Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


De europese unie brussel, 19 februari 2008 (20. 02)

Dovnload 29.34 Kb.

De europese unie brussel, 19 februari 2008 (20. 02)Datum19.01.2019
Grootte29.34 Kb.

Dovnload 29.34 Kb.


RAAD VAN

DE EUROPESE UNIE


Brussel, 19 februari 2008 (20.02)

(OR. en)
6099/1/08

REV 1
JAI 60

COSCE 4


COHOM 13

COEST 36


FIN 59

NOTA I/A PUNT

van:

het voorzitterschap

aan:

het Coreper / de Raad

Betreft:

Verordening (EG) nr. 168/2007 van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

- Benoeming van de directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechtenArtikel 15 van Verordening (EG) nr. 168/2007 1 bepaalt dat de directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten wordt benoemd volgens de onderstaande procedure:

"1. Het Bureau wordt geleid door een directeur, die door de raad van bestuur wordt aangewezen overeenkomstig een in lid 2 bedoelde samenwerkingsprocedure ("overleg").
Voorts luidt lid 2 als volgt:

"a) voordat er een aanwijzing plaatsvindt, wordt de kandidaten van een door de Commissie, na een transparante sollicitatie- en selectieprocedure, opgestelde lijst verzocht voor de Raad en de bevoegde commissie van het Europees Parlement te verschijnen en vragen te beantwoorden;b) vervolgens brengen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie advies uit en maken zij de volgorde bekend die hun voorkeur geniet;

c) de raad van bestuur wijst de directeur aan met inachtneming van deze adviezen.".
De Commissie heeft op 28 november 2007 bij de Raad een lijst ingediend met twee geschikte kandidaten, in alfabetische volgorde:
- de heer Dario Carminati;

- de heer Morten Kjaerum.


Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 3 oktober 2007 een trojka-panel op ambassadeursniveau opdracht gegeven gesprekken te voeren met de kandidaten, overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a), van de bovengenoemde verordening.
De gesprekken hebben plaatsgevonden op 11 februari 2008, op basis van een overeengekomen reeks standaardvragen.
Het Comité van permanente vertegenwoordigers beveelt de Raad aan om, op basis van de deze werkzaamheden en overeenkomstig artikel 15 van de bovengenoemde verordening, het voorzitterschap opdracht te geven de brief in bijlage dezes aan de raad van bestuur van het Bureau (tot aanstelling bevoegde gezag) toe te zenden.

______________BIJLAGE
Draft letter
Brussels, 18 February 2008

Mrs. Anastasia Crickley

Chairperson of the Management Board


European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Rahlgasse 3
A – 1060 Vienna
Austria

Subject: Appointment of the Director of the European Union Agency for Fundamental Rights

Madame Chairperson,
I am pleased to inform you that the Troïka at Ambassadors level was mandated on 3 October 2007, by the Permanent Representatives Committee to proceed to the interview of the candidates short-listed by the Commission for the Director's post, pursuant to Article 15 of Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights.
The Troïka had a clear preference for Mr. Morten Kjaerum on the basis of his personal merit, experience in the field of fundamental rights and administrative skills.
The Permanent Representatives Committee /Council confirmed the preference expressed by the Troïka at Ambassadors level.
Yours sincerely,
Igor Senčar

Chairman Committee of Permanent

Representatives

______________
1PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1.

6099/1/08 REV 1 rts/fb

DG H 2B NL  • NOTA I/A PUNT van
  • Betreft: Verordening (EG) nr. 168/2007 van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
  • 1
  • Mrs. Anastasia Crickley
  • Igor Senčar

  • Dovnload 29.34 Kb.