Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Datum: Pagina

Dovnload 1.1 Mb.

Datum: PaginaPagina1/5
Datum05.12.2018
Grootte1.1 Mb.

Dovnload 1.1 Mb.
  1   2   3   4   5
Datum:

Pagina:

24-November-10

/

Versie:

Onderwerp:

1.0

Starterkit BCMStarterkit

Business Continuity Management


Deze Starterkit BCM is opgesteld door SURFibo en is gepubliceerd onder de licentie Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/)SURFibo
Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform SURF ICT en Organisatie met als doelen het actief stimuleren van en richting geven aan informatiebeveiliging binnen het hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen en universitair medische centra).

Dat wordt bereikt door het bevorderen van de samenwerking tussen informatiebeveiligers en het leveren van praktisch bruikbare adviezen.


Meer informatie over SURFibo staat op www.surfibo.nl onder het thema informatiebeveiliging.

Voor meer informatie over deze Starterkit kan contact opgenomen worden met de secretaris van SURFibo, Anita Polderdijk (am.polderdijk@windesheim.nl of 038-4699076)Inhoud


1. Inleiding 3

1.1 Aanleiding 3

1.2 Doelstelling 3

1.3 Doelgroep 3

1.4 Scope van het document 3

1.5 Resultaat en timing 3

2. Achtergrond BCM 5

2.1 Waarom BCM 5

2.2 Afbakening BCM en BHV 5

2.3 Hoofdverantwoordelijkheden bij BCM 5

2.4 De mens tijdens een calamiteit 6

3. Draagvlak en scoping 7

4. De BCM-aanpak op hoofdlijnen 8

4.1 Inleiding 8

4.2 Preventie en Fundament 9

4.3 Bedrijfscontinuïteit Nu!!!! 10

4.4 Bedrijfscontinuïteit: optimaliseren 11

4.5 Projectmatige opzet 12

5. Stappenplan 14

5.1 Fase 1: Preventie en Fundament 14

5.2 Fase 2: Continuïteit nu!!! 18

5.3 Fase 3: Optimalisatie 24

6. Het beheerproces 26

6.1 Het beheerproces 26

6.3 Resultaat 26

6.4 Afbakening 27

6.5 Procesonderdelen 27

6.6 Organisatie 27

6.7 Kosten 27

7. Erkenning 28

8. Bijlagen 29

Bijlage 1: Literatuuroverzicht 29

Bijlage 2: Typen incidenten 29

Bijlage 3: Index voor Bijlagendocument 30


  1. Inleiding

1.1 Aanleiding

In 2008 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de volwassenheid van instellingen in het Hoger Onderwijs en Onderzoek op de onderwerpen informatiebeveiliging, identity management en security incident management.

Hieruit bleek dat er verbeteringen mogelijk zijn door het delen van best practices en het ‘normeren’ van de te volgen aanpak. Dit heeft in 2009 geleid tot het opstellen van starterkits en leidraden.
Gebleken is dat ook het onderwerp bedrijfscontinuïteit (Business Continuity Management: BCM) voor verbetering vatbaar is. Om die reden is deze Starterkit BCM opgesteld.
1.2 Doelstelling

De starterkit is bedoeld om instellingen in het Hoger Onderwijs en Onderzoek1 een handleiding te bieden bij het inrichten van bedrijfscontinuïteit binnen hun instelling, op basis van een pragmatische aanpak.  1   2   3   4   5

  • Versie: Onderwerp
  • Inleiding 1.1 Aanleiding
  • 1.2 Doelstelling

  • Dovnload 1.1 Mb.