Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Concentraties: Commissie geeft groen licht voor joint venture arm, Giesecke & Devrient en Gemalto onder voorwaarden

Dovnload 12.29 Kb.

Concentraties: Commissie geeft groen licht voor joint venture arm, Giesecke & Devrient en Gemalto onder voorwaardenDatum13.04.2019
Grootte12.29 Kb.

Dovnload 12.29 Kb.


Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 november 2012Concentraties: Commissie geeft groen licht voor joint venture ARM, Giesecke & Devrient en Gemalto - onder voorwaarden

De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-concentratieverordening, toestemming gegeven voor de plannen om een joint venture op te richten door ARM, een Britse aanbieder van Intellectual Property (IP) oplossingen voor halfgeleiders, en twee aanbieders van beveiligingsoplossingen, het Duitse Giesecke & Devrient ("G&D") en het Nederlandse Gemalto. De joint venture zal Trusted Execution Environments ("TEE") voor consumentenelektronica ontwikkelen en op de markt brengen. TEE's bieden extra beveiliging voor toepassingen zoals mobiel betalen met smartphones en tablets. Aan deze goedkeuring zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. ARM moet concurrenten de nodige hardware-informatie verschaffen op dezelfde voorwaarden als de joint venture. Zo kunnen concurrenten alternatieve TEE-oplossingen ontwikkelen. Daarnaast zal ARM haar IP (intellectuele eigendom) niet zo ontwikkelen dat alternatieve TEE-oplossingen daardoor minder goed gaan presteren. De Commissie maakte zich zorgen dat ARM met de transactie in haar oorspronkelijk aangemelde vorm concurrenten van de joint venture van de TEE-markt had kunnen uitsluiten. De toezeggingen die de ondernemingen hebben gedaan, bieden een oplossing voor deze bezwaren.

G&D en Gemalto bieden momenteel TEE-oplossingen aan en zullen elk hun oplossingen inbrengen in de joint venture. Het onderzoek van de Commissie leerde dat ook na de transactie een aantal daadwerkelijke of potentiële concurrenten op de TEE-markt actief zal blijven. Wel heeft ARM momenteel een zeer sterke positie op de upstreammarkt voor de levering van IP-architectuur voor application processors voor consumentenelektronica, onder meer van de specifieke hardware-extensie (ARM TrustZone) waarop de TEE-oplossingen van de joint venture en haar concurrenten zouden zijn gebaseerd. ARM zou er dus voor kunnen zorgen dat de IP-architectuur van haar TEE-oplossingen minder interoperabel zijn met concurrerende TEE-oplossingen van de joint venture door de informatie achter te houden die nodig is om de TEE van die concurrenten te laten draaien op de processorarchitectuur van ARM en/of door het ontwerp van de TrustZone IP van ARM aan te passen.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Commissie, heeft ARM toegezegd om concurrenten van de joint venture de informatie over de bestaande en toekomstige versies van TrustZone (of andere gelijkwaardige architectuur die ARM eventueel in de toekomst uitbrengt) te verschaffen die nodig is om alternatieve TEE-oplossingen te ontwikkelen. ARM zal deze informatie op dezelfde voorwaarden aanleveren als voor de joint venture. Ook heeft ARM toegezegd om haar IP niet zo te ontwerpen dat dit welbewust ten koste gaat van de prestaties van TEE's van andere partijen. Deze toezeggingen blijven gelden voor een periode van acht jaar. Zij zullen dus ook gelden voor de release van de nieuwe generatie van ARM's IP-architectuur.

De Commissie kon dan ook concluderen dat deze toezeggingen de garantie bieden dat de fusieonderneming te maken blijft krijgen met concurrentie van een aantal sterke daadwerkelijke of potentiële concurrenten. Bovendien zouden afnemers nog steeds bij voldoende andere aanbieders van TEE-oplossing terecht kunnen. Dit goedkeuringsbesluit is afhankelijk gesteld van de onverkorte inachtneming van de toezeggingen.

Ondernemingen en producten

ARM ontwikkelt IP-oplossingen die zij aan ontwikkelaars levert. Daarbij gaat het om microprocessors, fysieke IP, cache en system-on-a-chip (SoC) ontwerpen, applicatiespecifieke standaardproducten (ASSP's), daarvoor bestemde software, en ontwikkelingstools.

G&D produceert beveiligingsoplossingen en secure elements, met name voor smartcards, cashless betalen, zakelijke mobiele apps, openbaar vervoer, internet- en netwerkbeveiliging. Daarnaast heeft G&D een eigen TEE-softwareoplossing ontwikkeld onder de naam Mobicore.

Gemalto is een digitaal beveiligingsbedrijf dat individuele beveiligingsoplossingen, zoals secure elements en tokens, en Near Field Communication (NFC) oplossingen levert.

De joint venture zal een TEE ontwikkelen en op de markt brengen die op ARM's TrustZone zal draaien.

Een TEE-oplossing creëert een afzonderlijk, beveiligd besturingssysteem voor consumentelektronica zoals smartphones, tablets en smart tv's. Deze loopt naast het hoofdbesturingssysteem zoals Android, iOS of Windows Phone. Daarmee kunnen op deze besturingssystemen applicaties draaien die sterk beveiligde diensten kunnen aanbieden. Voorbeelden van dit soort trusted applicaties zijn onder meer mobiel bankieren, mobiel betalen, levering van premium content en enterprise data-oplossingen.

De transactie is op 15 juni 2012 een eerste keer bij de Commissie aangemeld en vervolgens op 3 juli 2012 weer ingetrokken. De transactie is dan op 14 september 2012 opnieuw bij de Commissie aangemeld.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening). Zij kan ook concentraties verbieden die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak komt beschikbaar op:http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6564

Contactpersonen :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

  • Ondernemingen en producten
  • Concentratiecontrole – regels en procedures

  • Dovnload 12.29 Kb.