Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Conventie tussen het interfederaal gelijkekansencentrum en de federale politie

Dovnload 0.49 Mb.

Conventie tussen het interfederaal gelijkekansencentrum en de federale politiePagina5/5
Datum19.01.2019
Grootte0.49 Mb.

Dovnload 0.49 Mb.
1   2   3   4   5

Hoofdstuk 5 Bijlagen5.1 Opleidingen aan de politie in 2014
Data

Duur

Titel

Opdrachtgever

Doelgroep

Deelnemers

medewerker

NL

FR

1

21- 23/01

2

Het concreet beheren van diversiteit in mijn eenheid

DSEO

Annulatie
x

2

23/01

1

Wettelijk kader

DSEF

Annulatie

x
3

30/01

1

Hoe reageren op discriminerende uitlatingen

VESTA

Annulatie

x
4

04-06/02

2

Diversiteit integreren in het HRM-beleid

VESTA

Annulatie

x
5

31/01

1

Wettelijk kader

DSEF

OPS + CALog

15 (22 inschrijvingen)

2
x

6

31/01

1

Pesten op het werk

DSEF

vertrouwenspersonen

8 (10 inschrijvingen)

2
x

7

11-12-26/02 en 12-26/03

5

Politie, Holocaust en mensenrechten

Dossin Kazerne

OPS + Calog

18 (18 ingeschreven)

1

x
8

11-12-26/02 et 12-26/03

5

Politie, Holocaust en mensenrechten

Caserne Dossin

OPS + CALog

18 (18 inschrijvingen)

1
x

9

18-20/02

2

Diversiteit en de holebithematiek

DSEF

OPS + CALog

16 (18 inschrijvingen)

2
x

10

14/03

1

Homofobie

Regenbooghuis

Annulatie

x
11

14/03

1

Homofobie

Regenbooghuis

OPS + CALog

13 (10 inschrijvingen)

1
x

12

20/03

1

Hoe reageren op

DSEF

OPS+ CAlog

11(13 inschrijvingen)

2

x
13

25/03

1/2

Wettelijk kader

AHINP

OPS

26

1

x
14

2/04

1

Wettelijk kader

DSEF

OPS + CALog

22 (21 inschrijvingen)

2
x

15

25/04

1/2

Week van diversiteit Lokale politie Antwerpen

Lokale politie Antwerpen

OPS

17

2

x
16

13-15/05

2

COL 13/2013

OPAC

Annulatie

x
17

22/05

1

Hoe reageren op discriminerende uitlatingen

DSEF

OPS + CALog

12 (16 iinschrijvingen)

2
x

18

22/05

1

Wettelijk kader

DSEF

OPS + Calog

15

1

x
19

6/05

1/2

Wettelijk kader

Zone de police de Orneau-Mehaigne

OPS + CALog

80

2
x

20

31/05

1/2

Week van diversiteit Lokale politie Antwerpen

Lokale politie Antwerpen

OPS

17

2

x
21

03-05/06

2

Interculturele comm

PLOT

Annulatie

x
22

03-05/06

2

Het concreet beheren van diversiteit in mijn eenheid

DSEO

OPS + CALog

6 (11 inschrijvingen)

2

x
23

13-15/05

2

Diversiteit en de holebithematiek

DSEF

Annulatie
x

24

10- 12/06

2

Interculturele communicatie

Académie de police de Liège

Annulatie
x

25

10-12/06

2

Interculturele communicatie

DSEF

Annulatie


x
26

20/6

1

Homofobie

Regenbooghuis

Annulatie
x

27

20/6

1

Homofobie

Regenbooghuis

Annulatie

x
28

26/06

1

Wettelijk kader

Académie de police de Namur

OPS

14 (15 inschrijvingen)

2
x

29

2-4/9

2

Het concreet beheren van diversiteit in mijn eenheid

DSEO

OPS + CALog

10 (15 inschrijvingen)

2
x

30

9/9

1

Wettelijk kader

Académie de police de Liège

OPS

6 (9 inschrijvingen)

2
x

31

9 en 11/09

2

Diversiteit en de holebithematiek

DSEF

OPS + CALog

6

(10 inschrijvingen)2

x
32

16-18/9

2

Diversiteit en de holebithematiek

DSEF

OPS + CALog

12 (18 inschrijvingen)

2
x

33

25/9

1

Hoe reageren op discriminerende uitlatingen

DSEF

OPS + CALog

15x

34

25/9

1

Wettelijk kader

DSEF

OPS

13

(17 inschrijvingen)1

x
35

30/9 en 02/10

2

COL 13/2013 GA Gent

OPAC

OPS

11


2

x
36

7-9/10

2

Diversiteit integreren in het HRM-beleid

DSEF

Annulatie
x

37

7-9/10 2
Diversiteit in elke politieopleiding

DSEF

Annulatie

x
38

14-16/10

2

Diversiteit in elke politieopleiding

DSEF

Annulatie
x

39

24/10

1/2

Week van diversiteit Lokale politie Antwerpen

Lokale politie Antwerpen

OPS

17

2

x
40

4 en 6/11

2

Interculturele communicatie

DSEF

OPS + CALog

13

(20 inschrijvingen)2

x
41

13/11

1

Hoe reageren op discriminerende uitlatingen

DSEF

OPS+CALog

12

1
x

42

13/11

1

Hoe reageren op discriminerende uitlatingen

DSEF

OPS+CALog

14

(18 inschrijvingen)2

x
43

21/11

1

Homofobie

Regenbooghuis

OPS+CALog

14

1
x

44

22/11

1/2

Week van diversiteit Lokale politie Antwerpen

Lokale politie Antwerpen

OPS

17

2

x
45

2 en 4/12

2

Diversiteit integreren in het HRM-beleid

DSEF

Annulatie

x
46

8-10/12

2

COL 13/2013 GA Antwerpen

VESTA

OPS

16

2

x
47

9-11/12

2

Interculturele communicatie

DSEF

OPS+CALog

12

(17 inschrijvingen)2
x

48

12/12

1

Homofobie

Regenbooghuis

OPS+CALog

13

1
x

49

12/12

1

Homofobie

Regenbooghuis

OPS+CALog

9

1

x
50

13/12

1/2

Week van diversiteit Lokale politie Antwerpen

Lokale politie Antwerpen

OPS

17

2

x
Totaal

521

5.2 Deelnemers HPM-project 2014


Totaal 2014

 

 

1212
aantal sessies 2014

91
 

 

 

 

 

 

Vrouwen

351
aantal vrouwen

N

222

63,20%

F

129

36,80%

 

 

mannen

861
Aantal mannen

N

611

71,00%

F

250

29,00%

 

 

 

 

 

 

vrouwen

29%

 

 

mannen

71%

 

 

Lok Pol

675

vr

220

m

455

 

 

Fedpol

537

vr

131

m

406lokpol

55,70%fedpol

44,30%

 

lokale

politie

Federale

politie


Groepen

Pz Mechelen

DGA Direct-generaal

Pz Willebroek

DGA

 

Pz Schaarbeek

PJF Dinant

Pz Noord

 

PJF DJP

 

Pz Hekla

 

FGP Asse

Pz La Louvière

Dar Interventiekorps

Pz Antwerpen

FGP Gent

 

Pz Brussel Hoofdstad

CGO CGOO

Pz Sint Niklaas

FGP Brugge

Pz Regio Rhode

DGS BO Direct-generaal

PZ Midi

 

 

 
5.3 Ethisch competentiekader
Kennis

Vaardigheden

Attitudes

Regelnaleving

Regels en procedures

(1)


Regels en procedures toepassen

(2)


Houding ten aanzien van regels

(3)


Morele sensitiviteit

Positie in de maatschappij en organisatie
(4)

Situatie definiëren als moreel dilemma

Verschillende oplossingen zien

(5)


Cognitieve empathie

Emotionele empathie


(6)

Moreel redeneren

Morele argumenten:

  • regels

  • gevolgen voor anderen

  • eigenbelang

(7)


Verschillende morele argumenten gebruiken :

  • regels

  • gevolgen voor anderen

  • eigenbelang

(8)

Flexibiliteit:

(9)

Morele motivatie en moreel karakter

Regels en gevolgen voor anderen zijn belangrijker dan eigenbelang

(10)


Prioriteit geven aan regels en gevolgen voor anderen bij de beslissing

(11)


Autonomie

Morele moed


(12)


5.4 Referenties bij externe bijdrage van Annelies De Schrijver (zie 1.1)

De Schrijver, A. & Maesschalck, J. (2013). A new definition and conceptualization of ethical competence. In Menzel, D. & Cooper, T. (Eds.), Achieving ethical competence for public service leadership (pp. 29-51). Armonk: M.E. Sharpe.

De Schrijver, A. (2014). De weg naar politionele integriteit. Een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van ethische competentie van aspirant-inspecteurs. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Huberts, L. & Naeyé, J. (2005). Integriteit in de politie: Wat we weten op basis van Nederlands onderzoek. Zeist: Kerckebosch.

Huberts, L. (1998). Blinde vlekken in de politiepraktijk en de politiewetenschap. Over politie, wetenschap, macht, beleid, integriteit en communicatie. Amsterdam: Gouda Quint.

Maesschalck, J. (2005). Een ambtelijk integriteitsbeleid in de Vlaamse Overheid. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Ringeling, A. & Van Sluis, A. (2011). Verkenning naar het thema ‘gezag’. Een verkennende studie voor de strategische onderzoeksagenda politie. Apeldoorn: Politieacademie.

Van den Broeck, T. & Bourdoux, G. (2008). Rekrutering en selectie bij de Belgische politie. Brussel: Politeia.
1 FRA (2013) Fundamental rights-based police training. A manual for police trainers.

2 Deze inleiding is grotendeels overgenomen van De Schrijver (2014, pp. 17-42) en De Schrijver en Maesschalck (2013).

3 De referenties zijn terug te vinden in bijlage 5.4

4 De partners aanwezig tijdens deze opleiding: het Instituut voor gelijkheid tussen vrouw en man en doelgroeporganisaties zoals CAVARIA en het Transgenderinformatiepunt.

5 http://respectophetwerk.be/content/2010-vijfde-europese-enquete-naar-de-arbeidsomstandighedenhttp://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=39884

6 Loyens Kim, Over collegialiteit en opportunisme. Een kwalitatief onderzoek naar zwijgcultuur in de Belgische federale politie Politiejournaal, november 2013 pp. 7-13.

7 Herman Van Goethem is lid van de raad van bestuur van het Centrum.

8 Zie ook 2.1.3 ondersteunen van structurele projecten

9 Paul Spaens, Handleiding voor de begeleider HPM.

10 Spaens Paul, Handleiding voor de begeleider ‘Holocaust, Politie en Mensenrechten’ (versie 26 februari 2015)

11 Deze omzendbrief werd vervangen door de omzendbrief betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van discriminaties op grond van het geslacht) (Col 13/2013).

12 www.rainbow-cops-belgium.be

13 Tijdens een colloquium dat ILGA op 13 december 2010 in België organiseerde, bleek dat weinig Europese landen dergelijke opleidingen aan hun politiekorps aanbieden.

14 LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

15 Deze opleiding werd in 2014 niet georganiseerd

16 Deze opleiding werd in 2014 niet georganiseerd
1   2   3   4   5

  • 5.2 Deelnemers HPM-project 2014
  • 5.3 Ethisch competentiekader
  • 5.4 Referenties bij externe bijdrage van Annelies De Schrijver (zie 1.1)

  • Dovnload 0.49 Mb.