Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Cichliden trefwoorden

Dovnload 2.48 Mb.

Cichliden trefwoordenPagina5/29
Datum16.05.2018
Grootte2.48 Mb.

Dovnload 2.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Een voorbeeld van de grote verscheidenheid aan vormen: 8 verschillende visetende Haplochromine-cichliden uit het Victoriameer. De vissen zijn afkomstig uit de collectie van Naturalis. Ze zijn hunoorspronkelijke kleur verloren omdat ze op alcohol worden bewaard.

Soortvorming door barrières


De evolutiegeschiedenis van de cichliden uit het Victoriameer is jarenlang uitgebreid bestudeerd door onderzoekers van de Universiteit Leiden en Naturalis. Het onderzoek van de Leidse Universiteit richtte zich onder andere op het ontstaan van de soortenrijkdom. Omdat het ontstaan van soorten vaak traag verloopt, is het in de praktijk zeer lastig om te onderzoeken welke mechanismen er achter zitten. Biologen hebben daarom verschillende modellen ontworpen die het ontstaan van nieuwe soorten kunnen verklaren. Vervolgens toetsen ze deze modellen aan de werkelijkheid. De twee belangrijkste modellen zijn het allopatrische- en het sympatrische model. Het allopatrische model gaat uit van een situatie waarbij van een soort de populaties van elkaar worden gescheiden door een geografische barrière. Zo kan een meer, bijvoorbeeld door een tijdelijke waterstandverlaging, uiteenvallen in een aantal kleine poeltjes. Als de scheiding maar lang genoeg duurt, bestaat de kans dat de populaties zo van elkaar gaan verschillen dat ze uitgroeien tot twee aparte soorten. Voor dergelijke barrières zijn in het Victoriameer echter geen aanwijzingen gevonden. De meest recente onderzoeksgegevens wijzen meer in de richting van het sympatrische soortvormingsmodel, waarbij populaties zonder geografische barrière van elkaar gescheiden raken. Bij verschillende diersoorten zijn aanwijzingen gevonden dat partnerkeuze of voedselvoorkeur ook factoren kunnen zijn die populaties van een soort uit elkaar kunnen drijven. Ook bij de Victoria-cichliden lijkt dat het geval. Uit onderzoek blijkt nu dat juist de kleur (bepalend voor partnerkeuze) en de vorm van de kaken (voedselvoorkeur) bij cichliden al binnen een paar generaties sterk kunnen veranderen, met alle gevolgen van dien.

Goed bedoelde hulp


Helaas zijn veel van de Victoria-cichliden al uitgestorven, juist nu ze officieel worden beschreven. De oorzaak van dit uitsterven is de Nijlbaars Lates niloticus, een grote roofvis die in het begin van de jaren zestig in het meer werd uitgezet als consumptievis; een goed bedoelde actie van westerse landen om de economie rond het meer een impuls te geven. Dat pakte echter anders uit. Zo'n twintig jaar na de introductie was er een plotselinge een tot nu toe onverklaarbare toename van het aantal nijlbaarzen. Omdat de nijlbaars voornamelijk van haplochrominen leeft, waren binnen een paar jaar bijna tweehonderd Haplochromis -soorten verdwenen. Omdat nijlbaarzen alleen in de dieper gedeelten van het meer leven, zijn de haplochrominen van het ondiepe water en de rotsbewonende soorten ontsnapt aan de roofvis.

Nijlbaars.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  • Goed bedoelde hulp
  • Nijlbaars.

  • Dovnload 2.48 Mb.