Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Contractnummer: Bedrijf

Dovnload 126.25 Kb.

Contractnummer: BedrijfDatum05.12.2018
Grootte126.25 Kb.

Dovnload 126.25 Kb.

Basisdocument MultimediaontwikkelaarCursist(e):      

Contractnummer:Bedrijf:      

Contactpersoon:      Beroep: Indicatieve duurtijd: …. weken
   1. Onderzoekt en bepaalt creatieve concepten voor multimediaprojecten (communicatie, videospelen, ...).
    Superviseert de realisatie van een project in overeenstemming met de commerciële strategie (opmaak, rough, story-board). 
    Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren. 
 1. De competenties: Inhoudstafel

Behoeften van de klant analyseren. Het concept en het script vertalen in een eerste visuele voorstelling (getekend, geschilderd, ...) 3

Een creatief concept uitwerken in functie van de gekozen drager (printmedia, web, televisie, affiche, videospel, ...) 4

Het creatieve concept ter informatie of goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever en het team (ontwerper-redacteur, directeur, verkopers, ...) 5

Samen met de opdrachtgever de modaliteiten bepalen voor de realisatie van het project (opmaak, rough, story-board, ...) 5

De realisatie van projecten superviseren en coördineren 7

Culturele informatie, vakinformatie en reglementen opvolgen en bijwerken 7

projecten ontwerpen voor: affiches, film, internet, intranet, printmedia, radio, televisie, interactieve websites, webapplicaties 8

projecten ontwikkelen: beurzen, direct marketing, games, sponsoring, reclame aan het verkooppunt (POP), verkooppromotie 8

projecten ontwikkelen met behulp van: 3D-animatie, beelden, geluid, teksten, vector animation, video 8

Het ontwerp en de realisatie van websites, animatie, games, ... controleren 9

Een visual (beelden, foto's, illustraties, ...) ontwerpen in functie van de communicatiedrager 10

De grafische kenmerken van een multimediadrager omschrijven in een document 11

Controleren of de uitvoering conform is aan de realisatievoorschriften voor de productie en commercialisatie 11

Leveranciers of dienstverleners selecteren Onderhandelen over contractvoorwaarden De geleverde diensten of producten controleren 12

Een dienst of een organisatie leiden 132.Geplande opleidingsacties

 1. Jobgerelateerde competenties: basis
   1. Behoeften van de klant analyseren. Het concept en het script vertalen in een eerste visuele voorstelling (getekend, geschilderd, ...)


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Stelt gericht vragen over de verwachtingen van de klant

Leeft zich in het werkveld van de klant in

Vertrekt vanuit bestaande projecten en systemen van de klant


De cursist leren, door vragen te stellen, de verwachting van de klant en het werkveld te kennen. Een ervaren medewerker observeren en nadien onder begeleiding zelf uitvoeren. Stuur bij waar het nodig blijkt.

Als voorbereiding kan hij bestaande projecten onder begeleiding doornemen. Van eenvoudige naar meer complexe cases..

Kennis van tekentechnieken

De cursist op de hoogte brengen van de verschillende tekentechnieken die gebruikt worden in het bedrijf.

Voorbeelden tonen en doornemen

Kennis van communicatietechnieken

De cursist op de hoogte brengen van de communicatietechnieken die gebruikelijk zijn binnen het bedrijf.
   1. Een creatief concept uitwerken in functie van de gekozen drager (printmedia, web, televisie, affiche, videospel, ...)


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Gebruikt grafische software

Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)

Werkt een basisontwerp uit waarin concept, stijl, vorm, … worden vastgelegd

Overlegt met het creatieve team over de uitwerking van het basisontwerp

Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …) en technische (browsers, downloadtijd, …) criteria


Laat de cursist onder begeleiding een concept uitwerken, start met een basisontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de gegeven vereisten en specificaties door de klant.

Hij gebruikt hierbij de software die in het bedrijf aanwezig is voor paginaopmaak, fotobewerking, video, illustraties, ….

De cursist d.m.v. bestaande projecten, kennis bijbrengen van kleurencomposities. Laat hem ook kennismaken met verschillende vormen van content, hoe dit weergegeven wordt op/in verschillende media en/of browsers, en wat de het invloed ervan is op de downloadtijd.
Kennis van programmeertalen


De cursist wordt in kennis gesteld van de gebruikte programmeertalen binnen het bedrijf, hij kent de mogelijkheden, beperkingen en toepassingen van de verschillende talen.
Inoefenen onder begeleiding, van eenvoudige naar mee complexe opdrachten.Kennis van intellectueel eigendomsrecht

De cursist op te hoogte brengen van “intellectueel eigendomsrecht” en waar dit van toepassing is binnen het bedrijf. Hij kent de procedure om het gebruik van content waarop eigendomsrechten liggen aan te vragen.Kennis van druktechnieken

De cursist kennis laten maken met de verschillende druktechnieken door een bezoek te brengen aan diverse drukkerijen.Kennis van technieken voor grafische weergaven

De cursist kennis laten maken met de verschillende technieken voor grafische weergaven door bestaande of lopende projecten te bestuderen.
   1. Het creatieve concept ter informatie of goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever en het team (ontwerper-redacteur, directeur, verkopers, ...)


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Maakt één of meerdere ontwerpen klaar voor presentatie aan de klant en het team

Adviseert de klant bij de keuze van een ontwerp

Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp


De cursist leert hoe hij één of meerdere ontwerpen klaar maakt om gepresenteerd te worden aan de klant of het team.

Een adviesgesprek als observator meemaken, nadien zelf uitvoeren onder begeleiding en feedback krijgen

Kennis van presentatietechnieken

De cursist leren hoe hij een presentatie voorbereidt en verzorgt en welke middelen hij hiervoor ter beschikking heeft. Dit kan hij doen door kleine interne opdrachten te presenteren binnen het team.Kennis van communicatietechnieken

De cursist op de hoogte brengen van de verschillende communicatietechnieken die gebruikt worden binnen het bedrijf en waar ze toegepast worden.
   1. Samen met de opdrachtgever de modaliteiten bepalen voor de realisatie van het project (opmaak, rough, story-board, ...)


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Beoordeelt de technische implicaties van een project op basis van de specificaties van de klant

Stelt een plan van aanpak op

Brengt de mogelijkheden van platforms, frameworks en technologieën in kaart

Integreert deeltoepassingen

Maakt een Graphical User Interface-prototype

Respecteert het budgetDe cursist leert onder begeleiding de behoeften van de klant te formuleren, een plan van aanpak op te stellen, rekening houdend met het budget. Het plan werkt hij volledig uit in deeltoepassingen en brengt verschillende mogelijkheden in kaart.

De cursist volgt samen met andere teamleden de overlegmomenten hierover.

Een ontwerpgesprek als observator meemaken, nadien zelf uitvoeren onder begeleiding en feedback krijgen.
Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren de noodzakelijke kennis van de software waarin de prototypes worden gemaakt.
Kennis van het grafisch productieproces

Leert de verschillende stappen kennen die een project doorloopt van briefing tot oplevering aan de klant. De cursist leert hoe de werkwijze verschilt naargelang het medium dat aangeleverd moet worden.Kennis van technieken voor grafische weergaven

De cursist leert onder begeleiding hoe abstracte zaken aanschouwelijk gemaakt kunnen worden, met beelden, tekeningen, bewegende beelden, teksten.
De cursist neemt onder begeleiding bepaalde toepassingen door.
De cursist leert de principes van beeldtaal via het boek “Beeldtaal, perspectieven voor makers en gebruikers”, isbn 978 90 473 0115 8Kennis van computer accessibility

De cursist leert hoe hij bij de uitwerking van projecten rekening moet houden met mensen met een beperking. Toelichten welke aanpassingen de organisatie heeft gedaan bij vorige projecten.
   1. De realisatie van projecten superviseren en coördineren


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)

Legt deadlines vast en volgt ze op

Verdeelt taken en verantwoordelijkheden

Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planningDe verschillende fasen van een project samen met een projectleider doorlopen, van eenvoudig naar complex volgens de gebruikelijke methode binnen het bedrijf.Kennis van projectmanagement

Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van projectmanagement volgens de noden van het bedrijf.
   1. Culturele informatie, vakinformatie en reglementen opvolgen en bijwerken


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)

Wisselt kennis uit met collega’s

Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie


De cursist leren hoe hij zijn weg kan vinden in de beschikbare informatiebronnen (gedrukt, digitaal, on-line,…). Hij krijgt een overzicht van de binnen het bedrijf meest benutte informatiebronnen

De cursist laten deelnemen aan overlegmomenten en bijscholingen. 1. Jobgerelateerde competenties: specifiek
   1. projecten ontwerpen voor: affiches, film, internet, intranet, printmedia, radio, televisie, interactieve websites, webapplicaties


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op


   1. projecten ontwikkelen: beurzen, direct marketing, games, sponsoring, reclame aan het verkooppunt (POP), verkooppromotie


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op


   1. projecten ontwikkelen met behulp van: 3D-animatie, beelden, geluid, teksten, vector animation, video


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op


   1. Het ontwerp en de realisatie van websites, animatie, games, ... controleren


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Test de applicaties uit (streaming, uploaden, …)

Controleert het beheer van grote datahoeveelheden

Controleert het toegangsbeheer

Controleert of het ontwerp voldoet aan de eisen van de klant

Bespreekt met betrokkenen hoe het ontwerp kan verbeterd worden

Past gebruiksvriendelijkheid, leesbaarheid en toegankelijkheid aanDe cursist leren (onder begeleiding) wat in de organisatie de methodes zijn om applicaties te testen. Een ander teamlid kijkt mee en vult aan waar nodig.

De cursist leren hoe hij kan zien hoeveel data worden verwerkt door de computer. Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis van methodes om die hoeveelheid te optimaliseren.

De cursist verwerft kennis van methodes om de toegang tot projecten af te schermen zodat enkel bevoegden de applicatie kunnen gebruiken.

De cursist leert hoe hij moet zorgen dat de gebruiker van de applicatie een prettige ‘user experience’ heeft. Toelichten welke aanpassingen de organisatie heeft gedaan bij vorige projecten om de gebruiksvriendelijk-heid, leesbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren.

Kennis van multimediastandaarden

De cursist leert via webleerpakketten, boeken en/of opleidingen de nodige kennis van multimedia-standaarden. De cursist wordt daarbij begeleid door een ander teamlid.Kennis van streaming- en uploadtechnieken

De cursist leert via webleerpakketten, boeken en/of opleidingen de nodige kennis van streaming- en uploadtechnieken. De cursist wordt daarbij begeleid door een ander teamlid.Kennis van compressietechnieken

De cursist leert via webleerpakketten, boeken en/of opleidingen de nodige kennis van compressietechnieken. De cursist wordt daarbij begeleid door een ander teamlid.
   1. Een visual (beelden, foto's, illustraties, ...) ontwerpen in functie van de communicatiedrager


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Weegt beeldkwaliteit af tegen technische vereisten

Gebruikt basiskleuren om een kleurencompositie op te bouwen

Voegt grafische elementen toe (achtergrond, logo, ...)


De cursist leert hoe de beeldkwaliteit zal moeten aangepast worden aan het medium.

Onder begeleiding leert de cursist om kleurenpalletten te ontwerpen die harmonisch of complementair kunnen zijn. De cursist leert hoe die kleurpalletten kunnen uitgewisseld worden tussen de verschillende softwarepakketten voor beeld, illustratie, animatie, video,…

De cursist leert onder begeleiding regels voor compositie.

Bestaande toepassingen doornemen, van eenvoudig naar meer complex.

Kennis van grafische ontwerpprogramma's

Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren de noodzakelijke kennis van de software waarmee grafische elementen worden gemaakt.
   1. De grafische kenmerken van een multimediadrager omschrijven in een document


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)

Rangschikt informatie in een logische volgorde

Past taalgebruik aan het doelpubliek aan

Kennis van redactionele normen

Kennis van regels voor het uitwerken van een grafisch charter


De cursist leert te werken met de kantoorsoftware die in de organisatie gebruikt worden om grafische kenmerken te beschrijven.

Bestaande voorbeelden onder begeleiding doornemen

De begeleider wijst de cursist op fouten tegen de logica die de cursist zou maken bij het omschrijven en presenteren van de kenmerken. Door het goede voorbeeld te geven, toont de begeleider hoe men het taalgebruik moet aanpassen aan het doelpubliek.

   1. Controleren of de uitvoering conform is aan de realisatievoorschriften voor de productie en commercialisatie


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op


   1. Leveranciers of dienstverleners selecteren
    Onderhandelen over contractvoorwaarden
    De geleverde diensten of producten controleren


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Bouwt een netwerk van contacten uit

Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen,…)

Maakt prijs- en leveringsafspraken

Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planningDe cursist op de hoogte brengen van de criteria om leveranciers of dienstverleners te selecteren. Hij kent de prioriteiten van het bedrijf ivm prijs, kwaliteit, relaties, …

Met de cursist voorbeelden van prijs- en leveringsafspraken doornemen

De cursist leert de normen waar producten aan moeten voldoen, en kan die daarnaar controleren.
Kennis van commerciële technieken

Een teamleider observeren tijdens het onderhandelen met de klant. De cursist op de hoogte brengen van de onderhandelingsruimte.Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek

Toelichten welke gebruiken en methodes in de organisatie van toepassing zijn voor het opstellen van een bestek of lastenboek.

Bestaande toepassingen doornemen, van eenvoudig naar meer complex

Kennis van aanbestedingsprocedures

Cursist verwerft via individueel leren of via uitleg door een teamlid kennis van de aanbestedingsprocedures.
   1. Een dienst of een organisatie leiden


Onderliggende kennis en vaardigheden

Opleidingsacties

Voorziene einddatum

Afgewerkt op

Bepaalt de doelstellingen van de dienst

Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming

Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …

Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg

Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)

Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering

Volgt de administratie op (boekhouding, …)

Voert een personeelsbeleid

Voert een financieel beleid

Voert een commercieel beleid

Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na

Beheert de infrastructuurNiet van toepassing
Kennis van managementtechnieken

Een teamleider observeren tijdens leidinggevende activiteiten.Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer

Cursist verwerft via groepsleren of individueel leren kennis over het boekhoudkundig en administratief beheer.

 1. Persoonsgebonden competenties

  Competentie

  Opleidingsactie

  Efficiënt werken

  De cursist leert geleidelijk om meer initiatief zelf te nemen met minder instructies van de begeleider. Cursist en begeleider bespreken de geleidelijkheid in functie van de bedrijfscontext (moeilijkheidsgraad) en haalbaarheid (competentieniveau) van de cursist.

  Kunnen doorzetten

  De cursist kan geleidelijk aan taken opnemen met een grotere complexiteit en tijdsdruk en brengt deze tot een goed einde

  Kunnen omgaan met de regels

  Cursist en begeleider maken werkafspraken over veiligheidsregels en werkplanning. De cursist volgt de afgesproken werkwijze.

  Kunnen omgaan met stress

  De begeleider bewaakt en helpt de cursist omgaan met tijdsdruk, werkdruk, kritiek of teleurstelling. De begeleider waakt er over dat kritiek enkel werk gerelateerd is en treedt op bij persoon gerelateerde kritiek.

  via www.vdab.be: NHA-opleiding Stressmanagement (E06549, betalend) of Webleercursus (gratis)  Kunnen plannen en organiseren

  Cursist en begeleider maken afspraken over een werkplanning en resultaat. De cursist leert belangrijke dingen van minder belangrijke onderscheiden.

  Resultaat nastreven

  Cursist en begeleider bespreken resultaten en leerpunten van de cursist in verband met het werk op tijd gedaan hebben binnen de beoogde kwaliteit. De cursist leert verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat van het werk.

  Veilig werken en respect voor materiaal hebben

  De cursist wordt geïnformeerd over de geldende veiligheidsregels en leeft deze na een tijd spontaan na.

  Verzorgen van persoonlijke presentatie

  De cursist wordt geïnformeerd over de gebruikelijke regels inzake dress code en leeft deze na een tijd spontaan na

  Zelfstandig werken

  De cursist oefent in zelfstandig werken rond beschikbare tijd en middelen.

  De cursist leren om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan een taak te werken en het eigen werk te evalueren  Zorgvuldig en nauwkeurig werken

  De cursist oefent in nauwkeurig werken volgens de normen en specifieke details en het eigen werk controleren. De cursist leert ordelijk werken en opruimen na een taak.

 2. Bedrijfsspecifieke competenties

competenties

Opleidingsactie

Voorziene einddatum

Afgewerkt op
 • Behoeften van de klant analyseren. Het concept en het script vertalen in een eerste visuele voorstelling (getekend, geschilderd, ...)
 • Een creatief concept uitwerken in functie van de gekozen drager (printmedia, web, televisie, affiche, videospel, ...)
 • Het creatieve concept ter informatie of goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever en het team (ontwerper-redacteur, directeur, verkopers, ...)
 • Samen met de opdrachtgever de modaliteiten bepalen voor de realisatie van het project (opmaak, rough, story-board, ...)
 • De realisatie van projecten superviseren en coördineren
 • Culturele informatie, vakinformatie en reglementen opvolgen en bijwerken
 • Het ontwerp en de realisatie van websites, animatie, games, ... controleren
 • Een visual (beelden, fotos, illustraties, ...) ontwerpen in functie van de communicatiedrager
 • De grafische kenmerken van een multimediadrager omschrijven in een document
 • Controleren of de uitvoering conform is aan de realisatievoorschriften voor de productie en commercialisatie
 • Leveranciers of dienstverleners selecteren Onderhandelen over contractvoorwaarden De geleverde diensten of producten controleren
 • Een dienst of een organisatie leiden

 • Dovnload 126.25 Kb.