Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Concurrentievermogen Interne Markt, Industrie en Onderzoek

Dovnload 34.62 Kb.

Concurrentievermogen Interne Markt, Industrie en OnderzoekDatum30.01.2019
Grootte34.62 Kb.

Dovnload 34.62 Kb.

C/03/355

Brussel, 3 december 2003

15531/03 (Presse 355)

2550e zitting van de Raad


- Concurrentievermogen -
Interne Markt, Industrie en Onderzoek
Brussel, 3 december 2003Voorzitter:

Mevrouw Letizia MORATTI

Minister van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek van de Italiaanse Republiek
INHOUD 1
DEELNEMERS 3

BESPROKEN PUNTEN

stamcelonderzoek 5DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:België:
de heer François ROUX

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Denemarken:
de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Duitsland:
de heer Wolf-Michael CATENHUSEN

Staatssecretaris, ministerie van Onderzoek

Griekenland:
de heer Christos CAPODISTRIAS

Permanente vertegenwoordiging

Spanje:
de heer Juan José COSTA CLIMENT

de heer PEDRO MORENES EULATEMinister van wetenschap en technologie

Staatssecretaris van Wetenschaps- en TechnologiebeleidFrankrijk:
de heer Christian MASSET

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Ierland:
mevrouw Mary HARNEY

Vice-eerste minister (Tánaiste) en minister van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid

Italië:
mevrouw Letizia MORATTI

de heer Guido POSSAMinister van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek

Onderminister van Onderwijs, Universiteiten en OnderzoekLuxemburg:
de heer Christian BRAUN

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Nederland:
de heer Henne SCHUWER

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Oostenrijk:
mevrouw Judith GEBETSROITHNER

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Portugal:
de heer Jorge MOREIRA DA SILVA

Staatssecretaris, ministerie van Wetenschap en Hoger Onderwijs

Finland:
de heer Kare HALONEN

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Zweden:
mevrouw Agneta BLADH

Staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Onderwijs

Verenigd Koninkrijk:
Mevrouw Anne LAMBERT

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

* * *

Commissie:
de heer Philippe BUSQUIN

Lid

* * *De regeringen van de toetredende staten waren als volgt vertegenwoordigd:


Tsjechië:
de heer Ludek STAVINOHA

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Estland :
De heer Margus RAHUOJA

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Cyprus :
De heer Kornelios KORNELIOU

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Letland :
De heer Eduard STIPRAIS

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Litouwen :
De heer Romas SVEDAS

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Hongarije :
De heer Egon DIENES-OEHM

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Malta:
De heer Edwin VASSALLO

Staatssecretaris, ministerie van Financiën en Economische Zaken

Polen :
Mevrouw Ewa SYNOWIEC

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Slowakije :
De heer Juraj NOCIAR

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Slovenië :
Mevrouw Marjeta JAGER

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

BESPROKEN PUNTEN
stamcelonderzoek
De Raad heeft zich gebogen over een tekst van het voorzitterschap, na de besprekingen in de Raad op 26 november, over de vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de communautaire finan­ciering van onderzoekprojecten waarbij menselijke embryo's en menselijke embryonale stamcellen worden gebruikt.

Aan het slot van de bespreking heeft de voorzitter geconcludeerd dat er geen akkoord kon worden bereikt, noch over het gewijzigde voorstel van de Commissie, noch over de tekst van het voorzitter­schap. De Commissie, van haar kant, kon de tekst van het voorzitterschap niet steunen.

Zoals bekend zijn de Raad en de Commissie vorig jaar, toen de specifieke onderzoeksprogramma's uit hoofde van het zesde EG-kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek (2003-2006) werden aangenomen, in een politieke verklaring overeengekomen dat vóór 31 december 2003 gedetailleerde uitvoeringsbepalingen dienen te worden vastgesteld voor onderzoeksactiviteiten waarbij menselijke embryo’s en menselijke embryonale stamcellen worden gebruikt die uit hoofde van het zesde kaderprogramma kunnen worden gefinancierd. De Commissie heeft verklaard dat zij gedurende die periode (“moratorium”) en in afwachting van de vaststelling van de gedetailleerde uitvoeringsbepalingen, geen voorstel zal doen om dergelijk onderzoek te financieren, uitgezonderd onderzoek van opgeslagen of geïsoleerde menselijke embryonale stamcellen in een kweek.

De Commissie heeft op 9 juli een voorstel ingediend tot wijziging van het betrokken specifieke onderzoeksprogramma waarin zij heeft voorgesteld dat de middelen in het kader van het 6e kader­programma voor onderzoek naar het afleiden van nieuwe stamcellen, enkel beschikbaar zouden worden gesteld indien de voorstellen een strenge wetenschappelijke beoordeling en een ethische toetsing met succes doorstaan en dat de menselijke embryo's die voor de winning van stamcellen worden gebruikt, vóór 27 juni 2002 gecreëerd moeten zijn als gevolg van medisch ondersteunde in vitro fertilisatie met het oog op de totstandbrenging van een zwangerschap, en niet meer voor dat doel mogen worden gebruikt. De Commissie heeft haar voorstel gewijzigd in het licht van het advies dat het Europees Parlement in november heeft uitgebracht.

In de tekst van het voorzitterschap is voorgesteld het verkrijgen van nieuwe embryonale stamcellen of stamcellijnen van communautaire financiering uit te sluiten. Niettemin zouden onderzoeks­projecten waarvoor gebruik wordt gemaakt van embryonale stamcellen voor communautaire finan­ciering in aanmerking komen, mits deze stamcellen afkomstig zijn van bestaande stamcellijnen die vóór de bufferdatum van 3 december 2003 gecreëerd zijn.


1 ▪ Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens.

▪ De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad http://ue.eu.int.

▪ Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst.

15531/03 (Presse 355)NL

 • Mevrouw Letizia MORATTI
 • België
 • Denemarken
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk
 • Commissie
 • De regeringen van de toetredende staten
 • BESPROKEN PUNTEN stamcelonderzoek

 • Dovnload 34.62 Kb.