Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De Crustacea worden de ‘insecten van de zee’ genoemd en vormen een it subphylum van de Geleedpotigen

Dovnload 4.37 Kb.

De Crustacea worden de ‘insecten van de zee’ genoemd en vormen een it subphylum van de GeleedpotigenDatum21.09.2017
Grootte4.37 Kb.

Dovnload 4.37 Kb.

Kreeftachtigen

-Crustacea-
De Crustacea worden de ‘insecten van de zee’ genoemd en vormen een it subphylum van de Geleedpotigen (Arthropoda). Belangrijkste vertegenwoordigers die tot het benthos behoren zijn de vlokreeftjes, de zeepissebedden, krabben, garnalen, ... Info over het aantal soorten cf. Echinodermata ?

Hun lichaam bestaat uit , omvat dieren waarvan het lichaam in drie gesegmenteerde stukken is verdeelddelen: de kop (cephalon), het borststuk (thorax) en het achterlijf (abdomen) met de staart (telson). Kop- en borstsegmenten kunnen met elkaar vergroeid zijn tot een kopborststuk (cephalothorax). Vaak zijn kop en borststuk deels of volledig omhuld door een rugschild (carapax). Aan dit rugschild zit er bij veel kreeftachtigen een vooruitstekende punt (rostrum). Dezelfde term wordt ook gebruikt voor eventuele protrusies van de kop. Zowel thorax als abdomen dragen diverse verschillende gelede aanhangsels specifiek bestemd voor om te lopen (pereopoden), te zwemmen (pleopoden) of om zich te voedenfourageren (gnathopoden). Het laatste paar aanhangsels van het lichaam is in vele gevallen getransformeerd omgevormd in uropoden die in combinatie met het staartgedeelte laatste segment (telson) een zwemfunctie zwemstaart uitoefenenvormen. Op de kop zitten antennes voor de tast- en reukzin en ogen (soms gesteeld). Crustaceaën zijn over het algemeen tweeslachtig. Dit fenomeen uit zich veelal in een sexueel dimorfisme waarbij het mannetje ofwel beduidend groter of kleiner is dan het vrouwtje. Daarnaast zijn er ook nog andere goed waarneembare verschillen op te merken aan de diverse aanhangsels.Er hebben zich veel vormen ontwikkeld binnen de kreeftachtigen, en veel levenswijzen. De diverse groepen vertonen soms zeer vergaande aanpassingen.

Tijdens de beide staalname campagnes (’76-’86 en ’94-’01) waaruit data werd vergaard, werden in totaal 110 vertegenwoordigers van de Crustacea tot op soort gedetermineerd waaronder 51 vlokreeftjes (Amphipoda), 12 zeekomma’s (Cumacea), 25 tienpotigen ‘krabben en kreeften’ (Decapoda), 6 aasgarnalen (Mysida), 5 zeepissebedden (Isopoda) en 10 soorten behorend tot kleinere taxonomische groepen. Hiervan werden uiteindelijk 16 soorten weerhouden voor de atlas.


Dovnload 4.37 Kb.