Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Cmw penning uitgereikt aan MightySociety

Dovnload 137.85 Kb.

Cmw penning uitgereikt aan MightySocietyPagina1/2
Datum22.05.2018
Grootte137.85 Kb.

Dovnload 137.85 Kb.
  1   2

CMW penning uitgereikt aan MightySociety

Op maandagavond 10 december 2012 is in de Vondelkerk in Amsterdam door de voorzitters van De Liga voor de Rechten van de Mens en van Stichting J’accuse de Clara Meijer‑Wichmann Penning 2012 uitgereikt aan MightySociety vanwege het op vernieuwende en aansprekende wijze via theater en verdiepende sideshows onder de aandacht brengen van brandende maatschappelijke kwesties waarin mensenrechten en de menselijke waardigheid onder druk staan.
Als oprichter en ziel van dit theaterproject nam Eric de Vroedt deze penning in ontvangst.

In het juryrapport zijn de argumenten voor deze keuze toegelicht.Met de penning is ook de daarbij behorende oorkonde overhandigd.


Voorafgaand aan de overhandiging is door Rudolf de Jong, nestor van de Raad van Advies van de Liga, de laudatio uitgesproken. Hij herinnerde er aan hoe groot de invloed van podiumkunsten op het publiek kan zijn. Ook memoreerde hij hoe het geëngageerd theater van enkele decennia geleden vooral een bevestiging van het eigen standpunt gaf en dat de verdienste van MightySocoiety is, dat zij daarentegen de dilemma’s schetst en daarmee het publiek als volwassenen benadert. In deze tijd van toenemende infantilisering, ook door de overheid, is dit van groot belang. Het past ook geheel in de geest van Clara Meijer-Wichmann, die als leidraad koos dat het doel in de middelen die men gebruikt moet zijn begrepen.

In zijn dankwoord sprak Eric de Vroedt de hoop uit dat het project MightySociety werkelijk heeft bijgedragen aan bewustwording van mensenrechten in Nederland. Tegelijk uitte hij zijn twijfels of hij dit wel mocht verwachten, zoals hij ook twijfelde of het Amnesty-kaarsje voor het raam van zijn oma wel effect had of zelfs er wel echt gestaan had.
  1   2


Dovnload 137.85 Kb.