Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


College 1 17 maart

Dovnload 115.5 Kb.

College 1 17 maartPagina4/5
Datum25.10.2017
Grootte115.5 Kb.

Dovnload 115.5 Kb.
1   2   3   4   5

College 6 - 12 mei


Film “Unity through Culture”

Waar gaat het conflict over in de film?

 • Het veranderen van de traditie. Er wordt een festival georganiseerd dat over cultuur gaat, maar volgens sommigen wordt de cultuur zo aangepast dat het leuk is voor toeristen en is het niet meer de ‘echte’ cultuur.

 • De verhouding van kastom en cultuur. Belangrijk begrip = kastom en staat haaks op moderniteit. Discussie over wat het nou is en wat is het verschil. Dit wordt niet duidelijk, maar dat is nu ook juist het punt. Het is niet duidelijk te omlijnen.

 • Machtsrelaties tussen de oude leiders en de nieuwe die het festival organiseren

  • Traditie is iets anders dan cultuur. Schele man zegt over festival dat zij het kastom noemden, maar tegenwoordig noemen ze het ‘cultuur’, maar er is niks meer terug te zien van de cultuur zegt hij, mensen dragen spijkerbroeken en slippers, de traditie is beëindigt volgens hem, de kastom is weg en nu is het ‘cultuur festival’. Het festival wordt gezien als viering van cultuur en dat staat volgens sommige haaks op de traditie.

  • De organisator wil dat het festival wel door gaat zodat er meer mensen naar het eiland komen. Iemand anders vindt dat je culturen niet moet mixen. Vrouw op podium vindt dat de eigen cultuur bewaard moet blijven, vooral in deze tijd van globalisering. Andere vrouw zegt dat ze zich in gaat zetten voor de toerisme sector (toeristen kunnen op festival allerlei spulletjes kopen). Iemand anders zegt weer dat toerisme zorgt dat ze worden exposed (blootgesteld) en dat ze slaven worden van werk.

 • Een groep vindt dat je cultuur niet mag verkopen, niet voor de toeristen dus.

 • Een discussie over wat is onze cultuur nu eigenlijk. Wie zijn we nu eigenlijk en hoe willen we ons presenteren naar buiten toe? Wie is de mooiste beauty queen en welke dansgroep is het best? Heeft te maken met zo min mogelijk westerse elementen.

 • Cultuur bereikt alles behalve een eenheid in deze documentaire, ook al is de titel unity through culture. Dat is eigenlijk een illusie.


Cultuur geobjectiveerd.

Cultuur krijgt iets geobjectiveerd, het is iets wat je kunt hebben en waar je je bij kunt aansluiten. Ander soort begrip van cultuur dan antropologische benadering van alomvattend concept. Het is meer je hoort erbij of je hoort er niet bij, je kiest ervoor of je kiest er niet voor. Heel afgebakend en geobjectiveerd.

Bepaalde dingen horen niet meer bij cultuur, spijkerbroeken mogen niet, mooiste meisje heeft geen westerse kleding en durft bloot te gaan. Het festival creëert een blik op cultuur op hoe anderen ze bekijken. Dit is hoe anderen verwachten dat onze traditie eruit ziet, maar dan wel eigen gemaakt. De praktijken krijgen hele vastomlijnde grenzen, terwijl dat in de praktijk natuurlijk niet zo is.

‘Unity through culture’ vergeleken met Paige West  vorig jaar tentamenvraag

Overeenkomsten • Er wordt in beide gevallen cultuur verkocht. In de film wordt cultuur verkocht via het festival, goed voor toerisme. In het boek wordt de koffie beter verkocht door het te verbinden aan de exotische cultuur van PNG.

 • Cultuur wordt een commodity, wordt geobjectiveerd, krijgt vastomlijnde grenzen. Cultuur wordt een product, wat te verhandelen is. Making money out of culture aspect.

 • Zowel koffie als cultuur worden ingezet als een symbool van de natie. Materiële uitdrukking van de natie. Een nationaal product. Ambitie om de eigen natie/dorp op de kaart te zetten. Streven naar een zekere staatseenheid.

 • In beide vormen zie je aspiraties met ‘rooted’ kosmopolitisme terug. Het biedt kosmopolitisch kapitaal. Ze zien zichzelf als mensen van de wereld en willen zich positioneren in de globaliserende wereld.

Verschillen

 • West: de koffie wordt in het westen geprofileerd als een primitief en exotisch product, niet door de koffieboeren zelf. Zij zien zichzelf juist als moderne participanten in de wereld economie.

 • In de film: presenteren de mensen zelf daar hun cultuur als primitief en exotisch. De beeldvorming rondom de koffie wordt niet gecreëerd door de boeren zelf, maar door het westen. De beeldvorming rondom het festival wordt wel heel erg door de mensen zelf gecreëerd.


Paige West H6

West bekritiseerd de welwillende goedbedoelende expats die kritisch zijn op hun elitaire collega’s met name in de koffie industrie. Academische expats zijn links georiënteerd, zijn snel geneigd om veroordelend te kijken naar de elitaire economische klasse. Maar Paige West bekritiseerd dit. Er is helemaal niet zo veel sprake van elites en ongelijkheden, dit speelt niet zo’n grote rol.  Mensen werken samen en zijn van elkaar afhankelijk. Juist de fabrieksdirecteuren investeren heel veel kapitaal en rekenen erop dat ze aanvoer krijgen van de koffieboeren. Wederzijdse afhankelijkheid.

Ze laat zien dat er in de sociale culturele diversiteit van de koffie industrie best veel goede relaties zijn ontwikkeld. Golfclub waar meer dan de helft van de leden uit PNG komen, niet meer een elitaire club. We zijn geneigd om te denken in elitaire werelden, maar koffiewereld veranderd heel sterk. De koffiewereld is veel positiever en beter dan hoe die in de fairtrade beeldvorming/symbolische economie wordt neergezet. Koffieboeren hebben veel baat bij de tussenhandelaren en fabrieksdirecteuren. Juist in de keten vindt heel veel samenwerking plaats, diepgewortelde sociale kennis van verhoudingen. Er zitten veel sociale relaties in de economische transacties geworteld, en juist daar hebben mensen veel baat bij. Lokale diversiteit moet in beeld gebracht worden, dat doet de golfclub. Gelaagdheid laten zien in de diversiteit in de koffie-industrie.

1   2   3   4   5

 • Paige West H6

 • Dovnload 115.5 Kb.