Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Contents page introduction 1 Contents 2 Grammar 3,4,5 Vocabulary 6,7,8 Listening and watching 9 Extra sites 9,10 Informatie per examenonderdeel 10,11 Voorbeeld van een examen 12/m17 Grammatica

Dovnload 1.24 Mb.

Contents page introduction 1 Contents 2 Grammar 3,4,5 Vocabulary 6,7,8 Listening and watching 9 Extra sites 9,10 Informatie per examenonderdeel 10,11 Voorbeeld van een examen 12/m17 GrammaticaPagina1/9
Datum25.10.2017
Grootte1.24 Mb.

Dovnload 1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Primary

level

Dear pupils,


Leuk dat je mee doet met Anglia. Het is de bedoeling dat je op een leuke manier bezig bent met Engels. Om het examen te behalen is het verstandig dat je jezelf goed voorbereidt!

Deze handleiding wil je daarbij helpen.

Er zijn op internet heel veel (leuke) opdrachten te vinden om je Engels te oefenen. Wij hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. Kom je er niet uit, of vind je iets erg lastig, vraag het dan aan je Engelse docent(e) of aan één van de Anglia docenten.

Op de laatste bladzijde wordt beschreven hoe het examen er uit zal komen te zien en kun je ook een voorbeeldexamen vinden. Maak het examen, dan weet je wat je kunt verwachten en wat je nog niet zo goed kunt. Natuurlijk is het ook goed om een ‘proefexamen’ te doen. Hiervoor krijg je later dit jaar een uitnodiging. We hope to see you then!


Good luck and have fun!
Mrs Groenendijk

Mrs van der Sluijs

Mrs Visser


CONTENTS PAGE

Introduction 1


Contents 2
Grammar 3,4,5
Vocabulary 6,7,8
Listening and watching 9

Extra sites 9,10


Informatie per examenonderdeel 10,11
Voorbeeld van een examen 12/m17

Grammatica
Hieronder vind je de grammatica die je moet beheersen voor het examen.

Er staan veel moeilijke woorden in die je waarschijnlijk niet allemaal begrijpt. Dat is niet erg. De grammaticale termen zijn voor jullie namelijk niet belangrijk.

Het is wel belangrijk om naar de voorbeelden te kijken, de derde kolom ‘some examples’ en te oefenen met de opdrachten.Grammar and Structures

What are they used for?

Some examples

VERBSThere is/ there are

Identifying something/someone

There is a book on the table

There are four girls in the kitchen.

Present simple

Talking about habits, routines, facts (such as where a person lives), the actions of everyday life.

My uncle lives in a small house.

She is thirteen years old.

I always take the bus to school.


The present simple with the verb ‘like’ + ‘ing’ in the third person singular and plural

Describing what people or animals like doing

My cat likes sleeping in the garden.

My brothers like playing football in the park.Present continuous

Talking about present actions.


My brothers are playing football in the park at the moment.

Interrogative forms of the above two tenses.

Asking and answering questions about the above.

Do they often go to the cinema?

Do you have/ Have you got a computer?**

Are the children doing their homework?

Is she eating her breakfast at the moment?

Negative forms of the above two tenses.

Making the above negative.

Sue doesn’t like dogs.*

John isn’t studying now, he is talking on the phone.The modal ‘can’.

Describing an ability or skill.

He can play the guitar.

They can cook.PRONOUNSAll personal pronouns as subject or object - I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them.

Describing and identifying people, animals and objects.

Do you want my father?

He is in the garden.

John is with him.Demonstrative pronouns – this, these, that, those.

Asking for, and giving, information.

These are tables.

That family is rich.

Is this a kettle?
CONJUNCTIONSbecause, and, or, but

Linking sentence parts and ideas

John and Mary are in the garden because it is sunny.

INTERROGATIVE WORDSwhat? who? where? when? why? how many?

Asking questions about people, animals and objects.

What is this?

Who is that girl?

Where are Peter and Paul?

ADVERBSAdverbs of time – today, now, at the moment

Adverbs of frequency – always, never, sometimes, often, usually, every day, every week, every month,Describing when and how often someone does something or something happens.

Discriminating between the present continuous and the present simple.
I usually eat an egg for breakfast.
At the moment, John is playing in the park.

PREPOSITIONSin, on, at, to

Talking about time, place, position

The examination finishes at 4pm.

My brother is 10 years old in August.

I am going to Disney World on 1st August.


TIME EXPRESSIONS10.15 = ten fifteen or (a) quarter past ten.

Telling the time

ten fifteen, twenty past one, half past ten, a quarter to two, eleven forty-five, etc.

NOUNSSingular/plural

Simple nouns, including Some common irregular ones.

Countable and uncountable nouns.
The names of common shapes.


Talking about numbers of things

Talking about amounts and quantities.


Describing the shape of something.

eg book-books, box-boxes man-men, woman-women, child-children, party - parties
Can I have the butter?

Can I have two sweets?


This is a square. That is a circle.


* students should recognise universally used contractions

** students should know both the mainly written form ‘Do you have?’ / 'I have' and the mainly spoken form ‘Have you got?’ / I've got'

Op de site van Anglia kun je hier mee oefenen.


Ga naar www.anglia.nl. Klik op practise:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Grammar and Structures What are they used for Some examples
  • There is
  • These
  • ** students should know both the mainly written form ‘Do you have’ / I have and the mainly spoken form ‘Have you got’ / Ive got

  • Dovnload 1.24 Mb.