Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Cvo de Oranjerie hosp finaliteit Stadsgids Leuven Funerair erfgoed Een wandeling op het Leuvens Kerkhof

Dovnload 137.84 Kb.

Cvo de Oranjerie hosp finaliteit Stadsgids Leuven Funerair erfgoed Een wandeling op het Leuvens KerkhofPagina1/5
Datum12.03.2017
Grootte137.84 Kb.

Dovnload 137.84 Kb.
  1   2   3   4   5

CVO De Oranjerie
HOSP Finaliteit Stadsgids Leuven

Funerair erfgoed

Een wandeling op het Leuvens Kerkhof

“Here is a mixture of tears and smiles,

of stones and flowers,

of mourning cypresses and radiant sky,

witch gives us the impression

of our looking back at death

from the brighter side of the Grave.”
(Henry James, 1873)

Rita Debecker
Schooljaar 2007-2008

CVO De Oranjerie


HOSP Finaliteit Stadsgids Leuven

Funerair erfgoed

Een wandeling op het Leuvens Kerkhof

“Here is a mixture of tears and smiles,

of stones and flowers,

of mourning cypresses and radiant sky,

witch gives us the impression

of our looking back at death

from the brighter side of the Grave.”
(Henry James, 1873)

Rita Debecker
Schooljaar 2007-2008

Inhoudstafel

Inhoudstafel 3

Voorwoord 4

I. Inleiding 5

A. De cultuurhistorische waarde van de begraafplaats 5

B. Belang van de begraafplaats in de stedelijke groenstructuur 5

II. Historiek: van kerkhof tot begraafplaats 6

A. Het edict van Jozef II 6

B. De Franse republiek 7

C. Recente ontwikkelingen 7III. Beschrijving van de begraafplaats 8

A. Ingang 8

B. Oud Kerkhof 9

1. Inleiding 9

2. Rondleiding 10

C. Annex 171. Inleiding 17

2. Rondleiding 17

Als raadgevend orgaan gaat de Raad van State na of regelgevende initiatieven zoals wetten en decreten in overeenstemming zijn met de Grondwet en met andere wetten en besluiten. Als rechtsprekend orgaan doet de Raad van State uitspraak over beroepen die men indient tegen een daad van de overheid in de vorm van arresten. 20

D. Nieuw Kerkhof 21

1. Inleiding 21

2. Rondleiding 21

Ereperken 21

Anatomievelden 24

Gedenkplein 25IV. Kerkhofsymboliek 26

A. Inleiding 26

B. De funeraire tuin 26

C. Christus’ opoffering 27

D. Varia 28

E. Letterwoorden 30V. Plan rondleiding 31

Bibliografie 32

Bijlagen 33

Bijlage 1: De bemanning van de Lancaster LS-A 33

Bijlage 2: Slachtoffers gevallen voor algemeen stemrecht 34Voorwoord


Met dit eindwerk heb ik geprobeerd om een inventarisatie te maken van de rijkdom van de Leuvense begraafplaats ‘aan de Philips’. De graven die ik voor dit eindwerk heb uitgekozen om te bespreken, hebben misschien een wisselende artistieke waarde, een oordeel dat ik aan kunstcritici wil overlaten. Deze bijdrage wil immers in de eerste plaats de lezers van dit eindwerk en de Leuvenaars warm maken voor het belang van het funeraire erfgoed en het behoud ervan. Natuurlijk hoop ik ook dat dit eindwerk een naslagwerk voor andere gidsen kan worden waarmee zij hun rondleidingen op het kerkhof terdege kunnen voorbereiden.


Bij deze gelegenheid wens ik het CVO-Diest en meer in het bijzonder Jan Raymaekers en An Mulders te bedanken voor de opleiding die ik mocht genieten.

Ik had dit eindwerk onmogelijk kunnen schrijven zonder de hulp van een groot aantal bronnen die ik vermeld heb in de bibliografie. Ook het personeel van de stadsbegraafplaats wil ik danken voor hun vriendelijke medewerking.

Ik heb ook dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van mijn vrienden: Jean, Kristiaan, Véronique, Fina, Arnoldine, Hans, Jaklien, Paul en An. Zij waren bereid proef te draaien tijdens mijn eerste rondleiding en hebben mee gestalte gegeven aan de definitieve versie.

Veel dank ook aan mijn dochters, Isabelle en Caroline, die me hebben aangemoedigd door te zetten. Isabelle heeft het eindwerk nagelezen en van veel stilistische commentaar voorzien.


I. Inleiding
A. De cultuurhistorische waarde van de begraafplaats

Een kerkhof is een gedenkplaats waar zowel de nationale, als de gemeentelijke en de familiegeschiedenis herdacht wordt. Grafmonumenten en gedenktekens op graven leren ons veel over de levenswijze en leefwereld van vorige en huidige generaties. De stijlen en technieken die in de monumentale grafkunst worden aangetroffen, vertonen vaak overeenkomsten met de heersende stromingen in de architectuur en burgerlijke bouwkunde.


Met ons funeraire erfgoed wordt niet altijd even omzichtig omgesprongen.

De Vlaamse wetgever, bevoegd voor deze materie sinds de Lambermont-akkoorden van 2002, verplicht de gemeenten sinds januari 2004 een lijst op te maken met graven van lokaal historisch belang1.


De lijst2 met graven van lokaal historisch belang moet bevatten:

  1. informatie over een eventuele concessie en de begraven personen;

  1. informatie over de bouwfysische toestand;

  1. informatie over het grafteken;

  1. een bondige omschrijving van het lokaal historische belang;

  1. een foto

De graven van lokaal historisch belang moeten ook op een plan van de begraafplaats aangegeven worden.
Voor de begraafplaats van Leuven bestaat deze lijst nog niet.


B. Belang van de begraafplaats in de stedelijke groenstructuur

Door de stadsuitbreidingen en de verstedelijking van de randgemeenten komen de historische begraafplaatsen terug in een stedelijk gebied te liggen. De begroeiing die uit laan- en parkbomen bestaat, heeft sinds de aanleg een zekere omvang gekregen. Daardoor vormen de begraafplaatsen een openbaar domein met een groen karakter, een waardevol rust- en stiltegebied in de drukke stad.


  1   2   3   4   5

  • Inhoudstafel
  • Voorwoord
  • I. Inleiding A. De cultuurhistorische waarde van de begraafplaats
  • B. Belang van de begraafplaats in de stedelijke groenstructuur

  • Dovnload 137.84 Kb.