Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Databank tertiair onderwijs

Dovnload 0.67 Mb.

Databank tertiair onderwijsPagina5/6
Datum13.03.2017
Grootte0.67 Mb.

Dovnload 0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6
0135-04 Studenteninformatie: INSTELLINGSNUMMER

Het instellingsnummer van de hogeschool / universiteit waar de student ingeschreven is.Lengte: 6 posities Type: NUMERIEK
Restricties:

- geldig instellingsnummer

- zelfde instellingsnummer als vermeld in de bericht-header.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4410152: stemt niet overeen met bericht-header

 • 4420232: geen geldig instellingsnummer0135-05 Studenteninformatie: HOOFDSTRUCTUUR

De hoofdstructuur van de hogeschool / universiteit waar de student ingeschreven is.Lengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- moet georganiseerd zijn in de hogeschool / universiteit

- Toegelaten waarde:

“411” : hogescholenonderwijs

“511” : universitair onderwijsAanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld0135-06 Studenteninformatie: STAMBOEKNUMMER

Het stamboeknummer van de student binnen de combinatie instelling-hoofdstructuur.Lengte: 15 posities Type: NUMERIEKRestricties: • Er mogen dus enkel cijfers gebruikt worden in het stamboeknummer.

 • Het stamnummer in een instelling is uniek en niet herbruikbaar voor een ander student, zelfs na uitschrijving. Het mag nooit worden gewijzigd voor een student in een zending t.o.v. een vorige zending.

 • Zelfde stamnummer als in het voorafgaand 0134 record.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

 • 4410114 : niet uniek


0135-07 Studenteninformatie: HERKOMST m.b.t. DE FINANCIERBAARHEID

Dit veld geeft de aard van de nationaliteit van de student met betrekking tot de potentiële financierbaarheid: • voor de hogescholen in toepassing van art. 177, 2° van het decreet van 13 juli 1994.

 • voor de universiteiten in toepassing van art. 132, 2° van het decreet van 12 juni 1991.
Lengte: 2 posities Type: NUMERIEK


Restricties:

- toegelaten waarden:

"01" = Onderdaan van de Europese Unie

"02" = Geen onderdaan van de Europese Unie, maar de ouders voldoen aan de voorwaarden van art.177,2°,b respectievelijk 132,2°,b van het decreet.

"03" = Geen onderdaan van de Europese Unie, vluchteling (zie art.177,2°,c respec tievelijk 132,2°,c van het decreet).

"04" = Geen onderdaan van de Europese Unie, wel een cultureel akkoord en een studiebeurs (zie art.177,2°,d respectievelijk 132,2°,d van het decreet).

"05" = Andere dan ‘01’ tot en met ‘04’ en andere dan de vermoedelijke ABOS- studenten (zie art.177,2°,e respectievelijk 132,2°,e van het decreet) tot en met academiejaar 2004-2005

“06” = vermoedelijke ABOS-student.

“99” = niet van toepassing
In dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “99” worden ingevuld.

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code0135-08 Studenteninformatie: ADMINISTRATIEVE GROEP AFSTUDEERRICHTING (= DIPLOMA) SECUNDAIR ONDERWIJS


De administratieve groep van de afstudeerrichting van het secundair onderwijs. Hiermee werd een diploma van secundair onderwijs behaald door de student.

Lengte: 6 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- moet voorkomen in de tabel van de afstudeerrichtingen secundair onderwijs (cf. DTO-website: lijst van de instellingsnummers van de secundaire scholen / volwassenonderwijs en de nummers van de afstudeerrichtingen georganiseerd in deze scholen)

- speciale waarden zijn voorzien voor


examencommissie Vlaamse Gemeenschap (444444) / Internationaal baccalaureaat (555555) / Europese scholen (666666)/ het buitenland (777777) / Wallonië (888888) / andere (999999)

Aanwezigheid : VERPLICHT indien jaartal afstuderen secundair onderwijs groter is dan (>) 1995.

opm.: jaartal afstuderen is het laatste jaartal van het schooljaar.

vb. voor het schooljaar 2003-2004 is het jaartal afstuderen 2004.Foutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code

 • 4410112: fout ingerichte administratieve groep
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
controle waarschuwend: - ongeldige code
- fout ingerichte AG

0135-09 Studenteninformatie: DIPLOMAJAAR AFSTUDEREN SECUNDAIR ONDERWIJS


Jaartal waarin het diploma secundair onderwijs werd behaald.

Lengte: 4 posities Type: NUMERIEK
Restricties:

- het diplomajaar moet worden opgegeven.

vb. 2004 voor het schooljaar ‘2003-2004’

Max = het huidig academiejaar

Min = 1900

opm.: 9999 (= onbekend) is enkel toegelaten voor studenten die op basis van een buitenlands vooropleiding worden toegelaten.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcode: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld

0135-10 Studenteninformatie: INSTELLING AFSTUDEREN SECUNDAIR ONDERWIJS


Instellingsnummer waar het diploma secundair onderwijs werd bekomen.

Lengte: 6 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- moet voorkomen in de tabel van de afstudeerrichtingen secundair onderwijs (cf. DTO-website: lijst van de instellingsnummers van de secundaire scholen / volwassenonderwijs en de nummers van de afstudeerrichtingen georganiseerd in deze scholen)

- speciale waarden zijn voorzien voor


examencommissie Vlaamse Gemeenschap (444444) / Internationaal baccalaureaat (555555) / Europese scholen (666666)/ het buitenland (777777) / Wallonië (888888) / andere (999999) .

Aanwezigheid: VERPLICHT indien jaartal afstuderen secundair onderwijs groter is dan (>) 1995.Foutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code

 • 4420232: geen geldig instellingsnummer
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
controle waarschuwend: - ongeldige code
- geen geldig
instellingsnummer

0135-11 Studenteninformatie: EINDDIPLOMA BASISOPLEIDING HOGER ONDERWIJS


De administratieve groep van het laatst behaalde einddiploma gevolgd in het hoger onderwijs (hogeschool / universiteit of HOSP) voor het bekomen van een diploma basisopleiding in het hoger onderwijs.


Lengte: 6 posities Type: NUMERIEK


Restricties:

 • moet voorkomen in de tabel met diploma’s hoger onderwijs

cf. DTO-website: lijst met de instellingsnummers van de hogescholen en de nummers van de administratieve groepen georganiseerd door deze hogescholen.

cf. DTO-website: lijst met de instellingsnummers van de universiteiten en de nummers van de administratieve groepen georganiseerd door deze universiteiten.

cf. DTO-website: lijst met de instellingsnummers van de instellingen hoger onderwijs voor sociale promotie en de nummers van de administratieve groepen georganiseerd door deze instellingen.


 • speciale waarden zijn voorzien voor
  het buitenland (777777) / bachelor behaald in het buitenland (777771) / master behaald in het buitenland (777772) / Wallonië (888888) / andere (999999)Aanwezigheid: VERPLICHT indien jaartal diploma basisopleiding hoger onderwijs groter dan (>) 1995.

opm.: jaartal einddiploma behaald is het laatste jaartal van het academiejaar.

vb. voor het academiejaar 2003-2004 is het jaartal afstuderen 2004.Foutcodes: • 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130 : ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
controle waarschuwend: - ongeldige code
0135-12 Studenteninformatie: DIPLOMAJAAR EINDDIPLOMA BASISOPLEIDING HOGER ONDERWIJS


Jaartal waarin (het laatste) diploma van een basisopleiding hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of HOSP) werd gevolgd.


Lengte: 4 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- het laatste jaartal van het betreffende academiejaar moet worden opgegeven.
vb. 2004 voor het academiejaar ‘2003-2004’
Max = eerste jaartal van het huidig academiejaar
Min = 1900

Aanwezigheid: OPTIONEELFoutcodes:

- 4410130 : ongeldige code

- 4430330 : ongeldige code - waarschuwend
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld

0135-13 Studenteninformatie: INSTELLING DIPLOMA BASISOPLEIDING HOGER ONDERWIJS


Instellingsnummer waar het (laatste) diploma basisopleiding hoger onderwijs (hogeschool / universiteit of HOSP) werd behaald.Lengte: 6 posities Type: NUMERIEK


Restricties:

 • moet voorkomen in de tabel met instellingsnummers hoger onderwijs

cf. DTO-website: lijst met de instellingsnummers van de hogescholen en de nummers van de administratieve groepen georganiseerd door deze hogescholen.

cf. DTO-website: lijst met de instellingsnummers van de universiteiten en de nummers van de administratieve groepen georganiseerd door deze universiteiten

cf. DTO-website: lijst met de instellingsnummers van de instellingen hoger onderwijs voor sociale promotie en de nummers van de administratieve groepen georganiseerd door deze instellingen.


 • speciale waarden zijn voorzien voor het buitenland (777777) / Wallonië (888888) / andere (999999).Aanwezigheid : VERPLICHT indien jaartal diploma basisopleiding hoger onderwijs groter dan (>) 1995.

opm.: jaartal afstuderen is het laatste jaartal van het academiejaar.

vb. voor het academiejaar 2003-2004 is het jaartal afstuderen 2004.
Foutcodes:

 • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code

 • 4420232: geen geldig instellingsnummer

 • 4420240: geen geldig instellingsnummer - waarschuwend
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
controle waarschuwend: - ongeldige code
- geen geldig
instellingsnummer
0135-14 Studenteninformatie: ACADEMIEJAAR EERSTE INSCHRIJVING HOGESCHOOL


Jaartal waarop de student voor de eerste maal werd ingeschreven in een Vlaamse hogeschool in een opleiding

Lengte: 4 posities Type: NUMERIEKRestricties: • het eerste jaartal van het betreffende academiejaar moet worden opgegeven.
  Vb. 1997 voor het academiejaar ‘1997-1998’.

 • “9999” indien niet van toepassing.
Aanwezigheid: VERPLICHT in te vullen door hogescholen en universiteiten voor alle eerstejaarsstudenten.

U vult het eerste jaar van het betrokken academiejaar in. Dit veld is belangrijk voor een correcte berekening van het aantal generatiestudenten.

Foutcodes:

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

- 4410130 : ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
0135-15 Studenteninformatie: ACADEMIEJAAR EERSTE INSCHRIJVING UNIVERSITEIT


Jaartal waarop de student voor de eerste maal werd ingeschreven in een Vlaamse universiteit in een opleiding

Lengte: 4 posities Type: NumeriekRestricties:

- het eerste jaartal van het betreffende academiejaar moet worden opgegeven.
vb. 1997 voor het academiejaar ‘1997-1998’
“9999” indien niet van toepassing

Aanwezigheid: VERPLICHT in te vullen door hogescholen en universiteiten voor alle eerstejaarsstudenten

U vult het eerste jaar van het betrokken academiejaar in. Dit veld is belangrijk voor een correcte berekening van het aantal generatiestudenten.

Foutcodes:

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

- 4410130 : ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
0135-16 Studenteninformatie: ADMINISTRATIEVE GROEP HOGER ONDERWIJS LAATST INGESCHREVEN ACADEMIEJAARHet nummer van de administratieve groep waarvoor de student ingeschreven was in een vorig academiejaar aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Inschrijvingen aan een CVO / HOSP worden hier niet vermeld.
Let op: het gaat om de laatste keer (vóór het lopende academiejaar) dat deze student in het hoger onderwijs was ingeschreven; dit is dus niet noodzakelijk het voorgaande academiejaar.

Lengte: 6 posities Type: NUMERIEKRestricties: • een geldig nummer van een administratieve groep hoger onderwijs aan de hogescholen cf. DTO-website
  of

- een geldig nummer van een administratieve groep voor het hoger onderwijs aan de universiteiten cf. DTO-website

- speciale waarden zijn voorzien voor het buitenland (777777) / Wallonië (888888) / onbekend (999999)


Aanwezigheid: VERPLICHT indien de student eerder was ingeschreven in een hogeschool / universiteit.
Foutcodes:

 • 4410112 : geen door de instelling ingerichte administratieve groep

 • 4410130 : ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
controle waarschuwend: - geen door de
instelling ingerichte administratieve groep

0135-17 Studenteninformatie: INSTELLING HOGER ONDERWIJS LAATST INGESCHREVEN ACADEMIEJAAR

Voor de studenten die vroeger in het Vlaamse hoger onderwijs waren ingeschreven, het instellingsnummer van de hogeschool / universiteit waar de student laatst ingeschreven was. CVO’s / HOSP worden niet opgenomen.Lengte: 6 posities Type: NUMERIEKRestricties: • een geldig instellingsnummer van een hogeschool
  cf. DTO-website
  of

 • een geldig instellingsnummer van een universiteit
  cf. DTO-website

 • speciale waarden zijn voorzien voor
  het buitenland (777777) / Wallonië (888888) / andere (999999)Aanwezigheid: VERPLICHT indien de student ingeschreven was in een hogeschool / universiteitFoutcodes: • 4410130 : ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
controle waarschuwend: - ongeldige code
0135-18 Studenteninformatie: DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEHAALD IN HET BUITENLAND – LANDCODE (bestemd voor internationale statistische verplichtingen)

Indien de student zijn diploma secundair onderwijs behaald heeft in het buitenland.Lengte: 5 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- geldige landcode / cf. DTO-website

- waarde ‘99999’ = niet van toepassing / onbekendAanwezigheid: VERPLICHT in de BAMA-structuur indien de code in het veld 135-08 = ‘777777’.

Indien deze informatie gekend is bij de instelling mag dit uiteraard ook voor de opleidingen in afbouw worden ingevuld.


Foutcodes:

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

- 4410130 : ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld
0135-19 Studenteninformatie: DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEHAALD IN HET BUITENLAND – LANDCODE (bestemd voor internationale statistische verplichtingen)

Indien de student zijn diploma hoger onderwijs behaald heeft in het buitenland.Lengte: 5 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- geldige landcode / cf. DTO-website

- waarde ‘99999’ = niet van toepassing / onbekendAanwezigheid: VERPLICHT in de BAMA-structuur indien de code in het veld 135-11 = ‘777777’ of ‘777771’ (bachelor) of ‘777772’ (master)

Indien deze informatie gekend is bij de instelling mag dit uiteraard ook voor de opleidingen in afbouw worden ingevuld.

Foutcodes:

- 4020006 : verplicht veld niet ingevuld

- 4410130 : ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld6. recordtype 0136 : "inschrijvingsinformatie"


0136 Inschrijvingsinformatie [versienummer 05]
Gebeurteniscode 10620

nr

pos

veldtype

Omschrijving

AANWEZIGHEID:VERPLICHT / OPTIONEEL

SOORT FOUT IN VOORLOPIGE ZENDINGEN <01/02/JJJJ

WIJZIGBAARHEID IN VOORLOPIGE ZENDING <01/02/JJJJ

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14
15

16

17

18


19

20

2122

23

2425

26
27


28
29

30

31

32

4

2

66

3

156

4

32

2

21

1
2


10

10

3


2

2

21

2

33

3
3
3


3

1

199

numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek
numeriek

datum

datum


numeriek
numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek


numeriek

numeriek
numeriek


numeriek
numeriek

alfanumeriek

alfanumeriek

alfanumeriekrecordtype

versienummer

recordvolgnummer

instellingsnummer

hoofdstructuur

stamboeknummer

administratieve groep inschrijving

academiejaar inschrijving

vestiging

zittijd EVG/inschrijving afleggen examen

toelatingsvoorwaarde tot het hoger onderwijs

bijkomende toelatingsvoorwaarde

aard inschrijving

aanduiding aangepaste jaarprogramma –


geïndividualiseerd programma

regime inschrijving

datum inschrijving

datum uitschrijving

aantal studiepunten
vermoedelijke financierbaarheid inschrijving

percentage financierbaarheid inschrijving

studieresultaat

taalregime

soort contract

studiepunten EVC, of EVK met bijkomend onderzoek

studiepunten EVK

aantal studiepunten waarvoor voor de eerste maal


ingeschreven

aantal studiepunten waarvoor niet voor de eerste maal


ingeschreven

aantal effectief behaalde / verworven credits van het


lopend academiejaar uitgedrukt in studiepunten

aantal verworven credits en het aantal gedelibereerde studiepunten van het lopende academiejaar uitgedrukt in studiepunten

aanduiding dat de student zijn diploma kan behalen

aanduiding dat de student zijn diploma heeft behaald

opvullen met blanco’sverplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

optioneel

optioneel

verplicht

optioneel


verplicht

verplicht

verplicht

verplicht


optioneel

optioneel

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

verplicht

optioneel


optioneel
verplicht
verplicht

verplicht

verplicht


fataal

fataal


fataal

fataal


fataal

fataal


fataal

fataal


fataal

fataal


fataal

fataal


waarschuwend

fataal
fataal

fataal

fataal


fataal
waarschuwend

waarschuwend

fataal

fataal


fataal

fataal


fataal

fataal
fataal


fataal
fataal

fataal


fataal

N

NN
J

J

JJ

N
J

N

N

JJ

J

J


J
J


TOT

210

INDIEN HET SOORT FOUT, AANWEZIGHEID EN/OF DE WIJZIGBAARHEID VAN EEN VELD VERSCHILT T.O.V. DE OFFICIËLE DEFINITIEVE TELLING 01-02-JJJJ WORDT DIT APART VERMELD BIJ HET VELD IN KWESTIE.

VOOR DE OPLEIDINGEN IN HET FLEXIBEL SYSTEEM IS HET VERPLICHT DE VELDEN 23 tot 31 CORRECT IN TE VULLEN
0136-01 Inschrijvingsinformatie: RECORDTYPE

Het type identificeert gegevens van inschrijvingen van studenten.Lengte: 4 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- “0136” : voor inschrijvingsinformatie

- mag niet als eerste record voorkomen, maar moet voorafgegaan worden door een record van type "0135".Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 3110001: recordtype bestaat niet

 • 3110003: datarecord heeft geen begin bericht record


0136-02 Inschrijvingsinformatie: VERSIENUMMER

Dit veld duidt aan welke versie van het recordtype gebruikt wordt.Lengte: 2 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- "03" : versienummer van het recordtype voor studenteninschrijvingen en studieresultaten tot en met het academiejaar 2003-2004.

- “04” : versienummer van het recordtype voor studenteninschrijvingen en studieresultaten voor het academiejaar 2004-2005- “05” : versienummer van het recordtype voor studentengegevens vanaf het academiejaar 2005-2006


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 3110019 : foutief versienummer
0136-03 Inschrijvingsinformatie: RECORDVOLGNUMMER

Uniek volgnummer van het record in het bestand.Lengte: 6 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- moet 1 hoger zijn dan het nummer van het vorig re­cord.

- is ‘000003’ voor het eerste inschrijvingsdatarecord in een bericht.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 3110011: niet opeenvolgende nummering binnen het bericht

 • 3110020: meerdere records uit volgorde

 • 3210001: syntaxfout record volgnummer0136-04 Inschrijvingsinformatie: INSTELLINGSNUMMER

Het instellingsnummer van de hogeschool / universiteit waar de student zich inschrijft.Lengte: 6 posities Type: NUMERIEK
Restricties: • geldig instellingsnummer hoger onderwijs
  cf. DTO-website

 • zelfde instellingsnummer als vermeld in de bericht-header.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410152: stemt niet overeen met bericht-header

 • 4420232: geen geldig instellingsnummer

 • 4430383: stamnummer verschillend van studentenrecord0136-05 Inschrijvingsinformatie: HOOFDSTRUCTUUR

De hoofdstructuur van de hogeschool / universiteit waar de student ingeschreven is.Lengte: 3 posities Type: NUMERIEK
Restricties:

- moet georganiseerd zijn in de hogeschool / universiteit.

- Toegelaten waarde:

"411" : hogescholenonderwijs

“511” : universitair onderwijs

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code

 • 4410152: stemt niet overeen met bericht header0136-06 Inschrijvingsinformatie: STAMBOEKNUMMER

Het stamboeknummer van de student binnen de combinatie instelling-hoofdstructuur.Lengte: 15 posities Type: NUMERIEKRestricties: • er mogen enkel cijfers gebruikt worden in het stamboeknummer.

 • Het stamnummer in een instelling is uniek en niet herbruikbaar voor een ander student, zelfs na uitschrijving. Het mag nooit worden gewijzigd voor een student in een zending t.o.v. een vorige zending.Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410114: niet uniek0136-07 Inschrijvingsinformatie: ADMINISTRATIEVE GROEP INSCHRIJVING


De administratieve groep waarvan de student de onderwijsactiviteiten volgt.

Lengte: 6 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- een geldig nummer van een administratieve groep zoals deze door het agentschap toegekend zijn.
cf. DTO-website: tabellen met de administratieve groep

- de administratieve groep moet worden georganiseerd in de hogeschool of universiteit.In het flexibel systeem is de administratieve groep de combinatie van de ‘soort opleiding’ + ‘opleiding’ - (vb. bachelor wiskunde / bachelor verpleegkunde).

Voor de opleidingen in afbouw en de niet-omgevormde opleidingen blijven we in de reeds bestaande administratieve groepen – studiejaren registreren.

Indien de student in de loop van het academiejaar van opleiding verandert dient een nieuw record 0136 toegevoegd met de nieuwe administratieve groep. Het oude record blijft aanwezig met een uitschrijvingsdatum.

Voor een creditcontract geldt één administratieve groep voor de universiteiten = 33904 – voor de hogescholen = 34206).

Voor de schakel- en voorbereidingsprogramma’s is er één administratieve groep gecreëerd per studiegebied.

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410112: geen door de instelling ingerichte administratieve groep

 • 4410130: ongeldige code

 • 4420271: dubbele inschrijving in eenzelfde administratieve groep – waarschuwend0136-08 Inschrijvingsinformatie: ACADEMIEJAAR INSCHRIJVING

Jaartal van het academiejaar van de huidige inschrijving .Lengte: 4 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- het eerste jaartal van het betreffende academiejaar moet worden opgegeven.
vb. 2007 voor het academiejaar ‘2007-2008’.
Dit gegeven dient dus jaarlijks aangepast.


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code0136-09 Inschrijvingsinformatie: VESTIGING

De vestiging van de hogeschool / universiteit waar de student de onderwijsactiviteiten volgt. Elke vestiging wordt door het departement Onderwijs geïdentificeerd met een uniek volgnummer. Dit nummer is "001" indien de hogeschool / universiteit slechts 1 vestiging heeft.Lengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- de nummers van de vestigingen dienen gebruikt te worden zoals deze, via de instellingendatabank, door het agentschap toegekend en aan de hogeschool / universiteit meegedeeld zijn.
Opm.: campus Kortrijk is vestiging 002 van de universiteit KULeuven.

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410113: geen toegekend vestigingsnummer0136-10 Inschrijvingsinformatie: ZITTIJD EXAMENCOMMISSIE VLAAMSE GEMEENSCHAP / INSCHRIJVING EXAMEN (art. 72)

Geeft de zittijd / examenperiode aan waarvoor de student zich inschrijft voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.


Geeft aan dat de student zich inschrijft voor het afleggen van examens.

Niet van toepassing voor gewone inschrijvingen.Lengte: 2 posities Type: NUMERIEKRestricties:

- toegelaten waarden:
“01” = 1ste zittijd / examenperiode
“02” = 2de zittijd / examenperiode
”03” = inschrijving afleggen examens BAMA
“99” = niet van toepassing
In dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “99” worden ingevuld


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code

0136-11 Inschrijvingsinformatie: TOELATINGSVOORWAARDE TOT HET HOGER ONDERWIJS

Het soort diploma dat de student behaald heeft of voorwaarde waaraan de student voldoet dat hem/haar toegang verleent tot het hoger onderwijs.

Lengte: 2 posities Type: NUMERIEK


Restricties:
BAMA-opleidingen HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

11 = voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de betrokken opleiding:

- voor de bachelorsopleidingen is dit een diploma van het secundair onderwijs

- voor mastersopleidingen is dit het diploma van een bachelorsopleiding, dat rechtstreeks toegang geeft tot de desbetreffende master

- voor de bachelors- na bachelorsopleidingen is dit het diploma van een bachelorsopleiding

- voor de masters-na mastersopleidingen is dit het diploma van een mastersopleiding

- voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift is dit het bezit van een mastersdiploma

- voor een schakelprogramma is dit het diploma van een professionele bachelor of gelijkwaardig

- voor een voorbereidingsprogramma is dit het diploma dat niet rechtstreeks toegang geeft tot de vervolgopleiding
12 = een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, opleidingen 1 cyclus (voor bachelorsopleidingen)
13 = een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (voor bachelorsopleidingen)
14 = een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s wordt erkend. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen in een land dat buiten de Europese Unie een diploma of getuigschrift hebben behaald dat toelating verleent tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een bachelorsopleiding van het hoger professioneel dan wel van het academisch onderwijs, of een buitenlands gelijkwaardig diploma
15 = de succesvolle voltooiing van een voorbereidingsprogramma
16 = de succesvolle voltooiing van een schakelprogramma
17 = afwijkende toelatingsvoorwaarden: voor bachelorsopleidingen: zie artikel 65 § 2 van het structuurdecreet of artikel 10 § 1 van het flexibiliseringsdecreet; voor doctoraatsopleidingen: zie artikel 15 van het flexibiliseringsdecreet
18 = het bezit van het diploma van kandidaat behaald aan de Koninklijke Militaire School in Brussel
19 = het geslaagd zijn in een opleiding die leidt tot het ambt van bedienaar van een erkende eredienst (al dan niet na voorbereidingsprogramma)
AFBOUW

HOGESCHOLEN

01 = Algemeen secundair onderwijs


02 = Beroepssecundair onderwijs
03 = Kunstsecundair onderwijs
04 = Technisch secundair onderwijs
05 = Buitenlands diploma secundair onderwijs
06 = Bijzondere toelatingsvoorwaarden (BVR 6/9/95)
UNIVERSITEITEN
51 = Voortzetting van de universiteit
52 = Toelating op basis van decreet UO art 34 (1ste cyclus)
53 = Toelating op basis van decreet UO art 35 (2de cyclus)
54 = Toelating op basis van decreet UO art 37 of art 40 (GAS / GGS / lerarenopleiding)
55 = Toelating op basis van decreet UO art 38 (doctoraatsopleiding)
56 = Toelating op basis van decreet UO art 39 (buitenlands of Franstalig diploma)
57 = Toelating op basis van decreet UO art 50 (verkorte 1ste cyclus
58 = Toelating op basis van decreet UO art 51 (verkorte 1ste en 2de cyclus)
59 = Toelating op basis van decreet UO art 56 (doctoraat)
60 = Toelating op basis van decreet UO art 60 (gelijkwaardigheid)

“99” = NIET VAN TOEPASSING
Aanwezigheid: VERPLICHT


Foutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code


Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld

0136-12 Inschrijvingsinformatie: BIJKOMENDE TOELATINGSVOORWAARDE


Geeft de bijkomende toelatingsvoorwaarde aan waaraan een student voldoet.Lengte: 2 posities Type: NUMERIEKRestricties:VOOR DE HOGESCHOLEN

“01” = Artistieke toelatingsproef voor de studiegebieden audiovisuele en beelden kunst en muziek en dramatische kunst

“02” = Geschiktheidproef voor de nautische wetenschappen (Afbouw)

“99” = Niet van toepassing


VOOR DE UNIVERSITEITEN

“51” = Student is geslaagd voor toelatingsexamen kandidaat burgerlijk ingenieur (Afbouw)

“52” = Student is geslaagd voor toelatingsexamen kandidaat burgerlijk ingenieur architect (Afbouw)

“53” = Student is geslaagd voor toelatingsexamen kandidaat burgerlijk ingenieur en kandidaat burgerlijk ingenieur architect (Afbouw)

“54” = Student is geslaagd voor toelatingsexamen geneeskunde / tandarts

“99” = Niet van toepassingUitzondering bij afbouw: voor de doctoraatsopleidingen en de doctoraten mogen de waarden voor de BAMA-opleidingen ook gebruikt worden.
In dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “99” worden ingevuld

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code
Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld
optioneel veld

0136-13 Inschrijvingsinformatie: AARD INSCHRIJVING

Geeft het aantal inschrijvingen weer van de student in het huidige academiejaar.Lengte: 1 positie Type: NUMERIEKRestricties:

- toegelaten waarden:

“1” = dit is de eerste inschrijving van de student in een instelling van het hoger onderwijs in het huidige academiejaar


“2” = dit is de tweede of volgende (3,4,…) inschrijving van de student in een instelling van het hoger onderwijs in het huidige academiejaar, al dan niet in dezelfde instelling. Een student kan in de ene instelling een eerste inschrijving hebben, en in een andere een tweede inschrijving.


Aanwezigheid : VERPLICHT
Foutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code

Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld0136-14 Inschrijvingsinformatie: AANDUIDING INDIVIDUEEL AANGEPAST JAARPROGRAMMA / GEINDIVIDUALISEERD OPLEIDINGSPROGRAMMA

De aard van het programma dat de student volgt in de administratieve groep.Lengte: 1 positie Type: NUMERIEKRestricties:

1 = ja, student volgt / IAJ / geïndividualiseerd opleidingsprogramma (BAMA)

2 = neen, student volgt geen IAJ / geïndividualiseerd opleidingsprogramma (BAMA)

3 = niet van toepassing (flexibel systeem)

In dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “3” worden ingevuld


Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige codeGebeurtenis 10620: optioneel veld
0136-15 Inschrijvingsinformatie: REGIME INSCHRIJVING

Geeft aan onder welk regime de student zich inschrijft.Lengte: 2 posities Type: NUMERIEKRestrictie: • toegelaten waarden:

“01” = voltijds


“02” = halftijds (eerste helft van een basis- (afbouw) of BAMA-opleiding), en eerste, tweede of derde deel van een VAO / master na masteropleiding (universiteiten) of een voortgezette opleiding / bacherlor na bacheloropleiding / master na masteropleiding (hogescholen) zonder dat een diploma behaald wordt.
“03” = halftijds (tweede helft van een basis- (afbouw) en BAMA-opleiding), en laatste deel van een VAO / master na masteropleiding (universiteiten) of een voortgezette opleiding / bacherlor na bacheloropleiding / master na masteropleiding (hogescholen) waarmee een diploma behaald wordt.

“99” = niet van toepassingIn dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “99” worden ingevuld

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige codeGebeurtenis 10620: wijzigbaar veld0136-16 Inschrijvingsinformatie: DATUM INSCHRIJVING

Geeft de datum weer waarop de student zich inschrijft in de betrokken administratieve groep en type contract voor het lopende academiejaar.Lengte: 10 posities Type: DATUMRestricties:

- formaat ‘DD.MM.JJJJ’ of ‘DD/MM/JJJJ’

- de datum valt in het academiejaar inschrijving of het academiejaar inschrijving + 1. Bv. voor het academiejaar 2007-2008 valt de datum inschrijving in 2007 of 2008. Een datum inschrijving in het jaar 2006 of eerder is niet correct.

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4430384: datum inschrijving > tellingsdatum (waarschuwend)0136-17 Inschrijvingsinformatie: DATUM UITSCHRIJVING

Geeft de datum weer waarop de student eventueel uitgeschreven is uit de betrokken administratieve groep en type contract wegens stopzetting van de opleiding, heroriëntering, verandering van contract, of het in de loop van het academiejaar behalen van het diploma.


Er wordt geen datum uitschrijving vermeld omdat het academiejaar op een normale manier beëindigd is.

Lengte: 10 posities Type: DATUMRestrictie :

- formaat ‘DD.MM.JJJJ’ of ‘DD/MM/JJJJ’
opm. : de waarde 00.00.0000 of 00/00/0000 geeft aan dat er geen datum uitschrijving is.

- u gebruikt geen systeemdatum op het einde van het academiejaar voor alle inschrijvingen (bv. 30/06/JJJJ of 30/09/JJJJ). De uitschrijfdatum heeft steeds betrekking op een gebeurtenis met betrekking tot de student: stopzetting, heroriëntering, verandering van contract, vroegtijdig behalen van het diploma…, en duidt dus op het beëindigen van een periode van inschrijving.Een exacte uitschrijfdatum is van groot belang voor o.a. de studiefinanciering, financiering van de instellingen, het uitbetalen van kinderbijslag.

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes:0136-18 Inschrijvingsinformatie: AANTAL STUDIEPUNTEN

Het aantal studiepunten dat de student krijgt voor zijn inschrijving in de administratieve groep in het huidige academiejaar.Lengte: 3 posities Type: NUMERIEKRestricties: • het aantal studiepunten voor 1 inschrijving ligt normaal gezien tussen 3 en 60, maar kan hoger zijn.
 • som nieuwe (136-26) + oude (136-27) studiepuntenAanwezigheid: VERPLICHT voor alle opleidingen behalve doctoraat en doctoraatsopleidingenFoutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410132: waarde te klein of ‘0’ – waarschuwende foutGebeurtenis 10620: wijzigbaar veld

0136-19 Inschrijvingsinformatie: VERMOEDELIJKE FINANCIERBAARHEID INSCHRIJVING

Deze code geeft de vermoedelijke mate van financierbaarheid weer van de student voor de inschrijving in de vermelde administratieve groep.

Lengte : 2 posities Type: NUMERIEK


Restricties:

- toegelaten waarden:

“01” = ja, deze inschrijving is financierbaar

“02” = neen, aantal inschrijvingen door deze student in deze opleiding is groter dan toegestaan (TRISSER) (zie voor hogescholen het hogescholendecreet art. 177 §1 3° / voor universiteiten het universiteitendecreet art. 133).

“03” = neen, studieduur van deze student voor deze opleiding is groter dan toegestaan (zie voor hogescholen het hogescholendecreet art 177 §1 4° / voor universiteiten het universiteitendecreet 132 3°).

“04” = neen, geen hoofdinschrijving of inschrijving examencommissie Vlaamse Gemeenschap / inschrijving examen

“05” = neen, want outputfinanciering

“99” = niet van toepassing


In dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “99” worden ingevuld. De waarden zijn niet meer van toepassing in een flexibel systeem.

Aanwezigheid: VERPLICHTFoutcodes: • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code


Gebeurtenis 10620: wijzigbaar veld


optioneel veld


0136-20 Inschrijvingsinformatie: PERCENTAGE FINANCIERBAARHEID INSCHRIJVING

Deze code geeft de mate van financierbaarheid weer van de student voor de inschrijving in de administratieve groep.

Lengte: 2 posities Type: NUMERIEK

Restricties:- toegelaten waarden:

“01” = 100% financierbaar

“02” = 50% financierbaar

“03” = 0% financierbaar


“04” = regelmatig, niet financierbaar
“99” = niet van toepassing

Aanwezigheid: VERPLICHT

VOOR DE HOGESCHOLEN :

- waarde verschillend van “99” voor de basisopleidingen en de initiële lerarenopleidingen, de initiële bachelors- en mastersopleidingen. Niet van toepassing (= “99”) voor de voortgezette opleidingen, de initiële lerarenopleiding van academisch niveau en de voortgezette lerarenopleidingen, de bachelors na bachelorsopleidingen, de master na mastersopleidingen.

VOOR DE UNIVERSITEITEN :

waarde verschillend van “99” voor de basisopleidingen, de initiële bachelors- en mastersopleidingen

niet van toepassing (= “99”) voor alle andere opleidingen.

VOOR HOGESCHOLEN / UNIVERSITEITEN:

- “regelmatig, niet financierbaar” wordt gebruikt in volgende gevallen : • Trissers in hetzelfde studiejaar en opleiding;

 • Studenten voor de vierde keer in hetzelfde studiejaar en opleiding

 • Studenten buiten de 2% norm vastgesteld in art.177(hogescholen);

 • Studenten die de maximale financieringsduur overschrijden

 • Inschrijving examencommissie Vlaamse gemeenschap

- Bijkomende inschrijvingen

In dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “99” worden ingevuld. De waarden zijn niet meer van toepassing in een flexibel systeem.


Foutcodes:

 • 4020006: verplicht veld niet ingevuld

 • 4410130: ongeldige code
Gebeurtenis 10620: optioneel veld


0136-21 Inschrijvingsinformatie: STUDIERESULTAAT


Geeft aan wat het examenresultaat was van de student over het betrokken academiejaar .


Lengte: 2 posities Type: NUMERIEK

Restricties:

- toegelaten waarden:

“10” = geslaagd in 1e examenperiode ( afbouw –


studiejaarsysteem)
“21” = niet geslaagd in 1e examenperiode , geslaagd in
2e examenperiode ( afbouw – studiejaarsysteem)
“22” = niet geslaagd in 1e examenperiode, niet geslaagd
in 2e examenperiode ( afbouw – studiejaarsysteem)
“23” = niet geslaagd in 1e examenperiode, niet
deelgenomen aan 2e examenperiode ( afbouw –
studiejaarsysteem)

“31” = niet deelgenomen aan 1e examenperiode, geslaagd


in 2e examenperiode ( afbouw – studiejaarsysteem)
“32” = niet deelgenomen aan 1e examenperiode, niet
geslaagd in 2e examenperiode ( afbouw –
studiejaarsysteem)
“33” = niet deelgenomen aan 1e examenperiode, niet
deelgenomen aan 2e examenperiode ( afbouw –
studiejaarsysteem)
“40” = niet gedelibereerd tijdens de voortgezette opleiding, de bachelor na bacheloropleiding, de master na masteropleiding (hogescholen) of niet gedelibereerd tijdens de academische initiële lerarenopleiding en doctoraatsopleidingen met toelating tot herinschrijving (universiteiten)
“99” = niet van toepassing (enkel in te vullen bij de telling van 1 februari) en de opleidingen in het flexibel systeem
In dit veld mag vanaf het academiejaar 2005-2006 bij alle inschrijvingen “99” worden ingevuld. Ter vervanging dienen de velden 136-28 en 29 verplicht te worden ingevuld op 30/09.


Aanwezigheid: VERPLICHT


Foutcodes:

- 4020006: verplicht veld niet ingevuld

- 4410130: ongeldige code

1   2   3   4   5   6


Dovnload 0.67 Mb.