/fishbase/cichliden.shtml

http://www.cichlidenvereniging.nl/fossiel.htm
Jelle W.F. Reumer, directeur van het Natuurmuseum Rotterdam.

http://www.cichlidenvereniging.nl/artikel.htm

http://www.aquarticles.com/articles/breeding/Hougen_Cichlids_3_New_World.html

 

 


PROBEMS FOR CREATIONISTS THE RECENT EVOLUTION OF NEW SPECIES


http://www.island.net/~rjbw/opinions3.html

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  • LAKE VICTORIA
  • Geschiedenis van de Oost-Afrikaanse meren
  • Pundamilia pundamilia
  • Komst Nijlbaars betekent ramp
  • Pundamilia nyererie, vrouwtje
  • Intermediaire man
  • De snelheid van de evolutie: speciatie van " nieuwe " soorten
  • ( De londense metromug pipiens molestus )
  • PROBEMS FOR CREATIONISTS THE RECENT EVOLUTION OF NEW SPECIES

  • Dovnload 2.48 Mb.