Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Blauwe Schuit’ Opdrachten rond de tekst

Dovnload 27.89 Kb.

De Blauwe Schuit’ Opdrachten rond de tekstDatum26.10.2018
Grootte27.89 Kb.

Dovnload 27.89 Kb.

De Blauwe Schuit’

Opdrachten rond de tekst


 1. Algemeen
 1. Over welke tijdspanne speelt het verhaal zich af?

- Het verhaal speelt zich af in mei 1441.
 1. Wie zijn de hoofdpersonages?
 • De hoofdpersonages in het verhaal zijn Pieter, Anselm en Elisabeth.
 1. De hoofdpersonages weten gedurende een hele tijd niet dat ze op hetzelfde meisje verliefd zijn. Hoe wordt het in het verhaal opgelost?
 • Ze gebruiken allebei een andere naam voor hetzelfde meisje. Pieter behoudt haar oorspronkelijke naam en noemt ze ‘Elisabeth’. Maar Anselm kiest voor ‘Lisa’ dat volgens hem veel vriendelijker en liever klinkt voor een meisje zoals Elisabeth.
 1. Kenmerken van het verhaal
 1. Is dit een realistisch verhaal? Bewijs dit met een kort fragment.
 • Ja, ‘De Blauwe Schuit’ is een realistisch verhaal. Dit kan men zien aan het feit dat ‘Anselm Adornes’ werkelijk heeft bestaan. Ook de plaatsnamen die gebruikt worden in het verhaal komen overeen met de plaatsnamen van nu. Ook naast Anselm zijn er ook nog andere personages die wel degelijk hebben bestaan. Bijvoorbeeld: Van Uutkerke, De Blasere, Van Der Banck enzovoort.
 1. Waaraan merk je dat het om een historisch verhaal gaat? Leg dit uit in een 15-tal zinnen.
 • In het verhaal wordt onder andere verteld over het huwelijk uit de Middeleeuwen. Liefde was geen motief voor een huwelijk, het enigste wat echt belangrijk was macht en afkomst. Ook wordt verteld over Elisabeth die tracht maagd te blijven tot het huwelijk. Andere dingen die ons ook nog vertellen dat het om een historisch verhaal gaat, zijn bijvoorbeeld: de verschillende oude beroepen die wij weinig of niet meer tegenkomen in het dagelijks leven, Jan Van Eyck, een beroemde schilder uit de Middeleeuwen enzovoort. 1. Inhoud
 1. Geef in het kort weer waarover ‘De Blauwe Schuit’ gaat. (maximum 15 zinnen).

- Het verhaal gaat voornamelijk over Pieter, Anselm en Elisabeth. Pieter en Anselm zijn 2 vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje zonder het te beseffen namelijk Elisabeth. Dit weten ze lange tijd niet van elkaar totdat ze beslissen elkaars vriendin aan elkaar voor te stellen. Dit wordt nog uitgesteld omdat Anselm voor een bepaalde tijd naar Leuven moest. Uiteindelijk breekt het moment toch aan en komen ze na een complete verbazing erachter dat ze het hebben over hetzelfde meisje. Ze laten de keuze over aan haar met wie ze verder zou willen. Elisabeth heeft totaal geen idee met wie ze verder wil en jaagt ze allebei haar huis uit.
 1. Beschrijf het karakter van de hoofdpersonages. Illustreer met voorbeelden uit de tekst. (vermeld telkens de bladzijde)
 • Anselm Adornes: Dit is een trots en fier personage die weet wat hij wil.

p. 152

 • Pieter: Dit is tegenover Anselm eerder een rustiger en passioneler personage.

p. 186

 • Elisabeth: Zij is vooral een twijfelachtig persoon die niet altijd even trouw is.

p. 179

Opdrachten rond het geschiedkundig verhaal 1. De tijd waarin het verhaal zich afspeelt
 1. In welke tijd speelt het verhaal zich af? (vanaf welk jaar tot welk jaar?)
 • In deel 5 van het verhaal speelt het verhaal zich voornamelijk in 1441 af.
 1. Geef enkele typische kenmerken van die tijd en illustreer telkens met voorbeelden uit het boek (blz. vermelden). Toon aan hoe die tijd verschilde van de onze.


Kleding:
Bont => Dit wordt nog steeds voor de kleding van nu gebruikt.
Straten:
Spiegelrei => De omgeving van de Spiegelrei was een belangrijke middeleeuwse handelswijk met havenvoorzieningen. Nu nog steeds bestaan deze waterloop en straat in het centrum van de Belgische stad Brugge. De rei loopt van het Jan van Eyckplein tot aan de Langerei.
De burg => De Burg is een plein en voormalige vesting in Brugge. Oorspronkelijk was hij omwald en voorzien van toegangspoorten. Nu behoord hij tot de oudste kern van de stad.
Genuese Logé => De Saaihalle behoort tot de oudste historische monumenten van Brugge en is nauw verbonden met de geschiedenis van de middeleeuwse havenstad. Het pand werd gebouwd in 1399 en 1441 en deed dienst als loge van de Genuese handelaars en als woning van de consul van Genua.

Beroepen
Klerk => Dit is een bediende belast met schrijfwerk. Nu heeft men machines om te kopiëren. Of dit kan nu ook wel vergeleken worden met een secretaresse.

Prior => Dit is de titel van de kloosteroverste.

Handelaar => Dit wordt ook wel koopman of kooplied genoemd. Het is iemand die verschillende waren opkoopt en ze vervolgens weer te koop aanbiedt zodat hij winst maakt. Dit beroep staat misschien nu beter bekend als een zakenman.

Zilversmid => Dit is een ambachtsman of -vrouw die is gespecialiseerd in het bewerken van edelmetaal. Vergelijkbaar met een juwelier nu.

Feestdagen
Sint-Urbanus=> Urbanus I wordt als martelaar en heilige vereerd. Zijn verering nam in de Middeleeuwen zulke extreme vormen aan, dat de autoriteiten hier iets probeerden aan te doen. Bijzonder in de Duitstalige landen en de Elzas wordt hij vereerd als beschermheilige van de wijnboeren, wijngaarden, wijn, de winter en kuipers. Hij wordt aangeroepen tegen dronkenschap, jicht, vorst, onweer en bliksem. Tevens is hij patroonheilige van Maastricht, Toledo, Troyes en Valencia. Zijn feestdag is 25 mei.
Godsdienstbeleving
Heilige – Bloedprocessie: Dit is een jaarlijkse processie rond de reliek van het Heilig Bloed te Brugge. 1. Welke muziekinstrumenten- en genres werden in de late Middeleeuwen gebruikt? Geef enkele voorbeelden uit het boek (blz. vermelden.
 • In het verhaal wordt vermeld dat Anselm en Elisabeth graag fluitspelers zouden hebben op hun bruiloft.
 1. Welke historische personages komen in het boek voor? Geef ook telkens hun functie.
 • In het verhaal wordt vooral over belangrijke schrijvers uit die tijd gepraat. Bijvoorbeeld: Jacob van Maerlant, Gilles de Wevel, … Een andere schrijver die ook werd vernoemd maar niet uit die tijd kwam was ‘Tacitus’. Ook de burgemeester ‘Pieter Adornes’, zijn zoon ‘Anselm Adornes’, de schilder ‘Jan van Eyck’ en Margaretha van der Banck, de echtgenote van Anselm komen in het verhaal voor.
 1. Brugge
 1. Kun je in het huidige Brugge nog gebouwen terugvinden, die er in Anselms tijd al stonden? Welke?

- Ja , bijvoorbeeld de Burg en de Genuese loge
 1. Zijn er nog feesten en gewoonten uit die tijd overgebleven? Welke?

- Ja, de Heilige bloedprocessie en het huwelijk.
 1. Waar vind je het graf van Anselm Adornes? Wat weet je over dit graf en over het waarin het zich bevindt?
 • In Brugge, in de Heilige Grafkapel. Het grafmonument staat centraal in de kerk die eigenlijk de privé-kapel was van de familie Adornes.
 1. Boekdrukkunst.
 1. Hoe werden de boeken in die tijd vervaardigd?

- Kloosterlingen schreven boeken of schreven de boeken over op papier en versierden

deze met initialen en miniaturen.


 1. Waar en wanneer ontstond de boekdrukkunst? Wie speelde daar een belangrijke rol in?

- In Duitsland in het jaar 1450. Met Johannes Gutenberg als uitvinder, de chinezen hebben ook een grote rol gespeeld in de boekdrukkunst.
 1. Bestonden er in het midden van de 15e eeuw al openbare bibliotheken? Wordt dit in het verhaal vernoemd? Waar? (blz.) Hoe denkt Anselm over het ter beschikking stellen van boeken voor iedereen? Noem enkele werken die in de bibliotheken van de rijken te vinden waren.


- Ja, in sommige kloosters schrijven en kopiëren ze boeken, die ter beschikking wordt gesteld voor buitenstaanders die zich de boeken niet kunnen veroorloven. Vooral studenten maken er gebruik van. p. 150. Anselm vond het een goed idee om een openbare bibliotheek de openen met die boeken die hij en zijn vader bezat. Maar zijn vader was niet helemaal overtuigd. Enkele voorbeelden van werken zijn: verhalen van de Vos Reynaert,…

 • Kenmerken van het verhaal
 • Opdrachten rond het geschiedkundig verhaal De tijd waarin het verhaal zich afspeelt
 • Genuese Logé =>
 • Klerk =>
 • Zilversmid =>
 • Heilige – Bloedprocessie
 • Boekdrukkunst.

 • Dovnload 27.89 Kb.