Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Curriculum Vitae Personal Data

Dovnload 1.24 Mb.

Curriculum Vitae Personal DataPagina13/14
Datum04.04.2017
Grootte1.24 Mb.

Dovnload 1.24 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Promotor of the following master thesesFaculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, RUG
(original title mentioned first)
Verwerking tot vruchtenwijn van tropische fruitsoorten in het gebied Rivière Froide (Haiti). Een projectvoorstel (Fruit Wine Production Starting from Tropical Fruit Species in Rivière Froide - Haiti. A Project Proposal), DECLERCQ, A. (1987)
Het effekt van zoutstress op de kieming en groei van Solanum aethiopicum L. var Soxna (The Effect of Salt Stress on Growth and Development of S. aethiopicum L. var Soxna), DE SMET, Tania (1987)
Effect van bemesting met dolomiet op drie leguminosen, gebruikt als bodembedekkers onder rubber (Hevea brasiliensis Muell Arg) (Effect of Fertilization with Dolomite on three Legumes Used as Cover Crop under Rubber, Hevea brasiliensis Muell Arg), DE SOUTER, Bart (1987)
Marktstudie van landbouwprodukten op 3 lokale markten in de Région des Savanes (Noord-Togo) (Market Study of Agricultural Products on 3 Local Markets in the Région des Savanes (northern Togo), GABRIEL, Kristina (1987)
Een enquête rond rijstproduktie in de streek van Bida, Niger State, Nigeria (Survey on Rice Production in the Bida Region, Niger State, Nigeria), VAN CRAEN, Luc (1987)
Invloed van regenneerslag op N-mineralizatie en vervluchtiging van ammonia uit snoeisel van Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit en Cassia siamea Lam. (The Influence of Rain on the N Mineralizathon and Efflux of Ammonia from L. leucocephala and C. siamea cuttings), NOBELS, Marc (1988)
Potentieel allelopathisch effect van Cassia siamea Lam. (Potential Allelopathic Effect of C. siamea), VAN DEN HAUTE, E. (1988)
Actuele toestand en ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in de projectzone van Vredeseilanden in Dapaong - Noord Togo (Actual Situation and Development Possibilities of the Horticultural Sector in the Islands of Peace Project Zone in Northern Togo), VANEGHEM, Cathérine (1988)
Studie van enkele teeltaspekten van Amaranthus spp. als bladgroente in Burundi (Study of Some Agronomical Aspects of Amaranthus spp. as a Leaf Vegetable in Burundi), VERSTRAETE, B. (1988)
Resistentie van verschillende variëteiten van cowpea, Vigna unguiculata (L.) Walp voor de cowpea bladluis Aphis craccivora Koch (Resistance of Different Cowpea Varieties (V. unguiculata) for the Cowpea Aphid Aphis craccivora), DAMME, Nicole (1988)
Studie over de vulgarisatie van 2 landbouwtypes in de Mugamba, Burundi (Study of the Vulgarisation of 2 Cropping Systems in the Mugamba, Burundi), NOYEN, Francis (1990)
Selektie en veredeling naar een gewijzigde palmoliesamenstelling (Elaeis sp.) in Maleisië. Een inleidend onderzoek (Preliminary Research into the Selection and Breeding for a New Palmoil Composition (Elaeis sp.) in Malaysia), HUYBRECHTS, Inge (1990)
Invloed van bodembewerking en mengteeltsystemen op de fysische en chemische bodemkarakteristieken van een alfisol in Zuidwest-Nigeria (Influence of Land Preparation and Mixed Cropping Systems on the Physical and Chemical Soil Characteristics of an Alfisol in South West Nigeria), LEYMAN, Tom (1990)
Een vergelijkende studie tussen de traditionele cultuurtechniek en het gebruik van dierlijke tractie bij de Turka's (Burkina Faso) (A Comparative Study between Traditional Cropping Techniques and the Use of Animal Traction by the Turka of Burkina Faso), SCURBECQ, René (1990)
Enkele produktieaspekten van verschillende mengteeltsystemen van mais en soya, in vergelijking met overeenkomstige zuivere teelten. Een veldexperiment te Ibadan, Nigeria (Some Production Aspects of Several Mixed Cropping Systems Combining Soybean and Corn Compared to the Respective Pure Crops. A Field Experiment (Ibadan, Nigeria)), DESMYTER, Jeanique (1991)
De zwarte cacaomier (Dolichoderus thoracicus (Smith)) als biologische controle van Helopeltis theobromae Mill. op cacao: inleidende studie (An Introductive Study on the Biological Control of Helopeltis theobromae Mill. on Cacao by the Black Cacao Ant (Dolichoderus thoracicus (Smith)), HEIRBAUT, Marc (1991)
Studie van gebruik van en behoefte aan brandhout en konstruktiehout in de zone van het ‘‘Programme spécial des travaux publics" - Burundi (Study of Use and Need for Fuel and Construction Wood in the Intervention Zone of the Programme spécial des travaux publics - Burundi), VAN DEN EYNDEN, Veerle (1991)
Studie van de geïntegreerde landbosbouwsystemen van het hoogland van Madagaskar en hun invloed op de bodemvruchtbaarheid (Study of the Integrated Agroforestry Systems on the Highland of Madagaskar and their Influence on Soil Fertility), VROMANT, Nico (1991)
Socio-economische analyse van de kostenstructuur van tomatenteelt in de vlakte van Douna (Burkina Faso) (Socio-economic Aanalysis of the Cost Structure of Tomato Growing in the Douna Plain of Burkina Faso), GOETEYN, Bart (1991)
Landhervormingen in Algerije (Land Reforms in Algeria), LOX, Wouter (1991)
Enquête naar de behoefte aan bomen in de aktiezone van het Projet Programme Spécial de Travaux Publics (PSTP) in Ruyigi (Burundi) (Survey on the Need for Trees in the Zone of Activity of the Projet Programme Spécial de Travaux Publics (PSTP) in Ruyigi, Burundi), VAN HAUWE, Karen (1991)
Ethnobotanische studie van een aantal geneeskrachtige kruiden uit Centraal-Argentinië (Provincie Cordoba) (Ethnobotanical Study of a number of Medicinal Herbs from Central Argentina (Province of Cordoba)), DHOLLANDER, Karen (1992)
Een socio-economische studie van een project in de Altiplano (Potosi) in Bolivië (A Socio-Economic Study of a Project in the Altiplano (Potosi) in Bolivia), FAES, Lieven (1992)
Nieuwe techniek om de kiemingsrespons van Striga-zaad te testen gebruik makend van kiemwortels van waardplanten (A New Technique to Test Germination Response of Striga-seed Using Host Plant Roots), VAN MELE, Paul (1992)
Agro-ecologische vegetatiestudie in de Soudan-Sahel zone van Niger (An Agro-Ecological Study of the Vegetation in the Soudan-Sahel Region in Niger), VAN WINGHEM, Jan (1992)
Enquête over het gebruik van pesticiden in de groententeeltsektor te Sri Lanka (Survey of the Use of Pesticides in the Market Gardening Sector in Sri Lanka), DEGRANDE, Ann (1992)
Spaar- en kredietwezen in rurale gebieden in ontwikkelingslanden (de mening van enkele NGO's; Arariwa: een projectvoorbeeld uit het Andesgebied van Peru) (Savings and Credit systems in Rural Areas in Developing Countries (the Opinion of Some NGO's; Arariwa: a Case Study from the Andes Region in Peru), VAN DER EECKEN, Natacha (1992)
Onderzoek naar kieminductie via ‘‘valse waardplanten" (trap crops) bij Striga-zaad (Suicidal Germination of Striga-Seed Using Several Trap Crop Varieties), DEJONGH, Katrien (1993)
Problematiek van het braakland in een bosrijke vegetatie in de Casamance, Zuid-Senegal (Study of the Fallow land in a Woody Vegetation in the Casamance, Southern Senegal), LEEMANS, Sabine (1993)
Ecologische vegetatiestudie van een bosecosysteem in de Soedanzone van Zuid-Senegal (Ecological Vegetation Study in a Woody Ecosystem in the Soudan-zone in Southern Senegal), VANDENMEERSSCHAUT, Diego (1993)
Epifytische en parasitische algen (Trentepohliaceae) op oliepalm Eleais guineensis Jacq.) (Epifytic and Parasitic Algae (Trentepholiaceae) on Eleais guineensis Jacq.), VAN EESVELDE, Sofie (1993)
Landbouwkundige en ekonomische aspekten van de grondnotenteelt (Arachis hypogaea L.) in de provincie Cordoba, Argentinië. (Agricultural and Economic Aspects of Groundnut (Arachis hypogaea L.) in Cordoba Province, Argentina), VAN KERCKHOVE, Elsje (1993)
Enquête over onkruidbestrijding in niet-ge‹rrigeerde teelten in de droge zone van Sri Lanka (Survey on Weed Management Practices in Upland Crops in the Dry Zone of Sri Lanka), VAN DAMME, Veerle (1994)
Socio-economische analyse van herbebossingsproject in de regio Casa Blanca-Rio Seco (Cajamarca - Peru) (Socio-economic analysis of a reforestation project in the Casa Blanca-Rio Seco region (Cajamarca - Peru)), DEWAELE, Ann (1994)
Onderzoek naar mogelijke valse waardplanten (trap-crops) voor Striga gesnerioides via een in-vitro kiemtechniek. (Search for Possible Trap Crops for Striga gesnerioides through In-vitro Fertilization Techniques), MOORS, Anita (1994)
Het gebruik van medicinale planten op Ilha de Santa Catarina (Zuid-Brazilië) (Ethnobotanical Uses on Ilha de Santa Catarina (South-Brasil)), VEREECKEN, Marleen (1994)
Een vergelijking van het landbouwsysteem bij Peul, Mandingue en Wolof (regio Kolda - Senegal) (A Comparison of the Farming Systems of Peul, Mandingue and Wolof (region of Kolda - Senegal)), VERSCHELDE, Torkild (1994)
Mechanisation on Palm Oil Estates, Evacuation of Fresh Fruit Bunches from Field to Mill (Mechanisatie in palm olie plantages, vervoer van verse vruchten van veld naar verwerkingseenheid) YSENBRANDT, Hans (1995)
Invloed van onkruiden op de groei van kokosnootzaailingen in Sri Lanka (Weed Influence on the Growth of Coconut Seedlings in Sri Lanka), DEVOS, An (1995)
Invloed van mulching op onkruidgroei en ontwikkeling van kokosnootzaailingen in Sri Lanka (Influence of Mulching on Weed Growth and Evolution of Coconut Seedlings in Sri Lanka.) VANHERPEN, Ingrid (1995)
Milieu en de Wereldbank (The Environment and the Worldbank), VERMEIRE, Ingrid (1995)
Invloed van droogtestress op de competitie tussen mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) en enkele geselecteerde onkruiden. Deel I: Synedrella nodiflora (L.) Gaertn, Eleusine indica (L.) Gaertn, éénjarige onkruiden (Influence of Drought Stress on the Competition Between Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) and Some Selected Weeds. Part I: Synedrella nodiflora (L.) Gaertn, Eleusine indica (L.) Gaertn, Annual Weeds), SEYNAEVE, Tim (1996)
Invloed van droogtestress op de competitie tussen mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) en enkele geselecteerde onkruiden. Deel II: Cleome viscosa (L.), Cynodon dactylon (Pers.) L., Cyperus rotundus L., Mimosa pudica L. (Influence of Drought Stress on the Competition Between Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) and Some Selected Weeds. Part II: Cleome viscosa (L.), Cynodon dactylon (Pers.) L., Cyperus rotundus L., Mimosa pudica, L.), VAN CAELENBERGH, Wim (1996)
Inventarisatie van wilde en geteelde planten in plattelandstuintjes in de provincie Loja (Ecuador) (Inventory of Wild and Cultivated Plants in Homegardens in the Province of Loja (Ecuador)), BRAEM, Wouter (1997)
Studie van de plantenbeschadigers van sesam (Sesamum indicum) in Casamance (Senegal) (Pests and Diseases in Sesame (Sesamum indicum) in Casamance (Senegal), CNUDDE, Ann (1997)
Fysiologische evaluatie van zouttolerantie bij Pistacia spp. afkomstig uit het mediterrane gebied (Physiological Evaluation of Salt Tolerance in Pistacia spp. from the Mediterranean Area), DE MOOR, Annelies (1997)
Generatieve en vegetatieve vermeerdering van cherimoya (Annona cherimola Mill) (Generative and Vegetative Multiplication of Cherimoya (Annona cherimola Mill), DE SMET, Saskia (1997)
Generatieve en vegetatieve vermeerdering van Passiflora spp. (Generative and Vegetative Multiplication of Passiflora spp.), MESSIAEN, Stijn (1997)
Studie van Croton lechleri als latex-producent (Study of Croton lechleri as a Source of Latex), VAN DYCKE, Frederic (1997)
Bladmorfologisch/-anatomisch onderzoek bij juveniele Pistacia spp. uit het Middellandse-Zeegebied (Leaf Morphology and Anatomy of Juvenile Pistacia spp. from the Mediterranean Area), HULSEN, Kris (1997)
Studie van de wilde eetbare planten gebruikt door de Shuar in Zuid-Oostelijk Ecuador (Study of Edible Wild Plants Used by the Shuar in South Eastern Ecuador), LAUWERS, Ingrid (1997)
Bepaling van het papaïne-gehalte in een aantal Carica spp. (Papain content of a number of Carica spp.), HEYENS, Veerle (2000).
Generatieve vermenigvuldiging en genetische variatie bij het genus Carica (Generative propagation and genetic variation in genus Carica), VANHOVE, Wouter (2000).
Domesticatie van Acalypha fruticosa, Harrisonia abyssinica en Pyrenacantha kaurabassana (Domestication of Acalypha fruticosa, Harrisonia abyssinica en Pyrenacantha kaurabassana), HEMERYCK, Pieter (2001).
Domesticatie van Albizia anthelmintica, Euclea natalensis en Steganotaenia araliacea (Domestication of Albizia anthelmintica, Euclea natalensis en Steganotaenia araliacea), DESLOOVER, Dries (2001) – laureate of the 2001 Development Prize, Directorate General of Development Co-operation, Belgium.
Plantengebruik in de Afro-Cubaanse Santeria-godsdienst in de regio van Santa Clara, Cuba (Plant use in the Afro-Cuban Santeria of the Santa Clara region in Cuba), JANSSENS, Thomas (2001).
Het gebruik van medicinale planten in Santa Clara, Cuba (Medicinal plant use in Santa Clara, Cuba), PHAN, Thi (2001).
Onderzoek naar pesticiden uit planten in Cuba (Pesticidal plants in Cuba), VANDE MOORTELE, Peter (2001).
Etnobotanisch onderzoek in Zuid-Oost-Togo, met name de dorpen Agetiko, Agome Glozou, Adame, Batonou (Ethnobotanical research in south east Togo: Agetiko, Agome Glozou, Adame and Batonou villages), CAMPENS, Veerle (2001).
Etnobotanisch onderzoek in Zuid-Oost-Togo (partim: de dorpen Hlande, Akbandougni, Sigbehoue) (Ethnobotanical research in south east Togo (partim: Hlande, Akbandougni, Sigbehoue villages), GIJSEL, Katrijn (2001).
Etnobotanisch onderzoek in Zuid-Oost-Togo (Agokpamé, Aguegan, Seko, Agbanakin) Ethnobotanical research in south east Togo (Agokpamé, Aguegan, Seko, Agbanakin villages), GILLIJNS, Evy (2001).
Etnobotanisch onderzoek van medicinale planten in Apillapampa (Bolivië) als selectiemethode voor de farmacologische evaluatie van hun biologisch aktieve bestanddelen (Ethnobotanical research of the medicinal plants in Apillapampa (Bolivia) as selection method for the pharamacological evaluation of their biological active principles), THOMAS, Evert (2001) – laureate of the 2002 Development Prize, Directorate General of Development Co-operation, Belgium.
Medische etnobotanie van Qetchua-landbouwers in de Boliviaanse Andes (Apillapampa, departement Cochabamba) (Medical ethnobotany of Qetchua farmers in the Bolivian Andes (Apillapampa, Cochabamba department), CALEWAERT, Jan-Bart (2001).
Etnobotanische studie van het gebruik van medicinale en rituele planten in de provincie Granma, Cuba (Ethnobotanical survey of medicinal and ritual plant use in Granma Province, Cuba), BOONE, Katrien (2002)
Biologische bestrijding van smeul bij tomaten met Bacillus spp. en Trichoderma spp. in Cuba (Biological control of damping in tomato using Bacillus spp. and Trichoderma spp. in Cuba), DE PUS, Claudia (2002)
Etnobotanisch onderzoek van de traditionele landbouwsystemen (conuco’s) in Cuba (Ethnobotanical survey of the traditional agricultural systems (conucos) in Cuba), FOSSELLE, Sylvie (2002)
Domesticatie van Abrus precatorius, Aspilia mossambicensis en Premna chrysoclada (Domestication of Abrus precatorius, Aspilia mossambicensis and Premna chrysoclada), VAN HOOYDONK, Katrien (2002)
Etnobotanisch onderzoek van medicinale planten in het nationaal park Isiboro-Sécure (Bolivië) als selectiemethode voor de farmacologische evaluatie van hun biologisch actieve bestanddelen (Ethnobotanical survey of medicinal plants in the Isiboro-Sécure national park of Bolivia – a selection method for the pharmacological evaluation of their active substances), DE BUYSSCHER, Isabel (2002)
Kwantitatieve en medische Etnobotanie van de inheemse bevolking in het nationaal park Isiboro-Sécure (Bolivië) (Quantitative and medical ethnobotanie op the endemic population of the Isiboro-Sécure national park of Bolivia), DEJONCKHEERE, Stijn (2002)
Evaluatie van het fysisch milieu van Rubus bogotensis, Rubus floribundus, Rubus niveus en Rubus roseus in de provincie Loja, Ecuador (Evaluation of the physical environment of Rubus bogotensis, Rubus floribundus, Rubus niveus and Rubus roseus in Loja Province, Ecuador), FOBE, François (2002)
2003
Het screenen van planten naar hun mogelijk allelopathische werking tegen fytopathogene bodemschimmels in Cuba (Screening of plants for potential allelopathic activity against phytopathogenetic soil fungi in Cuba), ALLAERTS, Kathleen
Rurale microfinanciering: impact van spaar- en kredietinitiatieven op de landelijke bevolking van Guntur, India (Rural microfinance: impact of savings and credit initiatives on the rural population of Guntur, India), MONDELAERS, Koen
Moleculair genetische analyse van Rubus en Peperomia (Molecular genetic analysis of Rubus and Peperomia), CALUS, Dries
Vegetatieve en generatieve vermenigvuldiging van Rubus spp. In Loja (Ecuador) (Vegetative and generative multiplication/propagation of Rubus spp. in Loja, Ecuador), MERCY, Jeroen
Genetische variabiliteit en bestuivingsagenten van Detarium microcarpum in Zuid-Mali (Genetic variability and pollinators of Detarium microcarpum in southern Mali), HUGE, Jean
Faculty of BioScience Engineering, UGent
2004
Etnobotanisch onderzoek naar duurzaam gebruik van de leefomgeving door Quechua-landbouwers in Apillapampa, Bolivia (Ethnobotanical research into the sustainable livelihood methods used by Quechua farmers in Apillapampa, Bolivia), DE MUNCK, Lisa
Effect van wortelmassa op de schatting van nematodenaantallen in bananenwortels (Effect of root mass on estamition of nematode incidence in banana), DUTORDOIR, Nicolas
Evaluatie van de voedingstoestand in rurale gemeenschappen van Guntur-district, Andhra Pradesh (India) (Evaluation of the nutritional status of a number of rural communities in Guntur district, Andhra Pradesh, India), MECHANT, Els
Traditioneel medicinaal gebruik van boomschors en duurzaam beheer van medicinale bomen uit het moerasbos van Lokoli, Zuid-Benin (Traditional medicinal use of tree bark and sustainable management of medicinal trees in the flood forest of Lokoli, southern Benin), MELOTTE, Stijn
Etnobotanische studie van de wilde planten in het landbouwsysteem in Guntur District, Andhra Pradesh, India (Ethnobotanical study of the wild plants occurring in the agricultural system of Guntur District, Andhra Pradesh, India) PEETERS, Nicky
Etnobotanische studie van geneeskrachtige planten in Manigri, Benin (Ethnobotanical study of the medicinal flora of Manigri, Benin), BOCKX, Bieke

Invloed van bemesting op de wortelgroei van vetiver (Fertilizer influencing root development of vetiver grass), DE ROO, Wim
Ecologie en regeneratie van Nauclea xanthoxylon in het moerasbos van Lokoli in Zuid-Benin (Ecology and regeneration of Nauclea xanthoxylon in the flood forest of Lokoli, southern Benin) FEYS, Simon
Studie van de bodemvruchtbaarheid van bodems onder Detarium microcarpum (Guil. en Perr.) in Zuid-Mali (Soil fertility study of soils under Detarium microcarpum (Guil. en Perr.) in southern Mali, GOYENS, Sarah
Ecologie en regeneratie van Maranthes polyandra en Pseudocedrela kotschyi in Monts Kouffé, Centraal-Benin (Ecology and regeneration of Maranthes polyandra and Pseudocedrela kotschyi in Monts Kouffé, central Benin), OSSIEUR, Veerle
2005
Etnobotanie, morfologische variabiliteit en natuurlijke regeneratie van Adansonia digitata in Atacora (Benin) (Ethnobotany, morphological variability and natural regeneration of Adansonia digitata in Atacora, Benin), DE CALUWE, Emmy
Kieming en groeiparameters van baobab (Adansonia digitata) in Benin (Germination and early growth parameters of baobab (Adansonia digitata) in Benin), DE GROOTE, Sitske
Etnobotanie, morfologische variabiliteit en natuurlijke regeneratie van Adansonia digitata in Atacora (Benin) (Ethnobotany, morphological variability and natural regeneration of Adansonia digitata in Atacora, Benin), VERMEULEN, Fien
Duurzaam beheer van Khaya senegalensis and Pterocarpus erinaceus in het Monts Kouffe-gebied (Benin) (Sustainable management of Khaya senegalensis and Pterocarpus erinaceus in the Monts Kouffe of Benin), GOOSSENS, Yanne
Etnobotanisch onderzoek naar het gebruik van Non timber forest products (NTFP’s) door Yuracaré- en Trinitario-gemeenschappen in het Nationaal Park Isiboro-Sécure, Cochabamba, Bolivia, (Ethnobotanical research into the use of non-timber forest products by Yuracaré and Trinitario communities in the National Park Isiboro-Sécure, Cochabamba, Bolivia), FLOREN, Anouk
Vegetatiebeheer in de streek van el Limonal, provincie Imbabura, Ecuador (Vegetation management in el Limonal area, province Imbabura, Ecuador), DAELMAN, Stijn
Toegepast etnobotanisch onderzoek: het gebruik van wilde planten in Mali en hun economisch belang (Applied technobotanical research: wild plant use in Mali, and their economic importance), OTTEVAERE, Griet
Etnobotanisch onderzoek naar het gebruik van Non timber forest products (NTFP’s) door Yuracaré- en Trinitario-gemeenschappen in het Nationaal Park Isiboro-Sécure, Cochabamba, Bolivia (Ethnobotanical research into the use of non-timber forest products by Yuracaré and Trinitario communities in the National Park Isiboro-Sécure, Cochabamba, Bolivia), TORFS, Kim
Etnobotanie van wilde eetbare planten en hun bijdrage tot de voedselzekerheid in de regio van Sikasso, Mali (Ethnobotany of wild edible plants, and their contribution to the food security in the Sikasso area, Mali), VERHOFSTADT, Ellen
Teelt van nispero (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) in San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Guatemala (Nispero cropping (Eriobotrya japonica) (Thunb.) Lindl.) in San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Guatemala), SERCU, Bert
2006
Morfologie, etnobotanie, beheer en standplaatsvariabiliteit van de baobab (Adansonia digitata) in Karimama, Noord-Benin (Morphology, ethnobotany, management and geographical variability of baobab (Adansonia digitata) in Karimama, Noord-Benin, DE SMEDT, Sebastiaan
Optimalisatie van de boomkweek en groeianalyse van aangeplante bomen in het Nogal Reservaat (Sarapiqui, Costa Rica) (Optimalisation of tree propagation and growth analysis of planted trees in the Nogal Reserve (Sarapiqui, Costa Rica), MORTELMANS, Simon
Etnobotanische studie van gemeenschapsbos en savanne in Brownsweg (Suriname) (Ethnobotanical study of community forest/savannah in Brownsweg (Suriname), VAN KERCKHOVE, Karolien
Inventarisatie en biodiversiteit in het reservaat Nogal (Chiquita Nature & Community Project) in Costa Rica (Inventarisation and biodiversity in the Nogal reserve (Chiquita Nature & Community Project) in Costa Rica), D’EVERLANGE, Wouter
Economische analyse van vruchtdunning in nispero (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) in San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Guatemala (Economical analysis of fruit thinning in nispero (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) in San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Guatemala), DEZEURE, Bert
Impact van overstromingen op bodem en biodiversiteit in het Nogalreservaat te Sarapiqui, Costa Rica (Impact of flooding on soil and biodiversity in the Nogal reserve (Chiquita Nature & Community Project) in Costa Rica), GOOSSENS, Vicky
Onderzoek naar marktintegratie van Fair Trade bananen uit Ghana (Research into the market integration of Fair Trade bananas in Ghana), VANDERMEERSCH, Lotte
(Socrates-Erasmus) Characteristics of seed conservation and physiology of germination of Parinari curatellifolia and Pterocarpus lucens, MONTEIRO DIAS, Veronica Sofia
Etnobotanische studie van gemeenschapsbos en Savanne in Brownsweg, Suriname (Ethnobotanical study of community forest/savannah in Brownsweg (Suriname)), VAN KERCKHOVE, Karolien (co-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur)
2007
Botanische en agronomische studie van de geteelde bramen in de noordelijke Sierra van Ecuador (Botanical and agronomical study of cultivated black berries in the northern Sierra of Ecuador), DUYCK, Aaron.
Socio-economische duurzaamheidsanalyse van Fair Trade-chocolade met cacao uit Ghana (Socio-economic sustainability analysis of Fair Trade chocolate made with Ghana cacao), MESSELY, Lies.
Fair Trade koffie in Ethiopië: kosten- en milieuanalyse van de productieketen (Fair Trade coffee in Ethiopa: cost and environmental analysis of the whole production chain), VAN DER VENNET, Bert.
Effect of implementation of a cocoa-based agroforestry system on traditional homegardens in the Alto Napo, Ecuador, ENRIQUEZ VALENCIA, Susana A.
Van Ghanese cacao tot Fair Trade-chocolade: een onderzoek naar geïntegreerde en ecologische duurzaamheid (From Ghanese cacao into Fair Trade chocolate: a research into the integrated and ecological sustainability), DEVLOO, Brecht.
2008
Toegepast etnobotanisch onderzoek: marktonderzoek over wilde eetbare planten te Kisangani (D.R.Congo, Oostprovincie) (Applied ethnobotanical research: market study for wild, edible plants in Kisangani, D.R. Congo), EVERAERT, Gert.
Toegepaste etnobotanie: identificatie, gebruik en socio-economisch belang van wilde voedselplanten bij de Turumbu (DRCongo, district Tshopo) (Applied ethnobotany: identification, use and socio-economic importance of wild food plants with the Turumbu (DRCongo, Tshopo district), HAESAERT, Sarah.
Intra-specifieke morfologische diversiteit van baobab in West-Afrika (Intra-specific morphological diversity of baobab in West Africa), HOLVOET, Tom.
Tamarindus indica: Van productie tot consumptie (Tamarindus indica: form production to consumption), VAN DE SANDE, Tomas.
Transformatie en valorisatie van baobab- en tamarindeproducten. Een evaluatie en beschrijving van locale kennis en gebruiken in Mali (Transformatie and valorisation of baobab and tamarind products. An evaluation and description of local knowledge and uses in Mali), DE MOOR, Camille.
Ketenanalyse en marketingplan voor cherimoya (Annona cherimola Mill.) in de altiplano en de noordoostelijke Andesvalleien van Bolivia (Value chain analysis and marketing plan for cherimoya (Annona cherimola Mill.) in the altiplano and the northeastern Andean valleys of Bolivia), DHONDT, Aileen.
Baobab (Adansonia digitata) van producent naar consument in Mali (Baobab (Adansonia digitata): from producer up to consumer in Mali), ROUGES, Kim.
Ketenanalyse en marketingsplan voor cherimoya (Annona cherimola Mill.) in de centraal-oostelijke Andesvalleien van Bolivia (Value chain analysis and marketing plan for cherimoya (Annona cherimola Mill.) in the central-eastern Andean valleys of Bolivia), VERMEERSCH, Annelies.
Onderzoek en analyse naar de export van verwerkte mora (Rubus glaucus), naranjilla (Solanum quitoense) en boomtomaat (Solanum betaceum) vanuit Ecuador naar Europa (Research and analysis of export of processed blackberry (Rubus glaucus), naranjilla (Solanum quitoense) and tree tomato (Solanum betaceum) from Ecuador to Europe), BYL, Annelies.
Analyse en onderzoek naar de export van mora (Rubus glaucus), Naranjilla (Solanum quitoense) en Boomtomaat (Solanum betaceum) vanuit Ecuador naar Europa (Research and analysis of export of blackberry (Rubus glaucus), naranjilla (Solanum quitoense) and tree tomato (Solanum betaceum) from Ecuador to Europe), DE RUYCK, Femke.
HogeSchool Gent
2008
Description of farming systems in the Upper Ouémé river catchment in Benin, Savalou. An estimation of biomass, bio-volume and eco-volume, MOORTGAT, Kim

Faculty of Sciences, UGent
Bijdrage tot een lokaal bruikbare flora voor het district Apillapampa, provincie Capinota, departement Cochabamba, Bolivia (Contribution to the knowledge of the local wild flora from district Apillapampa, province Capinota, department Cochabamba, Bolivia), COUSY, Trees (co-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur) (2004)
Een floristische analyse van gemeenschapsbos in Brownsweg (A floristic analysis of community forest in Brownsweg), BAVAY, Gilles (co-promotor: Prof. Dr. Paul Goetghebeur) (2006)
‘Advanced Studies in Rural Development’ (RUG)
Some Economic Aspects of Groundnut Production in Sudan with Special Reference to ‘‘Rahad scheme", AWAD AHMED ABD EL KARIM (1990)
Impact of Extension Services on Milk Production, a Case of the South of Bandung Animal Husbandry Cooperative (KBBS) - Indonesia, RINARTI (1990)
Analysis of Income Distribution in Sabah and the Consequences for Development, ANDI KADIR BIN JALANI (1991)
The Relationships Between Social Economic Factors and Member's Participation in Village Unit Cooperatives, WAWAN LULUS SETIAWAN (1991)
The Role of Flood on Agriculture Production in Bangladesh MOHAMMED AMZAD HOSSAIN (1995)
Linking Rural Formal and Informal Finance. KONING, Heleen (1997)
Probleemanalyse van de exportmogelijkheden van tropisch fruit uit Kameroen (Problem analysis of export possibilities of tropical fruit from Cameroon), VEECK, Eve (1998).
Evaluatie van het fysisch milieu voor papaya in de provincie Loja (Evaluation of the physical environment for pawpaw in the province of Loja, Ecuador), VAN DER SMISSEN, Marc (1999).
The effect of a small-scale aquaculture project on socio-economic conditions of poor farmers in Tramkok and Samrog Districts, Takeo Province, Cambodja, HY, Hong (2001).
Soil fertility management and socio-economic factors in small-scale farming systems in Southwest Rwanda: interaction between research and extension in promoting improved composting practices, DOSSCHE, Eva (2004).
An assessment of socio-economic factors in the micro-financing of the delivery of private animal health services along the rail line of southern, Lusaka, Central and Copperbelt Provinces of Zambia, GOMBWA, Renford Sanderson (2004).
‘Advanced Studies in Eremology’ (RUG)
Effects of Salt Stress on Germination, Transpiration, Photosynthesis and Growth of Soya Bean, Glycine Max (L.) Merill. AGELE SAMUEL OHIKNENA (1992)
The Performance of the Agricultural Sector in Nigerian Economy (1986-1990), AHMED BARDE AGUWA (Nigeria) (1993)
Evolutie van de houtachtige vegetatie in de braaklanden van de Guinese-Soedanese savanne (zone van Midden-Casamance) in Zuid-Senegal (Evolution of the woody vegetation in fallow land of the Guineo-Soudanese savane (Central Casamance) in Southern Senegal), PASQUIER, Emmanuel (1994)

Ecophysiological Analysis of Drought and Salinity Stress on Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) (Ecofysiologische analyse van droogte- en zout-stress bij Quinoa (Chenopodium quinoa) Willd.), Hugo Sanchez BOSQUE (1998)


Land evaluation for pigeon pea (Cajanus cajan) in Machakos district (Kenya), Kasiki Peter KIOKO (2000; together with Prof. Dr. Erik Van Ranst).
Effect of stratification, scrarification and cold treatment on germination of wild almond (Amygdalus scoparia), Uddin Md. ROMIJ (2004).

Faculty of Political and Social Sciences, Advanced Development Studies, RUG
Kritische analyse van de ‘Logical Framework Approach' en de ZOPP- methode (Critical Analysis of the Logical Framework Approach and ZOPP method), DIERICKX, K. (1990).
Toepassingsmogelijkheden van biotechnologie in de Derde Wereld (Possibilities for use of Biotechnology in the Third World), GOEGEBEUR, G. (1990).
Rurale drinkwatervoorziening uit oppervlaktewater in ontwikkelingslanden. Case studie over een waterzuiveringsproject in Kilwa (Zaire) (Rural Drinking Water Starting from Surface Water in Developing Countries. A Case Study for taking Kilwa Project - Zaire), DEMUYNCK, Carl (1990).
De plaats van de milieuproblematiek in de NGO-projectwerking (Environmental Aspects and NGO Project Interventions in the Third World), JESPERS, G. (1991).
Drinkwatervoorziening met het oog op een doelgerichte interventieplanning (Drinking Water Projects Prepared Using Goal Oriented Intervention Planning Methods), BUYS, M. (1991).
De Afrikaanse milieucrisis (The African Environmental Crisis), DAMIENS, R. (1991).
Landbouwvoorlichting in plattelandsontwikkeling (Agricultural Information Service in Rural Development), VOCHTEN, P. (1993).
De problemen met irrigatie in Punjab, Pakistan (The Problems of Irrigation in Punjab, Pakistan), HOGIE, J. (1993).
Duurzame landbouw in de derde wereld (Sustainable Agriculture in the Third World), VINCKE, P. (1994).
Damconstructies in de semi-ariede gebieden van West-Afrika. Met nadruk op de situatie in Burkina Faso en Noord-Togo (Damconstruction in Semi-aride Zones of Western Africa. The case of Burkina Faso and Northern Togo.) PEIL, Agnès (1994).
NGO project over dorpshydraulica in de noordelijke provincies van Kameroen (NGO project on rural hydraulics in the northern provinces of Cameroun), COPPENOLLE, P. (1996).
Voorbij de crisis in de NGO-wereld ? Antwoorden op het Ekstermolenrapport. DEHAMERS, Kris (1997).
Studie van de marktstructuur van koffie in Puyango, Zuid-Ecuador, SNELLINGS, Marielle (1997).
Monografische beschrijving van een aantal houtachtige soorten uit de Sahel en hun gebruik in de strijd tegen de erosie, VAN DE VELDE, Jan (2000).
Biotechnologie en de wereldlandbouw in het kader van de Noord-Zuidtegenstelling, WILLEMS, Tom (2000)
Alternatieve ontwikkeling in Bolivia: Chapare-project van de EU tegenover de aanpak van de VS, VERHEYEN, Elke (2000).
Optimalisatie van bewaring, bereiding en gebruik van medicinale planten en hun extracten bij Quechua-indianen in Bolivia, LOGGHE, Pieter (2001).
Gebruik van planten in de traditionele geneeskunde van Zuid-Togo. Etnobotanisch veldonderzoek in de préfecture des Lacs (Plant use in traditional medicine in southern Togo. Ethnobotanical field research in the Préfecture des Lacs), GOES, Heidi (2001).
Alternatieve teeltontwikkeling van medicinale planten bij Quechua-landbouwers in de Andes (Bolivia) (Alternative crop development of medicinal plants with Quechua farmers in the Andes, Bolivia), DE RIDDER, Bart (2001).
Intellectual Property Rights: zegen of vloek voor het etnobotanisch onderzoek naar medicinale planten ? ( Intellectual property rights: curse or worse for ethnobotanical research into medicinal plants ?), MUSSCHE, Heidi (2001).
Geografisch verband tussen medicinaal plantengebruik en de in een zone meest voorkomende ziekten (Geographic links between medicinal plant use and diseases occurring in an area), GOFFIN, Annelies (2002).
NGO’s en rurale ontwikkeling: tegenmacht opbouwen als strategie voor de 21° eeuw. Illusie of toekomst (NGOs and rural development: building counterpower as a strategy for the 21° century: illusion or future), ENGELAAR, Joost (2002).
Landhervorming in Zuid-Afrika na 1994 (Land reform in South Africa since 1994), VERMEERSCH, Pieter (2002).
Traditionele kennis en intellectuele eigendomsrechten (Traditional knowledge and intellectual property rights), DUCHATEAU, Kris (2002).
Micro-financiering in Vietnam: studie van projecten en discussiepunten (Microfinance in Vietnam: project evaluation and points of discussion), PUTZEYS, Ruth (2002).
2003
Evaluatie van ontwikkelingsprojecten en –programma’s (Evaluation of development projects and programmes), MEGANCK, Kathleen
Suriname voor het blok: houtkap in Suriname en de gevolgen daarvan voor de inheemse bevolking (Timber production in Surinam: consequences for the local communities), WONG LUN HINH, Deirdre
Beschrijving en evolutie van de irrigatie in de Tunesische Sahel (Presentation and evaluation of irrigation in the Tunisian Sahel), LELIAERT, Karel
Dollarisering in Ecuador, een oplossing of een probleem ? (Dollarisation in Ecuador: the solution or part of the problem ?), VAN DE VELDE, Pieter-Jan
Duurzame plattelandsontwikkeling in de Andes. De invloed van de introductie van moderne landbouwsystemen op de agrocentrische cultuur van de Aymara’s (Sustainable rural development in the Andes. The influence of the introduction of modern agricultural methods on the agro-centric culture of the Aymaras), JANSSENS, Daan
Inland shrimp farming in Ecuador (Inland shrimp farming in Ecuador), LEMBRECHTS, Peter
Ethnobotanie: medicinale planten (in de Monts Kouffé, Benin) (Ethnobotany of the Monts Kouffé, Benin (medicinal plants), FRIJLINK, Michel
2004
Nahua etnobotanie (Nashua ethnobotany), CEUTERICK, Melissa
Karakterisering van de landbouw- en veeteeltactiviteiten in Oxapampa, Peru (Characterisation of the cropping and animal husbandry activities in Oxapampa, Peru), DE COCKER, Nicolas
Benin en katoen: een succesverhaal ? (Beninese cotton: a success story ?) DENOLF, Charlotte
De uiteelt van de hoogvlakte van Dogon in Mali (Onion growing on the Dogon plateau, Mali), PIRE, Florence
Etnobotanie in Benin (West-Afrika): een vergelijkende studie over een duurzaam medicinaal gebruik van planten (Ethnobotany in Benin (West Africa): a comparative study on the sustainable medicinal use of plants), VANDERHAEGHE, Rob
Landhervorming als onderdeel van duurzame rurale ontwikkeling. Case study: Andes-regio (Land reform as part of sustainable rural development, a case study: the Andes), VANDIERENDONCK, Vanessa
Watermanagement als grondslag voor samenwerking binnen internationale stroomgebieden. Een toepassing op de SADC-regio (Water management as basis for collaboration over international watersheds – the SACD region), SMETS, Michelle
Voedselhulp, gevalstudie Eritrea (Food help, case study Eritrea), VOCHTEN, Piet
Gebruik van brandhout door de inwoners van Apillapampa (Quechua-dorp in Bolivia). Duurzaam of niet ? (Fuel wood use by the inhabitants of Apillapampa (a Quechua village in Bolivia) – is it sustainable or not ?), HEENS, Frieke
Faculty of Political and Sociological Sciences, Master after Master Conflict and Development, UGent
2005
Integraal waterbeheer in Haïti (Integral water management in Haïti), DE DONCKER, Liesbeth
Het participatie- en empowerment-discours in de praktijk: het Office du Niger (Het Office du Niger – Case-study naar armoedebestrijding in de praktijk) (Participation and empowerment in practice: the Office du Niger – a casy study focusing on poverty reduction), SNAUWAERT, Marius
De impact van het WTO-beleid op voedselzekerheid in de ontwikkelingslanden (Impact of WTO’s policy measures on food security in developing countries), FIEMS, Lieven
Beleidsvoorbereidende studie inzake lokale en regionale vermarkting in Ecuador, Gevallenstudies in de provincies Canar en Loja (Policy development study on the regional/local marketing chain activities in Ecuador: case study on Canar and Loja provinces), PALMERS, Ann
2006
Afvalwaterzuivering in de derde wereld: een kritische analyse (Waste water treatment in the Third World: a critical analysis), MAENHOUT, Wouter
Beleidsvoorbereidende studie inzake lokale en regionale vermarkting in Ecuador (Policy development study on regional/local marketing chain activities in Ecuador), PHILIPS, Anne
De commrecialisering van microkrediet: de contradictie tussen winst en armoedebestrijding. Een case-studie (Commercialisation of microcredit: the contradiction between profit and poverty reduction: a case study), RIEMS, Bram
Ecotoerisme, een zegen of een plaag ? Een gevalstudie (Ecotourism, blessing or punishment ? A case study), TO, Hoy-Ming
Financiële zelfstandigheid en rentabiliteit bij microfinancieringsorganisaties (Financial independence and profitability of microfinance organisations), VAN OVERTVELDT, Matthias
Thesis promotor industrial engineer, CTL-Gent
Teelttechnieken en –problemen bij de groententeelt in Guinea (Conakry) (Cropping techniques and problems encountered with horticulture in Guinea (Conakry)), DEPRAETERE, Dieter (1997).
Possibilities on interspecific crosses for the genus Phaseolus, LOWAGIE, Koen (1997).
Kwekerij-technieken en –kruisingen bij oliepalm Elaeis guineensis Jacq. in Ecuador (Propagation and plant improvement of Elaeis guineensis Jacq in Ecuador), MATTON, Gerrit (1997).
Lokaal kennisonderzoek naar Caricaceae in Loja (Ecuador) en de teelt van babaco (Research into indigenous knowledge of Caricaceae in Loja (Ecuador)), DEBUYSSCHER, Sven (1999).
Invloed van variabele geluidsfrequenties op de groei en ontwikkeling van planten (Influence of variable sound frequencies on growth and development of plants), VAN DOORNE, Yannick (1999).
Faculty of Applied Economic Sciences, KUL
Ontwikkelingsstrategieën voor de derde wereld: duurzaamheids- en efficiëntie-analyse (Development strategies for the third world: sustainability and efficiciency analysis), DEFOORT, Wouter (2000) (co-promotor tezamen met Prof. Dr. H. DEWACHTER
Faculty of Political, Social and Economic Sciences, Advanced Development Studies, U.L.B(russels)
Ajustement structurel au Sénégal: conséquences sociales (Structural Adjustment in Senegal: Social consequences). GOOSSENS, Christophe (1995).
Promotor of theses, VlIR-IUS-programme in collaboration with the Universidad Mayor San Simon (Cochabamba, Bolivia) – MSc
Etnobotànica y potencial agroecologico de sangre de drago (Croton spp.) en la Zona de Riberalta, Bolivia, ESPINOZA, Marcos (1999).
Etnofarmacobotanica del género Plantago en Andes de Bolivia, DE LA BARRA, Carlos (1999)
Diversidad etnobotanica y potencial etnofarmacologico de los Valles Secos de Cochabamba-Bolivia, ARRAZOLA, Susana (1999).
Diversidad, clasificacion y uso de plantas medicinales, Cochabamba, URENA HINOJOSA, Carola (2000).

Prizes and Awards


Laureate of the Ministry of the Flemish Community, 1989 with ‘Study of Euphorbia tirucalli L., morphology, physiology, cropping methods’ (Laureaat van de reisbeurzenwedstrijd 1989 van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap met de verhandeling ‘Studie van Euphorbia tirucalli L., morfologie, fysiologie, teeltvoorwaarden’).
Additional Information
Teacher at the training courses of the Belgian Ministry of Development Cooperation. Topics:

Analysis of the rural economy in the Third World Integrated rural development.

The Green Revolution: a case study.

The Kaladeva Ganga Project. Project evaluation exercise through the analysis of an imaginary project.


Teacher at the International Training course organized by the Westvlaams Economisch Studiebureau (Regional Centre of Economic Development), Brugge, Belgium (1980s).
Teacher at the Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma’s in het Buitenland (V.V.O.B.; Flemish Organization for Training and Education Abroad, a Belgian parastatal organisation for development co-operation); theme: Criteria used in development project evaluation.
Organization and monitoring of several Seminars on Rural Development, Plant Tissue Culture, Biotechnology and Organic Matter (for the Belgian Ministery of Foreign Affairs and F.A.O.).
Over 300 publications in the field of vulgarisation, evaluation, socio-economy, plant husbandry and physiology, and development studies (see attached list of articles).
Scientific advisor for the Belgian Ministry for Development Cooperation on ICRAF-related (agroforestry) matters.
Member of the Working Group on Access and Benefit Sharing (Government of the Flemish community of Belgium) (April 2001 - ).
Member of the Forest Contact Group (Government of the Flemish community of Belgium) (May 2001 - ).
Participation into the ‘Blikopeners’ initiative of the Flemish government (2001/2002): PR initiative to draw secondary school students into science (studies/research) (organized by the Government of the Flemish community of Belgium) (info: www.innovatieacties.be)
“Bagagedrager” or luggage carrier, i.e. resource person for the Landscape foundation/WWF Belgium environmental education programme Regenwoud.kom (http://www.regenwoud.com)
Referee/expert for:


 • Expert committee member for CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (FOD Volksgezondheid) en Leefmilieu (KB/ministrieel besluit, staatsblad dd 12 February 2004 till now).

 • Expert committee member for CBD (Convention Biological Diversity) (Spring 2003 - now)

 • Expert committee member for ABS (Access and Benefit Sharing) (Spring 2003 - now)

 • Expert committee member for Cartagena Protocol on Biosafety (January 2006 - now).

 • Belgian Biodiversity Platform (within the ‘Belgian Federal Science Policy Office’, BelSPO) (Spring 2010 – now). • Biosafety Clearing House – Convention on Biological Diversity: biosafety expert (http://bch.cbd.int/database/record.shtml?id=11563) (June 2006 - ).

 • Referee for Slovak Research and Development Agency (October 2007 - ).

 • FARA (Forum for Agricultural Research in Africa) & EFARD (European Forum on Agricultural Research for Development) Consultation on Agricultural Research Programming for FP7-FAB and FSTP (organised by the European Commission in collaboration with CTA) – (Dakar, Brussel (februari 2008 -).

 • Referee for IRD (Institut de Recherche pour le Développement, www.ird.fr) – evaluator for JEAI programme (jeunes équipes associées internationales) and PhD and exchange grants, and permanent training (dossiers de bourses de thèse, des bourses d'échanges scientifiques et de formation continue) (January 2009 – December 2012; 3 sessions/year, in Marseille)

 • Referee for IRD (Institut de Recherche pour le Développement, www.ird.fr) - member of the "Sciences des systèmes biologiques" (CSS3) commission (March 2012 – February 2016).

 • ERANET (ERA_NETHEALTH) (http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm) – theme: Health vulnerability resulting from future climate change impacts on soil-water ecosystems, land use and water resources at regional scale. Member of ‘Terrestrial ecosystem, agro-food, infectious disease’, commission together with Prof. Etienne Thiry - ULg (http://www.belspo.be/belspo/fedra/prom.asp?l=en&promid=2268), en Prof. Eric Lambin - UCL (http://www.belspo.be/belspo/fedra/prom.asp?l=en&promid=802) (April 2008 - now).

 • Holland: expert for the NWO Earth and Life Sciences (NOW-ALW) – Innovational Research Incentives Scheme (IRIS) (see: www.now.nl/vi) (2009 - ).

 • BMBF Call "Sustainable Land Use", German Federal Ministry of Education and Research, Duitsland (December 2009/January 2010).

 • United States – Israel Binational Science Foundation – early 2010 - ..

 • Evaluator for SANPAD (South Africa - Netherlands Research Programme on Alternatives in Development) – April 2010.

 • External reviewer for the Ethnobotanical Research Team in Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (May 2010).

 • External reviewer for Natural Environment Research Council(UK) Consortium grant in Biodiversity & Ecosystem Service Sustainability (BESS) programme (October 2011)1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Dovnload 1.24 Mb.