Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Consensus behandeling stressgerelateerde klachten bij studenten Inleiding

Dovnload 200.88 Kb.

Consensus behandeling stressgerelateerde klachten bij studenten InleidingPagina1/3
Datum20.01.2019
Grootte200.88 Kb.

Dovnload 200.88 Kb.
  1   2   3

Consensus behandeling stressgerelateerde klachten bij studenten

Inleiding
Een examenperiode en vooral de stress die hiermee gepaard gaat, kan heel wat klachten bij studenten veroorzaken. We nemen aan dat de meeste studenten zelf tot een oplossing komen maar als deze onvoldoende blijkt of de klachten te ernstig zijn, kan dit een reden zijn om een arts te raadplegen. Vaak komen studenten dan terecht bij de studentenartsen in het Medisch Centrum voor studenten, een van de studentenvoorzieningen van de Kleven.
In de praktijk was er echter geen echte consensus over de aanpak van deze stressgerelateerde klachten; de huidige manier van werken was vooral gebaseerd op eigen ervaringen. Daarom werd een project opgezet met volgende onderzoeksvragen:

  • wat zijn de meest frequente stressgerelateerde klachten waarmee de studenten consulteren tijdens de blok en examenperiode?

  • wat is de aanpak van deze klachten in onze praktijk?

  • zijn er verschillen in aanpak tussen de artsen onderling?

  • is de aanpak verschillend afhankelijk van de ernst van de klachten?

  • zijn er guidelines of goede Randomized Clinical Trials (RCT’s) over de aanpak van dergelijke klachten en is onze manier van werken conform hiermee?

  • kan er voor de praktijk een consensus opgesteld worden?Methode

In overleg met de verschillende artsen werd een registratieformulier opgesteld met de meest voorkomende klachten bij studenten in de examenperiode (Bijlage 1). Volgende klachten werden weerhouden: agitatie, angst, neerslachtigheid, slaapproblemen, vermoeidheid, buikkrampen, diarree, hartkloppingen en verminderde eetlust. Er werd ook ruimte voorzien om de klacht te scoren volgens ernst op een schaal van 1-10 (waarbij 1 stond voor erg weinig klachten en 10 voor erg veel klachten). Ook werd aangeduid welke behandeling de patiënt kreeg (zowel medicamenteus als eventuele verwijzingen).


Bij alle patiënten die consulteerden met stressgerelateerde klachten tussen 01/12/2006 en het einde van de eerste examenperiode (03/02/2007) werd dit formulier ingevuld, en werd in het dossier genoteerd dat deze patiënt in de studie geïncludeerd werd.

Resultaten

In de studieperiode consulteerden 36 patiënten, waarvan 27 vrouwen (75%) en 9 mannen (25%), met in totaal 91 stressgerelateerde klachten of gemiddeld 2,52 klachten per patiënt. De jongste patiënt was 18 jaar, de oudste 34; de gemiddelde leeftijd was 21 jaar. (Figuur 1)


De meest frequente klacht was slapeloosheid en kwam voor bij 23 patiënten (63.9 %), gevolgd door agitatie (n = 17; 47.2%), angst (n = 16; 44.4 %), vermoeidheid (n = 10; 27.8%), hartkloppingen (n = 8; 22.2%) en neerslachtigheid (n = 8; 22.2%). Nausea, buikkrampen en diarree werden minder frequent gerapporteerd, namelijk bij respectievelijk 6, 2 en 1 patiënt of bij 16.6%, 5.5% en 2.8 %. (Figuur 2)
Hartkloppingen, buikkrampen en diarree werden enkel door vrouwen gerapporteerd, terwijl de andere klachten zowel bij mannen als vrouwen voorkwamen. (Figuur 2)
EMBED Excel.Chart.8 \s
Figuur 1: leeftijden van de geïncludeerde patiënten. De leeftijd van de patiënten varieert van 18 tot 34 jaar met een piek tussen 20 en 22 jaar.Figuur 2: voorkomen van de klachten. Slaapproblemen waren de frequentste klacht, gevolgd door angst en agitatie. Het grootste deel (75%) van de patiënten waren vrouwen; de meeste klachten werden door beide geslachten gerapporteerd met uitzondering van hartkloppingen, diarree en buikkrampen die enkel bij vrouwen voorkwamen.

De artsen schatten de meeste klachten ernstig in met een gemiddelde score van 7.3 op een schaal van 10. (Figuur 3)Figuur 3 : scores die gegeven werden aan de meest frequente klachten. Voor elke klacht werd een taartdiagram opgesteld dat visueel weergeeft hoeveel keer een bepaalde score werd gegeven.


Over het algemeen werd medicatie voorgeschreven vanaf een score van 7, afgezien van enkele uitzonderingen.
Hoe ernstiger de klacht werd geschat door de arts, hoe hoger de dosering van de voorgeschreven medicatie en hoe sneller er werd doorverwezen.

De meeste doorverwijzingen gebeurden naar het Psychotherapeutisch Centrum (PTC), dat deel uitmaakt van dezelfde dienst als het Medisch Centrum; voor enkelen werd kinesitherapie voorgesteld.Er werd slechts een beperkt aantal middelen voorgeschreven en dit verschilde weinig tussen de artsen onderling.
Hierna wordt per klacht een kort overzicht gegeven van de voorgestelde behandeling, waarbij de klachten in de volgorde van het registratieformulier worden besproken.

  1   2   3

  • Methode
  • Resultaten

  • Dovnload 200.88 Kb.