Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De boom vol normen en waarden Een Bijbelstudie over de plaats van Ethiek in de huidige wereld Geschreven door Hein de Haan

Dovnload 264.63 Kb.

De boom vol normen en waarden Een Bijbelstudie over de plaats van Ethiek in de huidige wereld Geschreven door Hein de HaanPagina1/8
Datum26.10.2018
Grootte264.63 Kb.

Dovnload 264.63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

De boom vol normen en waarden
Een Bijbelstudie over de plaats van Ethiek in de huidige wereld

Geschreven door Hein de Haan
Indeling van hoofdstukken:

1 De inleiding

2 Zoiets slechts!

3 Wat Is Kennis?

4 Kennis Van Goed En Kwaad

5 Genade Of Elkaar Oordelen?

6 Ethiek & God

7 Ethiek In Mensenhanden. Gods antwoord daarop: Genade in Christus

8 Het Ethisch Reveil

9 Christelijke Ethiek

10 Beginselen van de wereld voor het voetlicht

11 Allerlei 'Christelijke' Visies op werelds denken

12 Bijbelse Woorden Voor “Wereld”

13 Hè, Geen Bevestiging Voor Priemende Vingers!

14 De eerste 12 negatieve kenmerken van 'Kosmos'

15 Even Proeven Aan De Eerste Beginselen

16 Verdere Uitwerking Van Het ABC

17 Brilletje Van Kennis Van Goed En Kwaad

18 Gods Liefde Voor De Wereld Door Ons Heen

19 Neutrale Kant Van Deze Wereld

20 De Tegenwoordige & Komende Aioon

21 Moralistisch Verhaaltje: De Muizenval

22 Onze Dienst: Het Levende Offer

23 Oecumene & Wereldgelijkvormigheid

24 Volksdictator Genaamd: Ethiek

25 Wereldse Beginselen In De Evangelische Wereld

26 Vromen & Afgodendienaars: Beiden Werelds

27 Wij Zijn Dood Voor Werelds Denken

28 Ik leg mezelf allerlei regeltjes en wetjes op.

29 Genade: Werelds Denken Van De Komende Aioon


De boom vol normen en waarden 1
De inleiding
Je kan overal studies over schrijven en over nadenken, maar in mijn beleving is het onderwerp van de boom van de kennis van goed en kwaad als de boom, die onze gegarandeerde dood inhoudt, tegenover de boom van het leven één van de meest belangrijke studies betreffende ons praktische leven.
De stoofpot

Eet je mee? We hebben vanavond een heerlijke stoofpot van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Als jij je daar tegoed aan gedaan hebt, dan ben je weer aangesterkt om het onrecht in de wereld te bestrijden.


Onrecht bestrijden

Onrecht bestrijden. Het is voor mij één van de moeilijkste onderwerpen in het bestaan geworden. Men bestrijdt maar te pas en te onpas enorm veel onrecht. ik duik dan in al die strijdperken en dan kom ik tot de conclusie dat hun bestrijden van onrecht zelf puur onrecht blijkt te zijn. Dat is volgens mij het dilemma van ethiek, van normen en waarden, van een oordeel. Die mensen bestrijden wat in hun oordeel onrecht is. Die strijd, die zij dan gaan voeren, wordt in mijn oordeel (of het oordeel van een ander) nou juist weer onrecht. We bestrijden elkaar dan ook ieder in de oprechte zekerheid dat we onrecht bestrijden.


Vrucht van de boom

Om tot het oordeel te kunnen komen dat iets onrecht is, daarvoor zal ik een bepaalde richtlijn moeten volgen, die aangeeft wat goed en wat kwaad is. Die kennis hebben we (dat denk ik althans te begrijpen uit Gods Woord) ontvangen door het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. De vrucht van die boom was namelijk niet een appel o.i.d., maar de vrucht daarvan was de kennis van goed en kwaad. Zo simpel is het volgens mij. Het staat er namelijk gewoon. Eindelijk kunnen we nu dus tot een oordeel komen van goed en kwaad en wij gaan dat kwaad bestrijden. De ander heeft ook die vrucht te pakken en heeft dus ook zijn eigen kennis van goed en kwaad. Op grond daarvan komt ook hij dus tot een oordeel, namelijk dat mijn strijd puur onrecht is. Hè, dat pakt vervelend voor mij uit, maar een hele mensengeschiedenis met het gebruik van die vrucht is het resultaat, bekend als oorlogsgeschiedenis. We maken elkaar af tijdens het bestrijden van onrecht.


Protest

Is bovenstaande puur theorie? Nee, Ik liep mee in de protesten tegen de Vietnamoorlog. Dat was voordat ik geloofde. Ik liep ook mee in de protesten tegen de Irakoorlog. Toen kende ik de Heer al tientallen jaren. Ja, ik oordeel ook. Dat blijkt wel. Misschien heb je het nog niet door, maar ik veroordeelde met mijn strijd tegen het onrecht die mensen, die achter die oorlogen stonden en die deze oorlogen mogelijk maakten en die deze oorlogen uitvoerden. Ik blijk dus stevig te oordelen. Tja, eigenlijk heel logisch. Had ik maar niet moeten eten van die boom van de kennis van goed en kwaad. Ik had een idee van goed en kwaad en dus oordeelde ik.


Verschillend oordeel

De opstelling van diverse Facebookvrienden bekijkend weet ik dat met name mijn opstelling tegen de Irakoorlog veroordeeld zal worden. In hun oordeel had ik namelijk volledig de verkeerde kant gekozen. Zo´n vervelende botsing vindt trouwens voortdurend op heel veel vlakken van het maatschappelijk gebeuren plaats. Neem bijvoorbeeld de jaarlijkse pesterij van de donkere medemens zo rond sinterklaas. Enorm onrecht in mijn ogen. Spreek ik me uit dan nemen medegelovigen direct in mijn uitspraken een groot onrecht waar en voelen zich genoodzaakt dit te bestrijden.


Nog zo´n voorbeeld:

Diezelfde medegelovigen zijn oprecht gedreven in hun waarschuwingen tegen het onrecht dat vluchtelingen en asielzoekers ons land binnenloodsen: Het grote gevaar van de Islam met het felle terrorisme als logisch gevolg. Het is nou juist in hun stellingname dat ik nou juist weer zuiver onrecht ervaar. Zo kan je door blijven gaan met de tegenstellingen die deze boom van kennis van goed en kwaad ons heeft opgeleverd.


Geen oordeel in genade

Zelf ben ik ervan overtuigd dat als Gods liefde en genade het enige is dat werkt in mijn leven er geen oordeel van mijn kant meer kan zijn. Dan kennen we namelijk niemand meer naar het vlees. Denk je eens in: Wilders of Trump niet meer naar het vlees kennen! Zie je wat hier gebeurt? Wat doe ik hier nou weer? In die ene korte zin zit alweer een gigantisch oordeel! Maar dat oordeel bestaat binnen Gods genade nou juist helemaal niet.


De boom

Een boom vol normen en waarden. Een boom rijp van ethiek. Een boom met de heerlijkste vrucht van goede zeden. Een boom met de volgroeide moralistische les. De boom, waar iedereen van eet. De boom, die staat tegenover de boom van het leven. In dit boek wijden we een serie studies aan deze boom.


Spontane reactie

Direct op deze inleiding kwam de dringende vraag wat we dan aan moeten met al het onrecht en de onderdrukking, die we gewoon telkens opnieuw in onze eigen buurt tegenkomen. Die overdenking wil ik jullie aan de start van deze serie niet onthouden.


De werkelijkheid

Vanzelfsprekend heb ik ook, gewoon als mens in Adam, mijn oordelen her en der klaar liggen. Ik ben ook zo gigantisch blij dat God mij aanziet in Christus en dus aan al mijn vlees voorbij gaat. God ziet mij perfect in Zijn geliefde Zoon en laat dat nou de werkelijkheid zijn!!! Niet mijn getob met alle ellende in deze wereld.


Andermans oordelen

Op zich ben ik wel heel erg blij met Facebook. Hier kom ik namelijk dagelijks diverse postings tegen van broeders en zusters in de Heer, die ook hun oordelen hebben, alleen gaan die oordelen van hun regelrecht tegen de mijne in. Dagelijkse posting van gelovigen in de Heer die de strijd aangaan tegen al dat kwaad van over ons heen walsende asielzoekers. Ze zijn er stellig van overtuigd dat ze hun waarschuwend geluid moeten laten horen, want niet iedereen ziet dat onrecht.


We kennen niemand naar het vlees

Dergelijke geluiden, met name als ze van medegelovigen afkomstig zijn, snijden me door het hart. Ik kan zo de strijd aangaan met deze medegelovigen. Dat is dan ook wat eeuw in eeuw uit het resultaat is van ons eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Strijd omdat we het vlees van de ander zien en dus strijden we in het vlees van onszelf tegen hen. God ziet Zijn Zoon, ook in die medegelovigen met hun oordeel die zo haaks op de mijne staat. En wij dan? Waar genade werkt, daar kennen we vanaf nu niemand meer naar het vlees. Niemand! Dat gaat ver! Vul maar eens in wat voor ellendelingen je voor de geest kan halen. En eigenlijk vinden we dat maar knap lastig omdat we dit toch als een opdracht voelen en niet als een resultaat van Gods onvoorwaardelijke genade.


Bedenk de dingen die boven zijn

Okay, mijn veroordelingen van mijn medegelovigen om wat voor reden dan ook, ze zijn in Christus allemaal weggedaan. Ik hoef dus ook niet over mijn vleselijke veroordelingen in te zitten. Ik mag gaan genieten van genade. Vandaar Paulus oproep: Bedenkt de dingen die boven zijn. Onze positie in de Opgestane Heer in de rechterzij van God de Vader, daar zien we elkaar aan in Christus. Wat een genot om dat te bedenken wat boven is.


Genade

Moeten we nu asielzoekers helpen? Nee, nergens staat zo´n opdracht. Mogen we nu asielzoekers helpen? Ja natuurlijk! Vanzelfsprekend. God legt dat verlangen in ons hart. Laat Hem maar rustig werken. Ook dat is genade.

De boom vol normen en waarden 2
Zoiets slechts!
Voordat we nu diepgaand de studie over de boom van de kennis van goed en kwaad induiken, krijgen we eerst nog een verhelderend verhaal.
In het enge steegje

De kerk stond al niet in zo’n geweldige buurt. Nu was het weggetje achter de kerk ook nog zodanig dicht gebouwd, dat het een tamelijk eng steegje geworden was waar de meeste mensen het liefst niet in de buurt kwamen. De priester leek echter totaal niet op de hoogte en liep onbevangen de kerk uit, het donkere steegje in. Plotseling dook er vanachter een vuilcontainer een donker figuur voor hem op. De priester voelde de loop van een revolver tussen zijn ribben geduwd. Dwingend eiste de dief: ‘Je portemonnee!’


Gij zult niet stelen

Voor de priester was stelen een verschrikkelijke zonde. Hij kreeg dan ook gelijk met deze arme man te doen. ‘Beste jongen, weet je dan niet dat het achtste gebod zegt: Gij zult niet stelen!’ Heel even was de dief van zijn stuk gebracht om gelijk verder te gaan met: ‘Niet zeuren! Je portemonnee!’


Vrome katholiek

Zonder enig verder tegenvuur stak de priester zijn hand in de binnenzak van zijn jasje. Hierdoor ontdekte de dief dat hij met een priester te maken had. Hij zag namelijk ineens het witte boordje. ‘Je bent een priester?, vroeg hij een stuk onzekerder. ‘Jazeker!’, antwoordde de priester. ‘Nou, stop die portemonnee dan ook maar weer terug’, zei de dief. ‘Ik pik niet van priesters! Ik ben zelf ook katholiek!’


Het grote onrecht: Roken

Onze beste katholieke priester slaakte een zucht van verlichting. Hij haalde twee sigaren voor de dag en bood daarvan eentje aan de verblufte dief aan. ‘Maar pa.. pastoortje toch!’ hakkelde nu de berouwvolle dief. ‘Dat kunt u toch niet menen? Hoe kunt u, als heiligheid van de kerk, mij verleiden tot zoiets in en in slechts?! Roken is slecht! Ik kan gewoon niet geloven dat u zo’n groot kwaad zou doen!!’


Twee eters van de boom

In deze gefantaseerde gebeurtenis komen twee personen naar voren die allebei hun eigen ethische moraal hebben. Evenals Adam en Eva hebben zij overduidelijk van de boom van de kennis van goed en van kwaad gegeten. Ze wisten beiden maar al te goed onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Beide oordelen moeten echter niet bij elkaar komen want dan bijten ze elkaar.


Oordeel over stelen

Voor de priester is stelen kwaad en dus niet stelen goed. De priester hield zich aan het niet stelen en zat binnen zijn eigen oordeel dan ook in het vakje ‘goed persoon’. Nu kwam hij opeens in aanraking met iemand die stelen tot zijn vak gemaakt had. Het oordeel vanuit zijn inzicht in goed en kwaad moest deze dief dan ook veroordelen en deed dat in de meest lieve bewoordingen als: ‘Beste jongen’. Maar het bleef evenzo goed een oordeel.


Oordeel over roken

Voor de dief is roken kwaad en dus niet roken goed. De dief hield zich aan het niet roken en zat binnen zijn eigen oordeel dan ook in het vakje ‘goed persoon’. Nu kwam hij opeens in aanraking met een priester die roken voor zijn genoegen doet. Het oordeel vanuit zijn inzicht in goed en kwaad moest deze priester dan ook veroordelen en deed dat in de meest vrome bewoordingen als: ‘heiligheid van de kerk’. Maar het bleef evenzo goed een oordeel.


Gerechtvaardigde oordelen

De mens is de mist in gegaan bij het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Sindsdien denkt vrijwel iedereen, inclusief de evangelische wereld, dat God ons afrekent vanuit de basis van deze boom van de kennis van goed en van kwaad. En als God het dan niet doet, doen wij het in elk geval wel zelf. Zodoende functioneert vrijwel overal het elkaar be- en veroordelen alsof dat zelfs een hoog goed zou zijn. Binnen de christenheid hebben we er dan zelfs nog Bijbelteksten bij om dit te rechtvaardigen.


Boom van het Leven

God ziet ons aan in Christus. Dat is niet de boom van de kennis van goed en van kwaad. Dat is de boom van het Leven. God handelt altijd en immer met ons op grond van genade en genade alleen. Als wij zicht krijgen op het volbrachte werk van Christus, dan krijgen we ook steeds meer zicht op de ander in Christus. Oftewel dan kennen we niemand meer naar het vlees. Dan is oordeel alleen nog iets van het oude leven, iets wat ooit bestond. Dan zijn er nu alleen nog maar de overvloeiende rijkdommen van genade.


De boom vol normen en waarden 3
Wat Is Kennis?
Bijbelse betekenis

In dit boek ga ik, al tastend, op zoek naar de werkelijke betekenis van de boom van de kennis van goed en kwaad. In de christenheid wordt, volgens mij volledig ten onrechte, hier in dit vers gefocust op de menselijke keuze voor het kwaad en op de menselijke voorkeur voor wetenschap of kennis boven geloof. Nou, dat gaan we in de komende studies goed bekijken.


Kwaad & Wetenschap

Voor de overgrote meerderheid van de uitleggers staat deze boom voor de keuze van het kwaad, waarmee er een scheiding ontstond tussen God en mensen. Velen plaatsen de wetenschap dan ook nog eens in het verlengde van dit kwaad. Men ziet dan de wetenschap, als zaak van het hoofd, staan tegenover het geloof, als zaak van het hart.


Getuigenis van de Schrift

Staat de boom van de kennis van goed en kwaad inderdaad voor het kwaad? Is de tegenstelling tussen weten en geloven inderdaad Bijbels? Vertegenwoordigt deze boom wellicht iets compleet anders? Wat is het getuigenis van de Schrift?Genesis 2: 9 De boom van het leven in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Genesis 2: 17 Van den boom van de kennis van goed en kwaad zal je niet eten; want op de dag dat je daarvan eet zal je de dood sterven.

2 Corinthe 3: 7 De bediening van de dood, met letters op stenen gegrift,
Bediening van de dood

Het is opvallend dat in Genesis 2: 17 de bediening van de boom van de kennis van goed en kwaad de bediening van de dood genoemd wordt. Maak nu eens even het volgende sprongetje met me mee:

In 2 Corinthe 3: 7 leest feitelijk elke evangelische Bijbelleraar, als vanzelfsprekend, de wet. Is dit zo vanzelfsprekend? Waarom wordt de wet in dat hele hoofdstuk dan geen enkele keer met name genoemd?
Wat is de bediening van de boom van de kennis van goed en kwaad?

We weten dat de bediening van de boom van het leven Christus zelf is.Johannes 1: 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

Johannes 5: 26 Gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf.

Johannes 6: 35 Jezus zei tot hen: Ik ben het brood van het leven.

Johannes 6: 48 Ik ben het brood van het leven.

Johannes 6: 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.

Johannes 11: 25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven.

Johannes 14: 6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven.

Colosse 3: 4 Christus … , die ons leven is,
Wat is de bediening van de boom van de kennis van goed en kwaad?

Opnieuw ontdekken we dat platgetreden paden in de christelijke godsdienst niet altijd de meest Bijbelse zijn. Het is absoluut niet zo dat de mens niet wijs mocht worden en daarom de boom van de kennis ontzegt werd. Let op het gebruik van dit woord in Gods woord zelf.


De unieke bron van kennis en wetenschap is God zelf.

Numeri 24: 16 De wetenschap van de Allerhoogste,

Spreuken 2: 5 de kennis van God.

Jesaja 11: 2 Op hem zal de Geest van Yahweh rusten, … de Geest van kennis.

Jesaja 53: 11 Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,
Kennis en wetenschap begint bij God.

Spreuken 1: 7 De vreze van Yahweh is het begin van de kennis.
God schenkt de mensen juist kennis en inzicht.

Exodus 31: 3 Ik [Yahweh] heb hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken,

Exodus 35: 31 [Yahweh] heeft hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis voor allerlei werk:

1 Koningen 7: 14 Hij [Hiram van Tyrus] was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali, terwijl zijn vader een Tyrier was, een koperslager; hij was vervuld met de wijsheid, het verstand en de kennis, nodig om elk werk in koper te verrichten; deze nu kwam tot koning Salomo en voerde al diens werk uit.

Psalm 94: 10 Hij [Yahweh vs.7], die de mens kennis leert?

Spreuken 2: 6 Yahweh geeft wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en verstandigheid;

Daniël 1: 4 Knapen zonder enig gebrek [Daniël & zijn 3 vrienden], schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning, en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.
Kennis is een genot voor de gelovige

Spreuken 2: 10 De kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn;

Jesaja 58: 2 Zij hebben een welgevallen aan de kennis van Mijn wegen,
Het waren ongelovigen die aan die wetenschap geen zin hadden.

Job 21: 14 Tot God zeiden zij: Wijk verre van ons, want aan de kennis van Uw wegen hebben wij geen lust.

Spreuken 1: 22 Hoelang zullen jullie, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?

Spreuken 1: 29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze van Yahweh niet hebben verkozen,
Dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk hebben we de “christelijk” invulling van de boom als de menselijke keuze voor het kwaad even laten liggen. We zijn ingegaan op die wetenschap, oftewel de kennis, die van God komt. Ja, wetenschap heeft God als bron. Botst wellicht met onze beleving, maar dat is wat we hier in het Oude Testament terugvonden.


Volgend hoofdstuk

In het volgende hoofdstuk gaan we nog een stap verder over diezelfde goddelijke wetenschap, maar dan vanuit het Nieuwe Testament.


De boom vol normen en waarden 4
Kennis Van Goed En Kwaad
Genesis 2: 17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad zal je niet eten; want op de dag dat je daarvan eet zal je de dood sterven.

In het vorige hoofdstuk hebben we de verwijzingen in het Oude Testament naar alle uitspraken over de kennis, oftewel de wetenschap, zoals die hier in deze tekst vermeld staat, doorgenomen. Vandaag is het Nieuwe Testament aan de beurt. Is Gods getuigenis over die kennis identiek aan het Oude Testament? Is de waarschuwing tegen wetenschap en kennis, die zo veelvuldig gehoord wordt in het christendom, een menselijk verzinsel of is dit inderdaad wat deze boom vertegenwoordigt?


Geen waarschuwing tegen wetenschap

De waarschuwing voor de boom van de kennis van goed en kwaad kan absoluut geen waarschuwing tegen kennis of wetenschap zijn. Anders zou dit door andere Bijbelteksten bevestigd worden. De kleine greep uit de teksten met ditzelfde Hebreeuwse woord in onze vorige studie toont aan dat dit beslist niet het geval is. Ook het Nieuwe Testament tekent dat wetenschap een primaire voorwaarde is van het geloof in de opgestane Heer.


Ons hele geloof is gegrond op ons weten.

Romeinen 3: 19 Wij weten dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn,

Romeinen 5: 3 Wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt,

Romeinen 6: 9 Wij weten dat Christus nu Hij uit de doden is opgewekt niet meer sterft:

Romeinen 7: 14 Wij weten; ik … ben vlees, verkocht onder de zonde.

Romeinen 7: 18 Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.

Romeinen 8: 22 Wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.

Romeinen 8: 28 Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben,

Romeinen 14: 14 Ik weet … dat niets uit zichzelf onrein is;

1 Corinthe 2: 12 Wij hebben … de Geest uit God opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is.

1 Corinthe 8: 4 Wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Eén.

2 Corinthe 4: 14 Wij weten dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken.

2 Corinthe 5: 1 Wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen,

2 Corinthe 5: 6 Wij weten dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in den vreemde zijn.

Galaten 2: 16 Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet maar door het geloof van Christus Jezus,

Efeze 1: 18 Jullie weten welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen,
Gevoel is geen basis

Ons geloof is dus niet gebaseerd op ons gevoel, maar op ons weten. Dit weten wijst ons juist op onze eenheid met Christus, de boom van het leven. Het heeft dus juist totaal niets uitstaande met die boom van kennis van goed en kwaad.


We kunnen op ons weten of denken afgaan omdat dit denken vernieuwd is.

Romeinen 12: 2 Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken.

1 Corinthe 2: 16 Wie kent het denken van de Heer dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben het denken van Christus.

Efeze 4: 23 dat je verjongd wordt door de geest van je denken,
Kennis komt van God

Langs deze weg kan de mening absoluut geen standhouden dat tegenover Christus als de boom van het leven de wetenschap of de kennis staat. Integendeel, ware kennis komt van God en brengt ons in relatie met Christus zelf.


Gespecialiseerde wetenschap

Het draait bij deze boom om het doorbreken van een gespecialiseerde kennis, namelijk de kennis van goed en kwaad. Het is niet alleen het kennen van het kwaad. Het is ook het kennen van het goede. Sinds de mens van de vrucht genomen heeft, kan ze de keuze maken tussen goed en kwaad. Dit noemt de mens sindsdien Ethiek. De mens is een ethisch wezen. De doorbraak van de Ethiek vond plaats bij het plukken van deze boom. Onze mogelijkheid om te oordelen en te beslissen wat wij juist of verwerpelijk vinden hebben we ontvangen met het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad.


De ontwikkeling van de kennis van goed en kwaad

Tot op Genesis 2: 9 was er al zeven keer de vermelding ‘goed’ langsgekomen. Daarnaast was er in Genesis 1: 31 zelfs sprake van ‘zeer goed’.

Voor Genesis 2: 9 was er nog geen sprake van het kennen van goed en kwaad. Die ontwikkeling is als volgt:

Genesis 2: 9 Yahweh Elohim deed allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom van het leven in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Genesis 2: 17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten, want op de dag, dat je daarvan eet, zal je zeker sterven.

Genesis 3: 5 [De slang zegt:] God weet, dat op de dag, dat je daarvan eet, je ogen geopend zullen worden, en je als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Genesis 3: 22 Yahweh Elohim zei: Zie, de mens is geworden als één van Ons door de kennis van goed en kwaad;

  1   2   3   4   5   6   7   8

 • We kennen niemand naar het vlees
 • Bedenk de dingen die boven zijn
 • Het grote onrecht: Roken
 • Gerechtvaardigde oordelen
 • Getuigenis van de Schrift
 • Wat is de bediening van de boom van de kennis van goed en kwaad
 • De unieke bron van kennis en wetenschap is God zelf.
 • Kennis en wetenschap begint bij God. Spreuken 1: 7 De vreze van Yahweh is het begin van de kennis. God schenkt de mensen juist kennis en inzicht.
 • Kennis is een genot voor de gelovige
 • Geen waarschuwing tegen wetenschap
 • Ons hele geloof is gegrond op ons weten.
 • We kunnen op ons weten of denken afgaan omdat dit denken vernieuwd is.
 • Gespecialiseerde wetenschap
 • De ontwikkeling van de kennis van goed en kwaad

 • Dovnload 264.63 Kb.