Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Da Leri foe Satan Les 1

Dovnload 20.59 Kb.

Da Leri foe Satan Les 1Datum04.04.2017
Grootte20.59 Kb.

Dovnload 20.59 Kb.

Da Leri foe Satan - Les 1 Vragen

1Da Leri foe Satan - Les 1- Vragen 1. Pe wi feni dati didibri de wan troe soema na ini da Bijbel?

  1. Da OT taki abra hem na ini 7 boekoe

  2. Da NT taki abra hem na ini 19 boekoe

  3. Jezus Kristus srefi taki abra hem 15 leisi

  4. Ala dem sani de troe

  5. No wan foe dem sani de troe

 2. San de troe foe didibri

  1. Fosi a ben de didibri

  2. Fosi a ben de lucifer, da cherub

  3. A ben de da moro moi schepsel disi Gado ben meki

  4. A ben abi pokoe instrumenti bouw na ini hem skin

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti a de troe

  7. Ala dem sani boiti d de troe

 3. San ben de da probleem disi ben meki Lucifer fadon

  1. A ben lobi grontapoe toemoesi na da bigin

  2. A ben djaroesoe libisoema

  3. A ben wani tron leki Gado

  4. A ben djaroesoe abra dem tra engel

 4. Sortoe tem Gado ben sabi fosi dati didibri ben abi sondoe

  1. Di a ben kori dem tra engel foe waka na hem baka

  2. Di a ben kori Eva na ini da djari

  3. Di wan bigi feti ben kom na ini hemel

  4. Di a ben prakseri na ini hem hati nomo dati a sa de leki Gado

 5. San de troe foe didibri leki wan persoon

  1. A abi firi

  2. A abi koni

  3. A membre boen

  4. A abi wani

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

 6. Sortoe tra nem didibri abi?

  1. Da gado foe hemel

  2. Da gado foe disi grontapoe

  3. Da kownoe foe dede

  4. Da klagiman foe wi brada

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti a de troe

  7. Ala dem sani boiti d de troe

 7. Sortoe tra nem didibri abi?

  1. Da ogriwan

  2. Wan engel foe leti

  3. Wan leiman

  4. Wan kiriman

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti a de troe

  7. Ala dem sani boiti b de troe

 8. San satan abi di a proberi foe de leki Gado?

  1. A abi hem kerki

  2. A abi hem kibri-tori

  3. A abi hem falsi leri

  4. A abi hem egi kownoekondre

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti a de troe

  7. b & c de troe, ma a & d de fout

 9. San satan abi?

  1. A abi hem wondroe-wroko

  2. A abi hem engel

  3. A abi dem soema disi aanbegi hem

  4. A abi hem ofrandi

  5. Ala dem sani de troe

  6. No wan foe dem sani de troe

  7. Ala dem sani boiti b de troe

 10. Fa satan lobi foe wroko?

  1. A wani moksi falsi soema na mindri foe troe bribiwan

  2. A wani moksi falsi leri na ini da kerki

  3. A wani drai da woortoe foe Gado

  4. A wani troe lobi en eenheid foe de na ini da gemeente foe Gado

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

  7. Ala dem sani boiti d de troe

 11. Sortoe falsi leri didibri lobi foe tjari kom?

  1. Joe kan lasi baka

  2. Dopoe sa tjari joe go na hemel

  3. Tongo de da marki foe da Santa Jeje na ini joe libi

  4. Gado noiti wani wan bribiwan foe abi iniwan sortoe siki

  5. Ala dem sani de falsi leri foe didibri

  6. No wan foe dem sani de falsi leri

 12. San didibri lobi foe doe?

  1. Pori dem nem foe bribiwan

  2. Breni libisoema so dati dem no si da waarheid

  3. Tapoe da begi foe bribiwan

  4. Tesi en seti trapoe gi bribiwan

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

 13. Fa satan lobi foe kori wi?

  1. A lobi foe misbruiki da woortoe foe Gado, en poeroe wan pisi komopo foe kontext

  2. A lobi foe sori hemsrefi leki wan engel foe leti

  3. A lobi foe abi hem engel sori demsrefi leki boen engel foe leti

  4. A lobi foe abi falsi preikiman tjari falsi leri na ini dem kerki

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti d de troe

 14. Fosi a ben doe sondoe, didibri ben de da top cherub na ini hemel, ma sinsi a ben doe sondoe, a no man go na ini hemel moro na da tem disi.

  1. Ja

  2. Nee

 15. Som leisi Gado gebruiki takroe jeje srefi foe doe Hem wani

  1. Ja

  2. Nee

 16. Sortoe presi didibri sa go na ini da toekomst baka da tem foe bigi trobi?

  1. Hemel

  2. Dedekondre

  3. Hel (faja-zee)

  4. Grontapoe

  5. Da peti di no abi gron

  6. Ala dem sani de troe

  7. c, d & e de troe, ma a & b de fout

 17. Sortoe sani de troe foe didibri

  1. A kan de na ala presi

  2. A kan sabi alasani

  3. A abi ala makti

  4. Ala dem sani de troe

  5. No wan foe dem sani de troe

  6. a & b de troe, ma c de fout

  7. a & c de troe, ma b de fout

 18. Sortoe sani wi moesoe gebruiki foe wini didibri?

  1. Da leriboeba foe waarheid

  2. Dem soesoe foe tjari da boen njoensoe lontoe

  3. Da borswapoe foe gerechtigheid

  4. Da howroe foe da Jeje

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti d de troe

 19. Sortoe sani wi kan gebruiki agensi didibri?

  1. Da howroe foe da Jeje

  2. Begi

  3. Ala toe foe dem de troe

  4. No wan foe dem de troe

 20. San wi kan doe foe wini didibri?

  1. Tan nanga krin ai

  2. Gebruiki da schild foe bribi

  3. Tapoe wisrefi nanga da broedoe foe Jezus

  4. Getuigi foe wi dati wi drai libi troe

  5. Ala dem sani de troe

  6. Ala dem sani boiti b de troe

 21. Sortoe fasi didibri lobi foe broko wi saka?

  1. Twijfel

  2. Lasi hati

  3. Toe prakseri

  4. Bedriegi

  5. Ala dem sani de troe

  6. No wan foe dem sani de troe

 22. Sortoe fasi didibri lobi foe broko wi saka

  1. Tranga jesi

  2. Draidrai

  3. Dofoe jesi

  4. Frede

  5. Ala dem sani de troe

  6. No wan foe dem sani de troeDovnload 20.59 Kb.