Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Commissie geeft groen licht voor fusie Pakhoed/Van Ommeren na afsplitsing van opslagterminals

Dovnload 5.34 Kb.

Commissie geeft groen licht voor fusie Pakhoed/Van Ommeren na afsplitsing van opslagterminalsDatum13.04.2019
Grootte5.34 Kb.

Dovnload 5.34 Kb.

IP/99/673

Brussel, 10 september 1999Commissie geeft groen licht voor fusie Pakhoed/Van Ommeren na afsplitsing van opslagterminals

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een fusie tussen de Nederlandse ondernemingen Koninklijke Pakhoed NV en Koninklijke Van Ommeren NV nadat de fuserende ondernemingen zich ertoe hadden verbonden hun opslagterminals voor vloeibare producten in Rotterdam en Antwerpen gedeeltelijk af te stoten. Een fusievoornemen van de beide ondernemingen was reeds anderhalf jaar geleden bij de Commissie aangemeld, maar op dat moment waren de voorstellen met betrekking tot de afstoting van activiteiten niet voldoende om de uit mededingingsoogpunt vastgestelde problemen van de baan te schuiven. De partijen hebben uiteindelijk afgezien van de fusie. Als gevolg van de huidige voorstellen voor de afstoting van activiteiten zal op de markten voor opslagactiviteiten in het ARA-gebied (Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam) geen sprake meer zijn van overlappingen en zullen de eventuele bezwaren met betrekking tot de concurrentie teniet worden gedaan.

Pakhoed en Van Ommeren zijn in Nederland gevestigde internationale ondernemingen met activiteiten op het gebied van de opslag in tanks van ruwe olie, petroleumproducten, chemicaliën en plantaardige oliën, tankschepen (binnenland, korte vaart en grote vaart) en andere transportdiensten (bemiddeling, verladen, stuwadoorsactiviteiten, verscheping van droge ladingen). Van Ommeren is ook werkzaam op het gebied van het transport van zware ladingen en Pakhoed is actief in de sector van distributie van chemische producten.

De transactie houdt een volledige fusie in en leidt tot het ontstaan van een nieuwe onderneming met als werknaam VOPAK. Na de inwisseling van aandelen zullen de Pakhoed-aandeelhouders 63,4% en de Van Ommeren-aandeelhouders 36,6% van het aandelenkapitaal van VOPAK in handen hebben.

De Commissie heeft vier markten geanalyseerd, met name de markt voor de opslag van spijsolie en -vetten, de markt voor de opslag van chemische producten, de markt voor de opslag van petroleumproducten en de markt voor het vervoer via binnenschepen van chemische producten in Noordwest-Europa (Rijndelta, Duitsland, Zwitserland). Hoewel de combinatie van de vloten van de partijen voor het chemicaliënvervoer met binnenschepen uit mededingingsoogpunt geen bezwaren opriep, zou de samensmelting van hun respectieve opslagactiviteiten geleid hebben tot het ontstaan van verreweg de sterkste marktdeelnemer op het gebied van de opslag van petroleum, chemische producten en plantaardige oliën in het ARA-gebied, indien de partijen niet hadden voorgesteld een aantal van hun overlappende activiteiten af te stoten.De fuserende ondernemingen hebben aangeboden om de Paktank Pernis- en Botlek-terminals in Rotterdam en alle aandelen van Van Ommeren in Gamatex in Antwerpen af te stoten. Deze afsplitsingen zullen leiden tot het herstel van de concurrentie die vóór de fusie op de opslagmarkt in het ARA-gebied bestond; derhalve heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan deze fusie.Dovnload 5.34 Kb.