Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De blinde Bartimeüs vandaag

Dovnload 14.11 Kb.

De blinde Bartimeüs vandaagDatum12.03.2017
Grootte14.11 Kb.

Dovnload 14.11 Kb.

2a

De blinde Bartimeüs vandaag
ANOTHER DAY IN PARADISE
She calls out to the man on the street:

Sir, can you help me?It's cold and I’ve nowhere to sleep,

is there somewhere you can tell me?”
He walks on, doesn’t look back,

he pretends he can't hear her,

starts to whistle as he crosses the street,

seems embarrassed to be there.
Oh, think twice, it's another day

for you and me in paradise.

Oh, think twice, it's another day

for you, you and me in paradise.
She calls out to the man on the street.

He can see she's been crying

She's got blisters on the soles of her feet

can't walk, but she's trying.
Oh, think twice, …
Oh Lord, is there nothing more anybody can do?

Oh Lord, there must be something you can say.
You can tell from the lines on her face

you can see that she's been there

probably been moved on from every place

'cause she didn't fit in there.
Oh think twice ..

NOG EEN DAG IN HET PARADIJS
Ze roept naar de man in de straat:

Mijnheer, kunt u mij helpen?Het is koud en ik heb nergens een plaats om te slapen.

Weet u waar ik heen kan?”
Hij gaat door, kijkt niet om.

Hij doet alsof hij haar niet hoort en,

ermee verveeld dat hij daar is,

fluit hij een deuntje als hij de straat oversteekt.
Oh, denk er maar eens over na, het is nog een dag

voor jou en mij in het paradijs.

Oh, denk er maar eens over na, het is nog een dag

voor jou, jou en mij in het paradijs.
Zij roept naar de man in de straat.

Hij kan zien dat zij geweend heeft.

Zij heeft blaren op haar voetzolen,

ze kan niet gaan, maar toch probeert ze het.
Oh, denk er maar eens over na,
Oh, Heer, is er niets meer dat kan gedaan worden?

Oh, Heer, er moet toch iets zijn dat Jij kan zeggen.
Haar gelaatstrekken verraden het

je kan zien dat ze daar geweest is.

Wellicht overal weer opgestapt

omdat ze er niet thuishoorde.
Oh, denk er maar eens over na,


2b  1. Welke figuren van de bijbeltekst

herken je in dit lied? Waar?

  1. Waarover gaat het lied?Vragen ter bezinning
  1. Herken je je in de velen die de blinde toesnauwen dat hij moet zwijgen? Gebeurt dit vandaag ook nog?

  2. Durf je zelf, zoals Jezus, blijven stilstaan bij een mens in nood? Durf je hem bij je roepen en verder helpen ?

  3. Erger je je als je geconfronteerd wordt met mensen in nood, die je rust komen verstoren? Of als je de hongerende derde wereld om hulp hoort roepen?


  • NOG EEN DAG IN HET PARADIJS

  • Dovnload 14.11 Kb.