Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De erkenning gezag van de vedische geschriften

Dovnload 16.08 Kb.

De erkenning gezag van de vedische geschriftenDatum21.03.2019
Grootte16.08 Kb.

Dovnload 16.08 Kb.

Hindoeïsme:
Het hindoeïsme is het oudste geloof ter wereld. De eerste sporen van dit geloof zijn rond 3000 v.C. gevonden. De geschiedenis van het hindoeïsme laat men beginnen met de komst van de Ariërs in India rond 1500 v.C.. De naam hindoe is ontleend aan ‘het volk dat aan de andere kant van de rivier de Sindhoe leefde’. De ariërs hebben hun godsdienstige kennis en gebruiken opgetekend in de vier veda’s. Hierin staan niet alleen de kennis, maar ook religieuze teksten en gedachten. De twee belangrijkste boeken zijn: het Pamayana en de Mahabharata. Het hindoeïsme is eigenlijk geen echt geloof, want het heeft geen stichter geen profeet geen dogma’s (vast omlijnde geloofsartikelen) en geen opperbestuur. Maar de verschillende stromingen hebben wel wat geloofspunten gemeen:


 • de verering van de vele goden (in het hindoeïsme 330! Miljoen)

 • de erkenning gezag van de vedische geschriften

 • de verering van de koe als heilig dier

 • de leer van reïncarnatie en karma

 • het cyclisch tijdsbegrip: de tijd draait rond in cirkels

De koe is volgens het hindoeïsme het levende symbool van Moeder Aarde en symboliseert de eerbied voor alle dieren. De hindoe’s geloven dat een hoeveelheid van haar ‘5 producten’ (melk, wrongel, boter, urine en mest) het lichaam en de ziel zuivert.

In het hindoeïsme is er sprake van polytheïsme (veel godendom). De vele goden zijn manifestaties van natuurlijke en kosmische krachten, te beschouwen als uitdrukking van Brahman (het alomtegenwoordige HOOGERE, dat alles doordringt, dat vormloos en eeuwig is). Er zijn 3 verschijningsvormen van het Goddelijke (de trimurti) die speciaal worden vereerd:


Ook de mens is een uitdrukking van Brahman. Diep in de mens zit een kiem, waarin hij een is met Brahman. De ziel van de mens (waarmee hij is verbonden met deze kiem) is het diepste van de mens, de goddelijke vonk.


In de hindoe leersteil zijn de volgende begrippen van belang:

Dharma: dat is de eeuwige wet. Deze wet houdt alles geordend en in stand. In het dagelijks gebruik wordt met deze term ethiek en moraal bedoeld. Het gaat om normen en waarden die eeuwig en universeel zijn: sanatan dharma (de eeuwige wet of religie). De hoogste van deze waarden is dat de mens een wordt met het Goddelijke en daarmee zich bevrijdt van het telkens reïncarneren. De wegen daarnaar toe zijn • zich niet hechten aan

 • zich beheersen

 • niet stelen

 • waarachtigheid

 • geweldloosheid

Karma: betekend daad/handeling en verwijst naar de goede/slechte daden uit vorige levens, die de kwaliteit van het huidige leven bepalen. De karma is een wetmatigheid die de kosmos onderwerpt aan 2 regels: • elke handeling heeft zijn gevolgen (wat je zaait, zul je oogsten)

 • alleen het individu draagt de gevolgen van die handeling (je bent verantwoordelijk voor je eigen daden)

Reïncarnatie: dit betekend dat de ziel na je dood terug zal keren (herboren zal worden) in een ander lichaam. Zo is het leven een voortdurende kringloop van geboorte en dood. Hoe meer goede daden je in je ene leven doet, hoe beter je zal terug keren in een ander leven.


Moskja: dit betekend dat je wordt verlost uit de kringloop van geboorte en dood. Als je dit niet in 1 keer bereikt moet je dit in stappen (meerdere levens) weten te bereiken. Dit is het streven van iedere hindoe. Hiertoe staan de hindoe veel wegen (marga’s) ter beschikking:

 • Devotie (bhakti): via de puja en meditatie vindt liefdevolle overgave aan God plaats. (weg van Gods liefde)

 • Handeling (karma): zich strikt aan de regels en voorschiften houden. (de weg van ritueel handelen) (weg van handelen)

 • Inzicht (jnana): via meditatie en ascese, meestal begint men bij een goeroe. (weg van wijsheid)

 • Wereldvezaking (sannyasa): hierbij worden alle bindingen met de maatschappij in een keer verbroken.

In het hindoeïsme zijn 3 belangrijke stromingen: • de sanatan dharm: dit is de grootse stroming. De aanhangers geloven in verschillende goden, in voorouders die het dagelijks leven beïnvloeden en ze maken gebruik van afbeeldingen bij verering van God. De nadruk ligt op plichten volgens dharma en kaste.

 • De arya samaj: de aanhangers wijzen het kastenstelsel af. De waarde van de mens wordt niet door geboorte maar door gedrag en aanleg bepaald. Zij grijpen terug op de veda’s. het veelgodendom en beeldenverering wijzen ze af, iedereen kan priester worden.

 • Sathua sai baba: God op aarde: hier van zijn ong. 50 tot 100 miljoen aanhangers. Ze hebben een duidelijke levensfilosofie die je kort kan samenvatten in 5 grondbeginselen: - sathya (waarheid)

 • dharma (juist handelen)

 • santhi (vrede)

 • prema (liefde)

 • ahimsa (geweldloosheid)

de doel van het leven is dat de mens bewust wordt van zijn Goddelijke kern (atman), want hierdoor is innerlijke wedergeboorte mogelijk.


De 3 belangrijkste sociale aspecten uit het leven van een hindoe zijn:

- het kastenstelsel: door geboorte kom je in een kaste (dit is een gesloten socialen groep met dezelfde naam, beroep tradities en riten die voor allen gelden). De kaste bepaald alles (wat er wel/ niet gegeten wordt, wie je huwelijkspartner wordt enz.). Je hebt 4 hoofd kasten: • Brahmanen (de priesters, de hogere beroepen)

 • Ksatriya’s (landbestuurders, militairen)

 • Vaisya’s (handelaren, kooplieden)

 • Sudra’s (arbeiders, boeren, gewone bedienden)

- De levensfasen (asjrama’s): het hindoeïsme omvat alle terreinen van het leven en dat is dan niet vreemd dat hun godsdienst met een ideale levensloop van de mens komt. Voor een hindoe zijn er 4 stadia:

 • Leerling of student: hij leert wat zijn religieuze, morele en sociale plichten zijn.

 • Gezinshoofd: hij komt zijn huislijke plichten na: de kost verdienen, trouwen, gezin stichten

 • Grootouder of kluizenaar: hij neemt afscheid van alle verantwoordelijkheden. De banden met vrienden en familie worden losser

 • Zwervende heilige (asceet): hij trekt zich helemaal terug en bereid zich voor op het sterven. Door ascese, dat wil zeggen vasten, meditatie, afzien van al het bezit en leven in eenzaamheid hoopt hij op bevrijding uit de kringloop.

- de sacramenten (sanskara’s): dit zijn sacramenten die iedere hindoe op belangrijke momenten in zijn leven hoort te ontvangen. Ze hebben het algemene doel de hindoe als mens te vervolmaken, zodat hij uiteindelijk de moksja bereikt. Ze krijgen deze sacramenten bij: • Geboorteceremonie: de vader besprenkelt de baby met parfum en fluistert mantra’s in zijn oortjes.

 • De naamgeving: dit gebeurt op de 12 dag na de geboorte. Hierbij wordt op het voorhoofd een tilak geplaatst. De hindoe vind je eigen naam: je eigen waarde je hele wezen.

 • De kaalschering: het hoofdhaar wordt voor het eerste levensjaar zowel bij jongens als bij meisjes weggeschoren omdat dit onrein zou zijn. Ook worden de oorlellen doorgeprikt. Zo wordt het kind als hindoe verklaart.

 • De inwijding (2de geboorte): het kindschap wordt afgesloten en het leven als leerling treed in.

 • Het huwelijk: het huwelijk wordt als onontbindbaar beschouwd. De voornaamste gebruiken zijn:

   • de chekkai (verloving)

   • de tilak (ondertrouw)

   • de bhatvan (vrijgezellenavond)

   • de vivah (huwelijksplechtigheid)

   • de bidaai (afscheid nemen en intocht in het nieuwe huis) • Overlijden: vaak wordt iemand gecremeerd. Het hoof van degene die de rouwceremonie verricht wordt kaalgeschoren. De as wordt vaak over zee uitgestrooid.


Dovnload 16.08 Kb.