Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


D d. 4 juni 2015 Informatieblad van de emmaüskerk

Dovnload 144.94 Kb.

D d. 4 juni 2015 Informatieblad van de emmaüskerkDatum20.07.2017
Grootte144.94 Kb.

Dovnload 144.94 Kb.35e jaargang, nummer 11
d.d. 4 juni 2015

Informatieblad van de EMMAÜSKERK

Middelharnis

w w w . e m m a u s k e r k m i d d e l h a r n i s . n l

Algemene informatie
Website: www.emmauskerkmiddelharnis.nl

Bezoekadres: Koningin Julianaweg 64, 3241 XC Middelharnis

 484395

Postadres: Postbus 133, 3240 AC Middelharnis

Diensten: Elke zondag: 10.00 uur en 17.00 uur

Predikant: Ds. Leen Jan Lingen

 482944

 predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl

Scriba: Henk Alblas

 642463

 scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl

Beheerders: Bram Grit en Annie Grit-de Haas

 483253

 beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl

Kerkelijk buro: Drewes Boerema

 603406

 kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl

Autodienst: Miranda Groen

 602475

 kerktaxi@emmauskerkmiddelharnis.nl


Beamerberichten?
Lever een bericht aan op maandag voor de gewenste zondag, niet eerder, via scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl. De scriba filtert deze berichten en levert ze uiterlijk op dinsdagavond aan bij het BeamTeam. Berichten graag kort en bondig en afbeeldingen/foto’s scherp, met zoveel mogelijk pixels. Bij een pp-presentatie gebruik maken van de achtergronden van het BeamTeam in de liturgische kleuren. Deze zijn op aanvraag beschikbaar, telefoon: 642419.
Colofon
De Bijblijver verschijnt 12 keer per jaar. Kopij, bij voorkeur digitaal, dient de zondag vóór de verschijningsdatum ingeleverd te worden op het redactieadres.

Als redactie vragen wij aan degene die kopij inlevert de inhoud beknopt te houden, zowel qua tekst als eventueel bijgevoegde plaatjes. De redactie behoudt zich het recht voor wijziging van de kopij. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Redactieadres: P.C. Hooftstraat 16, 3245 RJ Sommelsdijk

 bijblijver@emmauskerkmiddelharnis.nl

Redactieleden: Ds. Leen Jan Lingen en Onno Bal

Drukwerk: Reprovinci BV - Schoonhoven

Verspreiding: Rieneke Koster ( 487066)

Oplage: >500 exemplaren

Klachten/opmerkingen: via de scriba of schriftelijk naar het postadresErediensten
Zondag 7 juni 1e zondag na Trinitatis

10.00 uur Voorganger : Mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk

17.00 uur Voorganger : Mw. N.E. van der Horst-Kattenberg, Oostvoorne

Ouderling van dienst : Dhr. J. Arensman

Afkondigingen : Dhr. J.H. Alblas

Diaken van dienst : Dhr. S. Zwijgers

Collecten : 1e rondgang Kerk in Actie / Zendingsweek (Diaconie)

2e rondgang rente en aflossing

Organist : v.m. Dhr. P. Jordaan

n.m. Dhr. H. van Straten

Geluid : Dhr. R. de Waard

Kinderoppasdienst : Mw. A. Guyt, Natasja Groen en Nathaly Mourik

Kindernevendienst : groepen 1 - 2: Mw. L. van Belle

groepen 3 - 4: Mw. D. van Biert

groepen 5 - 7: Mw. D. Tanis

Autodienst : A – Dhr. R. de Vos, 487835

B – Mw. E. de Wit, 602416

C – Mw. R. Gille, 486625

Kosterdienst : Dhr. E. Admiraal


Zondag 7 juni Hernesseroord

10.30 uur : Mw. W. WestraZondag 14 juni 2e zondag na Trinitatis

10.00 uur Voorganger : Ds. L.J. Lingen, Jeugddienst mmv GJV band

17.00 uur Voorganger : Ds. J.W. Stam, Barendrecht

Ouderling van dienst : Dhr. J.H. Alblas

Afkondigingen : Dhr. A. Jelier

Diaken van dienst : Dhr. G. Aandewiel

Collecten : 1e rondgang collecte Protestantse Kerk (Diaconie)

2e rondgang kerk

Organist : v.m. Dhr. P. Jordaan

n.m. Dhr. R. Soeteman

Geluid : Dhr. F. Rentes

Kinderoppasdienst : Mw. L. den Ouden en Miranda de Waard

Kindernevendienst : groepen 1 - 2: Mw. A. van Rossen

groepen 3 - 4: Mw. E. Pladdet

groepen 5 - 6: Mw. T. Moelker

Autodienst : A – Dhr. J. Groen, 602475

B – Mw. A. vd Groef, 482356

C – Mw. J. Visbeen, 485455

Kosterdienst : Dhr. B. Grit

Als u kopie heeft voor de Bijblijver wilt u dan met onderstaande data rekening houden:


Kopij voor de volgende Bijblijver inleveren vóór zondag 28 juni a.s. 17.00 uur
Nummer 12 – inleverdatum 28 juni en verschijnt op 2 juli 2015

Nummer 1 – inleverdatum 30 augustus en verschijnt op 3 september 2015Erediensten
Zondag 21 juni 1e zondag van de zomer

10.00 uur Voorganger : Ds. L.J. Lingen, Overstapdienst mmv Combo

17.00 uur Voorganger : Ds. J. Schep, Zuidland

Ouderling van dienst : Dhr. A. Jelier

Afkondigingen : Mw. A. de Munck-van Loon

Diaken van dienst : Dhr. J. Groen

Collecten : 1e rondgang Diaconie

2e rondgang rente en aflossing

Organist : v.m. Dhr. B. van Rumpt

n.m. Dhr. M. Koster

Geluid : Dhr. G. de Gooijer

Kinderoppasdienst : Mw. R. Jordens en Tamara Jordens

Kindernevendienst : groepen 1 - 2: Mw. S. Nobels

groepen 3 - 4: Mw. J. Wegman

Autodienst : A – Dhr. H. Bijleveld, 483466

B – Mw. T. van Zijp, 483059

C – Mw. T. Both, 601880

Kosterdienst : Dhr. A. vd VeerZondag 21 juni Hernesseroord

10.30 uur : Mw. E. KleinjanZondag 28 juni 2e zondag van de zomer

10.00 uur Voorganger : Ds. R. Silvis, Sommelsdijk

18.00 uur Voorganger : Ds. L.J. Lingen,

Stranddienst Ouddorp mmv Praiseband eXalt

Ouderling van dienst : Mw. A. de Munck-van Loon

Afkondigingen : Dhr. F.D. van Wijck

Diaken van dienst : Dhr. S. Zwijgers

Collecten : 1e rondgang kerk

2e rondgang afdracht landelijke fondsen

Organist : Dhr. P. Jordaan

Geluid : Dhr. R. de Waard

Kinderoppasdienst : Mw. A. Dijkhuizen en Naomi van Rossen

Kindernevendienst : groepen 1 - 2: Mw. M. Winkels

groepen 3 - 4: Mw. C. van Biert

groepen 5 - 7: Mw. P. de Blok

Autodienst : A – Mw. T. Vogelaar, 483984

B – Dhr. J. Langendoen, 486117

C – Dhr. A. Krijgsman, 484508

Kosterdienst : Dhr. M. Wegman

Zondag 28 juni Tienerdienst

10.00 uur : BosseschoolVerjaardagen (gemist in vorig nummer)

26 mei Dhr. A. de Niet (wijk 6)

30 mei Dhr. J. van Dijk (wijk 10)

Verjaardagen (vanaf 80 jaar en/of bewoner tehuis)

9 jun Dhr. L. Arensman (wijk 8b)

1 jul Mw. W.L. van Halewijn-Roodzant (wijk 10)

4 jul Mw. Mw. W. Vogelaar-Mooijaart (wijk 9)

6 jul Dhr. G van Drimmelen (wijk 1)

8 jul Dhr. L. Barendrecht (wijk 2)Opbrengst collecten

26 apr     Kerk                           €    350,90

Rente en aflossing     €    311,10

1 mei     Huwelijk                      €    172,15

3 mei     Z.W.O. HoPe              €    310,25

Missionair werk          €    223,05

10 mei     Kerk                            €    285,85

Rente en aflossing     €    211,84

Aardbeving NEPAL    €   1344,00      H.A. Kerk

Aardbeving NEPAL    €     107,00      H.A. Nieuw Rijsenburgh

17 mei     Kerk                                      €    327,35

Jeugdwerk commisie          €    305,85

24 mei     K.i.A. Zending                       €    553,25

Afdracht Landelijke Fondsen €    421,26      Agenda (kijk voor de actuele agenda op www.emmauskerkmiddelharnis.nl)

Zie www.emmauskerkmiddelharnis.nlVanuit de pastorie

We gaan over drie weken de zomer in. Voorbode van de grote zomer, zeg ik maar. De meeste mensen hier hebben in de zomer een gevoel van licht, ruimte en vrijheid. Toch weten we dat dat niet voor iedereen geldt. Niet in dit werelddeel en zeker niet in de meeste landen rond de evenaar. Zij ontvluchten de zomerhitte. Om maar niet te denken aan de vele vluchtelingen in tenten die blootstaan aan verschroeiende zonnestralen... Wat is het eigenlijk een voorrecht om gewoon te kunnen beschikken over voedsel, onderdak en kleding!

We wensen jongeren die eindexamen hebben gedaan en nu wachten op uitslagen sterkte toe. We leven met jullie mee ‘wat’ het resultaat ook is...!

Bij het uitkomen van deze Bijblijver ben ik nog op stap met een groep mensen in Turkije en op Cyprus. 5 juni komen we terug. Daardoor kan ik helaas niet op 6 juni mee met de reis van de diaconie. Dat is te veel achter elkaar. En 7 juni moet ik weer voorgaan in mijn vorige gemeente Burgh-Haamstede. Echt jammer! Volgend jaar beter.


Pastoralia
We zouden nog meer namen kunnen noemen. We denken ook aan gemeenteleden die moeten leven met een lege plek aan hun zijde. Je kan je geliefde aan de dood, maar ook aan het leven verliezen. Bonhoeffer schreef een prachtig gedicht getiteld ‘Leegte’:
Als je van iemand houdt

en je bent van hem of haar gescheiden,

kan niets de leegte van zijn afwezigheid opvullen.

Je moet dat niet proberen,

je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.

Dat klinkt erg hard, maar het is een grote troost,

want zolang de leegte blijft,

blijf je aldoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen: God vult de leegte.

Hij vult haar helemaal niet... integendeel.

Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zode vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,

zij het dan ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn

van de herinnering in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger

zijn geen doorn in het vlees,

maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.

Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven

en je erin verliest.

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,

maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken is het

een verborgen schat, een veilig bezit.

Dan wordt het verleden

een blijvende bron van vreugde en van kracht
Rondom de kerkdiensten

Zondag 14 juni is de tweede zondag na Trinitatis. Er is dan een jongerendienst m.m.v. de GJV. Het thema is: hoe doen christenen het? - over liefde, relaties en seks. Een spannend thema over dingen die dagelijks worden besproken, maar bijna nooit in de kerk....?! De GJV band verleent medewerking. Lezingen zijn uit Hooglied en 1 Korinte 7. De kleur is groen.

Zondag 21 juni is de eerste zondag van de zomer. Er is dan een overstapdienst. Kinderen van groep 8 nemen afscheid van de kindernevendienst en stappen over naar talk inn, walk inn en ... Het thema is ‘geluksvogels’. We lezen volgens rooster Handelingen 20:7-12, over Eutychus die onder een preek van Paulus in slaap viel maar het er toch levend vanaf bracht. Het combo van de Emmauskerk verleent medewerking. De kleur is groen.

Zondag 28 juni is de tweede zondag van de zomer. Dan is er in de avond een stranddienst. Dit keer heb ik het voorrecht een bijdrage te leveren. En dat samen met Praiseband eXalt uit Ouddorp. Het thema is ‘De tour van je leven’. Een voorschotje op de Tour de France die een week later Ouddorp zal aandoen. We lezen Hebreeen 12:1-3. De kleur is: veelkleurig!!!

Zondag 5 juli is de derde zondag van de zomer. Het gospelkoor Per Amore olv Ad de Joode verleent medewerking. Thema is: geen zee te hoog - over een spannende zeereis. We lezen dan volgens rooster Handelingen 27. De kleur is groen

Oe mo me noe?

Pastorale, liturgische, kerkhistorische notities.
‘Oe mo me noe’ is Zeeuws en betekent “wat motten we noe?” Maar dat is weer Flakkees. Dit keer over het gebed. In het jaar 2016 wil de PKN daar meer aandacht aan besteden.

Wat is bidden?

Een rabbijns verhaal vertelt van een rabbijn, die zijn zoontje ziet huilen. Als hij vraagt "waarom?", dan wordt er geantwoord: "we waren verstoppertje aan het spelen, maar ze zoeken me niet". De vader zegt dan: "zo voelt God zich ook; Hij vestopt zich opdat wij Hem zouden zoeken, maar niemand zoekt Hem".

Bidden is God zoeken. En daarvoor is tijd nodig. En tijd is weer een kwestie van prioriteit. Bidden is oorspronkelijk niet een zaak van "doen als je er behoefte aan hebt". Er was van oudsher een regelmaat van de gebedstijden, die teruggaat op de Israëlitische offertijden: morgen, middag en avondoffer. De orde van gebedstijden die in de vroege kerk nog werd gevolgd is gehandhaafd in de kloosters.

Over de gebedshoudingen is de Bijbel niet eenduidig. Men lag languit op de grond, men knielde en men stond. Jezus bad met open ogen naar hemel. De eerste christengmeente kende de z.g. orante-houding: dat is met de armen gespreid en omhoog. Wij doen het in de regel met de handen samen en de ogen dicht. Dat stamt af van de Germanen. Het is de houding van de leenman tegenover de leenheer. Nederigheid en concentratie wordt hiermee uitgebeeld.

Er zijn ook verschillende gebedsvormen. Mensen bidden hardop met woorden. Ze gebruiken formuliergebeden uit de traditie of bidden een vrij gebed. Verder bestaat er ook een woordeloos gebed, het bidden in vreemde klanken (tongentaal in Pinksterkringen) en het Jezus-gebed (Heer Jezus Zoon van God, ontferm U over mij). Je kan alleen bidden, of met meerderen. De gebedsinhoud kan variëren: Je kan God danken voor wat Hij geeft, maar je kan hem ook loven, prijzen en aanbidden om wie Hij is. Er is een vraaggebed, een noodkreet, een schuldbelijdenis of verootmoediging en er is een voorbede voor een ander.

Kun je bidden leren? "Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes de Doper zijn discipelen geleerd heeft", vragen de discipelen aan Jezus. Ja, je kan het leren, maar niet op de manier zoals je tennissen of autorijden leert. Zo van: nu heb ik het onder de knie. Leren bidden is niet het aanleren van een techniek of methode, maar het verdiepen van een relatie. Aan die relatie kun je werken en de kwaliteit ervan verbeteren. Het onze Vader is daartoe een richtingwijzer. Opvallend is: Het Onze Vader is geen lang gebed, maar het is kort. In het gebed is er geen omhaal van woorden nodig. Dat is magisch en heidens. De Vader weet al wat wij nodig hebben, zegt Jezus. En verder: in het Onze Vader leren we ons direct op God belangen te richten: Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, uw wil geschiede. Dus geen: ik, ik, ik. En daarna bid je om het meest noodzakelijke: dagelijks brood, vergeving en overlossing van de boze. Meer heb je niet nodig.
Een volgende keer over bidden en werken, verandering en verhoring.
Ds. Leen Jan Lingen

Van de scribaNieuw ingekomen:

Fam.B.E.Meijer-Vijfhuize, Anna Blamanpad 17, 3241 DM Middelharnis, met zoon Lars.

Mej.C.E.Voogd van der Straaten, Molenweg 46 b, 3245 LS Sommelsdijk.

Wij heten hen van harte welkom in ons midden en hopen dat zij zich spoedig bij ons zullen thuisvoelen.


Overgeschreven:

Dhr.B.C.v.d.Veer, Essenlaan 6 te Dirksland is overgeschreven naar de Herv.Gemeente te Dirksland.


Verhuisd:

De heer D.A.Munters is verhuisd van Fordstraat 11 te Oude-Tonge naar: Stockholmweg 10, 3258 LS Den Bommel (Zuid-Zijde). Hij blijft lid van onze kerk.

Mevr.P.Grootenboer-Kamerling is verhuisd van Eendrachtstraat 33 te Middelharnis naar: Hobbemastraat 27, 3241 AC Middelharnis.

De fam.A.Braber is verhuisd van Oudelandsedijk 75b te Sommelsdijk naar: Mendelssohnstraat 3, 3247 EG Sommelsdijk.


Moderamenvergadering d.d.12-05-2015.

Aan de oproep voor het geven van een e-mailadres voor de digitale nieuwsbrief zijn tot nu toe ongeveer 25 mails binnengekomen. Er zal opnieuw een oproep worden gedaan.

Besloten is, dat ‘Ora et Labora’ een keyboard mag komen, omdat het ‘oude’ niet meer hanteerbaar is.

Het is u wellicht al opgevallen, maar in de hal van de kerk hangt een nieuwe vitrinekast voor de spullen die van de partnergemeente Thalheim gekregen zijn.

We hebben tijdens deze vergadering de leden van de cie Eredienst op bezoek gehad. De cie spreekt haar zorgen uit over het bezoek van de middagdiensten. De cie heeft toestemming naast de eigen cantorij drie koren per jaar uit te nodigen. Indien het er meer moeten worden, dan is eerst overleg met de KR nodig.
Kerkenraadsvergadering 21-05-2015.

Na het doorlopen van de notulen van diverse vergaderingen, stond op de agenda het vertrek per 1 januari 2016 van de fam.Keuning als Preekvoorzieners. Zij hebben dit ca. 11 jaar gedaan en vinden dat er nu een nieuwe preekvoorziener moet komen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met de voorzitter van de KR, de heer F.D.van Wijck.


De wijk 13 a+b wordt gesplist in wijk 13 (Sommelsdijk) en 14 (Middelharnis). Alle leden in deze wijk krijgen hierover een brief met de naam van de wijkouderling en wijkdiaken.
Op 23 mei j.l. hebben we meegedaan met ‘Open Kerkdag’ in Middelharnis met als titel “Kerk in woord, beeld en muziek”. Een drietal organisten hebben een staaltje kerkmuziek ten gehore gebracht, waar de aanwezigen (al waren het er niet veel) van hebben genoten. Op de beamer en op het LCD-scherm werd een presentatie gegeven, zodat de bezoeker een indruk konden krijgen wat er zich in onze kerk afspeelt.
Ontbrekende doop- en belijdenisgegevens in het LRP.

De heer D.N.Boerema van het Kerkelijk Bureau heeft een onderzoek gedaan naar de gegevens in het Landelijk Registratie Systeem van de PKN. Er ontbreken nogal wat gegevens over doop en belijdenis. Hij wil de ledenadministratie van onze kerk ‘up-daten’ Een aantal leden hebben daarover een brief ontvangen met het verzoek de gevraagde gegevens te vermelden en in het postbakje te doen in de hal van de kerk. Nog niet iedereen die een brief heeft gehad heeft het formulier ingeleverd. Vergeet het a.u.b. niet.


Nogmaals de digitale nieuwsbrief.

Ook in de vorige Bijblijver hebben we een oproep gedaan voor het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Diverse gemeenteleden hebben daarop positief gereageerd. Maar het kan nog beter. Daarom meldt u aan. Wij hebben wel veel e-mailadressen, maar mogen die niet zomaar gebruiken i.v.m. de wet op de privacy. U moet zelf toestemming geven daarvoor.

Wilt u op de hoogte blijven van zaken die zich in de gemeente afspelen en die (nog) niet via de Bijblijver of afkondigingen bekend gemaakt kunnen worden, dan kan dat wel met deze digitale nieuwsbrief. U bent dan op de hoogte van de laatste ‘nieuwtjes’.

Daarom het verzoek: geef u op door een mailtje te sturen naar de scriba. Het e-mail adres staat hieronder.


J.H.Alblas, scriba, tel.64 24 63 en/of scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl

Van de diaconie

De opbrengst van de avondmaalscollecte t.b.v. Nepal is €1.451,- (dit is incl. €107,- van avond-maalscollecte van Nieuw Rijsenburgh). Een geweldig bedrag!!


Zondag 7 juni collecteren we voor het kerk in actie project “Bike4care (impulsus) Kenia”.
Voor ons is de fiets een alledaags gebruiksartikel. Maar in Kenia kan de fiets levens redden. Veel inwoners van het platteland wonen ver weg van een gezondheidscentrum. Gelukkig komt de zorg naar hen toe. Ruim 800 vrijwilligers van de gezondheidscentra gaan naar de afgelegen dorpen toe. Ze geven medische zorg en beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. Dat doen ze lopend. Met een fiets zouden ze veel meer mensen veel sneller kunnen bereiken. Kerk in Actie steunt partnerorganisatie CooP-Africa, die er via Bike4Care voor zorgt dat 800 vrijwilligers een fiets krijgen en hen leert hoe ze de fiets moeten onderhouden. Uiteindelijk kunnen ze zelfs sparen voor een fietsambulance.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Zondag 14 juni collecteren we voor het Roosevelthuis.


Al vele jaren biedt het Roosevelthuis in Doorn aan mensen, die wegens ziekte of lichamelijke en/of sociale beperking niet zelfstandig weg kunnen, de mogelijkheid om te genieten van een diaconale vakantieweek. Ook hun mantelzorgers zijn hier van harte welkom voor een ontspannen week. Ieder jaar zijn er ruim 1500 mensen te gast, ontvangen en verzorgd door meer dan 1100 vrijwilligers. De meeste van de 46 vakantieweken worden georganiseerd door werkgroepen en commissies van plaatselijke kerkelijke gemeenten uit het hele land. Het Roosevelthuis is na 45 jaar aan vervanging toe en er is geld nodig voor de inrichting: aangepaste kamers met een speciaal bed, een tillift en een goede douche, rolstoelen, duo-fietsen voor een uitstapje naar het bos. Er is veel geld nodig. Met de opbrengst van de collecte kunnen de gasten straks in het nieuwe Roosevelthuis genieten van een welverdiende vakantie. Geef voor zorgeloze vakanties!
Zondag 21 juni collecteren we voor de GJV werkvakantie naar Servie.
Op 15 mei 2014 meldden de media dat Servië en Bosnië zwaar zijn getroffen door de zwaarste overstromingen in 120 jaar. Daarbij zijn meerdere mensen omgekomen. Vele dorpen zijn ingesloten

door het water en moeilijk te bereiken. Premier Aleksander Vucic heeft het later over ‘de grootste watersnood ramp ooit in de geschiedenis van Servië’. Volgens de statistieken viel er op één dag meer regen dan dat er normaal in zo’n vier maanden zou vallen.


Nu, ongeveer een jaar later, is de situatie in verschillende plaatsen in Servië nog niet veel beter. Het water is weliswaar verdwenen, maar er is enorme schade aan gebouwen, bezittingen en infrastructuur. In het westen van het land, zo’n 150 km bij de hoofdstad Belgrado vandaan, ligt het dorpje Jamena, dat zwaar getroffen is. Een lokale evangelist, Aleksandar Subotin, coördineert de hulp aan dit gebied, en heeft geopperd een Nederlandse groep jongeren te vragen om te komen helpen bij de wederopbouw.
Aanstaande zomer willen wij met een groep van 8 jongeren en één of twee begeleiders naar Jamena afreizen. Het is de bedoeling dat we gaan helpen met het opbouwen van de lokale faciliteiten. Daarnaast willen we de lokale bevolking met onze aanwezigheid bemoedigen in deze zware tijd. Hoewel de taalbarrière dit zal bemoeilijken, zullen we toch proberen het gesprek met deze mensen aan te gaan. Naast deze twee vormen van hulp zullen we met een financiële bijdrage proberen de bevolking te helpen.

Vanuit de ZWOKindertehuis CSS in Taiwan

Op zondag 25 januari jl. is er gecollecteerd voor kindertehuis CSS (Christian Salvation Service) te Taipei. Onze kinderen Timo en Esmay hebben daar hun eerste maanden doorgebracht. Dit keer wilde het tehuis graag voor alle baby’s nieuwe rompertjes kopen. In totaal ging het om 150 rompertjes (in drie verschillende maten). Om dit te realiseren, was een bedrag van € 1.450 nodig.


“Projecthulp Taiwan – make the difference” van Stichting Meiling had al eerder hiervoor een bedrag van € 590,00 over kunnen maken naar het kindertehuis. Onze gemeente heeft uiteindelijk het prachtige bedrag van € 860,00 gedoneerd aan dit project en dus heeft onze gemeente ervoor kunnen zorgen dat het project succesvol werd afgesloten.
Wij willen u allen namens de kinderen in het kindertehuis hartelijk bedanken voor uw gulle bijdrage!
Hartelijke groet,

Klaasjan, Sandra, Timo en Esmay Rentes - fam.rentes@upcmail.nlVan de beheerdersVLOERONDERHOUD EN SCHOONMAAK KERK 22-24 JUNI
Op 22 juni a.s. krijgt de vloer weer een grote onderhoudsbeurt. Daaraan gekoppeld willen we kerk en de zaaltjes weer een grote schoonmaakbeurt geven.

Daarbij hopen we dat er helpende handen zijn die ons hierbij kunnen assisteren

Het gaat om het uitruimen van de ruimtes op maandagmorgen 22 juni om 8.00 uur.

Het schoonmaken op dinsdagmiddag 23 juni vanaf 13.00 uur en als het nodig is de dinsdagavond.

Op woensdag 24 juni eventueel nog de schoonmaak afmaken en daarna weer inruimen.

Als het goed weer is willen we de buitenboel ook gelijk een beurt geven.

Ook voor het wassen van de gordijnen is er nog hulp nodig.
Dus als u een paar uurtjes tijd hebt geef u dan op bij Bram en Annie Grit tel 483253 / 06-10599764 of anniegrit@chello.nl.
Alvast bedankt.
Bram en Annie.

Werkgroep Oost Duitsland

Op Hemelvaartsdag is een groep gemeenteleden vertrokken naar partnergemeente Thalheim, in het voormalige Oost-Duitsland. Aad, Ada, Thoom, Ria, Ben, Mijnie, Ineke, Edwin, Hans, Trudie en Ineke zijn om acht uur vertrokken en werden uitgezwaaid door Cees en Joke de Visser. Johan en Nel waren de dag ervoor al vertrokken.


Om 18.00 werden we in de kerk in Thalheim warm verwelkomd door de gastgezinnen en Pfarrer (predikant) Cristoph Weber. Voor mij was dit allemaal nieuw en voor mijn gastgezin ook. Bij hun thuis aangekomen, kennisgemaakt met het hele gezin. Ze wonen in een groot gebouw, waarin meerdere gezinnen wonen, en met een grote tuin. Daar hebben we heerlijk gebbq-ed en de rest van de avond bij een vuurkuil fijn zitten praten.

De volgende dag stond Dresden op het programma. Wat een prachtige historische stad. Na een bezoek aan de Frauenkirche(kerk) die na de Wende (val van de muur) weer helemaal als vanouds is opgebouwd. De stad was namelijk platgebombardeerd in de oorlog. Aardig detail is dat Dresden (gebombardeerd door de Engelsen) zusterstad is geworden met Coventry in Engeland (gebombardeerd door de Duitsers). ’s Middags gingen we naar de grune Gewelbe een museum met de schatten uit de streek Saksen. Op de terugweg nog bij een bezienswaardige brug gestopt en bij een paleis aan de rivier Elbe, met werkelijk schitterende tuinen. Daarna met een pontje de Elbe overgestoken, waarbij de schipper er lol in had (en wij ook)om zijn boot om zijn as draaiend al tollend naar de overkant te varen. Vlakbij huis nog langs de voormalige DDR vrouwengevangenis gereden. De details zal ik u besparen, maar daar kon je als politieke gevangene maar beter niet terechtkomen.

De zaterdag was ter vrije invulling met het gastgezin en iedereen heeft wel iets in de omgeving bezocht. Op de vraag waar ik zin in had, zei ik dat ik wel een berg wilde zien. Dat heb ik geweten.

De Fistelberg is ruim 1200 meter hoog en was behoorlijk steil. ’s Middags hebben we aan de andere kant van de berg in Tsjechië heerlijke goulash met knödel gegeten, vergezeld van een grote pot Tjechisch bier en als afsluiter een Berechovka (soort van Berenburger). Daarna nog een flinke wandeling om de berg heen naar de auto. Genietend van de mooie natuur. En steeds vergezeld van Lene, de dochter van het gezin, 9 jaar oud en een grote vriendin geworden. Met Lene van de Rodelbaan afgevlogen, want remmen deed ze niet.

Zaterdagavond hebben we een Nederland-Duitse gemeenteavond beleefd. Er was een heerlijk buffet bereid, waarna we in groepen verdeeld dieper op onze geloofsbeleving zijn ingegaan. Complimenten voor de organisatie aan Duitse en Nederlandse kant. We hebben ook nog vanuit de kerktoren de nieuwe klokken en de omgeving bewonderd.

De zondag was Heilig Avondmaal met Hollandse inbreng, een prachtige dienst in een mooie kerk.

En rond elf uur zowel in Thalheim als in Middelharnis hetzelfde Lied gezongen. Na een emotioneel afscheid zijn we huiswaarts gegaan.
Vooraf had ik geen idee wat ik kon verwachten in een voormalig Oostblokland. Men zou denken Oost-Duitsland daar gaat het toch goed na de Wende? Het gaat ze inderdaad beter af dan voor de val van de muur, maar zijn toch nog achtergesteld aan het Westen. De lonen liggen lager, maar een Opel is in Dresden net zo duur als in Hamburg. Ook is er een hogere werkeloosheid.
Wat de Emmauskerk gedaan heeft zullen zij en wij nooit vergeten. Daaruit is een onlosmakelijke vriendschapsband ontstaan. Die vriendschapsband moet echter wel onderhouden worden, om te blijven bestaan. Je zou het eigenlijk zelf eens mee moeten maken. En dat kan, volgend jaar komt er een Duitse groep naar Nederland en het jaar erop hoopt men weer een verblijf in Thalheim te kunnen organiseren. Nieuwe Thalheimgangers worden zeer warm verwelkomd spreek ik uit eigen ervaring.
Op verzoek van de Pfarrer Christoph Weber breng ik namens de gemeenteleden, kerkenraad en predikant uit Thalheim aan Middelharnis de hartelijke groeten over. En speciaal ook van de kinderen uit Thalheim die erg blij waren met de presentjes van de kinderen uit Middelharnis.
Sehr freundlichen Gruß

Edwin van Belle


Stranddienst 2015

‘Kerk’dienst met het thema ‘de Tour van je Leven’ op het Ouddorpse strand.


Ouddorp – Zondag 28 juni organiseren 4 kerken samen met de muzikanten van EXalt en Ds Leen Jan Lingen een ‘kerk’dienst op het strand bij restaurant d’n Dolle Beer. Met de Tour de France in het vooruitzicht willen we met deze stranddienst nadenken over de tour of reis van ons eigen leven.

De dienst zal vooral gevierd worden met het zingen van liederen en een overdenking over ‘de Tour van je Leven. Ook zal er een collecte worden gehouden voor 2 goede doelen: Cycle for Hope (Stichting de Hoop) en een jongerenwerkproject in Servië (Stichting Hulp Oost Europa). Iedereen is van harte welkom, ongeacht je afkomst, ongeacht of je wel of niet naar de kerk gaat en ongeachte welke kerk je bezoekt. De dienst begint om 18.00 uur op het strand bij d’n Dolle Beer. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of limonade met elkaar te na te praten.

Wilt u op een (strand-)stoel zitten? Neem dan zelf uw stoel mee.

Mocht het weer onverhoopt niet mee werken en de organisatie genoodzaakt is om uit te wijken, dan zal dit zijn naar de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 in Middelharnis. Via de websites van de kerken en op de facebookpagina www.facebook.com/stranddienst zal voor 14.00 uur kenbaar gemaakt worden of er uitgeweken moet worden naar de Emmaüskerk. Bij twijfel kunt u ook bellen met de organisatie: 06-51754713.UitnodigingJongerendienst Stellendam: “Niet Storen!”

Zondagavond 7 juni vanaf 18.30 uur staat er weer een jongerendienst op het programma in de Gereformeerde Kerk van Stellendam. Spreker in deze dienst is onze eigen dominee W.J. van de Griend en de muziek wordt verzorgd door de praisegroep JOY uit Middelharnis. Het thema van deze dienst zal zijn ‘Niet Storen!’. Soms hangt er ergens een bordje op de deur met die twee woorden erop en misschien heb jij ook wel zo’n bordje aan de deur van je kamer hangen. Waarom hang je zo’n bordje op? Waarschijnlijk omdat jij op dat moment in je kamer bezig bent, met je huiswerk of zo. Dan moet je je concentreren, dus daarom dat bordje: ‘Niet storen’. ‘Ik ben bezig. Laat mij daarom alsjeblieft met rust!’ Is het niet zo dat de meeste mensen zo’n bordje hebben hangen? Het hangt bij weinig mensen aan de deur, maar het hangt vaak wel op onze rug. Wij keren God heel vaak de rug toe. ‘Niet storen’. ‘Ik ben nu voor mezelf bezig, Here God. Wilt U mij alstublieft met rust laten? Ik wil het liefst nu gewoon mijn eigen leventje leven.’ Hierover willen we op 7 juni gaan nadenken. Herken je deze vragen? Wees dan van harte welkom, en neem je vrienden mee!


Voor u gesproken met
naam:Huib van Rumpt

leeftijd: 70 jaar

beroep: geen / gepensioneerd

± 36 jaar lid van de kerk

andere personalia: echtgenoot van Betteco, vader van Liselotte, Huib Jan en Annemarieke* Vertel iets over jouw werk?

Vroeger: exportmanager van Rumptstad landbouwmachines, daarna consultancy werk voor Green Holland leden.

* Vertel iets over je hobby's.

Golf vanaf 2000 en de volkstuin vanaf 2004, lezen en trimmen.

* Wie of wat is God voor jou?

Een mysterie: een scheppende spirituele kracht, niet waarneembaar met onze zintuigen, maar wel te ervaren in je wezen door de band schepsel - schepper; aan ons bekend gemaakt door profeten en vooral door Jezus, de schakel tussen aards- en spiritueel leven.

* Welke plek is voor jou heel bijzonder?

Thuis en de kerk.

* Wat zou jij graag anders zien? Wat zou je aan jezelf willen veranderen en waarom?

De welvaartsmaatschappij is al heel lang aan verval onderhevig: verslaving aan drank, drugs, gokken, sex. Waarden en normen gaan verloren. Criminaliteit neemt toe.

Wat me zelf betreft: het leven is een leerproces en dat is voor iedereen anders. Ik heb mijn werk te veel centraal gezet. Leren relativeren en loslaten is mijn levensles en dat maakt ruimte voor meer genieten van de schepping en de mensen om je heen.* Wat is jouw lievelingslied of tekst en waarom?

Ik heb veel liederen met stip genoteerd achter in mijn liedboek omdat ze me raakten. Veel van die liederen zijn al genoemd. Dan kies ik nu voor: Psalm 91 vers 7 ‘Omdat hij Mij zijn hart toewendt, spreekt God, zal ik hem leiden;

omdat hij Mij bij name kent, hem dekken en bevrijden. Prachtig!
* Wat vind jij goed aan jezelf?

Ik streef naar orde en stabiliteit in mijn leven en probeer iets van mijn leven te maken in mijn contacten met de medemens.

* Wat spreekt jou het meeste aan in onze ‘gereformeerde kerk’?

De inspiratie, die rijkelijk aanwezig is in lied, preek en muziek, versterkt het geloof dat er na dit leven nog veel moois op ons wacht.

* Orgaandonatie?

Nee, want de grens is vaak moeilijk te trekken tussen leven en dood

* Culinaire voorkeuren?

Ik geniet van het ouderwetse koken maar ook van geheel nieuwe gerechten met veel groentes. Betteco kookt veel gerechten van Ottolenghi. Heerlijk!

* Ga je wel eens uit? Waar?

1 x per maand eten we bij een lid van onze eetclub. We komen vaak in Amsterdam en Leiden waar onze dochters wonen en bezoeken dan de stad en bezienswaardigheden zoals parken, musea e.d. Dit doen we ook tijdens onze caravan vakanties.

* Wat zou jij graag nog willen bereiken in je leven?

Ik heb geen ander doel dan te genieten van de tijd die me gegund wordt vooral met mijn dierbaren

* Wat betekent bidden voor jou?

Je denken en voelen richten op het spirituele wat in je opkomt in de natuur of door het lezen van boeken over dit soort onderwerpen wat je aan het denken zet.

* Waar hebt heb jij een hekel aan?

Conflicten.

* Raak je in de kerk wel eens ontroerd en zo ja waardoor?

Door teksten maar vooral door liederen en muziek die een sterke emotie overbrengen waardoor je ontroerd wordt.

* Welke eigenschap vind jij belangrijk?

Oprechtheid.

* Wat vind jij van de PKN?

Geloven is een persoonlijke zaak wat ieder anders beleeft. Pers het niet teveel in een knellende vorm (dogma’s) of in grote structuren zoals de RK vanuit Rome. Het evangelie krijgt ook weer handen en voeten door het individu. Wat is de meerwaarde van PKN?

* Wat is jouw grootste wens?

Een verschuiving in de maatschappij van gericht zijn op materiële naar spirituele zaken.

* Wat is jouw grootste angst?

Mijn zorg is dat de tijd daar niet rijp voor is.


* Geloof jij in wonderen?

Ja.


* Welk boek ligt er op jouw nachtkastje?

Het boek ‘Jezus de levende mens’ van Malcolm Muggeridge (uit 1976) heeft een grote indruk op me gemaakt.

* Wat is jouw valkuil?

Vasthoudendheid, op zich positief maar kan ook tot verstarring leiden.

* Heb jij taken binnen onze gemeente en zo ja welke?

Na het CvK ben ik nu betrokken bij V & T.

* Wat is het meest bijzondere wat jij tot nu toe hebt meegemaakt?

De geboorte van de kinderen en meer recent het herstel van lymfklierkanker.

* Welk (wereld)nieuws heeft jou ontroerd?

Weet ik zo vlug niet.

* Wat is jouw lievelingsmuziek?

Muziek van Leonard Cohen maar ook de Oosters-orthodoxe muziek van Theo Hop.

* Wat zou jij in onze maatschappij willen veranderen?

Dat er naast werken, produceren en consumeren ook plaats is voor het spirituele.

* Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?

Nu met de caravan naar streken met mooie natuur waar van alles te bezichtigen is.

* Waar ben jij trots op?

Op mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen

* Waar ben jij bezorgd over?

Op alle eerdergenoemde bijverschijnselen van de welvaart maatschappij.

Van de activiteitencommissie
Komt u ook?
U herinnert zich vast de sprokkelmarkt van 2014 nog. Wat een succes was dat en met de opbrengst van die markt hebben we met z’n allen weer een prachtige schuur bij elkaar gespaard. We hebben een nieuwe “spaarpot” aangelegd voor audiovisuele middelen: misschien heeft u het nieuwe scherm al gezien én er hier zit al weer een bodempje in.


Het succes was grotendeels te danken aan alle verkoopbare spullen die toen ingeleverd zijn en aan alle gemeenteleden die een handje hebben uitgestoken op velerlei manieren. Ook dit jaar willen we weer aan de slag en de creatieve dames uit de activiteitencommissie hebben al volop ideeën voor het maken van trendy, leuke producten. Maar………alleen met ideeën komen die producten er niet. Daarvoor hebben we echt uw hulp nodig. U hoeft niet creatief te zijn of “handig”. Er wordt een karweitje voor u gezocht wat u leuk vindt en u mag het zelfs ook thuis doen. Misschien organiseert u zelf liever een middagje thuis om met een aantal vriendinnen/vrienden creatief bezig te zijn? Misschien lijkt het u fijn om in de vakantie lekker ontspannen met een haakwerkje bezig te zijn?
Wij hopen echt op veel gemeenteleden die mee willen werken aan het maken van verkoopbare producten voor op de Sprokkelmarkt. Wij zullen dan de kramen weer kunnen inrichten zoals bezoekers het van de Emmauskerk verwachten: mooi, origineel en trendy.


Douwina Maan en Marianne Tijl zullen een aantal creatieve avonden in de Emmauskerk leiden. Deze avonden zijn altijd zeer gezellig: er wordt naast “gewerkt”ook een “bakkie”gedaan, gekletst en gelachen. Een ontspannen sfeer dus.

We zien u graag op: 7 september en/of 21 september vanaf 19.30 uur.


Heeft u nog oude wollen dekens of een borduurwerkje(moet wel af zijn), zoals bv een merklap, dat u wil afstaan? Douwina en Marianne hebben geweldige ideeën om van deze, misschien ouderwetse spullen uit de doos op zolder, hele moderne trendy artikelen van te maken. U kunt ze bij beide dames inleveren. Ook houten krukjes zijn bijzonder welkom.
Wij zijn door onze voorraad boeken en goedzooi heen!
Heeft u nog spullen over die u niet meer gebruikt, kunt u misschien een ander blij maken door ze bij ons in de kerk in te leveren van 10.00 tot 11.30 uur op:
20 juni en/of 5 september

Oproep vrijwilligers sprokkelmarkt
De voorbereidingen voor de sprokkelmarkt zijn inmiddels al gestart. Evenals voorgaande jaren hopen wij weer veel ondersteuning te krijgen van vrijwilligers. Wij zoeken mensen die op 7,8, 9 en10 oktober willen en kunnen helpen met de kerkzaal leegmaken, opbouwen van kramen, spullen halen, uitpakken, kramen bemannen, nasi en bami maken, kruidkoek en cupcakes bakken voor de verkoop, hulp bij de catering, opruimen enz. Vele handen maken licht werk en het is bovendien erg gezellig dit met elkaar te doen. Graag willen we weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. U kunt zich opgeven bij:
Annie Grit, e-mailadres: anniegrit@chello.nl telefoon: 0187 – 483253 of 0610599764
Fietst u ook mee voor Servië?


Op 4 juli 2015 organiseert de GJV een fietspuzzeltocht van ongeveer 35 km. Om 9.30 uur is de start in de Emmaüskerk. De opbrengst is bestemd voor de werkvakantie van de GJV in Servië. De activiteitencommissie wil de GJV hierbij ondersteunen en nodigen u allen daarom van harte uit deel te nemen aan deze sportieve, gezellige activiteit. Naast het steunen van dit goede doel, zult u zelf ook kunnen genieten van het prachtige Flakkeese landschap, van elkaars gezelligheid en van de versnaperingen, waaronder een heerlijke lunch, die u onderweg aangeboden worden. Natuurlijk is er tijdens de rit ook gedacht aan wat rustmomentjes en kunt u de fiets even omruilen voor een lekkere stoel of u kunt de benen strekken; de kinderen kunnen even spelen. Een leuke dag voor jong en oud en dat voor 10 euro per persoon of 25 euro voor een gezin met kinderen.

U kunt zich aanmelden via de website van de kerk of onderstaand strookje ingevuld deponeren in het postvakje “FIETSPUZZELTOCHT”in de hal van de kerk.
Namens de activiteitencommissie,
Anja van Huizen---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavestrook fietspuzzeltocht 4 juli 2015
Naam : ………………………………………………….

Adres : ………………………………………………….

Woonplaats : ………………………………………………….

Telefoonnr. : ………………………………………………….

E-mail : ………………………………………………….
Aantal personen a 10 euro per persoon: …………………….
Wij fietsen met ons gezin a 25 euro: ja/nee

U wordt verzocht het totale bedrag tevoren over te maken op:


RABO-rekeningnummer: NL92RABO0178239003

t.n.v.: J.B. van der Veer-van Eck

onder vermelding van: fietspuzzeltocht

Update werkvakantie Servië

De voorbereidingen voor de werkvakantie zijn nog steeds in volle gang, en met de teller op ongeveer €4000,- gaat het de goede kant op. Hieronder volgt een overzicht van de (afgelopen) acties.


Terugblik moederdag ontbijtjes

De actie op Moederdag waarbij de groep ontbijtjes rond heeft gebracht was zeer geslaagd. Op zaterdagavond en zondagochtend werden de ontbijtjes ingepakt door leden van de werkvakantie en de GJV. Vervolgens werden ze over het hele eiland naar de bestemde adressen gebracht. De mensen waren zeer tevreden over de inhoud van de ontbijtjes en we hebben veel moeders (en vaders en kinderen) blij kunnen maken. De actie heeft maar liefs 750 euro opgebracht! Nog veel dank aan de sponsors en voor de leuke reacties.


Benefietavond

De volgende activiteit staat al weer op de planning, namelijk de benefietavond. De avond zal plaats vinden op 20 juni in het Albeda College in Middelharnis, de zaal is om 19:30 open en het begint om 20:00. Kaartjes kosten 10 euro en zijn te koop in de hal van de kerk na de dienst. Ze kunnen ook gereserveerd worden via de site: werkvakantie.gjvmiddelharnis.nl en dan zijn ze in de kerk op te halen of bij een van de leden. Opsturen kan ook. Acts op de avond zijn: Pholyhymnia, Laud! en de GJV-band. Prijs van de kaarten is inclusief twee drankjes, en de opbrengst gaat volledig naar het project Servië! We hopen veel mensen terug te zien op deze avond.


Talentenveiling

Een van de onze andere activiteiten is de talentenveiling. Het idee is dat er talenten aangeboden kunnen worden en dat er naar gevraagd kan worden. Dit aanbieden zal zowel via de site: gjvmiddelharnis.nl/talentveiling gebeuren als via een vraag/aanbod bord kerk dat vanaf 21 juni iedere zondag na de dienst in de hal zal staan. Er zal voor ieder wat wils bij zitten en mensen zullen kunnen bieden op de talenten die zij leuk vinden en/of nodig hebben.


Fiets/puzzeltocht

Op 4 juli 2015 is er een fietspuzzeltocht van ongeveer 35 km. Om 9.30 uur is de start in de Emmaüskerk. De activiteitencommissie wil de GJV-werkvakantie hierbij ondersteunen en nodigen u allen daarom van harte uit deel te nemen aan deze sportieve, gezellige activiteit. Wij als GJV zijn erg enthousiast en vereerd dat de activiteitencommissie naast ons staat en deze actie draagt! Wij hopen dat u deelneemt aan deze gezellige activiteit waar u op verschillende punten wordt verzorgt met eten en drinken. Geef u op via de site van de kerk!


Kans maken op een overnachting bij de Bed & Breakfast? Voor 5 euro per lot kunt een geheel verzorgde overnachting inclusief ontbijt winnen. Leuk voor uzelf of om weg te geven… Kijk op onze site voor meer informatie! Trekking op 20 juni tijdens de praiseavond.
Al onze acties zijn erop gericht om in Servië, Jamena deze zomer verschillende basis voorzieningen te plaatsen, waaronder een sanitair blok met wc/douches…
HELPT UW MEE DOOR EEN OF MEERDERE VAN DEZE ACTIES TE STEUNEN? Alvast dank!
Namens de GJV-Werkvakantie, Doris en Kees-Jan.

Bedankt

Graag wil ik iedereen bedanken voor de aandacht en belangstelling in velerlei vorm tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh.

Het heeft mij enorm goed gedaan, fijn dat er zoveel mensen aan je denken en voor je bidden.

Met veel therapie en geduld hoop ik weer een heel eind te komen.    


Mvrgr.

Gré van ’t Hoff-OkkemaBedanktNamens Corrie en kinderen van Dijk willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de steun die wij de periode van Tons ziek  en na zijn overlijden mochten ervaren.

De vele kaarten, bezoekjes en gebeden hebben ons onuitsprekelijk goed gedaan.

Nogmaals dank daarvoor.

Overstapdienst

Zondag 21 juni aanstaande om 10.00 uur is de Overstapdienst 2015 met als thema:Geluksvogel!

Na jaren kindernevendienst maken een aantal kinderen vandaag de overstap naar een nieuwe periode als tieners binnen onze kerk.


Dominee Lingen gaat voor in de dienst en het combo van onze kerk verzorgt de muzikale begeleiding. We nodigen je/u van harte uit om deze dienst bij te wonen.

Jeugdkalender Juni 2015Zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

7 juni

Knd 1-7
GJV

8

9

10

11

12

Walk-Inn


13


14

Knd 1-7

GJV dienst

GJV

15

16

1718

19


20

21

Knd 1-2

Overstapdienst
GJV


22

23

24

25

26

27

28

Knd 1-7

Tienerkerk
GJV


29

30

12

3


4


Namens de jeugddiaken en jeugdouderlingen.Kirsten, Daniël, Kees-Jan en Gerda.
 • Verjaardagen (gemist in vorig nummer)
 • Opbrengst collecten
 • Agenda (kijk voor de actuele agenda op www.emmauskerkmiddelharnis.nl) Zie www.emmauskerkmiddelharnis.nl Vanuit de pastorie
 • Van de diaconie
 • Van de beheerders
 • Werkgroep Oost Duitsland
 • Stranddienst 2015
 • Voor u gesproken met
 • Van de activiteitencommissie
 • Update werkvakantie Servië

 • Dovnload 144.94 Kb.