Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Curriculum Vitae van Hari Verkaaik Personalia

Dovnload 25.45 Kb.

Curriculum Vitae van Hari Verkaaik PersonaliaDatum18.04.2017
Grootte25.45 Kb.

Dovnload 25.45 Kb.

Curriculum Vitae van Hari Verkaaikhari_ad_kade
Personalia

Naam H.G.S. Verkaaik

Geboortedatum 16 september 1958

Telefoon 0637 331 307

E-mail hariverkaaik@gmail.com

LinkedIn nl.linkedin.com/in/hariverkaaik/


Profiel

Ik ben een zelfstandig werker, ervaren in facilitair management en het oplossen van huisvestingsvraagstukken. Sterk in plannen en organiseren, beschik ik over goede sociale vaardigheden en ben oplossingsgericht en coachend. Ik ben alert op voortgang en continuïteit. Naast efficiëntie besteed ik aandacht aan Arbo, ergonomie, veiligheid en duurzaamheid.


Werkervaring

2013-heden Interim management in Randstad, Gelderland en Brabant/Zeeland

Huisvestingsadvies, gebouwbeheer, verhuismanagement

Inventariseren wensen en behoeften, opstellen Plan van Eisen


Werkplekinrichting, vlekkenplan, ontwerp en haalbaarheidsonderzoek
Budgetbewaking, toetsing Arbo, ergonomie en veiligheid

Shopbeheer, inkoop en verkoop, voorraadbeheer, administratie


2005-2012 Senior Gebouwbeheerder bij Woningstichting Rochdale

Gesprekspartner van architecten, aannemers en installateurs

Opstellen en actualiseren meerjarenonderhoudsbegroting

Planning en coördinatie van dagelijks en groot onderhoud

Opstellen SLA’s en contractbeheer t.b.v. gebouwgebonden installaties

Aanbesteding en PvE diensten door derden (catering, schoonmaak en beveiliging)

Arbocoördinator, preventiemedewerker

Analyse Risico-inventarisatie, opstellen en implementatie Plan van Aanpak


Uiteenzetten en beargumenteren voorgenomen beleid naar ondernemingsraad
Opstellen jaarplan BHV, inplannen ontruimingsoefeningen en herhaalcursussen

Coachen facilitaire medewerkers (3fte)


Ondersteuning en overdracht kennis en ervaring
Voortrekkersrol werkoverleg subafdelingen facilitaire diensten
1998-2004 Teamleider Facilitaire Dienst bij Woningstichting Patrimonium

Verhuiscoach, van vlekkenplan tot verhuisdoos


Inventariseren gebruikerswensen, opstellen Plan van Eisen
Informeren eindgebruiker over de plannen en impact op hun werkomgeving
Voorbereiding, planning en routering, en begeleiding van verhuizing

Technisch beheer van 16 kantoorgebouwen met installaties

Aansturing diensten door derden (beveiliging, schoonmaak en catering)

Inkoop, voorraadbeheer en reparaties van kantoormeubilair

Werkvoorbereiding, offertes aanvragen, opdrachtverstrekking

Leidinggeven facilitaire medewerkers (4fte)

Jaarlijks voeren plan- en beoordelingsgesprekken
1990-1998 Hoofd Bedrijfsbureau bij Woningstichting Nieuw Amsterdam

Projectadministratie, voortgangscontrole en budgetbewaking

Kwartaalrapportages ten behoeve van directie en bestuurder

Opstellen begroting, prijsindexering en –afspraken

‘Eenheidsprijzen’: onderhandelingen prijsafspraken met aannemers en installateurs
1985-1990 Systeemanalist/-ontwerp, programmeur bij Bekouw Mendes

Beheerder geautomatiseerde Relatie_Informatie_Systeem

Ontwikkeling en onderhoud aan geautomatiseerde opvraag systemen

Koppeling/interfaces diverse databases (relatie-, polis- en financiële systemen)

Overleg/afstemming met eindgebruikers

Main database programmering in Cobol, opzoekfuncties en prolongaties, JCL

Cursusleider Basic in kader van PC-privé project

(Bekouw Mendes was een van de rechtsvoorgangers van Aon Nederland)


Nevenactiviteiten

VVE bestuur Lid, Penningmeester (2007-2015)

Opstellen (meerjaren) begroting, vaststellen bedrag Eigen Bijdrage

Bewaking toegekende budgetten, controle en accorderen facturen

Jaarrekening controleren en verantwoorden aan kascommissie

Voorbereiden van de jaarlijkse ledenvergadering

Technische cie. (2007-heden)

Aanspreekpunt voor reparaties/onderhoud

Aanpassingen aan woongebouw en parkeergarage

Onderhoudsplanning, aanvraag offertes, opdrachtverstrekking

Toezicht op uitvoering door derden.
Ondernemingsraad Lid, PR cie. (2009-2012)

Verantwoordelijk voor de interne communicatie

Eindredacteur OR-journaal, column schrijver

Campagneleider OR verkiezingen


Opleidingen

LOI Risicomanagement (heden)

AMBI Praktijkdiploma COBOL (diploma 1986)

NOVI Systeembeheerder Kleinere Systemen (diploma 1985)

HTS Bouwkunde Differentiatie Volkshuisvesting (Associate's degree 1982)

HAVO Nederlands, Engels, Economie, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde

(diploma 1977)
Cursussen

Arboplan Arbocoördinator (2004)

EBT/Falck Bedrijfshulpverlening (2012) + Ploegleider + Hoofd BHV (2002)

Atrium T&O Effectief Leidinggeven (1998)

NCIV Medewerker Bedrijfsbureau (1993)

NCCW Instructiecursus Planning en Begroting Onderhoud (1990)

Cursus Procedures en Controles Onderhoudsmodules (1991)

Cursus Complexcartotheek (1991)


Overige informatie

Rijbewijzen A, B, BE

Automatisering MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Talen Nederlands, Engels, Duits, (Frans)

Hobby’s Klassiek auto’s, Motorclub (div. bestuursfuncties), Wintersport, Tuinieren, Koken, Lezen, Reizen

Referenties op aanvraagCurriculum Vitae | Hari Verkaaik blad

  • Werkervaring
  • Nevenactiviteiten
  • Overige informatie

  • Dovnload 25.45 Kb.