Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De baalderslag

Dovnload 14.25 Kb.

De baalderslagDatum17.09.2018
Grootte14.25 Kb.

Dovnload 14.25 Kb.

SPORTCENTRUM “DE BAALDERSLAG”

AFDELING OPLEIDINGEN

INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESSTRAINER - A
Ondergetekende :

Achternaam :________________________________________________

Voorletters :________________________________________________

Roepnaam :________________________________________________

Geboortedatum :________________________ man / vrouw*

Adres :________________________________________________

Postcode/woonplaats :________________________________________________

Telefoon :________________________________________________


Werkzaam bij:

Naam bedrijf :________________________________________________

Naam werkgever :________________________________________________

Postbus of adres :________________________________________________

Postcode/plaats :________________________________________________

Telefoon :________________________________________________

Functie :________________________________________________
Werkgever betaalt voor de cursus: ja / nee*
Schrijft zich in voor 0 lokatieArnhem 0 lokatie Hardenberg
0 Cursus Fitnesstrainer - A en wel voor de gehele cursus, moduul 1 t/m 5
of:
0 de moduul/modulen*:

0 1.1 Biomechanica

0 1.2 Functionele anatomie

0 2.1 Inspanningsfysiologie

0 2.2 Trainingsleer

0 3. Eigen vaardigheid fitness

0 4.1 Theorie/praktijk les/leiding geven

0 4.2 Klantbegeleiding

0 5.1 Blessurepreventie/behandeling

0 5.2 Voedingsleer

0 5.3 Reanimatie* = doorhalen wat niet van toepassing is
ONDERTEKENING OP DE OMMEZIJDE!!

Uw aanmelding kunnen wij pas in behandeling nemen nadat 25,-- Euro inschrijfgeld + dit ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ontvangen.

Het inschrijfgeld kunt u overmaken op rekeningnummer 34.55.47.500 van de Rabobank te Nieuwleusen onder vermelding van inschrijfgeld opleiding Sportcentrum “De Baalder- slag” en uw naam.
Voorwaarde voor deelneming aan de cursus is dat het cursusgeld, ad 1125,-- Euro lokatie Arnhem, of ad 995,-- Euro lokatie Hardenberg, voor aanvang van de cursus betaald dient te zijn.


Voor eventuele annulering gelden de volgende regels:

0 U moet dit schriftelijk doorgeven aan Sportcentrum “De Baalderslag”.

0 Vervanging door een andere persoon is in principe voor aanvang van de cursus / het moduul mogelijk.

0 Bij annulering tussen drie weken tot een week voor aanvang van de cursus / het moduul

krijgt u 75% van het betaalde bedrag terug, exclusief het inschrijfgeld.

0 Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang vindt geen restitutie meer plaats. Dit betekent dus ook dat bij annulering tijdens de cursus, ongeacht het aantal lessen dat men gevolgd heeft, men het gehele bedrag van de cursus / het moduul verschuldigd is!


Ondertekening
Datum Plaats Handtekening werkgever Handtekening cursist

_______ _____________ _____________________ ____________________


Stuur dit formulier naar:
Sportcentrum “De Baalderslag”

Afdeling opleidingen

Postbus 172

7770 AD HARDENBERG


Voor vragen / opmerkingen kunt u bellen met dhr. T. Harms, te bereiken op het sportcentrum via telefoonnummer 0523 - 271777.

  • Schrijft zich in voor 0 lokatieArnhem 0 lokatie Hardenberg
  • ONDERTEKENING OP DE OMMEZIJDE!!
  • Voorwaarde voor deelneming aan de cursus is dat het cursusgeld, ad 1125,-- Euro lokatie Arnhem, of ad 995,-- Euro lokatie Hardenberg, voor aanvang van de cursus betaald dient te zijn.

  • Dovnload 14.25 Kb.