Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Datum : 05/12/2002 Uur : 30 Duur

Dovnload 9.31 Kb.

Datum : 05/12/2002 Uur : 30 DuurDatum25.10.2017
Grootte9.31 Kb.

Dovnload 9.31 Kb.

Titel : Logistiek


Datum : 05/12/2002

Uur : 9.30

Duur : 90 minuten

Fiche : 021205-0930Spreker(s) :A40 bestaat uit volgende afdelingen (zie organigram van Buitenlandse Zaken):

Volgende diensten werden nader toegelicht:A43 : deze dienst is te beschouwen als het postkantoor van Buitenlandse Zaken. Ze staat in voor het ontvangen en het verzenden van de diplomatieke tassen. De effectieve verzending is dan weer uitbesteed aan een gespecialiseerde firma, die op haar beurt werkt met subcontractors (DHL, etc.). Verder wordt er een koerierdienst beheerd die in staat voor interdepartementale verzendingen. Eveneens verzorgt de dienst de verzendingen met de Speciale Geheime Tas (SGT)
A40 mat : deze dienst staat in voor het beheer van het magazijn op Buitenlandse Zaken, en tevens voor het beheer van de bureaubenodigdheden van de kanselarijen. De werking van de afdeling zal aanstonds herzien worden aangezien de kanselarijen weldra over meer financiële autonomie zullen beschikken (via een systeem van 12 verschillende enveloppen).
Bijhorende noot over de dienstauto’s : elke kanselarij heeft recht op één dienstwagen. Vroeger was dat een 3-deurs, maar thans worden ook 5-deurs en monovolumes aangekocht. Tevens beschikken sommige ambassades in “onveilige landen” over een gepantserde BMW of 4x4. Tevens merkte de spreker op dat de erfenis van de ex-ABOS dienstwagens in sommige landen een aanzienlijk deel (tot 50%) van het budget opsouperen.
A41 : deze dienst beheert de gebouwen in het buitenland. Dit omvat het beheer van de kanselarijen (met een voorkeur voor huren), de residenties van de postoversten (met een voorkeur voor aankomen), de residenties voor de nummers twee (alleen in sommige landen) en de overzeese gebouwen van DGIS. Praktische taken voor de dienst omvatten o.a. het verzekeren van de gebouwen, het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden en het aankopen van nieuwe gebouwen. Voor de aankoop van nieuwe gebouwen is een fonds beschikbaar van  6 mln. Euro, dat na aftrek van allerlei uitgaven eigenlijk slechts 1 mln. Euro bedraagt.

Tot slot werden een aantal problemen/uitdagingen opgesomd waarmee A41 te kampen heeft: het is een relatief kleine ploeg met een beperkt collectief geheugen, die gebukt gaat onder topzware procedures voor het beheren van een relatief klein budget, en waarvoor bovendien geen duidelijke coherente richtlijnen zijn opgesteld.

Bijlagen : geen

Comment. : de heer Engelen is er in geslaagd een “droog” onderwerp door middel van saillante details op een boeiende wijze te presenteren.

/


  • Fiche
  • Bijlagen : geen Comment.

  • Dovnload 9.31 Kb.