Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Databank tertiair onderwijs

Dovnload 0.67 Mb.

Databank tertiair onderwijsPagina4/6
Datum13.03.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6
0134-07 Identificatiegegevens: IdentificatieNUMMER


Het nationaal nummer of rijksregisternummer van studenten van Belgische nationaliteit, of het inschrijvingsnummer in het vreemdelingenregister van studenten van een andere nationaliteit (vergelijkbaar met rijksregisternummer), of het bis-nummer.


Lengte: 11 posities Type: NUMERIEK


Restricties:

 • rijksregisternummer is vereist indien de student in België is gedomicilieerd en het nummer gekend is.

 • van de eerste tot en met de zesde positie moet overeenkomen met de geboortedatum of daarmee maximaal één dag verschillen (formaat JJMMDD).

 • de volgende drie posities moeten een onpaar getal vormen indien de geslachtscode = “M” en een paar getal indien de geslachtscode = “V”.

 • de laatste twee posities zijn een controlegetal. Dit controlegetal wordt als volgt berekend : we delen de eerste negen cijfers van het rijksregisternummer door 97. We trekken de rest van de deling af van het getal 97. Het controlegetal is gelijk aan het resultaat van dit verschil.
  Voorbeeld: de berekening van het controlegetal voor het fictief inschrijvingsnummer “123456 789” is de volgende : de rest van de deling van 123456789 door 97 is 39. Het controlegetal is gelijk aan 58 (97 min 39). Het volledig rijksregisternummer is dus 123456 789 58.
  - voor geboortedatums vanaf 01.01.2000: plaats een 2 voor de geboortedatum

Voorbeeld: “000915011” de rest van de deling van
2000915011 door 97 is 78. Het controlegetal is gelijk
aan 19 (97 min 78). Het volledig rijksregisternummer is
000915 011 19- zodra het bis-nummer beschikbaar komt, wordt hierover afzonderlijk toelichting gegeven. De studentenadministraties moeten bis-nummers in hun toepassingen kunnen toelaten. Ze zijn te herkennen om dat de geboortemaand met 20 of 40 vermeerderd is. De bis-nummers voldoen ook aan modulo 97 en worden door de toepassingen van Onderwijs aanvaard.

Aanwezigheid: VERPLICHT indien de nationaliteitscode = 00150 (BELG)Foutcodes:

- 4410142: controlecijfer modulo 97 is onjuist


0134-08 Identificatiegegevens: GEBOORTEDATUM

De geboortedatum van de student.Lengte: 10 posities Type: DATUMRestricties:

- formaat ‘DD.MM.JJJJ’ of ‘DD/MM/JJJJ’

- de geboortedatum moet vallen voor 1 januari van het beginjaar van het lopend academiejaar - 15 jaar. Indien dit niet het geval is, levert dit enkel een waarschuwende fout op; de verwerking van de gegevens wordt hierdoor niet gestopt.

vb. voor het academiejaar 04-05 : geboortejaar < ‘01.01.1989’ of ‘01/01/1989’.

- voor de studenten waarvan de geboortedatum niet gekend is moet zoveel mogelijk de geboortedatum vermeld in het rijksregister worden gevolgd. Dit betekent concreet dat voor het rijksregisternummer waarin de dag en maand als ‘0000’ zijn ingevuld; de geboortedatum ook moet beginnen met ‘00.00.19..’ en niet met ‘01.01.19..’.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410104: geen geldige datum

- 4430316: geboortedatum valt na de gestelde bovenlimiet

0134-09 Identificatiegegevens: GESLACHT

Het geslacht van de student.Lengte: 1 positie Type: ALFANUMERIEKRestricties:

- toegelaten waarden:

"M" voor mannelijk

"V" voor vrouwelijk

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code


0134-10 Identificatiegegevens: FAMILIENAAM


De familienaam is de naam die voorkomt op de identificatiedocumenten (identiteitskaart, paspoort, verblijfsvergunning)


Lengte: 50 posities Type: ALFANUMERIEKRestricties:
 • als de familienaam niet gekend is, vult u "ONBEKEND" in


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:


- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

0134-11 Identificatiegegevens: EERSTE VOORNAAM


De eerste voornaam die voorkomt op de identificatiedocumenten.


Lengte: 30 posities Type: ALFANUMERIEKRestricties: • mag geen spaties bevatten, samengestelde voornamen worden verbonden door een koppelteken, bv. Pieter-Jan

 • als de voornaam niet gekend is of als de persoon geen voornaam heeft: opvullen met blanco’sAanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:


- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

0134-12 Identificatiegegevens: ANDERE VOORNAMEN


Andere voornamen van de student.

Lengte: 10 posities Type: ALFANUMERIEKRestricties: • mogen voluit of met één of meerdere letters worden opgegeven.

 • afgekorte namen moeten gevolgd worden door een punt.

 • indien meer dan één bijkomende voornaam (al dan niet afgekort) wordt opgegeven, moet die gescheiden zijn door een blanco

 • blanco’s zijn toegelaten tussen de namen en als opvulling van dit veld.Aanwezigheid: OPTIONEELFoutcodes:0134-13 Identificatiegegevens: STRAAT WOONPLAATS

Straatnaam van de woonplaats van de student.Lengte: 33 posities Type: ALFANUMERIEK

Restricties: Tot 2006-2007 werd alleen het officiële adres, ook voor buitenlandse studenten, hier vermeld. Om de opzoeking en creatie van bis-nummers te faciliteren, geldt vanaf 2007-2008 volgende regeling:
Voor België kan de straatnaam gekozen worden uit de tabel met straatnamen van alle Belgische gemeenten
- Indien de beschikbare ruimte te klein is mag de informatie worden afgebroken

- Blanco's indien straat woonplaats niet wordt ingevuld
Voor lerenden met hun officiële woonplaats in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk : straatnaam van de officiële woonplaats in dit land zoals vermeld op het identificatiebewijs. Geen adres verblijfplaats, correspondentieadres of kotadres.
Voor lerenden met hun officieel adres in andere landen dan België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk : de "straat woonplaats" van de verblijfplaats, het correspondentieadres of kotadres in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk.
Bv. voor een Chinese student vermelden we niet zijn officieel adres in China, maar zijn verblijf- of kotadres in België. Voor een Nederlandse student die op kot is in België vermelden we zijn officieel adres in Nederland.
We maken dit onderscheid om voor de buurlanden onderzoek te kunnen doen naar het grensverkeer in het hoger onderwijs.

Aanwezigheid : VERPLICHTFoutcodes:0134-14 Identificatiegegevens: HUISNUMMER WOONPLAATS

Huisnummer van de woonplaats van de student.Lengte: 4 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- het nummer mag alleen cijfers bevatten. Letters die vast verbonden zijn met het huisnummer maken geen deel uit van dit veld. Deze tekens worden ingebracht bij het veld ‘busnummer’

- het gebruik van een koppelteken is uitgesloten • - “0000” indien er geen huisnummer is, het huisnummer niet gekend is, het huisnummer alleen uit letters bestaat of het veld ‘straat woonplaats’ niet is ingevuld

 • - indien langer dan vier posities moet u de eerste vier invullenAanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:0134-15 Identificatiegegevens: BUSNUMMER WOONPLAATS

Busnummer van de woonplaats van de student.Lengte: 6 posities Type: ALFANUMERIEKRestricties:

- blanco’s indien er geen busnummer is

- tekens die bij het huisnummer horen en die geen aanduiding zijn van het busnummer, worden ook in dit veld ingevuldvoorbeeld: De letter A in het huisnummer 5A is een deel van het huisnummer en is in de praktijk geen busnummer. Toch wordt de letter A wordt in dit veld van het ‘busnummer’ ingevuld.

Aanwezigheid: OPTIONEELFoutcodes:0134-16 Identificatiegegevens: POSTCODE WOONPLAATS


- De postcode of postnummer van de woonplaats van de student met officiële woonplaats in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk

- De postcode of het postnummer van de verblijfplaats, correspondentieadres of kotadres in België of de buurlanden voor studenten zonder officiële woonplaats in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk

Lengte: 8 posities Type: ALFANUMERIEKRestricties:


- Indien straat woonplaats is ingevuld bij studenten met een verblijfplaats, correspondentieadres of kotadres in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk, wordt eveneens het postnummer in het betrokken land opgegeven.

- De Belgische postcode en het Nederlandse postnummer worden geselecteerd uit de tabel die ter beschikking wordt gesteld

- Het gebruik van een koppelteken en letters is voor de Belgische postcodes niet toegestaan. Het Nederlandse postnummer bestaat wel opnieuw uit 4 cijfers en twee letters

- Voor de landen Duitsland, Luxemburg en Frankrijk wordt het postnummer volgens de regels van het betrokken land opgegeven

Aanwezigheid: VERPLICHT indien de student woonachtig is in België en in de ons omringende EU-buurlanden:

Dus indien landcode woonplaats

00150 = België (postcode 4 cijfers)

00111 = Frankrijk (postcode 5 cijfers)

00113 = G.-H. Luxemburg (postcode 4 cijfers)00129 = Nederland (postcode 4 cijfers, spatie, 2 letters)

00103 = Duitsland (postcode 5 cijfers)Foutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

0134-17 Identificatiegegevens: Landcode woonplaats

Landcode van de woonplaats van de student:- De landcode van de woonplaats van de student met officiële woonplaats in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk

- De landcode van de verblijfplaats, correspondentieadres of kotadres in België of de buurlanden voor studenten met een officieel adres in andere landen dan België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk


Lengte: 5 posities Type: NUMERIEKRestricties:- geldige landcode:

België = 00150

Nederland = 00129

Duitsland = 00103

Luxemburg = 00113

Frankrijk = 00111
Voor lerenden met een officieel adres in andere landen dan België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk wordt de landcode van het land van de verblijfplaats, correspondentieadres of kotadres in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk dus opgegeven
Bv. voor een student die officieel in Congo woont maar met een verblijfplaats in Nederland, wordt de landcode voor Nederland vermeld.


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

- 4410130 : ongeldige code0134-18 Identificatiegegevens: NATIONALITEIT

De nationaliteit van de student.Lengte: 5 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- geldige nationaliteitscode (cf. DTO-website: tabel met nationaliteitscodes).

opm. : de nationaliteit van een Belg is ‘00150’.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

- 4410130 : ongeldige code

5. recordtype 0135: "studenteninformatie"0135 Studenteninformatie [versienummer 05]
Gebeurteniscode 10620

nr

pos

veldtype

omschrijving

AANWEZIGHEID:VERPLICHT / OPTIONEEL

SOORT FOUT IN VOORLOPIGE ZENDINGEN <01/02/JJJJ

WIJZIGBAARHEID IN VOORLOPIGE ZENDING <01/02/JJJJ

1

2

34

5

67

8

9

10

11

12
13

14

15

16
17
18
19
204

2

66

3

152

6

46

6

4


6

4

46
6
5
5
110

numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek

numeriek

numeriek

numeriek

numeriek
numeriek

numeriek

numeriek


numeriek
numeriek
numeriek
numeriek
alfanumeriek

recordtype

versienummer

recordvolgnummer

instellingsnummer

hoofdstructuur

stamboeknummer

herkomst m.b.t. financierbaarheid

administratieve groep afstudeerrichting secundair

diplomajaar afstuderen secundair onderwijs

instelling afstuderen secundair onderwijs

einddiploma basisopleiding hoger onderwijs

diplomajaar einddiploma basisopleiding hoger


onderwijs

instelling diploma basisopleiding hoger onderwijs

academiejaar eerste inschrijving hogeschool

academiejaar eerste inschrijving universiteit

adm groep hoger onderwijs laatst ingeschreven
academiejaar

instelling hoger onderwijs laatst ingeschreven


academiejaar

landcode - diploma secundair onderwijs behaald in het buitenland

landcode - diploma hoger onderwijs behaald in het buitenland

opvullen met blanco’sverplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht


optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel
optioneel

optioneel

optioneel

optioneel


optioneel
optioneel
optioneel


fataal

fataal


fataal

fataal


fataal

fataal
waarschuwend

fataal

waarschuwendwaarschuwend

fataal
waarschuwend

fataal

fataal


waarschuwend
waarschuwend
fataal
fataal

J

JJ

J

J


J

J

JJ
J
J
J

TOT

210

INDIEN HET SOORT FOUT, AANWEZIGHEID EN/OF DE WIJZIGBAARHEID VAN EEN VELD VERSCHILT T.O.V. DE OFFICIËLE DEFINITIEVE TELLING 01-02-JJJJ WORDT DIT APART VERMELD BIJ HET VELD IN KWESTIE.0135-01 Studenteninformatie: RECORDTYPE

Het type identificeert gegevens van studenten.Lengte: 4 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- "0135" : voor studenteninformatie

- mag niet als eerste record voorkomen, maar moet voorafgegaan worden door een record van type "0134".Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 3110001: recordtype bestaat niet

 • 3110003: datarecord heeft geen begin bericht record

 • 4430374: inschrijvingsinformatie ontbreekt


0135-02 Studenteninformatie: VERSIENUMMER

Dit veld duidt aan welke versie van het recordtype gebruikt wordt.Lengte: 2 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- "03" : versienummer van het recordtype voor studenteninschrijvingen en studieresultaten tot en met het academiejaar 2003-2004.

- “04” : versienummer van het recordtype voor studenteninschrijvingen en studieresultaten voor het academiejaar 2004-2005- “05” : versienummer van het recordtype voor studentengegevens vanaf het academiejaar 2005-2006


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 3110019: foutief versienummer
0135-03 Studenteninformatie: RECORDVOLGNUMMER

Uniek volgnummer van het record in het bestand.Lengte: 6 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- moet 1 hoger zijn dan het nummer van het vorig record.

- is ‘000002’ voor het eerste studentendatarecord in een berichtAanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:


Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld

1   2   3   4   5   6


Dovnload 0.67 Mb.