Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-se

Dovnload 268.33 Kb.

Computergestuurde mechanische productietechnieken se-n-sePagina4/4
Datum05.12.2018
Grootte268.33 Kb.

Dovnload 268.33 Kb.
1   2   3   4  1. Computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken

De student maakt kennis met de verschillende facetten van exclusieve vormgevingstechnieken en verwerft hierdoor:

 • technisch- technologische inzichten om van een te realiseren opdracht, volgens genormaliseerde voorschriften, technische schetsen/tekeningen te tekenen en te lezen;

 • de competentie om de parameters, inherent aan realisatiemethode, technisch-technologisch toe te lichten en een werkvoorbereiding uit te werken;

 • de competentie om, volgens opgelegde criteria, zelfstandig opdrachten te realiseren, controles uit te voeren, resultaten en/of tekorten te rapporteren en hieruit passende conclusies te trekken teneinde het vormgevingsproces op een adequate wijze te bedienen en het productieproces bij te sturen;

 • inzichten in de werking van computergestuurde vonkeroderende werktuigmachines;

 • de competentie een tekening te maken, te lezen en te interpreteren met het oog op het vonkeroderend productieproces;

 • inzichten in het plannen en het opstellen van een werkvoorbereiding voor een CNC-vonkeroderende productie;

 • inzichten in de verschillende parameters die een vonkeroderend productieproces beïnvloeden bij het uitvoeren;

 • de competentie om werkstukken en gereedschappen op een correcte wijze op te spannen, de vonkeroderende werktuigmachine correct in te stellen en te bedienen.

Onder computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken verstaan we:

 • productietechnieken zoals: lasersnijden, watersnijden, vonkeroderende vormgeving …

 • productiewerktuigen zoals: manipulatierobot, persen, machinestraten, meerassige CNC werktuigen…LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Specifieke milieu- en veiligheidsvoorschriften tijdens het productieproces toelichten en toepassen.

 • Veiligheid

 • elektrocutiegevaar

 • stralingsgevaren

 • specifieke gevaren van hoge druk…

 • Milieu

 1. Van het vormgevingsproces het toepassingsgebied herkennen en de kenmerken duiden.
 1. Aan de hand van de machinemap, de werking en bediening van de exclusieve werktuigmachine duiden.
 1. De parameters in functie van het productieproces en graad van afwerking toelichten.

 • Maximum capaciteit

 • Vermogen

 • Energieomzetting

 1. Aan de hand van een werktekening, een werkvoorbereiding en een CNC-programma schrijven.

 • Studie van de werktekening

 • Werkvoorbereiding

 • werkvolgorde

 • CNC-programma

 • productieparameters

 1. Op een correcte wijze het werkstuk inklemmen.

 1. Op een correcte wijze de exclusieve werktuigmachine instellen, bedienen en het lopend productieproces bijsturen.
 1. Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren volgens door de constructeur en/of eigen voorgeschreven procedures.
 1. Minimale materiële vereisten

  1. Algemeen

De leerplancommissie stelt een goed uitgerust vaklokaal voor waar theorie, proefondervindelijk waarnemen en projectgebonden realisaties naast elkaar kunnen behandeld worden. Het spreekt voor zich dat dit lokaal is ingericht in functie van het gebruik van de moderne media. De leerkracht kan bij voorkeur beschikken over een vaste opstelling met projectiesysteem om nieuwe leerstofonderdelen interactief te verduidelijken.

Het is raadzaam om een roulatiesysteem tot stand te brengen om verouderde apparatuur op regelmatige wijze te vervangen door nieuwere technologie.

Onderstaande lijst moet beschouwd worden als een niet-limitatieve lijst. Lerarenteams zullen op basis van hun pedagogisch-didactische aanpak en de behandelde projecten deze lijst continu bijsturen.


  1. Individueel per student

 • Meetgereedschap (schuifmaat 0-150 mm, meetlatje 0-150 mm)

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen, werkpak, veiligheidsschoenen)

  1. Gemeenschappelijk klein gerief

 • Schroevendraaiers (plat, kruis, pozidriv, diverse afmetingen)

 • Diverse hamers (kunststof hamer, …)

 • Set dopsleutels

 • Set steek-, ring-, buis-, inbus-, momentsleutels

 • Gereedschap voor de- en montage van lagers

 • Diverse vijlen

 • Werkbank met bankschroeven

 • EHBO-kit

  1. Specifieke materialen – gereedschappen en didactische modellen

Gelet de snelle technische evolutie is in het leerplan slechts een minimale opsomming van de uitrusting opgenomen. De scholen verbinden er zich toe om zelf een inventarislijst met de specifieke uitrusting inherent aan de opleiding op te maken en ter beschikking te stellen als daarom door de overheid gevraagd wordt. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast volgens de nieuwe noden en regelgeving.

   1. Meettechniek

 • 3D – meetbank

 • Schuifmaten

 • Micrometer (inwendig – uitwendig met diverse meetbereiken)

 • Hardheidsmeter (HRc)

 • Meetklok

 • Eindmaten

   1. Computergestuurde mechanische verspanende productietechnieken

Gelet de snelle technische evolutie, de mogelijke jaarlijkse wissel van aanbod binnen een meewerkend bedrijf en/of van wissel van meewerkende bedrijven in het kader van het werkplekleren, is in het leerplan slechts een minimale opsomming van de verspanende werktuigmachines opgenomen. De scholen verbinden er zich toe om zelf een inventarislijst met de specifieke werktuigmachines inherent aan de opleiding in overleg met de meewerkende bedrijven op te maken en ter beschikking te stellen als daarom door de overheid gevraagd wordt. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast volgens de nieuwe noden en regelgeving.

Afhankelijk van het aanbod binnen het bedrijf, in het kader van het werkplekleren, komen hiernavolgende werktuigmachines (niet-limitatieve lijst) in aanmerking: • CNC-gestuurde draaibank + dito gereedschappen

 • Machinecentrum

 • Meerassige CNC-werktuigmachine

   1. Computergestuurde mechanische niet-verspanende productietechnieken

Gelet de snelle technische evolutie, de mogelijke jaarlijkse wissel van aanbod binnen een meewerkend bedrijf en/of van wissel van meewerkende bedrijven in het kader van het werkplekleren, is in het leerplan slechts een minimale opsomming van de niet-verspanende werktuigmachines opgenomen. De scholen verbinden er zich toe om zelf een inventarislijst met de specifieke werktuigmachines inherent aan de opleiding in overleg met de meewerkende bedrijven op te maken en ter beschikking te stellen als daarom door de overheid gevraagd wordt. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast volgens de nieuwe noden en regelgeving.

Afhankelijk van het aanbod binnen het bedrijf, in het kader van het werkplekleren, komen hiernavolgende werktuigmachines (niet-limitatieve lijst) in aanmerking: • Plaatschaar

 • CNC afkantpers

 • Hoekschaar

 • Plasmasnijder

 • Lasersnijder (extra veiligheidsaandacht)

   1. Computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken

Gelet de snelle technische evolutie, de mogelijke jaarlijkse wissel van aanbod binnen een meewerkend bedrijf en/of van wissel van meewerkende bedrijven in het kader van het werkplekleren, is in het leerplan slechts een minimale opsomming van de exclusieve werktuigmachines opgenomen. De scholen verbinden er zich toe om zelf een inventarislijst met de specifieke werktuigmachines inherent aan de opleiding in overleg met de meewerkende bedrijven op te maken en ter beschikking te stellen als daarom door de overheid gevraagd wordt. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast volgens de nieuwe noden en regelgeving.

Afhankelijk van het aanbod binnen het bedrijf, in het kader van het werkplekleren, komen hiernavolgende werktuigmachines (niet-limitatieve lijst) in aanmerking: • Vonkerrosie

 • Lasersnijder (extra veiligheidsaandacht)

 • Kunststofverwerkingsmachines (spuitgiet, extrusie…)

 • Persen voor matrijzen

 • Lasrobot 1. Nuttige adressen

Agoria Vlaanderen

Diamantbuilding

Reyerslaan 80

B 1030 Brussel

Website: http://www.agoria.be/
BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)

Brabançonnelaan 29

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 520 22 33

Website: http://www.bin.be/NL/index.htm

E-mail: webmaster@ibn.be
KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)

Desguinlei 214

2018 ANTWERPEN

Tel.: 03 216 09 96

E-mail: critto@ti.kviv.be

Website: http://www.ti.kviv.be/critto
VKW (Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden)
Tervurenlaan 463
1160 BRUSSEL
Tel.: 02 773 16 80

VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 219 42 99

Fax: 02 219 81 18

E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

Website: http://www.vlor.be


VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 507 07 30

Fax: 02 511 33 57

E-mail: info@vvkso.vsko.be

Website: http://www.vsko.be


VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)

Herentalsebaan 643

2160 WOMMELGEM

Tel.: 03 259 11 00

Fax 03 259 11 01

E-mail: ing@vik.be

Website: http://www.vik.be
ARAB (Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming)

Ministerie van tewerkstelling en arbeid

Beliardstraat 34 bus 38

1040 Brussel

Tel.: 02 233 44 44

AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)


Se-n-Se

Computergestuurde mechanische D/2012/7841/049productietechnieken
1   2   3   4

 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Minimale materiële vereisten Algemeen
 • Gemeenschappelijk klein gerief
 • Specifieke materialen – gereedschappen en didactische modellen
 • Computergestuurde mechanische verspanende productietechnieken
 • Computergestuurde mechanische niet-verspanende productietechnieken
 • Computergestuurde exclusieve vormgevingstechnieken
 • Nuttige adressen Agoria Vlaanderen
 • KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)
 • VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)
 • ARAB (Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming)

 • Dovnload 268.33 Kb.