Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Alerteerregel

Dovnload 28.34 Kb.

De AlerteerregelDatum04.04.2017
Grootte28.34 Kb.

Dovnload 28.34 Kb.

De Alerteerregel


G
Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet of verkeerd begrijpen zonder een alert, dan moet u alerteren
ezien het grote aantal vragen over wel of niet alerteren zal ik nogmaals een overzicht geven welke biedingen wel, en welke biedingen niet gealerteerd moeten worden. Het belangrijkste bij alerteren blijft het gezonde verstand. Daarbuiten gelden onderstaande regels als richtlijn. Hierbij zal ik wat voorbeelden geven.

 

Wie moet alerteren ?

Ik merk dat er nog steeds verwarring is over wie nou precies moet alerteren. Alerteren is verplicht in groep A en B, aangeraden in groep C. Als uw tegenstanders benadeeld zijn door foutief alerteren zal dit in alle groepen verbeterd worden door de arbiter. Als uw afspraken te ingewikkeld zijn voor de tegenstanders moet u in elke groep alerteren.

Als U een bieding doet die gealerteerd moet worden, moet UW PARTNER alerteren (en andersom). Als u moet alerteren legt u gewoon het alert-kaartje op tafel, zegt niets, en laat het liggen tot u zelf aan de beurt bent om te bieden en haalt het dan weg. Niet vreemd gaan lachen, een beetje met het handje zwaaien, zeggen van 'dit moet ik geloof ik alerteren', of nog vreemdere dingen doen. Gaat u vooral niet uitleggen wat het bod betekent voordat de tegenstander (die aan de beurt is om te bieden) daarom vraagt. Misschien wil hij/zij het helemaal niet weten.

Moet uw partner alerteren, zegt u NOOIT tegen uw partner dat hij moet alerteren. Dit zal door de arbiter altijd opgevat worden als een ongeoorloofde inlichting (Truus, je was gewaarschuwd !)

Er bestaat een uitzondering op de alerteerplicht. Speelt u eenvoudig ACOL dan kunt u een groene sticker aanvragen voor op uw systeemkaart (U kunt ook een groene stip op uw kaart zetten). Waar een rode sticker betekent 'rookvrij' betekent een groene 'alerteervrij'. U mag dan geen enkele 'moeilijke' conventie spelen en hoort uw systeemkaart altijd op tafel te leggen. In de bijlage van het bridgeblad uit de maand september 1997 wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen, en welk systeem alerteervrij is. (Dit geldt alleen voor de ACOL spelers, dus je hebt pech Theo.)

De alerteerregels zijn onlangs vrij ingrijpend gewijzigd, ik zal een overzicht geven van de voornaamste verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling:
- Doubletten mogen niet meer gealerteerd worden. Dit was internationaal al het geval, dus Nederland is (gelukkig) in de pas gaan lopen met de andere landen. Zelf vind ik dit wel een hele goede wijziging, bijna elk doublet moest al gealerteerd worden. Helaas had er eigenlijk bij moeten staan dat de hele vreemde doubletten wel gealerteerd zouden moeten worden, maar dat werd waarschijnlijk te subjectief gevonden. De regeling is nu wel makkelijk. En is het doublet erg raar en weet u bijna zeker dat de tegenstanders het verkeerd op zullen pakken, toch een alertje? Bijvoorbeeld DONT tegen een niet al te sterke tegenstander.

 

Wat moet ik alerteren ?

Zoals in het begin al staat, de belangrijkste richtlijn bij het alerteren is: Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet of verkeerd begrijpen zonder een alert, dan moet u alerteren. Het is niet alleen vriendelijk om uw tegenstanders inzicht te geven in uw biedsysteem, het is zelfs verplicht.

 

Reële biedingen hoeven niet gealerteerd te worden.

Dit houdt in dat bijvoorbeeld een sterke 2 opening niet gealerteerd hoeft te worden, maar dat ook een zwakke 2 opening niet gealerteerd hoeft te worden. Dit houdt in:

- een 2 -opening en sterk : geen alert

- een 2 -opening en zwak : geen alert

- een 2 -opening die iets anders dan alleen harten belooft moet natuurlijk altijd gealerteerd worden. Dit is namelijk een conventie.

Ook zwakke sprongvolgbiedingen (1 - 2 ) hoeven niet gealerteerd te worden, maar als richtlijn neemt u de regel dat uw tegenstanders uw biedingen moeten begrijpen.

Een reële bieding die officieel gealerteerd zou moeten worden is 'een echte kleur na 1SA bij maat'. Dit houdt in dat bij een biedverloop: 1 SA - pas - 2 en 2 is geen transfer, dit gealerteerd moet worden. Ook dit is niet zo slim van de regelmakers. De meeste mensen die geen transfers spelen hebben een alerteervrij systeem. Ik raad aan om dit bod WEL te alerteren, maar ik zal het niet tegen u gebruiken als u dit vergeet. De tegenstanders raad ik dus aan altijd even te vragen wat 2 betekent (mocht men dit willen weten).

 

Elke conventionele bieding moet gealerteerd worden

Hier zijn natuurlijk weer uitzonderingen op. Niet gealerteerd wordt:

- 1 / 1 opening met 3-kaart.
Deze biedingen worden niet gezien als een conventie. Belooft het bod minder dan een 3-kaart dan moet u dit uiteraard wel alerteren.
- Stayman 2 na 1SA.
Stayman hoeft niet gealerteerd te worden als dit minstens 1 vierkaart hoog belooft. Er zijn mensen die stayman spelen zonder een vierkaart hoog en deze moet WEL gealerteerd worden.

Mocht u ook stayman spelen als de tegenstanders iets geboden hebben dan moet dat WEL gealerteerd worden. Als bijvoorbeeld links van u 1 wordt geopend, uw maat zegt 1SA, rechts past en u biedt 2 (stayman), dan moet uw partner dit alerteren.


- Stayman 3 na 2SA.
Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven. Andere conventies zoals Niemeijer moeten wel gealerteerd worden.

- Jacoby transfers na 1SA (2/2 ).


Deze hoeven niet gealerteerd te worden. Zoals bij stayman geldt ook hier dat de tegenstanders nog niets geboden mogen hebben. Is er iets (tussen)geboden door een tegenstander moet u transfer-biedingen WEL alerteren.

Speelt u uitgebreidere transfers (2/2SA/3) moet u deze wel alerteren.


- Jacoby transfers na 2SA (3 /3 ).
Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven.
- Preëmptieve openingen op 3 nivo
Met een reële kleur hoeven niet gealerteerd te worden (dit is eigenlijk ook geen conventie). Belooft 3 bijvoorbeeld een 7-kaart schoppen, dan natuurlijk wel.
- Alle biedingen boven 3 SA.
Tot voor kort mocht boven 3SA niet meer gealerteerd worden. Dit geldt nog steeds, behalve als u dit de eerste biedronde al doet. Opent u conventioneel met 4 of hoger, of is uw eerste antwoord 4 of hoger dan moet u dit alerteren.
- Elk doublet
Zoals reeds vermeld, doubletten mogen niet meer gealerteerd worden. Volgens de regelgevers is hier geen enkele uitzondering op en hier schaar ik mij (met pijn in het hart) maar achter. Mocht u van mening zijn dat de tegenstanders het doublet echt niet kunnen begrijpen (ik ken alleen DONT waarbij dat van toepassing is), dan vind ik een alert niet erg.

 
Alle andere conventionele biedingen moeten gealerteerd worden.


 

 Natuurlijk zal het wel eens fout gaan met het alerteren, meestal is er niets aan de hand. Waar u echter op moet letten is dat u geen gebruik maakt van de extra inlichting die u hierdoor krijgt. Als uw partner vergeet te alerteren kan dat natuurlijk zijn omdat hij alleen maar vergeet te alerteren, maar het kan ook zijn dat hij de conventie vergeten is. En alerteert uw partner terwijl u niet in de gaten had dat u een conventie bood, dan weet u zeker dat er iets mis is. U mag hier tijdens het verder bieden GEEN gebruik van maken.

Wat mag niet ?

Het kan voorkomen dat iemand een conventionele bieding doet, en zijn partner denkt dat dit bod echt is (of andersom). Uit wel of niet alerteren van de partner mogen natuurlijk geen conclusies worden getrokken, en (doet men het toch) mag men zeker niet op deze conclusies bieden.

Soms zal ik moeten zien wie de bieding fout heeft begrepen. Dit doe ik naar aanleiding van de systeemkaart, dus raad ik aan dat er een systeemkaart op tafel wordt gelegd. Ook heeft dit als voordeel dat de tegenstanders zich niet zo snel benadeeld zullen voelen als ze hierop hebben kunnen kijken wanneer er iets mis gaat met alerteren.

Wat mag bijvoorbeeld niet:

U heeft in handen: en de bieding gaat:


West Noord Oost Zuid

1SA 2 2* pas

2 pas ??


* gealerteerd door uw maat

 B 7 4 3

 H V 10 7 5 3

 6
 8 2

U bedoelde 2  als echt maar uw partner alerteert en denkt dus dat u een transfer voor schoppen heeft geboden. Hoewel u nu weet dat hij/zij geen schoppen hoeft te hebben (door het foutief alerteren) mag u van deze kennis geen gebruik maken. U moet dus net doen of u het alert van uw partner niet heeft gehoord en dat 2 echt is. Wat u biedt maakt niet zoveel uit, als het maar geen 3 is.

 

Wat te doen als het fout gaat ?

Natuurlijk zal het alerteren wel eens fout gaan. Wat kunt u doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden.Fout tijdens het bieden:

- Uw partner alerteert niet en zou dat wel moeten

- Uw partner alerteert wel en zou dat niet moeten

- Uw partner alerteert wel en hij heeft gelijk (U heeft een fout gemaakt)

U doet net alsof u uw partner niet heeft gehoord. Gewoon bieden wat u anders ook had geboden, en vooral geen conclusies trekken uit uw partners fout. Wat u moet doen als het bieden is afgelopen, kunt u zien bij 'Na het bieden'. Laat tijdens het bieden nooit merken dat uw partner iets fout heeft gedaan. Dus niet zeggen dat hij of zij had moeten alerteren!

vb. U heeft met uw partner afgesproken dat u 1SA opent met 12 - 14 punten. U opent 1SA, partner alerteert niet en biedt 2 SA (limiet)...

U weet dat uw partner denkt dat u 15-17 punten heeft (omdat hij vergeten is te alerteren), en dat het beste contract 2SA is. Als u 14 punten heeft moet u echter toch 3SA bieden, omdat u dat ook had gedaan als partner wel had gealerteerd.

vb. Uw partner opent 1 en u zegt 2SA. Partner alerteert uw bod. U heeft met uw partner afgesproken dat 2SA sterke schoppen belooft, maar u was dat eventjes vergeten. U heeft gewoon 10-11 punten met een Sans-verdeling en 2 schoppentjes. Partner biedt nu 3...

Op het moment dat partner alerteert weet u dat u een fout(je) heeft gemaakt. U kunt ook zien dat het beste contract 3SA is, maar zonder alert bij uw partner had u 4 geboden. Biedt dan ook nu 4.

- U alerteert niet maar komt er (later) achter dat dit wel had gemoeten

- U alerteert wel en komt er (later) achter dat dit niet had gemoeten

Als u na het bieden er achter komt, kijk dan bij 'Na het bieden'.

Als uw partner nog niet heeft geboden en u komt er achter dat u een alertfout heeft gemaakt, vertel dit dan zo snel mogelijk. Uw tegenstanders krijgen dan nog een kans om het goed te doen, en er zijn vaak geen consequenties.

Wanneer u later er achter komt dat u het fout heeft gedaan kunt u de arbitrage roepen. Zeg niet aan tafel dat u het fout heeft gedaan, omdat dan uw partner extra informatie krijgt. Zie verder bij 'Na het bieden'.

 

Na het bieden- Er is iets fout gegaan met alerteren en uw tegenstanders spelen het contract.

U mag voor en tijdens het spelen niets zeggen. Gebeurt dit toch dan wordt het spel (meestal) geannuleerd en krijgt u een score van 40% (de tegenstanders krijgen 60%). Dit komt omdat u uw partner informatie geeft over de bieding die hij anders niet had geweten. Na het spelen kan eventueel de arbitrage geroepen worden en die zal moeten beoordelen of er iets aan de hand was.

- Er is iets fout gegaan met alerteren en u (of uw partner) speelt het contract.

Voordat de tegenstanders uitkomen verbetert u de bieding. Mochten zij zich gedupeerd voelen dan kunnen zij de arbitrage roepen of hun rechten voor-behouden. Doen zij dit niet dan kunnen ze later niet meer klagen over een slechte score. Verbetert u de bieding niet voor het uitkomen, dan kan het zijn dat de tegenstanders hierdoor verkeerd uitkomen. De score op dit spel kan dan na afloop veranderd worden door de arbiter.

- Er is iets misgegaan bij de tegenstanders (of u denkt dat).

Wanneer u twijfelt aan het biedverloop bij de tegenstanders, kunt u altijd 'Uw rechten voorbehouden'. Dit betekent dat u klaagt over het biedverloop van de tegenstanders maar dat u niet meteen de arbiter wilt roepen (want die zegt toch dat u door moet spelen). Na afloop van het spel kunt u alsnog de arbiter roepen als dit nodig is. De tegenstanders kunnen dan niet meer zeggen dat zij van niets wisten, u heeft immers 'uw rechten voorbehouden'. U mag natuurlijk ook gewoon de arbiter roepen, dat recht heeft u altijd.Denkt u eraan dat u de arbiter roept voordat u het scorekaartje heeft gezien. Anders zal hij denken dat u klaagt over de slechte score, niet over het biedverloop.

 

Ik hoop dat dit schrijven wat duidelijkheid heeft gebracht in de alerteerjungle. Het blijft moeilijk om precies te weten wanneer nu wel en wanneer nu niet gealerteerd moet worden. Dat kan ook niet anders omdat het eigenlijk per tegenstander anders kan zijn (zie mijn eerste stelling). Het blijft dus een kwestie van verstand gebruiken, de regels zijn alleen bedoeld hier wat richting in te geven. En als laatste tip, alerteer liever te veel dan te weinig maar maak het ook niet te dol.

 • : Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet of verkeerd begrijpen zonder een alert, dan moet u alerteren.
 • Elke conventionele bieding moet gealerteerd worden
 • Stayman 3  na 2SA. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven. Andere conventies zoals Niemeijer moeten wel gealerteerd worden. - Jacoby transfers na 1SA
 • Jacoby transfers na 2SA
 • Alle biedingen boven 3 SA
 • Wat mag niet
 • Wat te doen als het fout gaat
 • Uw partner alerteert wel en hij heeft gelijk (U heeft een fout gemaakt)
 • Laat tijdens het bieden nooit merken dat uw partner iets fout heeft gedaan.
 • U alerteert niet maar komt er (later) achter dat dit wel had gemoeten
 • Na het bieden
 • Er is iets fout gegaan met alerteren en u (of uw partner) speelt het contract.
 • Er is iets misgegaan bij de tegenstanders (of u denkt dat).

 • Dovnload 28.34 Kb.